Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 17η κλήρωση Eurojackpot το 2015 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 24 Απριλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 24 Απριλίου 2015
μετακύλιση τζάκποτ
 • 4
 • 17
 • 27
 • 33
 • 46
 • 3
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
969.282
Ποσό
τζάκποτ
62.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
62.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
291.422,60€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
59.998,70€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.666,60€ 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
195,60€ 1.104
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
87,50€ 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
46,50€ 3.093
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,50€ 40.043
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 44.622
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,10€ 78.229
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,30€ 199.730
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 600.434
Σύνολο
- 969.282
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 24 Απριλίου 2018.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 17

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
62.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
291.422,60€ - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
59.998,70€ - - 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.666,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
195,60€ 1.104
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
87,50€ 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
46,50€ 3.093
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,50€ 40.043
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 44.622
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,10€ 78.229
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,30€ 199.730
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 600.434
Σύνολο
- 969.282

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Απριλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.857.849,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
382.521,00kr. 0 0,00kr. 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
17.029,00kr. 11 187.319,00kr. 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.276,00kr. 98 125.048,00kr. 1.104
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
587,00kr. 186 109.182,00kr. 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
326,00kr. 269 87.694,00kr. 3.093
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
138,00kr. 3.934 542.892,00kr. 40.043
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
120,00kr. 4.195 503.400,00kr. 44.622
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
98,00kr. 7.791 763.518,00kr. 78.229
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
69,00kr. 20.644 1.424.436,00kr. 199.730
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
57,00kr. 61.963 3.531.891,00kr. 600.434
Σύνολο
- 99.091 7.275.380,00kr. 969.282

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
62.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
291.422,60€ - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
59.998,70€ - - 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.666,60€ - - 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
195,60€ - - 1.104
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
87,50€ - - 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
46,50€ - - 3.093
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,50€ - - 40.043
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ - - 44.622
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,10€ - - 78.229
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,30€ - - 199.730
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ - - 600.434
Σύνολο
- - - 969.282

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 1.104
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 3.093
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 40.043
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 44.622
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 78.229
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 199.730
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 600.434
Σύνολο
- 969.282

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
62.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
291.422,60€ - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
59.998,70€ - - 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.666,60€ - - 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
195,60€ - - 1.104
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
87,50€ - - 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
46,50€ - - 3.093
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,50€ - - 40.043
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ - - 44.622
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,10€ - - 78.229
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,30€ - - 199.730
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ - - 600.434
Σύνολο
- - - 969.282

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
62.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
291.422,60€ - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
59.998,70€ - - 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.666,60€ - - 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
195,60€ - - 1.104
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
87,50€ - - 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
46,50€ - - 3.093
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,50€ - - 40.043
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ - - 44.622
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,10€ - - 78.229
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,30€ - - 199.730
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ - - 600.434
Σύνολο
- - - 969.282

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 1.104
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 3.093
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 40.043
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 44.622
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 78.229
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 199.730
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 600.434
Σύνολο
- - - 969.282

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Ιουνίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
62.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
291.422,60€ - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
59.998,70€ - - 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.666,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
195,60€ 1.104
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
87,50€ 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
46,50€ 3.093
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,50€ 40.043
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 44.622
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,10€ 78.229
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,30€ 199.730
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 600.434
Σύνολο
- 969.282

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 24 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
62.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
291.422,60€ - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
59.998,70€ - - 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.666,60€ - - 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
195,60€ - - 1.104
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
87,50€ - - 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
46,50€ - - 3.093
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,50€ - - 40.043
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ - - 44.622
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,10€ - - 78.229
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,30€ - - 199.730
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ - - 600.434
Σύνολο
- - - 969.282

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Ιουνίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 1.104
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 3.093
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 40.043
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 44.622
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 78.229
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 199.730
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 600.434
Σύνολο
- 969.282

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
291.422,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
59.998,70€ 1 59.998,70€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.666,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
195,60€ 1.104
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
87,50€ 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
46,50€ 3.093
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,50€ 40.043
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 44.622
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,10€ 78.229
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,30€ 199.730
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 600.434
Σύνολο
- 969.282

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
291.422,60€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
16.631.640,00Ft 0 0,00Ft 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
739.180,00Ft 3 2.217.540,00Ft 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
54.220,00Ft 24 1.301.280,00Ft 1.104
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
24.255,00Ft 28 679.140,00Ft 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
12.890,00Ft 124 1.598.360,00Ft 3.093
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.130,00Ft 1.603 8.223.390,00Ft 40.043
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.465,00Ft 1.008 4.500.720,00Ft 44.622
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.630,00Ft 1.499 5.441.370,00Ft 78.229
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.580,00Ft 8.604 22.198.320,00Ft 199.730
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.105,00Ft 14.545 30.617.225,00Ft 600.434
Σύνολο
- - - 969.282

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
62.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
291.422,60€ - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
59.998,70€ - - 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.666,60€ - - 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
195,60€ - - 1.104
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
87,50€ - - 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
46,50€ - - 3.093
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,50€ - - 40.043
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ - - 44.622
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,10€ - - 78.229
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,30€ - - 199.730
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ - - 600.434
Σύνολο
- - - 969.282

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 1.104
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 3.093
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 40.043
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 44.622
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 78.229
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 199.730
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 600.434
Σύνολο
- - - 969.282

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 1.104
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 3.093
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 40.043
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 44.622
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 78.229
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 199.730
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 600.434
Σύνολο
- - - 969.282

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 29 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
62.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
291.422,60€ - - 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
59.998,70€ - - 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.666,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
195,60€ 1.104
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
87,50€ 1.918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
46,50€ 3.093
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,50€ 40.043
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,10€ 44.622
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,10€ 78.229
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,30€ 199.730
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,60€ 600.434
Σύνολο
- 969.282

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 24 Απριλίου 2015
 • 8
 • 8
 • 1
 • 5
 • 6
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 13
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc -
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 24 Απριλίου 2015
 • 1
 • 9
 • 9
 • 0
 • 5
 • 4
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 23.681,70€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 736,50€ 54
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 52,70€ 770
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 7,10€ 7.149
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 2,50€ 38.253
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 24 Απριλίου 2015
 • 1
 • 4
 • 6
 • 2
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 12
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 109

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.