Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 76η κλήρωση Eurojackpot το 2023 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023
μετακύλιση τζάκποτ
 • 14
 • 24
 • 31
 • 44
 • 45
 • 7
 • 11
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
497.725
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.584.023,30€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
178.663,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.262,50€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
379,70€ 485
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
238,00€ 851
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,80€ 1.085
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,90€ 13.071
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,30€ 22.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,40€ 53.866
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 70.773
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,10€ 335.093
Σύνολο
- 497.725
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 18.418.876 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 76

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.584.023,30€ 1 1.584.023,30€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
178.663,00€ 2 357.326,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.262,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
379,70€ 485
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
238,00€ 851
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,80€ 1.085
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,90€ 13.071
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,30€ 22.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,40€ 53.866
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 70.773
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,10€ 335.093
Σύνολο
- 497.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
10.038.532,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.139.006,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
33.578,00kr. 7 235.046,00kr. 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.450,00kr. 31 75.950,00kr. 485
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.547,00kr. 77 119.119,00kr. 851
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
895,00kr. 72 64.440,00kr. 1.085
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
258,00kr. 1.092 281.736,00kr. 13.071
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
174,00kr. 1.572 273.528,00kr. 22.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
138,00kr. 3.655 504.390,00kr. 53.866
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
131,00kr. 5.887 771.197,00kr. 70.773
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
83,00kr. 23.467 1.947.761,00kr. 335.093
Σύνολο
- 35.860 4.273.167,00kr. 497.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.584.023,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
178.663,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.262,50€ 0 0,00€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
379,70€ 2 759,40€ 485
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
238,00€ 8 1.904,00€ 851
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,80€ 10 1.358,00€ 1.085
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,90€ 112 4.020,80€ 13.071
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,30€ 134 3.122,20€ 22.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,40€ 277 5.096,80€ 53.866
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 510 8.925,00€ 70.773
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,10€ 2.191 24.320,10€ 335.093
Σύνολο
- 3.244 49.506,30€ 497.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.448.600.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
229.461.610,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
25.881.120,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
762.320,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
55.000,00kr. 485
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34.470,00kr. 851
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
19.670,00kr. 1.085
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.200,00kr. 13.071
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.370,00kr. 22.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.660,00kr. 53.866
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.530,00kr. 70.773
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.600,00kr. 335.093
Σύνολο
- 497.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.400.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.584.023,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
178.663,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.262,50€ 1 5.262,50€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
379,70€ 16 6.075,20€ 485
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
238,00€ 33 7.854,00€ 851
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,80€ 52 7.061,60€ 1.085
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,90€ 566 20.319,40€ 13.071
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,30€ 862 20.084,60€ 22.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,40€ 1.895 34.868,00€ 53.866
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 3.015 52.762,50€ 70.773
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,10€ 12.782 141.880,20€ 335.093
Σύνολο
- 19.222 296.168,00€ 497.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.584.023,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
178.663,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.262,50€ 1 5.262,50€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
379,70€ 8 3.037,60€ 485
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
238,00€ 11 2.618,00€ 851
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,80€ 11 1.493,80€ 1.085
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,90€ 249 8.939,10€ 13.071
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,30€ 336 7.828,80€ 22.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,40€ 736 13.542,40€ 53.866
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 1.467 25.672,50€ 70.773
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,10€ 5.838 64.801,80€ 335.093
Σύνολο
- 8.657 133.196,50€ 497.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.584.023,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
178.663,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.262,50€ 0 0,00€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
379,70€ 8 3.037,60€ 485
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
238,00€ 14 3.332,00€ 851
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,80€ 15 2.037,00€ 1.085
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,90€ 290 10.411,00€ 13.071
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,30€ 395 9.203,50€ 22.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,40€ 805 14.812,00€ 53.866
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 1.627 28.472,50€ 70.773
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,10€ 6.489 72.027,90€ 335.093
Σύνολο
- 9.643 143.333,50€ 497.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.584.023,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
178.663,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.262,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
379,70€ 485
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
238,00€ 851
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,80€ 1.085
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,90€ 13.071
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,30€ 22.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,40€ 53.866
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 70.773
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,10€ 335.093
Σύνολο
- 497.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.584.023,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
178.663,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.262,50€ 0 0,00€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
379,70€ 1 379,70€ 485
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
238,00€ 6 1.428,00€ 851
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,80€ 0 0,00€ 1.085
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,90€ 59 2.118,10€ 13.071
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,30€ 84 1.957,20€ 22.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,40€ 170 3.128,00€ 53.866
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 300 5.250,00€ 70.773
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,10€ 1.161 12.887,10€ 335.093
Σύνολο
- 1.781 27.148,10€ 497.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
114.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
18.100.630,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.041.580,00kr. 1 2.041.580,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
60.130,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
4.335,00kr. 485
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.715,00kr. 851
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.550,00kr. 1.085
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
410,00kr. 13.071
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
265,00kr. 22.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
210,00kr. 53.866
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
195,00kr. 70.773
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
125,00kr. 335.093
Σύνολο
- 497.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 114.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.584.023,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
178.663,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.262,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
379,70€ 485
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
238,00€ 851
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,80€ 1.085
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,90€ 13.071
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,30€ 22.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,40€ 53.866
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 70.773
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,10€ 335.093
Σύνολο
- 497.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.584.023,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
62.264.055,00Ft 0 0,00Ft 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.833.980,00Ft 1 1.833.980,00Ft 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
132.325,00Ft 13 1.720.225,00Ft 485
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
82.945,00Ft 19 1.575.955,00Ft 851
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
47.325,00Ft 41 1.940.325,00Ft 1.085
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
12.510,00Ft 402 5.029.020,00Ft 13.071
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
8.120,00Ft 616 5.001.920,00Ft 22.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
6.410,00Ft 1.486 9.525.260,00Ft 53.866
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
6.100,00Ft 2.184 13.322.400,00Ft 70.773
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.870,00Ft 9.568 37.028.160,00Ft 335.093
Σύνολο
- 14.330 76.977.245,00Ft 497.725

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.131.362,00zł 1 1.131.362,00zł 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
24.318,10zł 3 72.954,30zł 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.754,60zł 23 40.355,80zł 485
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.099,80zł 49 53.890,20zł 851
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
627,60zł 52 32.635,20zł 1.085
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
165,90zł 725 120.277,50zł 13.071
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
107,70zł 1.014 109.207,80zł 22.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
85,10zł 2.234 190.113,40zł 53.866
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
80,90zł 3.603 291.482,70zł 70.773
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
51,30zł 15.243 781.965,90zł 335.093
Σύνολο
- 22.947 2.824.244,80zł 497.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.584.023,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
178.663,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.262,50€ 0 0,00€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
379,70€ 12 4.556,40€ 485
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
238,00€ 16 3.808,00€ 851
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,80€ 14 1.901,20€ 1.085
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,90€ 334 11.990,60€ 13.071
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,30€ 464 10.811,20€ 22.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,40€ 1.040 19.136,00€ 53.866
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 1.550 27.125,00€ 70.773
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,10€ 6.684 74.192,40€ 335.093
Σύνολο
- 10.114 153.520,80€ 497.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.584.023,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
178.663,00€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.262,50€ 1 5.262,50€ 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
379,70€ 5 1.898,50€ 485
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
238,00€ 17 4.046,00€ 851
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,80€ 7 950,60€ 1.085
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,90€ 187 6.713,30€ 13.071
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,30€ 273 6.360,90€ 22.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,40€ 578 10.635,20€ 53.866
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 962 16.835,00€ 70.773
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,10€ 3.926 43.578,60€ 335.093
Σύνολο
- 5.956 96.280,60€ 497.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
119.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
18.882.983,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.129.823,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
102.066,00kr. 2 204.132,00kr. 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
8.995,00kr. 32 287.840,00kr. 485
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.518,00kr. 48 264.864,00kr. 851
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.711,00kr. 72 195.192,00kr. 1.085
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
427,00kr. 772 329.644,00kr. 13.071
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
277,00kr. 1.506 417.162,00kr. 22.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
219,00kr. 3.830 838.770,00kr. 53.866
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
208,00kr. 4.517 939.536,00kr. 70.773
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
132,00kr. 21.987 2.902.284,00kr. 335.093
Σύνολο
- 32.766 6.379.424,00kr. 497.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 119.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
244.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
38.626.408,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
4.356.697,00Kc 0 0,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
128.326,00Kc 0 0,00Kc 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
9.258,00Kc 12 111.096,00Kc 485
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.803,00Kc 24 139.272,00Kc 851
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.311,00Kc 25 82.775,00Kc 1.085
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
875,00Kc 299 261.625,00Kc 13.071
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
568,00Kc 467 265.256,00Kc 22.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
448,00Kc 1.023 458.304,00Kc 53.866
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
426,00Kc 1.642 699.492,00Kc 70.773
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
270,00Kc 6.562 1.771.740,00Kc 335.093
Σύνολο
- 10.054 3.789.560,00Kc 497.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 244.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.584.023,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
178.663,00€ 1 178.663,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.262,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 28
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
379,70€ 485
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
238,00€ 851
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,80€ 1.085
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,90€ 13.071
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
23,30€ 22.467
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,40€ 53.866
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 70.773
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,10€ 335.093
Σύνολο
- 497.725

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023
 • 3
 • 4
 • 2
 • 8
 • 9
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 81
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 910
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 8.984
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023
 • 2
 • 4
 • 8
 • 3
 • 8
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 5
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 54
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 581
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.013
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023
 • 1
 • 0
 • 6
 • 9
 • 3
 • 2
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 21
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 288
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 2.668
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 15.717
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023
 • Los Angeles
 • 33
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 8
Πόλη 5,00€ 682
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023
 • 4
 • 2
 • 6
 • 4
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 19
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 172
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023
 • Drammen
 • Elverum
 • Fredrikstad
 • Hamar
 • Lillesand
 • Moss
 • Namsos
 • Oslo
 • Stavanger
 • Sveio
 • Kvinne
 • Kvinne
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 100.000,00kr. 10
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023
 • 0
 • 7
 • 8
 • 6
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 6.555,90€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 45
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 535
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 572

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.