Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 22η κλήρωση Eurojackpot το 2018 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 1 Ιουνίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018
10× μετακύλιση τζάκποτ
 • 14
 • 19
 • 21
 • 30
 • 32
 • 4
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
1.685.356
Ποσό
τζάκποτ
90.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.318.844,80€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.471,70€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.330,90€ 119
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,00€ 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
114,80€ 2.416
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
42,10€ 5.644
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,90€ 85.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 66.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 107.953
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,50€ 444.634
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 971.800
Σύνολο
- 1.685.356
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 1 Ιουνίου 2021.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 39.637.773 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 22

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.318.844,80€ 2 14.637.689,60€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.471,70€ 5 457.358,50€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.330,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 119
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,00€ 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
114,80€ 2.416
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
42,10€ 5.644
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,90€ 85.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 66.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 107.953
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,50€ 444.634
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 971.800
Σύνολο
- 1.685.356

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 1 Ιουνίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
570.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
46.309.910,00kr. 1 46.309.910,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
583.162,00kr. 2 1.166.324,00kr. 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
21.264,00kr. 9 191.376,00kr. 119
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.668,00kr. 129 215.172,00kr. 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
761,00kr. 225 171.225,00kr. 2.416
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
298,00kr. 388 115.624,00kr. 5.644
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
119,00kr. 5.665 674.135,00kr. 85.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
119,00kr. 5.692 677.348,00kr. 66.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
117,00kr. 9.968 1.166.256,00kr. 107.953
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
56,00kr. 29.039 1.626.184,00kr. 444.634
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
56,00kr. 82.533 4.621.848,00kr. 971.800
Σύνολο
- 133.651 56.935.402,00kr. 1.685.356

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 570.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.318.844,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.471,70€ 0 0,00€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.330,90€ 0 0,00€ 119
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,00€ 4 1.028,00€ 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
114,80€ 15 1.722,00€ 2.416
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
42,10€ 17 715,70€ 5.644
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,90€ 364 5.787,60€ 85.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 304 4.833,60€ 66.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 551 8.650,70€ 107.953
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,50€ 2.029 15.217,50€ 444.634
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 5.008 37.560,00€ 971.800
Σύνολο
- 8.292 75.515,10€ 1.685.356

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.955.700.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
890.922.970,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
11.134.850,00kr. 0 0,00kr. 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
405.470,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 119
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
31.280,00kr. 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
13.970,00kr. 2.416
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.120,00kr. 5.644
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
1.930,00kr. 85.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
1.930,00kr. 66.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.910,00kr. 107.953
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
910,00kr. 444.634
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
910,00kr. 971.800
Σύνολο
- 1.685.356

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 11.200.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.318.844,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.471,70€ 1 91.471,70€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.330,90€ 3 9.992,70€ 119
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,00€ 55 14.135,00€ 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
114,80€ 88 10.102,40€ 2.416
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
42,10€ 164 6.904,40€ 5.644
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,90€ 2.400 38.160,00€ 85.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 2.292 36.442,80€ 66.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 3.996 62.737,20€ 107.953
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,50€ 12.086 90.645,00€ 444.634
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 35.093 263.197,50€ 971.800
Σύνολο
- 56.178 623.788,70€ 1.685.356

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 1 Ιουλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.318.844,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.471,70€ 0 0,00€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.330,90€ 3 9.992,70€ 119
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,00€ 17 4.369,00€ 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
114,80€ 22 2.525,60€ 2.416
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
42,10€ 86 3.620,60€ 5.644
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,90€ 1.368 21.751,20€ 85.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 976 15.518,40€ 66.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 1.465 23.000,50€ 107.953
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,50€ 7.143 53.572,50€ 444.634
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 14.442 108.315,00€ 971.800
Σύνολο
- 25.522 242.665,50€ 1.685.356

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 1 Ιουλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
664.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
54.035.785,00kn 0 0,00kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
675.344,98kn 0 0,00kn 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
24.592,38kn 2 49.184,76kn 119
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.897,46kn 14 26.564,44kn 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
847,58kn 27 22.884,66kn 2.416
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
310,83kn 77 23.933,91kn 5.644
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
117,39kn 1.231 144.507,09kn 85.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
117,39kn 812 95.320,68kn 66.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
115,91kn 1.014 117.532,74kn 107.953
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
55,37kn 6.066 335.874,42kn 444.634
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
55,37kn 11.477 635.481,49kn 971.800
Σύνολο
- 20.720 1.451.284,19kn 1.685.356

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 31 Ιουλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 664.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.318.844,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.471,70€ 0 0,00€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.330,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 119
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,00€ 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
114,80€ 2.416
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
42,10€ 5.644
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,90€ 85.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 66.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 107.953
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,50€ 444.634
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 971.800
Σύνολο
- 1.685.356

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 1 Ιουλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.318.844,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.471,70€ 0 0,00€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.330,90€ 0 0,00€ 119
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,00€ 7 1.799,00€ 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
114,80€ 10 1.148,00€ 2.416
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
42,10€ 15 631,50€ 5.644
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,90€ 183 2.909,70€ 85.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 166 2.639,40€ 66.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 243 3.815,10€ 107.953
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,50€ 968 7.260,00€ 444.634
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 2.347 17.602,50€ 971.800
Σύνολο
- 3.939 37.805,20€ 1.685.356

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 31 Ιουλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
862.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
69.765.420,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
871.935,00kr. 1 871.935,00kr. 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
31.750,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 119
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.445,00kr. 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.090,00kr. 2.416
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
400,00kr. 5.644
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
150,00kr. 85.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
150,00kr. 66.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
145,00kr. 107.953
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
70,00kr. 444.634
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 971.800
Σύνολο
- 1.685.356

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 862.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.318.844,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.471,70€ 1 91.471,70€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.330,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 119
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,00€ 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
114,80€ 2.416
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
42,10€ 5.644
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,90€ 85.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 66.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 107.953
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,50€ 444.634
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 971.800
Σύνολο
- 1.685.356

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.318.844,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
25.657.810,00Ft 0 0,00Ft 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
934.315,00Ft 3 2.802.945,00Ft 119
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
72.090,00Ft 24 1.730.160,00Ft 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
32.200,00Ft 39 1.255.800,00Ft 2.416
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
11.810,00Ft 130 1.535.300,00Ft 5.644
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.460,00Ft 1.857 8.282.220,00Ft 85.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.460,00Ft 1.045 4.660.700,00Ft 66.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.405,00Ft 1.611 7.096.455,00Ft 107.953
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.105,00Ft 9.561 20.125.905,00Ft 444.634
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.105,00Ft 15.600 32.838.000,00Ft 971.800
Σύνολο
- 29.870 80.327.485,00Ft 1.685.356

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
385.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.079.303,80zł 1 1.079.303,80zł 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
14.387,90zł 2 28.775,80zł 119
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.110,20zł 48 53.289,60zł 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
495,90zł 82 40.663,80zł 2.416
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
181,90zł 198 36.016,20zł 5.644
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
68,70zł 2.475 170.032,50zł 85.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
68,70zł 1.837 126.201,90zł 66.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
67,90zł 2.963 201.187,70zł 107.953
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
32,40zł 12.904 418.089,60zł 444.634
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
32,40zł 25.606 829.634,40zł 971.800
Σύνολο
- 46.116 2.983.195,30zł 1.685.356

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 1 Ιουνίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 385.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.318.844,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.471,70€ 0 0,00€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.330,90€ 2 6.661,80€ 119
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,00€ 17 4.369,00€ 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
114,80€ 35 4.018,00€ 2.416
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
42,10€ 103 4.336,30€ 5.644
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,90€ 1.413 22.466,70€ 85.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 898 14.278,20€ 66.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 1.504 23.612,80€ 107.953
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,50€ 6.955 52.162,50€ 444.634
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 13.200 99.000,00€ 971.800
Σύνολο
- 24.127 230.905,30€ 1.685.356

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.318.844,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.471,70€ 0 0,00€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.330,90€ 0 0,00€ 119
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,00€ 9 2.313,00€ 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
114,80€ 28 3.214,40€ 2.416
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
42,10€ 59 2.483,90€ 5.644
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,90€ 1.047 16.647,30€ 85.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 710 11.289,00€ 66.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 1.168 18.337,60€ 107.953
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,50€ 5.431 40.732,50€ 444.634
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 10.296 77.220,00€ 971.800
Σύνολο
- 18.748 172.237,70€ 1.685.356

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
922.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
75.538.529,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
944.088,00kr. 0 0,00kr. 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
123.489,00kr. 3 370.467,00kr. 119
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
14.225,00kr. 42 597.450,00kr. 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
7.617,00kr. 68 517.956,00kr. 2.416
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.556,00kr. 126 322.056,00kr. 5.644
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
164,00kr. 2.149 352.436,00kr. 85.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
164,00kr. 2.001 328.164,00kr. 66.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
162,00kr. 3.220 521.640,00kr. 107.953
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
77,00kr. 10.862 836.374,00kr. 444.634
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
77,00kr. 28.294 2.178.638,00kr. 971.800
Σύνολο
- 46.765 6.025.181,00kr. 1.685.356

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 922.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.319.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
189.045.761,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.362.714,00Kc 1 2.362.714,00Kc 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
86.037,00Kc 1 86.037,00Kc 119
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.638,00Kc 26 172.588,00Kc 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.965,00Kc 34 100.810,00Kc 2.416
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.087,00Kc 104 113.048,00Kc 5.644
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
410,00Kc 1.763 722.830,00Kc 85.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
410,00Kc 1.343 550.630,00Kc 66.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
405,00Kc 2.348 950.940,00Kc 107.953
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
193,00Kc 8.851 1.708.243,00Kc 444.634
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
193,00Kc 20.780 4.010.540,00Kc 971.800
Σύνολο
- 35.251 10.778.380,00Kc 1.685.356

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 2.319.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.318.844,80€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
91.471,70€ 1 91.471,70€ 13
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.330,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 119
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
257,00€ 1.388
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
114,80€ 2.416
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
42,10€ 5.644
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,90€ 85.289
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,90€ 66.097
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,70€ 107.953
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,50€ 444.634
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 971.800
Σύνολο
- 1.685.356

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018
 • 9
 • 4
 • 7
 • 5
 • 9
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 19
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 150
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.362
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 13.443
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018
 • 2
 • 1
 • 3
 • 8
 • 3
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 17
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 152
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.512
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 15.114
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018
 • 5
 • 3
 • 9
 • 8
 • 0
 • 8
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 36
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 622
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 5.912
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 32.235
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018
 • Los Angeles
 • 53
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 20
Πόλη 5,00€ 1.868
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018
 • 7
 • 5
 • 8
 • 5
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 13
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 131
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018
 • Våler
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.