Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 30η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 26 Ιουλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013
μετακύλιση τζάκποτ
 • 4
 • 13
 • 19
 • 25
 • 43
 • 3
 • 4
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
436.896
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
101.657,20€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.657,20€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.547,80€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
156,40€ 490
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
86,50€ 559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,60€ 1.503
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 21.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ 19.528
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,90€ 22.399
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 93.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 277.668
Σύνολο
- 436.896
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 26 Ιουλίου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 30

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
101.657,20€ 1 101.657,20€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.657,20€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.547,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
156,40€ 490
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
86,50€ 559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,60€ 1.503
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 21.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ 19.528
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,90€ 22.399
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 93.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 277.668
Σύνολο
- 436.896

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 26 Ιουλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
648.094,00kr. - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
648.094,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
16.272,00kr. - - 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.027,00kr. - - 490
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
581,00kr. - - 559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
320,00kr. - - 1.503
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
116,00kr. - - 21.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
106,00kr. - - 19.528
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
96,00kr. - - 22.399
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
77,00kr. - - 93.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
49,00kr. - - 277.668
Σύνολο
- - - 436.896

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
101.657,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.657,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.547,80€ 0 0,00€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
156,40€ 4 625,60€ 490
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
86,50€ 4 346,00€ 559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,60€ 14 638,40€ 1.503
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 217 3.363,50€ 21.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ 242 3.436,40€ 19.528
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,90€ 247 3.186,30€ 22.399
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 1.113 11.463,90€ 93.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 2.715 17.919,00€ 277.668
Σύνολο
- 4.556 40.979,10€ 436.896

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.600.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
16.151.290,00kr. - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
16.151.290,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
404.790,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
24.840,00kr. 490
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
13.740,00kr. 559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
7.240,00kr. 1.503
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.250,00kr. 21.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.460,00kr. 19.528
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.040,00kr. 22.399
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.630,00kr. 93.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.040,00kr. 277.668
Σύνολο
- 436.896

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 26 Ιουλίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
101.657,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.657,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.547,80€ 4 10.191,20€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
156,40€ 29 4.535,60€ 490
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
86,50€ 20 1.730,00€ 559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,60€ 64 2.918,40€ 1.503
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 877 13.593,50€ 21.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ 794 11.274,80€ 19.528
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,90€ 1.030 13.287,00€ 22.399
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 4.161 42.858,30€ 93.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 11.673 77.041,80€ 277.668
Σύνολο
- 18.652 177.430,60€ 436.896

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 25 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
101.657,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.657,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.547,80€ 3 7.643,40€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
156,40€ 37 5.786,80€ 490
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
86,50€ 53 4.584,50€ 559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,60€ 140 6.384,00€ 1.503
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 1.619 25.094,50€ 21.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ 1.715 24.353,00€ 19.528
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,90€ 1.733 22.355,70€ 22.399
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 7.330 75.499,00€ 93.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 22.102 145.873,20€ 277.668
Σύνολο
- 34.732 317.574,10€ 436.896

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 25 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 490
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.503
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 21.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 19.528
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 22.399
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 93.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - 1.075.355,79kn 277.668
Σύνολο
- - - 436.896

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
101.657,20€ 1 101.657,20€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.657,20€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.547,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
156,40€ 490
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
86,50€ 559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,60€ 1.503
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 21.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ 19.528
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,90€ 22.399
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 93.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 277.668
Σύνολο
- 436.896

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 25 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
101.657,20€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.657,20€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.547,80€ - - 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
156,40€ - - 490
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
86,50€ - - 559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,60€ - - 1.503
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ - - 21.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ - - 19.528
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,90€ - - 22.399
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ - - 93.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ - - 277.668
Σύνολο
- - - 436.896

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
18.209.280,00kr. 1 18.209.280,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
799.430,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
20.035,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.225,00kr. 490
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
680,00kr. 559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
355,00kr. 1.503
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
120,00kr. 21.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
110,00kr. 19.528
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
100,00kr. 22.399
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
80,00kr. 93.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
50,00kr. 277.668
Σύνολο
- 436.896

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
101.657,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.657,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.547,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
156,40€ 490
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
86,50€ 559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,60€ 1.503
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,20€ 21.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,50€ 19.528
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,90€ 22.399
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 93.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 277.668
Σύνολο
- 436.896

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 26 Ιουλίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
101.657,20€ 1 101.657,20€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.657,20€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.547,80€ 1 2.547,80€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
156,40€ 9 1.407,60€ 490
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
86,50€ 6 519,00€ 559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,60€ 31 1.413,60€ 1.503
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 437 6.773,50€ 21.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ 320 4.544,00€ 19.528
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,90€ 411 5.301,90€ 22.399
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 1.494 15.388,20€ 93.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 5.302 34.993,20€ 277.668
Σύνολο
- 8.012 174.546,00€ 436.896

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
875.908,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
875.908,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
171.258,00kr. 2 342.516,00kr. 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.347,00kr. 16 21.552,00kr. 490
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
745,00kr. 10 7.450,00kr. 559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
392,00kr. 36 14.112,00kr. 1.503
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
133,00kr. 497 66.101,00kr. 21.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
122,00kr. 415 50.630,00kr. 19.528
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
111,00kr. 512 56.832,00kr. 22.399
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
88,00kr. 2.132 187.616,00kr. 93.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
56,00kr. 6.491 363.496,00kr. 277.668
Σύνολο
- 10.111 1.110.305,00kr. 436.896

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
101.657,20€ - - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.657,20€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.547,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
156,40€ 490
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
86,50€ 559
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,60€ 1.503
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,50€ 21.231
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ 19.528
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
12,90€ 22.399
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,30€ 93.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,60€ 277.668
Σύνολο
- 436.896

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 26 Ιουλίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 10
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 48

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.