Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 21η κλήρωση Eurojackpot το 2018 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 25 Μαΐου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 25 Μαΐου 2018
μετακύλιση τζάκποτ
 • 15
 • 31
 • 35
 • 40
 • 46
 • 3
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
1.321.179
Ποσό
τζάκποτ
90.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.327.357,80€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
97.570,30€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.310,30€ 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,60€ 1.071
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
136,50€ 1.834
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
58,70€ 3.654
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,80€ 58.490
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 51.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 86.930
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 335.422
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 782.101
Σύνολο
- 1.321.179
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 25 Μαΐου 2021.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 35.775.782 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 21

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.327.357,80€ 1 2.327.357,80€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
97.570,30€ 4 390.281,20€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.310,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,60€ 1.071
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
136,50€ 1.834
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
58,70€ 3.654
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,80€ 58.490
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 51.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 86.930
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 335.422
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 782.101
Σύνολο
- 1.321.179

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 25 Μαΐου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
570.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
14.735.055,00kr. 1 14.735.055,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
622.040,00kr. 1 622.040,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
27.508,00kr. 7 192.556,00kr. 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.946,00kr. 123 239.358,00kr. 1.071
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
900,00kr. 191 171.900,00kr. 1.834
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
404,00kr. 316 127.664,00kr. 3.654
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
148,00kr. 4.534 671.032,00kr. 58.490
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
148,00kr. 4.925 728.900,00kr. 51.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
132,00kr. 8.362 1.103.784,00kr. 86.930
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
64,00kr. 24.610 1.575.040,00kr. 335.422
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
64,00kr. 70.641 4.521.024,00kr. 782.101
Σύνολο
- 113.711 24.688.353,00kr. 1.321.179

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 570.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.327.357,80€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
97.570,30€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.310,30€ 1 4.310,30€ 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,60€ 8 2.404,80€ 1.071
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
136,50€ 18 2.457,00€ 1.834
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
58,70€ 22 1.291,40€ 3.654
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,80€ 337 6.672,60€ 58.490
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 279 5.524,20€ 51.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 553 9.732,80€ 86.930
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 1.884 16.202,40€ 335.422
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 4.623 39.757,80€ 782.101
Σύνολο
- 7.725 88.353,30€ 1.321.179

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.107.800.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
287.242.490,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
12.042.120,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
531.970,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
37.100,00kr. 1.071
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
16.840,00kr. 1.834
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
7.240,00kr. 3.654
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.440,00kr. 58.490
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.440,00kr. 51.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.170,00kr. 86.930
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.060,00kr. 335.422
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.060,00kr. 782.101
Σύνολο
- 1.321.179

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 25 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 0kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.327.357,80€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
97.570,30€ 1 97.570,30€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.310,30€ 2 8.620,60€ 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,60€ 41 12.324,60€ 1.071
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
136,50€ 79 10.783,50€ 1.834
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
58,70€ 122 7.161,40€ 3.654
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,80€ 1.979 39.184,20€ 58.490
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 2.153 42.629,40€ 51.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 3.697 65.067,20€ 86.930
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 11.097 95.434,20€ 335.422
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 31.634 272.052,40€ 782.101
Σύνολο
- 50.805 650.827,80€ 1.321.179

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Ιουνίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.327.357,80€ 2 4.654.715,60€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
97.570,30€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.310,30€ 1 4.310,30€ 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,60€ 7 2.104,20€ 1.071
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
136,50€ 35 4.777,50€ 1.834
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
58,70€ 57 3.345,90€ 3.654
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,80€ 987 19.542,60€ 58.490
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 688 13.622,40€ 51.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 1.320 23.232,00€ 86.930
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 5.746 49.415,60€ 335.422
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 11.696 100.585,60€ 782.101
Σύνολο
- 20.539 4.875.651,70€ 1.321.179

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Ιουνίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
663.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
17.189.203,74kn 0 0,00kn 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
720.626,53kn 0 0,00kn 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
31.834,65kn 0 0,00kn 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.220,15kn 7 15.541,05kn 1.071
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.008,15kn 9 9.073,35kn 1.834
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
433,54kn 37 16.040,98kn 3.654
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
146,24kn 625 91.400,00kn 58.490
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
146,24kn 483 70.633,92kn 51.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
129,99kn 778 101.132,22kn 86.930
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
63,52kn 4.177 265.323,04kn 335.422
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
63,52kn 8.351 530.455,52kn 782.101
Σύνολο
- 14.467 1.099.600,08kn 1.321.179

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Ιουλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 663.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.327.357,80€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
97.570,30€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.310,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,60€ 1.071
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
136,50€ 1.834
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
58,70€ 3.654
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,80€ 58.490
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 51.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 86.930
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 335.422
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 782.101
Σύνολο
- 1.321.179

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Ιουνίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.327.357,80€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
97.570,30€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.310,30€ 1 4.310,30€ 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,60€ 0 0,00€ 1.071
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
136,50€ 2 273,00€ 1.834
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
58,70€ 9 528,30€ 3.654
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,80€ 158 3.128,40€ 58.490
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 167 3.306,60€ 51.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 250 4.400,00€ 86.930
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 800 6.880,00€ 335.422
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 2.142 18.421,20€ 782.101
Σύνολο
- 3.529 41.247,80€ 1.321.179

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Ιουλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
862.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
22.083.830,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
925.825,00kr. 1 925.825,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
40.895,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.850,00kr. 1.071
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.295,00kr. 1.834
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
555,00kr. 3.654
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
185,00kr. 58.490
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
185,00kr. 51.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
165,00kr. 86.930
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
80,00kr. 335.422
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
80,00kr. 782.101
Σύνολο
- 1.321.179

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 25 Αυγούστου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 862.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.327.357,80€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
97.570,30€ 1 97.570,30€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.310,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,60€ 1.071
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
136,50€ 1.834
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
58,70€ 3.654
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,80€ 58.490
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 51.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 86.930
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 335.422
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 782.101
Σύνολο
- 1.321.179

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 25 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.327.357,80€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
27.368.470,00Ft 0 0,00Ft 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.209.040,00Ft 2 2.418.080,00Ft 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
84.320,00Ft 14 1.180.480,00Ft 1.071
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
38.290,00Ft 20 765.800,00Ft 1.834
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
16.465,00Ft 51 839.715,00Ft 3.654
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.555,00Ft 923 5.127.265,00Ft 58.490
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.555,00Ft 709 3.938.495,00Ft 51.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.935,00Ft 1.227 6.055.245,00Ft 86.930
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.410,00Ft 6.188 14.913.080,00Ft 335.422
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.410,00Ft 12.073 29.095.930,00Ft 782.101
Σύνολο
- 21.207 64.334.090,00Ft 1.321.179

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
385.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
26.333,10zł 30 789.993,00zł 1.071
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
586,30zł 67 39.282,10zł 1.834
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
252,20zł 105 26.481,00zł 3.654
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
85,10zł 1.714 145.861,40zł 58.490
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
85,10zł 1.592 135.479,20zł 51.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
75,60zł 2.856 215.913,60zł 86.930
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
37,00zł 9.150 338.550,00zł 335.422
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
37,00zł 24.003 888.111,00zł 782.101
Σύνολο
- 39.517 2.579.671,30zł 1.321.179

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 25 Μαΐου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 385.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.327.357,80€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
97.570,30€ 0 0,00€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.310,30€ 0 0,00€ 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,60€ 16 4.809,60€ 1.071
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
136,50€ 14 1.911,00€ 1.834
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
58,70€ 73 4.285,10€ 3.654
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,80€ 1.009 19.978,20€ 58.490
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 727 14.394,60€ 51.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 1.147 20.187,20€ 86.930
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 5.966 51.307,60€ 335.422
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 10.896 93.705,60€ 782.101
Σύνολο
- 19.848 210.578,90€ 1.321.179

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.327.357,80€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
97.570,30€ 1 97.570,30€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.310,30€ 2 8.620,60€ 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,60€ 16 4.809,60€ 1.071
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
136,50€ 20 2.730,00€ 1.834
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
58,70€ 40 2.348,00€ 3.654
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,80€ 804 15.919,20€ 58.490
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 529 10.474,20€ 51.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 887 15.611,20€ 86.930
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 4.601 39.568,60€ 335.422
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 8.722 75.009,20€ 782.101
Σύνολο
- 15.622 272.660,90€ 1.321.179

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
929.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
23.859.141,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.000.251,00kr. 0 0,00kr. 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
176.230,00kr. 2 352.460,00kr. 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
12.496,00kr. 51 637.296,00kr. 1.071
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
6.310,00kr. 88 555.280,00kr. 1.834
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.411,00kr. 94 320.634,00kr. 3.654
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
202,00kr. 1.714 346.228,00kr. 58.490
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
202,00kr. 1.508 304.616,00kr. 51.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
180,00kr. 2.641 475.380,00kr. 86.930
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
88,00kr. 9.673 851.224,00kr. 335.422
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
88,00kr. 23.700 2.085.600,00kr. 782.101
Σύνολο
- 39.471 5.928.718,00kr. 1.321.179

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 25 Αυγούστου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 929.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.303.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
59.964.373,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.513.898,00Kc 0 0,00Kc 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
111.054,00Kc 3 333.162,00Kc 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.744,00Kc 30 232.320,00Kc 1.071
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.516,00Kc 45 158.220,00Kc 1.834
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.512,00Kc 78 117.936,00Kc 3.654
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
510,00Kc 1.231 627.810,00Kc 58.490
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
510,00Kc 1.205 614.550,00Kc 51.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
453,00Kc 2.062 934.086,00Kc 86.930
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
221,00Kc 6.999 1.546.779,00Kc 335.422
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
221,00Kc 18.121 4.004.741,00Kc 782.101
Σύνολο
- 29.774 8.569.604,00Kc 1.321.179

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 2.303.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.327.357,80€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
97.570,30€ 2 195.140,60€ 11
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.310,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 83
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
300,60€ 1.071
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
136,50€ 1.834
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
58,70€ 3.654
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,80€ 58.490
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,80€ 51.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,60€ 86.930
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,60€ 335.422
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 782.101
Σύνολο
- 1.321.179

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 25 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 25 Μαΐου 2018
 • 9
 • 6
 • 5
 • 4
 • 8
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 118
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.360
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 13.460
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 25 Μαΐου 2018
 • 7
 • 2
 • 4
 • 0
 • 9
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 12
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 134
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.450
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 14.373
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 25 Μαΐου 2018
 • 8
 • 0
 • 7
 • 7
 • 1
 • 1
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 35
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 634
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 5.736
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 31.114
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 25 Μαΐου 2018
 • Vilna
 • 52
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 19
Πόλη 5,00€ 1.615
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 25 Μαΐου 2018
 • 3
 • 1
 • 1
 • 8
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 14
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 158
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 25 Μαΐου 2018
 • Bærum
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.