Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 34η κλήρωση Eurojackpot το 2019 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 23 Αυγούστου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019
1 νικητής τζάκποτ
 • 15
 • 18
 • 19
 • 41
 • 42
 • 4
 • 6
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
1.439.024
Ποσό
τζάκποτ
90.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
939.388,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
194.918,30€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.268,00€ 74
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
309,60€ 1.133
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,60€ 1.968
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
63,50€ 3.678
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 61.412
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,60€ 53.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 94.531
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 340.127
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 882.188
Σύνολο
- 1.439.024
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 23 Αυγούστου 2022.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 38.983.660 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 34

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
939.388,00€ 2 1.878.776,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
194.918,30€ 4 779.673,20€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.268,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 74
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
309,60€ 1.133
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,60€ 1.968
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
63,50€ 3.678
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 61.412
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,60€ 53.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 94.531
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 340.127
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 882.188
Σύνολο
- 1.439.024

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
570.376.380,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.988.628,00kr. 2 11.977.256,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.242.634,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
33.613,00kr. 7 235.291,00kr. 74
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.003,00kr. 103 206.309,00kr. 1.133
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
913,00kr. 239 218.207,00kr. 1.968
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
434,00kr. 364 157.976,00kr. 3.678
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
154,00kr. 5.363 825.902,00kr. 61.412
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
154,00kr. 5.650 870.100,00kr. 53.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
132,00kr. 9.612 1.268.784,00kr. 94.531
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
66,00kr. 27.352 1.805.232,00kr. 340.127
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
63,00kr. 80.442 5.067.846,00kr. 882.188
Σύνολο
- 129.134 22.632.903,00kr. 1.439.024

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 570.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
939.388,00€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
194.918,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.268,00€ 0 0,00€ 74
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
309,60€ 6 1.857,60€ 1.133
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,60€ 15 2.079,00€ 1.968
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
63,50€ 16 1.016,00€ 3.678
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 276 5.685,60€ 61.412
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,60€ 273 5.623,80€ 53.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 514 9.097,80€ 94.531
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 1.662 14.791,80€ 340.127
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 4.704 39.513,60€ 882.188
Σύνολο
- 7.466 79.665,20€ 1.439.024

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
12.409.200.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
129.522.810,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
26.875.330,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
726.350,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 74
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
42.680,00kr. 1.133
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
19.110,00kr. 1.968
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
8.750,00kr. 3.678
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.840,00kr. 61.412
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.840,00kr. 53.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.440,00kr. 94.531
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.220,00kr. 340.127
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.150,00kr. 882.188
Σύνολο
- 1.439.024

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 23 Αυγούστου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 12.000.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
939.388,00€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
194.918,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.268,00€ 1 5.268,00€ 74
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
309,60€ 35 10.836,00€ 1.133
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,60€ 85 11.781,00€ 1.968
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
63,50€ 119 7.556,50€ 3.678
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 1.684 34.690,40€ 61.412
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,60€ 1.631 33.598,60€ 53.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 3.151 55.772,70€ 94.531
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 8.938 79.548,20€ 340.127
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 26.517 222.742,80€ 882.188
Σύνολο
- 42.161 461.794,20€ 1.439.024

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
939.388,00€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
194.918,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.268,00€ 1 5.268,00€ 74
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
309,60€ 11 3.405,60€ 1.133
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,60€ 22 3.049,20€ 1.968
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
63,50€ 42 2.667,00€ 3.678
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 804 16.562,40€ 61.412
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,60€ 602 12.401,20€ 53.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 1.046 18.514,20€ 94.531
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 4.290 38.181,00€ 340.127
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 10.829 90.963,60€ 882.188
Σύνολο
- 17.647 191.012,20€ 1.439.024

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
664.073.280,00kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.931.360,78kn 0 0,00kn 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.438.222,61kn 0 0,00kn 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
38.870,42kn 0 0,00kn 74
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.284,41kn 9 20.559,69kn 1.133
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.022,67kn 19 19.430,73kn 1.968
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
468,54kn 40 18.741,60kn 3.678
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
152,00kn 873 132.696,00kn 61.412
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
152,00kn 462 70.224,00kn 53.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
130,60kn 842 109.965,20kn 94.531
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
65,67kn 5.480 359.871,60kn 340.127
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
61,98kn 9.666 599.098,68kn 882.188
Σύνολο
- 17.391 1.330.587,50kn 1.439.024

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 664.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
939.388,00€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
194.918,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.268,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 74
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
309,60€ 1.133
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,60€ 1.968
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
63,50€ 3.678
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 61.412
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,60€ 53.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 94.531
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 340.127
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 882.188
Σύνολο
- 1.439.024

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
939.388,00€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
194.918,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.268,00€ 0 0,00€ 74
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
309,60€ 4 1.238,40€ 1.133
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,60€ 2 277,20€ 1.968
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
63,50€ 15 952,50€ 3.678
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 168 3.460,80€ 61.412
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,60€ 166 3.419,60€ 53.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 270 4.779,00€ 94.531
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 964 8.579,60€ 340.127
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 2.461 20.672,40€ 882.188
Σύνολο
- 4.050 43.379,50€ 1.439.024

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
896.337.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
24.293.110,00kr. 1 24.293.110,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.941.245,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
52.465,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 74
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.080,00kr. 1.133
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.380,00kr. 1.968
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
630,00kr. 3.678
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
205,00kr. 61.412
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
205,00kr. 53.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
175,00kr. 94.531
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
85,00kr. 340.127
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
80,00kr. 882.188
Σύνολο
- 1.439.024

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 895.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
939.388,00€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
194.918,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.268,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 74
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
309,60€ 1.133
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,60€ 1.968
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
63,50€ 3.678
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 61.412
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,60€ 53.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 94.531
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 340.127
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 882.188
Σύνολο
- 1.439.024

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Αυγούστου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
939.388,00€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
56.331.390,00Ft 0 0,00Ft 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.522.450,00Ft 1 1.522.450,00Ft 74
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
89.475,00Ft 9 805.275,00Ft 1.133
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
40.055,00Ft 23 921.265,00Ft 1.968
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
18.350,00Ft 51 935.850,00Ft 3.678
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.955,00Ft 971 5.782.305,00Ft 61.412
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.955,00Ft 679 4.043.445,00Ft 53.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.115,00Ft 1.277 6.531.855,00Ft 94.531
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.570,00Ft 5.588 14.361.160,00Ft 340.127
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.430,00Ft 13.195 32.063.850,00Ft 882.188
Σύνολο
- 21.794 66.967.455,00Ft 1.439.024

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
390.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
903.137,30zł 1 903.137,30zł 74
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.351,80zł 41 55.423,80zł 1.133
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
605,20zł 80 48.416,00zł 1.968
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
277,30zł 154 42.704,20zł 3.678
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
90,00zł 2.409 216.810,00zł 61.412
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
90,00zł 2.063 185.670,00zł 53.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
77,30zł 3.732 288.483,60zł 94.531
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
38,90zł 12.491 485.899,90zł 340.127
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
36,70zł 31.971 1.173.335,70zł 882.188
Σύνολο
- 52.942 3.399.880,50zł 1.439.024

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 23 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 390.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
939.388,00€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
194.918,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.268,00€ 1 5.268,00€ 74
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
309,60€ 13 4.024,80€ 1.133
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,60€ 21 2.910,60€ 1.968
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
63,50€ 42 2.667,00€ 3.678
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 704 14.502,40€ 61.412
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,60€ 695 14.317,00€ 53.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 1.171 20.726,70€ 94.531
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 3.750 33.375,00€ 340.127
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 11.108 93.307,20€ 882.188
Σύνολο
- 17.505 191.098,70€ 1.439.024

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
939.388,00€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
194.918,30€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.268,00€ 2 10.536,00€ 74
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
309,60€ 11 3.405,60€ 1.133
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,60€ 26 3.603,60€ 1.968
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
63,50€ 36 2.286,00€ 3.678
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 652 13.431,20€ 61.412
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,60€ 642 13.225,20€ 53.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 1.012 17.912,40€ 94.531
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 3.714 33.054,60€ 340.127
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 10.327 86.746,80€ 882.188
Σύνολο
- 16.422 184.201,40€ 1.439.024

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
966.528.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
10.088.275,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.093.266,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
146.323,00kr. 3 438.969,00kr. 74
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
16.555,00kr. 37 612.535,00kr. 1.133
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
8.064,00kr. 67 540.288,00kr. 1.968
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.023,00kr. 115 347.645,00kr. 3.678
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
221,00kr. 2.064 456.144,00kr. 61.412
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
221,00kr. 2.004 442.884,00kr. 53.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
190,00kr. 3.560 676.400,00kr. 94.531
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
95,00kr. 11.395 1.082.525,00kr. 340.127
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
90,00kr. 32.400 2.916.000,00kr. 882.188
Σύνολο
- 51.645 7.513.390,00kr. 1.439.024

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 968.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.318.850.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
24.203.331,00Kc 1 24.203.331,00Kc 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
5.022.069,00Kc 1 5.022.069,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
135.730,00Kc 3 407.190,00Kc 74
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.976,00Kc 23 183.448,00Kc 1.133
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.571,00Kc 40 142.840,00Kc 1.968
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.636,00Kc 75 122.700,00Kc 3.678
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
530,00Kc 1.373 727.690,00Kc 61.412
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
530,00Kc 1.288 682.640,00Kc 53.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
456,00Kc 2.370 1.080.720,00Kc 94.531
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
229,00Kc 7.340 1.680.860,00Kc 340.127
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
216,00Kc 20.232 4.370.112,00Kc 882.188
Σύνολο
- 32.746 38.623.600,00Kc 1.439.024

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 2.316.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 1 90.000.000,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
939.388,00€ 2 1.878.776,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
194.918,30€ 1 194.918,30€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.268,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 74
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
309,60€ 1.133
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,60€ 1.968
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
63,50€ 3.678
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,60€ 61.412
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,60€ 53.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,70€ 94.531
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,90€ 340.127
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 882.188
Σύνολο
- 1.439.024

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Αυγούστου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019
 • 5
 • 8
 • 6
 • 2
 • 6
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 12
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 107
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.167
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 11.705
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019
 • 6
 • 7
 • 7
 • 9
 • 6
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 17
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 150
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.493
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 14.561
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019
 • 8
 • 6
 • 4
 • 6
 • 5
 • 0
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 46
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 609
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 5.863
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 31.034
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019
 • Dublin
 • 88
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 17
Πόλη 5,00€ 1.677
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019
 • 6
 • 9
 • 2
 • 4
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 11
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 186
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019
 • Indre Fosen
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.