Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 16η κλήρωση Eurojackpot το 2018 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 20 Απριλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 20 Απριλίου 2018
μετακύλιση τζάκποτ
 • 22
 • 24
 • 25
 • 28
 • 46
 • 2
 • 4
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
727.019
Ποσό
τζάκποτ
33.731.363€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.731.362,72€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
526.678,10€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.665,60€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.872,60€ 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
229,40€ 729
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
111,40€ 1.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,70€ 1.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 28.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,70€ 31.401
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ 50.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 150.904
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 462.026
Σύνολο
- 727.019
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 20 Απριλίου 2021.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 18.588.642 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 16

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.731.362,72€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
526.678,10€ 2 1.053.356,20€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.665,60€ 3 238.996,80€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.872,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
229,40€ 729
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
111,40€ 1.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,70€ 1.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 28.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,70€ 31.401
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ 50.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 150.904
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 462.026
Σύνολο
- 727.019

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 20 Απριλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
208.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.357.602,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
507.898,00kr. 1 507.898,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
24.717,00kr. 3 74.151,00kr. 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.492,00kr. 63 93.996,00kr. 729
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
740,00kr. 95 70.300,00kr. 1.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
391,00kr. 127 49.657,00kr. 1.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
150,00kr. 2.240 336.000,00kr. 28.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
132,00kr. 2.352 310.464,00kr. 31.401
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
119,00kr. 4.169 496.111,00kr. 50.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
72,00kr. 11.771 847.512,00kr. 150.904
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
57,00kr. 35.343 2.014.551,00kr. 462.026
Σύνολο
- 56.164 4.800.640,00kr. 727.019

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 208.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.731.362,72€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
526.678,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.665,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.872,60€ 0 0,00€ 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
229,40€ 5 1.147,00€ 729
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
111,40€ 17 1.893,80€ 1.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,70€ 12 680,40€ 1.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 256 5.145,60€ 28.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,70€ 265 4.690,50€ 31.401
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ 461 7.329,90€ 50.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 1.394 13.382,40€ 150.904
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 4.098 31.144,80€ 462.026
Σύνολο
- 6.508 65.414,40€ 727.019

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
4.146.259.100,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
64.739.270,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
9.792.490,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
476.010,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
28.190,00kr. 729
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
13.690,00kr. 1.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
6.960,00kr. 1.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.470,00kr. 28.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.170,00kr. 31.401
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.950,00kr. 50.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.180,00kr. 150.904
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
930,00kr. 462.026
Σύνολο
- 727.019

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 20 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 4.100.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.731.362,72€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
526.678,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.665,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.872,60€ 2 7.745,20€ 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
229,40€ 20 4.588,00€ 729
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
111,40€ 51 5.681,40€ 1.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,70€ 69 3.912,30€ 1.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 1.014 20.381,40€ 28.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,70€ 1.026 18.160,20€ 31.401
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ 1.977 31.434,30€ 50.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 5.461 52.425,60€ 150.904
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 16.590 126.084,00€ 462.026
Σύνολο
- 26.210 270.412,40€ 727.019

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 20 Μαΐου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.731.362,72€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
526.678,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.665,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.872,60€ 1 3.872,60€ 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
229,40€ 12 2.752,80€ 729
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
111,40€ 28 3.119,20€ 1.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,70€ 39 2.211,30€ 1.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 770 15.477,00€ 28.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,70€ 627 11.097,90€ 31.401
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ 1.205 19.159,50€ 50.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 3.886 37.305,60€ 150.904
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 11.241 85.431,60€ 462.026
Σύνολο
- 17.809 180.427,50€ 727.019

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 20 Μαΐου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
252.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.903.865,01kn 0 0,00kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
590.500,63kn 0 0,00kn 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
28.704,64kn 1 28.704,64kn 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.700,37kn 12 20.404,44kn 729
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
825,72kn 25 20.643,00kn 1.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
420,27kn 45 18.912,15kn 1.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
148,99kn 566 84.328,34kn 28.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
131,20kn 669 87.772,80kn 31.401
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
117,85kn 1.026 120.914,10kn 50.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
71,16kn 2.784 198.109,44kn 150.904
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
56,33kn 9.894 557.329,02kn 462.026
Σύνολο
- 15.022 1.137.117,93kn 727.019

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 19 Ιουνίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 252.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.731.362,72€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
526.678,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.665,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.872,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
229,40€ 729
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
111,40€ 1.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,70€ 1.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 28.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,70€ 31.401
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ 50.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 150.904
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 462.026
Σύνολο
- 727.019

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 20 Μαΐου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.731.362,72€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
526.678,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.665,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.872,60€ 0 0,00€ 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
229,40€ 4 917,60€ 729
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
111,40€ 2 222,80€ 1.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,70€ 10 567,00€ 1.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 89 1.788,90€ 28.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,70€ 101 1.787,70€ 31.401
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ 134 2.130,60€ 50.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 403 3.868,80€ 150.904
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 1.323 10.054,80€ 462.026
Σύνολο
- 2.066 21.338,20€ 727.019

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 19 Ιουνίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
325.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.058.740,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
765.185,00kr. 1 765.185,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
37.195,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.200,00kr. 729
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.065,00kr. 1.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
540,00kr. 1.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
190,00kr. 28.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
170,00kr. 31.401
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
150,00kr. 50.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
90,00kr. 150.904
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 462.026
Σύνολο
- 727.019

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 325.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.731.362,72€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
526.678,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.665,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.872,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
229,40€ 729
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
111,40€ 1.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,70€ 1.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 28.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,70€ 31.401
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ 50.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 150.904
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 462.026
Σύνολο
- 727.019

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 20 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.731.362,72€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
526.678,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
22.346.200,00Ft 0 0,00Ft 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.086.265,00Ft 1 1.086.265,00Ft 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
64.345,00Ft 15 965.175,00Ft 729
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
31.250,00Ft 12 375.000,00Ft 1.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
15.905,00Ft 29 461.245,00Ft 1.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.640,00Ft 698 3.936.720,00Ft 28.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.965,00Ft 588 2.919.420,00Ft 31.401
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.460,00Ft 901 4.018.460,00Ft 50.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.695,00Ft 3.789 10.211.355,00Ft 150.904
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.130,00Ft 11.105 23.653.650,00Ft 462.026
Σύνολο
- 17.138 47.627.290,00Ft 727.019

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
145.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
238.193,00zł 3 714.579,00zł 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
955,80zł 29 27.718,20zł 729
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
464,20zł 36 16.711,20zł 1.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
236,30zł 71 16.777,30zł 1.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
83,80zł 1.133 94.945,40zł 28.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
73,80zł 1.301 96.013,80zł 31.401
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
66,30zł 2.060 136.578,00zł 50.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
40,00zł 5.933 237.320,00zł 150.904
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
31,70zł 19.514 618.593,80zł 462.026
Σύνολο
- 30.080 1.959.236,70zł 727.019

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 20 Απριλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 145.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.731.362,72€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
526.678,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.665,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.872,60€ 0 0,00€ 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
229,40€ 17 3.899,80€ 729
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
111,40€ 13 1.448,20€ 1.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,70€ 25 1.417,50€ 1.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 435 8.743,50€ 28.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,70€ 419 7.416,30€ 31.401
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ 691 10.986,90€ 50.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 2.299 22.070,40€ 150.904
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 6.857 52.113,20€ 462.026
Σύνολο
- 10.756 108.095,80€ 727.019

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 25 Μαΐου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.731.362,72€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
526.678,10€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.665,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.872,60€ 0 0,00€ 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
229,40€ 8 1.835,20€ 729
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
111,40€ 20 2.228,00€ 1.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,70€ 15 850,50€ 1.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 289 5.808,90€ 28.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,70€ 399 7.062,30€ 31.401
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ 665 10.573,50€ 50.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 1.709 16.406,40€ 150.904
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 5.993 45.546,80€ 462.026
Σύνολο
- 9.098 90.311,60€ 727.019

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
375.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.482.245,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
829.247,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
156.724,00kr. 3 470.172,00kr. 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
13.149,00kr. 30 394.470,00kr. 729
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
7.612,00kr. 45 342.540,00kr. 1.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.657,00kr. 86 228.502,00kr. 1.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
214,00kr. 1.138 243.532,00kr. 28.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
188,00kr. 1.326 249.288,00kr. 31.401
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
169,00kr. 2.081 351.689,00kr. 50.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
102,00kr. 6.037 615.774,00kr. 150.904
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
80,00kr. 18.673 1.493.840,00kr. 462.026
Σύνολο
- 29.419 4.389.807,00kr. 727.019

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 375.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
870.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
13.346.023,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.018.726,00Kc 0 0,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
98.131,00Kc 0 0,00Kc 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
5.812,00Kc 6 34.872,00Kc 729
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.822,00Kc 21 59.262,00Kc 1.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.436,00Kc 24 34.464,00Kc 1.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
509,00Kc 465 236.685,00Kc 28.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
448,00Kc 487 218.176,00Kc 31.401
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
402,00Kc 825 331.650,00Kc 50.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
243,00Kc 2.682 651.726,00Kc 150.904
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
192,00Kc 7.700 1.478.400,00Kc 462.026
Σύνολο
- 12.210 3.045.235,00Kc 727.019

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 25 Μαΐου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 870.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
33.731.362,72€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
526.678,10€ 1 526.678,10€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
79.665,60€ 2 159.331,20€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.872,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 48
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
229,40€ 729
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
111,40€ 1.168
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
56,70€ 1.967
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,10€ 28.582
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,70€ 31.401
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,90€ 50.184
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,60€ 150.904
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 462.026
Σύνολο
- 727.019

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 20 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 20 Απριλίου 2018
 • 2
 • 9
 • 8
 • 9
 • 9
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 73
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 785
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 8.180
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 20 Απριλίου 2018
 • 0
 • 1
 • 2
 • 2
 • 9
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 9
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 56
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 610
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.285
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 20 Απριλίου 2018
 • 1
 • 3
 • 7
 • 9
 • 5
 • 5
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 26
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 463
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.071
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 22.018
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 20 Απριλίου 2018
 • Buenos Aires
 • 92
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 7
Πόλη 5,00€ 1.228
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 20 Απριλίου 2018
 • 4
 • 1
 • 7
 • 2
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 5
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 115
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 20 Απριλίου 2018
 • Oslo
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.