Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 29η κλήρωση Eurojackpot το 2013 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 19 Ιουλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013
1 νικητής τζάκποτ
 • 7
 • 18
 • 19
 • 33
 • 37
 • 2
 • 5
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
753.801
Ποσό
τζάκποτ
41.522.930€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
41.522.930,10€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
95.036,10€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
40.364,90€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.046,90€ 78
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
157,80€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,00€ 1.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,00€ 3.133
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 34.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 40.948
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,30€ 41.742
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 191.425
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 440.370
Σύνολο
- 753.801
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 19 Ιουλίου 2016.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 29

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
41.522.930,10€ 1 41.522.930,10€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
95.036,10€ - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
40.364,90€ - - 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.046,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 78
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
157,80€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,00€ 1.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,00€ 3.133
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 34.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 40.948
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,30€ 41.742
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 191.425
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 440.370
Σύνολο
- 753.801

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 19 Ιουλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 41.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
263.201.634,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
605.885,00kr. - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
257.356,00kr. - - 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
13.078,00kr. - - 78
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.035,00kr. - - 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
514,00kr. - - 1.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
259,00kr. - - 3.133
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
119,00kr. - - 34.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
84,00kr. - - 40.948
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
84,00kr. - - 41.742
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
62,00kr. - - 191.425
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
51,00kr. - - 440.370
Σύνολο
- - - 753.801

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
41.522.930,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
95.036,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
40.364,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.046,90€ 0 0,00€ 78
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
157,80€ 5 789,00€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,00€ 9 684,00€ 1.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,00€ 19 684,00€ 3.133
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 262 4.165,80€ 34.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 319 3.604,70€ 40.948
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,30€ 305 3.446,50€ 41.742
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 1.504 12.483,20€ 191.425
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 3.369 23.246,10€ 440.370
Σύνολο
- 5.792 49.103,30€ 753.801

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 41.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
6.582.630.100,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
15.066.070,00kr. - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
6.399.040,00kr. - - 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
324.490,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 78
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
25.010,00kr. 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
12.040,00kr. 1.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.700,00kr. 3.133
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
1.790,00kr. 34.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.520,00kr. 40.948
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.790,00kr. 41.742
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.310,00kr. 191.425
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.090,00kr. 440.370
Σύνολο
- 753.801

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Ιουλίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
41.522.930,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
95.036,10€ 2 190.072,20€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
40.364,90€ 1 40.364,90€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.046,90€ 4 8.187,60€ 78
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
157,80€ 21 3.313,80€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,00€ 33 2.508,00€ 1.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,00€ 70 2.520,00€ 3.133
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 889 14.135,10€ 34.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 1.116 12.610,80€ 40.948
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,30€ 1.216 13.740,80€ 41.742
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 5.792 48.073,60€ 191.425
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 13.692 94.474,80€ 440.370
Σύνολο
- 22.836 430.001,60€ 753.801

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 18 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 41.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
41.522.930,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
95.036,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
40.364,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.046,90€ 3 6.140,70€ 78
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
157,80€ 30 4.734,00€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,00€ 35 2.660,00€ 1.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,00€ 143 5.148,00€ 3.133
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 1.520 24.168,00€ 34.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 1.907 21.549,10€ 40.948
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,30€ 1.864 21.063,20€ 41.742
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 9.238 76.675,40€ 191.425
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 21.132 145.810,80€ 440.370
Σύνολο
- 35.872 307.949,20€ 753.801

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 18 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 41.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 78
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 1.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 3.133
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 34.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 40.948
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 41.742
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 191.425
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 440.370
Σύνολο
- - 1.242.857,10kn 753.801

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
41.522.930,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
95.036,10€ - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
40.364,90€ - - 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.046,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 78
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
157,80€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,00€ 1.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,00€ 3.133
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 34.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 40.948
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,30€ 41.742
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 191.425
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 440.370
Σύνολο
- 753.801

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 18 Αυγούστου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 41.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
41.522.930,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
95.036,10€ - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
40.364,90€ - - 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.046,90€ - - 78
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
157,80€ - - 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,00€ - - 1.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,00€ - - 3.133
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ - - 34.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ - - 40.948
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,30€ - - 41.742
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ - - 191.425
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ - - 440.370
Σύνολο
- - - 753.801

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 41.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.682.925,00kr. - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.002.865,00kr. - - 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
63.670,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 78
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.430,00kr. 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.130,00kr. 1.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
565,00kr. 3.133
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
190,00kr. 34.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
170,00kr. 40.948
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
135,00kr. 41.742
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
90,00kr. 191.425
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 440.370
Σύνολο
- 753.801

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
41.522.930,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
95.036,10€ 1 95.036,10€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
40.364,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.046,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 78
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
157,80€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,00€ 1.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,00€ 3.133
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
11,30€ 34.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,90€ 40.948
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,30€ 41.742
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 191.425
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 440.370
Σύνολο
- 753.801

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Ιουλίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 41.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
41.522.930,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
95.036,10€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
40.364,90€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.046,90€ 4 8.187,60€ 78
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
157,80€ 17 2.682,60€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,00€ 30 2.280,00€ 1.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,00€ 80 2.880,00€ 3.133
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 723 11.495,70€ 34.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 850 9.605,00€ 40.948
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,30€ 875 9.887,50€ 41.742
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 3.467 28.776,10€ 191.425
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 8.319 57.401,10€ 440.370
Σύνολο
- 14.365 133.195,60€ 753.801

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 41.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
358.351.191,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
820.180,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
348.357,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
17.665,00kr. 0 0,00kr. 78
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.361,00kr. 4 5.444,00kr. 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
655,00kr. 11 7.205,00kr. 1.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
310,00kr. 42 13.020,00kr. 3.133
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
137,00kr. 473 64.801,00kr. 34.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
97,00kr. 573 55.581,00kr. 40.948
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
97,00kr. 565 54.805,00kr. 41.742
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
71,00kr. 2.941 208.811,00kr. 191.425
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
59,00kr. 6.729 397.011,00kr. 440.370
Σύνολο
- 11.338 806.678,00kr. 753.801

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
41.522.930,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
95.036,10€ - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
40.364,90€ - - 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.046,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 78
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
157,80€ 801
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,00€ 1.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
36,00€ 3.133
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 34.238
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 40.948
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
11,30€ 41.742
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 191.425
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 440.370
Σύνολο
- 753.801

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Ιουλίου 2014.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 41.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013
 • 0
 • 1
 • 0
 • 4
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 7
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 49

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.