Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 17η κλήρωση Eurojackpot το 2018 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 27 Απριλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 27 Απριλίου 2018
μετακύλιση τζάκποτ
 • 9
 • 21
 • 31
 • 32
 • 33
 • 9
 • 10
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
647.776
Ποσό
τζάκποτ
42.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.544,40€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
103.657,50€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.936,00€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
342,30€ 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
113,30€ 1.280
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
82,80€ 1.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,00€ 21.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ 27.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 58.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 114.910
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 421.801
Σύνολο
- 647.776
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 27 Απριλίου 2021.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 20.731.505 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 17

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.544,40€ 1 440.544,40€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
103.657,50€ 3 310.972,50€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.936,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
342,30€ 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
113,30€ 1.280
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
82,80€ 1.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,00€ 21.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ 27.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 58.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 114.910
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 421.801
Σύνολο
- 647.776

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 27 Απριλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
265.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.808.500,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
660.846,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
31.497,00kr. 2 62.994,00kr. 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.212,00kr. 63 139.356,00kr. 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
752,00kr. 120 90.240,00kr. 1.280
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
557,00kr. 164 91.348,00kr. 1.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
221,00kr. 2.215 489.515,00kr. 21.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
168,00kr. 2.511 421.848,00kr. 27.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
113,00kr. 4.861 549.293,00kr. 58.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
105,00kr. 12.213 1.282.365,00kr. 114.910
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
69,00kr. 37.591 2.593.779,00kr. 421.801
Σύνολο
- 59.740 5.720.738,00kr. 647.776

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 265.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.544,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
103.657,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.936,00€ 0 0,00€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
342,30€ 3 1.026,90€ 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
113,30€ 15 1.699,50€ 1.280
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
82,80€ 11 910,80€ 1.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,00€ 187 5.610,00€ 21.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ 265 5.962,50€ 27.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 457 6.900,70€ 58.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 914 12.796,00€ 114.910
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 3.306 30.745,80€ 421.801
Σύνολο
- 5.158 65.652,20€ 647.776

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
5.313.421.570,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
53.847.740,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
12.670.050,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
603.320,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
41.830,00kr. 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
13.840,00kr. 1.280
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
10.120,00kr. 1.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.660,00kr. 21.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.750,00kr. 27.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.840,00kr. 58.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.710,00kr. 114.910
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.130,00kr. 421.801
Σύνολο
- 647.776

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 5.200.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.544,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
103.657,50€ 1 103.657,50€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.936,00€ 3 14.808,00€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
342,30€ 24 8.215,20€ 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
113,30€ 42 4.758,60€ 1.280
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
82,80€ 56 4.636,80€ 1.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,00€ 965 28.950,00€ 21.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ 1.112 25.020,00€ 27.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 2.135 32.238,50€ 58.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 5.050 70.700,00€ 114.910
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 16.460 153.078,00€ 421.801
Σύνολο
- 25.848 446.062,60€ 647.776

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 27 Μαΐου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.544,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
103.657,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.936,00€ 0 0,00€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
342,30€ 9 3.080,70€ 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
113,30€ 40 4.532,00€ 1.280
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
82,80€ 31 2.566,80€ 1.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,00€ 427 12.810,00€ 21.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ 573 12.892,50€ 27.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 1.305 19.705,50€ 58.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 2.387 33.418,00€ 114.910
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 9.128 84.890,40€ 421.801
Σύνολο
- 13.900 173.895,90€ 647.776

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 27 Μαΐου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
311.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.268.115,19kn 0 0,00kn 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
768.968,24kn 0 0,00kn 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
36.617,01kn 1 36.617,01kn 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.539,30kn 2 5.078,60kn 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
840,50kn 17 14.288,50kn 1.280
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
614,24kn 13 7.985,12kn 1.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
222,55kn 200 44.510,00kn 21.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
166,91kn 353 58.919,23kn 27.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
112,02kn 962 107.763,24kn 58.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
103,86kn 1.184 122.970,24kn 114.910
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
68,99kn 6.178 426.220,22kn 421.801
Σύνολο
- 8.910 824.352,16kn 647.776

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 26 Ιουνίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 311.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.544,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
103.657,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.936,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
342,30€ 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
113,30€ 1.280
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
82,80€ 1.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,00€ 21.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ 27.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 58.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 114.910
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 421.801
Σύνολο
- 647.776

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 27 Μαΐου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.544,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
103.657,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.936,00€ 0 0,00€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
342,30€ 2 684,60€ 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
113,30€ 5 566,50€ 1.280
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
82,80€ 6 496,80€ 1.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,00€ 75 2.250,00€ 21.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ 92 2.070,00€ 27.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 161 2.431,10€ 58.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 328 4.592,00€ 114.910
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 1.296 12.052,80€ 421.801
Σύνολο
- 1.965 25.143,80€ 647.776

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 26 Ιουνίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
403.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.255.215,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.001.225,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
47.675,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.305,00kr. 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.090,00kr. 1.280
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
795,00kr. 1.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
285,00kr. 21.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
215,00kr. 27.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
145,00kr. 58.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
135,00kr. 114.910
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
85,00kr. 421.801
Σύνολο
- 647.776

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 403.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.544,40€ 1 440.544,40€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
103.657,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.936,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
342,30€ 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
113,30€ 1.280
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
82,80€ 1.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,00€ 21.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ 27.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 58.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 114.910
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 421.801
Σύνολο
- 647.776

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.544,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
29.075.930,00Ft 0 0,00Ft 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.384.550,00Ft 1 1.384.550,00Ft 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
96.015,00Ft 14 1.344.210,00Ft 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
31.780,00Ft 17 540.260,00Ft 1.280
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
23.225,00Ft 31 719.975,00Ft 1.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
8.415,00Ft 425 3.576.375,00Ft 21.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.310,00Ft 832 5.249.920,00Ft 27.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.235,00Ft 1.457 6.170.395,00Ft 58.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.925,00Ft 2.241 8.795.925,00Ft 114.910
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.610,00Ft 12.555 32.768.550,00Ft 421.801
Σύνολο
- 17.573 60.550.160,00Ft 647.776

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
175.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
235.898,40zł 3 707.695,20zł 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.451,10zł 21 30.473,10zł 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
480,30zł 40 19.212,00zł 1.280
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
351,00zł 68 23.868,00zł 1.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
127,20zł 968 123.129,60zł 21.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
95,40zł 1.325 126.405,00zł 27.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
64,10zł 2.303 147.622,30zł 58.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
59,40zł 4.908 291.535,20zł 114.910
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
39,50zł 19.080 753.660,00zł 421.801
Σύνολο
- 28.716 2.223.600,40zł 647.776

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 27 Απριλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 175.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.544,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
103.657,50€ 1 103.657,50€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.936,00€ 2 9.872,00€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
342,30€ 12 4.107,60€ 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
113,30€ 22 2.492,60€ 1.280
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
82,80€ 19 1.573,20€ 1.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,00€ 319 9.570,00€ 21.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ 513 11.542,50€ 27.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 979 14.782,90€ 58.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 1.783 24.962,00€ 114.910
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 6.722 62.514,60€ 421.801
Σύνολο
- 10.372 245.074,90€ 647.776

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.544,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
103.657,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.936,00€ 1 4.936,00€ 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
342,30€ 2 684,60€ 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
113,30€ 23 2.605,90€ 1.280
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
82,80€ 19 1.573,20€ 1.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,00€ 243 7.290,00€ 21.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ 295 6.637,50€ 27.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 685 10.343,50€ 58.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 1.267 17.738,00€ 114.910
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 4.636 43.114,80€ 421.801
Σύνολο
- 7.171 94.923,50€ 647.776

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
459.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.640.096,00kr. 2 13.280.192,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.589.761,00kr. 1 3.589.761,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
143.961,00kr. 2 287.922,00kr. 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
10.959,00kr. 46 504.114,00kr. 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
5.142,00kr. 77 395.934,00kr. 1.280
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.787,00kr. 64 242.368,00kr. 1.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
330,00kr. 884 291.720,00kr. 21.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
247,00kr. 1.183 292.201,00kr. 27.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
166,00kr. 2.308 383.128,00kr. 58.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
153,00kr. 5.038 770.814,00kr. 114.910
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
102,00kr. 17.469 1.781.838,00kr. 421.801
Σύνολο
- 27.074 21.819.992,00kr. 647.776

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 459.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.102.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
11.220.665,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.640.156,00Kc 0 0,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
125.719,00Kc 1 125.719,00Kc 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
8.718,00Kc 13 113.334,00Kc 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.885,00Kc 21 60.585,00Kc 1.280
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.108,00Kc 37 77.996,00Kc 1.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
764,00Kc 380 290.320,00Kc 21.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
573,00Kc 528 302.544,00Kc 27.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
384,00Kc 1.032 396.288,00Kc 58.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
356,00Kc 2.235 795.660,00Kc 114.910
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
236,00Kc 8.531 2.013.316,00Kc 421.801
Σύνολο
- 12.778 4.175.762,00Kc 647.776

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.102.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.544,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
103.657,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.936,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 42
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
342,30€ 545
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
113,30€ 1.280
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
82,80€ 1.501
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,00€ 21.369
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ 27.546
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,10€ 58.772
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,00€ 114.910
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 421.801
Σύνολο
- 647.776

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 27 Απριλίου 2018
 • 5
 • 6
 • 5
 • 3
 • 5
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 94
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 870
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.013
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 27 Απριλίου 2018
 • 5
 • 9
 • 4
 • 2
 • 6
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 69
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 655
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.481
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 27 Απριλίου 2018
 • 4
 • 5
 • 2
 • 6
 • 7
 • 4
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 3
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 35
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 502
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.432
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 23.842
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 27 Απριλίου 2018
 • Casablanca
 • 41
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 5
Πόλη 5,00€ 1.281
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 27 Απριλίου 2018
 • 1
 • 8
 • 4
 • 2
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 13
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 136
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 27 Απριλίου 2018
 • Melhus
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.