Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 17 Απριλίου 2015

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 16η κλήρωση Eurojackpot το 2015 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 17 Απριλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 17 Απριλίου 2015
μετακύλιση τζάκποτ
 • 5
 • 6
 • 13
 • 20
 • 33
 • 3
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
882.233
Ποσό
τζάκποτ
51.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
51.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
313.607,10€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
313.607,10€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.052,50€ 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
189,40€ 907
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
93,50€ 1.428
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
37,20€ 3.073
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ 41.937
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,20€ 39.662
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 61.263
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,30€ 201.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 532.167
Σύνολο
- 882.233
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 17 Απριλίου 2018.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 16

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
51.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
313.607,10€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
313.607,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.052,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
189,40€ 907
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
93,50€ 1.428
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
37,20€ 3.073
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ 41.937
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,20€ 39.662
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 61.263
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,30€ 201.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 532.167
Σύνολο
- 882.233

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 17 Απριλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 51.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.999.275,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.999.275,00kr. 1 1.999.275,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
13.114,00kr. 7 91.798,00kr. 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.237,00kr. 68 84.116,00kr. 907
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
626,00kr. 134 83.884,00kr. 1.428
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
276,00kr. 248 68.448,00kr. 3.073
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
106,00kr. 3.009 318.954,00kr. 41.937
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
106,00kr. 3.262 345.772,00kr. 39.662
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
99,00kr. 5.711 565.389,00kr. 61.263
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
54,00kr. 15.240 822.960,00kr. 201.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
51,00kr. 45.429 2.316.879,00kr. 532.167
Σύνολο
- 73.109 6.697.475,00kr. 882.233

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
51.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
313.607,10€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
313.607,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.052,50€ - - 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
189,40€ - - 907
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
93,50€ - - 1.428
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
37,20€ - - 3.073
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ - - 41.937
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,20€ - - 39.662
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ - - 61.263
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,30€ - - 201.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ - - 532.167
Σύνολο
- - - 882.233

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 51.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 907
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 1.428
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 3.073
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 41.937
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 39.662
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 61.263
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 201.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 532.167
Σύνολο
- 882.233

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
51.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
313.607,10€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
313.607,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.052,50€ - - 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
189,40€ - - 907
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
93,50€ - - 1.428
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
37,20€ - - 3.073
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ - - 41.937
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,20€ - - 39.662
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ - - 61.263
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,30€ - - 201.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ - - 532.167
Σύνολο
- - - 882.233

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 51.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
51.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
313.607,10€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
313.607,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.052,50€ - - 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
189,40€ - - 907
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
93,50€ - - 1.428
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
37,20€ - - 3.073
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ - - 41.937
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,20€ - - 39.662
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ - - 61.263
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,30€ - - 201.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ - - 532.167
Σύνολο
- - - 882.233

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 51.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 907
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 1.428
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 3.073
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 41.937
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 39.662
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 61.263
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 201.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 532.167
Σύνολο
- - - 882.233

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 16 Ιουνίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
51.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
313.607,10€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
313.607,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.052,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
189,40€ 907
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
93,50€ 1.428
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
37,20€ 3.073
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ 41.937
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,20€ 39.662
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 61.263
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,30€ 201.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 532.167
Σύνολο
- 882.233

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 51.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
51.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
313.607,10€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
313.607,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.052,50€ - - 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
189,40€ - - 907
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
93,50€ - - 1.428
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
37,20€ - - 3.073
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ - - 41.937
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,20€ - - 39.662
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ - - 61.263
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,30€ - - 201.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ - - 532.167
Σύνολο
- - - 882.233

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 16 Ιουνίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 51.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 907
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 1.428
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 3.073
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 41.937
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 39.662
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 61.263
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 201.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 532.167
Σύνολο
- 882.233

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
313.607,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
313.607,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.052,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
189,40€ 907
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
93,50€ 1.428
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
37,20€ 3.073
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ 41.937
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,20€ 39.662
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 61.263
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,30€ 201.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 532.167
Σύνολο
- 882.233

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 16 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 51.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
313.607,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.931.890,00Ft 0 0,00Ft 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
568.955,00Ft 0 0,00Ft 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
52.500,00Ft 37 1.942.500,00Ft 907
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
25.920,00Ft 57 1.477.440,00Ft 1.428
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
10.310,00Ft 105 1.082.550,00Ft 3.073
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.935,00Ft 1.378 5.422.430,00Ft 41.937
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.935,00Ft 1.309 5.150.915,00Ft 39.662
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.685,00Ft 1.894 6.979.390,00Ft 61.263
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.025,00Ft 6.567 13.298.175,00Ft 201.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.885,00Ft 16.231 30.595.435,00Ft 532.167
Σύνολο
- - - 882.233

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 51.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
51.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
313.607,10€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
313.607,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.052,50€ - - 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
189,40€ - - 907
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
93,50€ - - 1.428
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
37,20€ - - 3.073
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ - - 41.937
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,20€ - - 39.662
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ - - 61.263
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,30€ - - 201.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ - - 532.167
Σύνολο
- - - 882.233

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 51.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 907
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 1.428
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 3.073
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 41.937
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 39.662
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 61.263
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 201.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 532.167
Σύνολο
- - - 882.233

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 907
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 1.428
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 3.073
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 41.937
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 39.662
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 61.263
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 201.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 532.167
Σύνολο
- - - 882.233

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 22 Μαΐου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
51.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
313.607,10€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
313.607,10€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.052,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 93
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
189,40€ 907
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
93,50€ 1.428
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
37,20€ 3.073
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,20€ 41.937
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,20€ 39.662
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,30€ 61.263
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,30€ 201.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 532.167
Σύνολο
- 882.233

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 16 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 51.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 17 Απριλίου 2015
 • 2
 • 2
 • 4
 • 1
 • 0
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc -
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 17 Απριλίου 2015
 • 3
 • 7
 • 3
 • 0
 • 0
 • 8
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 0,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 1.029,70€ 32
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,40€ 666
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 7,30€ 5.794
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 2,50€ 31.568
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 17 Απριλίου 2015
 • 5
 • 7
 • 6
 • 9
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 6
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 112

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.