Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 31η κλήρωση Eurojackpot το 2012 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012
μετακύλιση τζάκποτ
  • 6
  • 14
  • 18
  • 19
  • 48
  • 3
  • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
347.797
Ποσό
τζάκποτ
19.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.636,20€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,30€ 271
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,30€ 331
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,10€ 1.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 13.694
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,60€ 16.891
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 16.664
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 88.813
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 209.995
Σύνολο
- -
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 31

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.636,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,30€ 271
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,30€ 331
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,10€ 1.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 13.694
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,60€ 16.891
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 16.664
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 88.813
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 209.995
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 19.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 271
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 331
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 13.694
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 16.891
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 16.664
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 88.813
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 209.995
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.636,20€ - - 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,30€ - - 271
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,30€ - - 331
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,10€ - - 1.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ - - 13.694
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,60€ - - 16.891
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ - - 16.664
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ - - 88.813
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ - - 209.995
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.636,20€ - - 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,30€ - - 271
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,30€ - - 331
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,10€ - - 1.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ - - 13.694
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,60€ - - 16.891
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ - - 16.664
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ - - 88.813
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ - - 209.995
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.636,20€ - - 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,30€ - - 271
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,30€ - - 331
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,10€ - - 1.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ - - 13.694
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,60€ - - 16.891
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ - - 16.664
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ - - 88.813
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ - - 209.995
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.636,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,30€ 271
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,30€ 331
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,10€ 1.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,60€ 13.694
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,80€ 16.891
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 16.664
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 88.813
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 209.995
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.636,20€ - - 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,30€ - - 271
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,30€ - - 331
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,10€ - - 1.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ - - 13.694
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,60€ - - 16.891
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ - - 16.664
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ - - 88.813
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ - - 209.995
Σύνολο
- - - -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.636,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,30€ 271
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,30€ 331
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,10€ 1.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,80€ 13.694
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,60€ 16.891
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 16.664
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,40€ 88.813
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 209.995
Σύνολο
- -

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.