Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 32η κλήρωση Eurojackpot το 2012 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012
1 νικητής τζάκποτ
  • 7
  • 17
  • 18
  • 19
  • 22
  • 4
  • 5
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
397.572
Ποσό
τζάκποτ
21.320.215€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.320.215,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
45.992,80€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.329,30€ 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
181,90€ 375
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
90,70€ 475
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
42,50€ 1.435
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 16.993
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ 19.783
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,90€ 21.684
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 98.609
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 238.176
Σύνολο
- -
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 32

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.320.215,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
45.992,80€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.329,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
181,90€ 375
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
90,70€ 475
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
42,50€ 1.435
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 16.993
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ 19.783
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,90€ 21.684
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 98.609
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 238.176
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 21.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 375
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 475
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.435
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 16.993
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 19.783
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 21.684
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 98.609
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 238.176
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.320.215,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
45.992,80€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.329,30€ - - 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
181,90€ - - 375
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
90,70€ - - 475
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
42,50€ - - 1.435
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ - - 16.993
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ - - 19.783
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,90€ - - 21.684
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ - - 98.609
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ - - 238.176
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.320.215,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
45.992,80€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.329,30€ - - 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
181,90€ - - 375
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
90,70€ - - 475
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
42,50€ - - 1.435
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ - - 16.993
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ - - 19.783
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,90€ - - 21.684
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ - - 98.609
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ - - 238.176
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.320.215,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
45.992,80€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.329,30€ - - 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
181,90€ - - 375
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
90,70€ - - 475
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
42,50€ - - 1.435
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ - - 16.993
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ - - 19.783
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,90€ - - 21.684
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ - - 98.609
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ - - 238.176
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.320.215,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
45.992,80€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.329,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
181,90€ 375
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
90,70€ 475
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
42,50€ 1.435
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
12,50€ 16.993
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,30€ 19.783
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,90€ 21.684
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 98.609
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 238.176
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.320.215,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
45.992,80€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.329,30€ - - 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
181,90€ - - 375
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
90,70€ - - 475
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
42,50€ - - 1.435
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ - - 16.993
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ - - 19.783
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,90€ - - 21.684
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ - - 98.609
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ - - 238.176
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
21.320.215,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
45.992,80€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.329,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 37
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
181,90€ 375
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
90,70€ 475
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
42,50€ 1.435
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 16.993
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12,50€ 19.783
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,90€ 21.684
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,70€ 98.609
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 238.176
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.