Αποτελέσματα Eurojackpot για την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 75η κλήρωση Eurojackpot το 2023 που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023
1 νικητής τζάκποτ
 • 8
 • 18
 • 26
 • 38
 • 39
 • 4
 • 12
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
481.616
Ποσό
τζάκποτ
65.950.427€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.950.426,80€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
100.735,20€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
100.735,20€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.238,50€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,90€ 535
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
211,40€ 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,90€ 1.256
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
33,70€ 12.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,40€ 22.969
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 57.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 66.845
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,40€ 319.047
Σύνολο
- 481.616
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 16.477.139 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 75

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.950.426,80€ 1 65.950.426,80€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
100.735,20€ 16 1.611.763,20€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
100.735,20€ 3 302.205,60€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.238,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,90€ 535
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
211,40€ 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,90€ 1.256
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
33,70€ 12.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,40€ 22.969
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 57.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 66.845
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,40€ 319.047
Σύνολο
- 481.616

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
417.917.002,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
642.216,00kr. 1 642.216,00kr. 18
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
642.216,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
52.550,00kr. 2 105.100,00kr. 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.992,00kr. 47 93.624,00kr. 535
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.377,00kr. 79 108.783,00kr. 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
698,00kr. 71 49.558,00kr. 1.256
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
244,00kr. 1.031 251.564,00kr. 12.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
153,00kr. 1.555 237.915,00kr. 22.969
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
120,00kr. 3.550 426.000,00kr. 57.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
120,00kr. 5.650 678.000,00kr. 66.845
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
78,00kr. 22.731 1.773.018,00kr. 319.047
Σύνολο
- 34.717 4.365.778,00kr. 481.616

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 412.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.950.426,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
100.735,20€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
100.735,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.238,50€ 0 0,00€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,90€ 3 923,70€ 535
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
211,40€ 4 845,60€ 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,90€ 10 1.049,00€ 1.256
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
33,70€ 87 2.931,90€ 12.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,40€ 141 2.876,40€ 22.969
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 362 5.792,00€ 57.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 500 8.000,00€ 66.845
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,40€ 2.093 21.767,20€ 319.047
Σύνολο
- 3.200 44.185,80€ 481.616

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
9.527.858.150,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
14.553.210,00kr. 0 0,00kr. 18
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
14.553.210,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.190.210,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
44.480,00kr. 535
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
30.540,00kr. 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
15.150,00kr. 1.256
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.860,00kr. 12.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.940,00kr. 22.969
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.310,00kr. 57.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.310,00kr. 66.845
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.500,00kr. 319.047
Σύνολο
- 481.616

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 9.400.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.950.426,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
100.735,20€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
100.735,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.238,50€ 0 0,00€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,90€ 18 5.542,20€ 535
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
211,40€ 43 9.090,20€ 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,90€ 32 3.356,80€ 1.256
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
33,70€ 468 15.771,60€ 12.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,40€ 818 16.687,20€ 22.969
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 1.916 30.656,00€ 57.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 2.691 43.056,00€ 66.845
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,40€ 11.564 120.265,60€ 319.047
Σύνολο
- 17.550 244.425,60€ 481.616

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.950.426,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
100.735,20€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
100.735,20€ 1 100.735,20€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.238,50€ 0 0,00€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,90€ 9 2.771,10€ 535
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
211,40€ 12 2.536,80€ 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,90€ 31 3.251,90€ 1.256
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
33,70€ 221 7.447,70€ 12.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,40€ 388 7.915,20€ 22.969
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 1.083 17.328,00€ 57.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 1.147 18.352,00€ 66.845
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,40€ 5.521 57.418,40€ 319.047
Σύνολο
- 8.413 217.756,30€ 481.616

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.950.426,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
100.735,20€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
100.735,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.238,50€ 0 0,00€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,90€ 8 2.463,20€ 535
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
211,40€ 19 4.016,60€ 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,90€ 29 3.042,10€ 1.256
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
33,70€ 178 5.998,60€ 12.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,40€ 419 8.547,60€ 22.969
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 1.193 19.088,00€ 57.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 1.065 17.040,00€ 66.845
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,40€ 5.703 59.311,20€ 319.047
Σύνολο
- 8.614 119.507,30€ 481.616

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.950.426,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
100.735,20€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
100.735,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.238,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,90€ 535
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
211,40€ 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,90€ 1.256
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
33,70€ 12.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,40€ 22.969
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 57.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 66.845
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,40€ 319.047
Σύνολο
- 481.616

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.950.426,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
100.735,20€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
100.735,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.238,50€ 0 0,00€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,90€ 1 307,90€ 535
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
211,40€ 4 845,60€ 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,90€ 2 209,80€ 1.256
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
33,70€ 39 1.314,30€ 12.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,40€ 80 1.632,00€ 22.969
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 174 2.784,00€ 57.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 264 4.224,00€ 66.845
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,40€ 1.088 11.315,20€ 319.047
Σύνολο
- 1.652 22.632,80€ 481.616

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
757.803.375,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.157.495,00kr. 0 0,00kr. 18
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.157.495,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
94.660,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.535,00kr. 535
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.425,00kr. 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.205,00kr. 1.256
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
385,00kr. 12.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
230,00kr. 22.969
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
180,00kr. 57.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
180,00kr. 66.845
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
115,00kr. 319.047
Σύνολο
- 481.616

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 742.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.950.426,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
100.735,20€ 1 100.735,20€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
100.735,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.238,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,90€ 535
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
211,40€ 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,90€ 1.256
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
33,70€ 12.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,40€ 22.969
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 57.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 66.845
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,40€ 319.047
Σύνολο
- 481.616

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.950.426,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
100.735,20€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
35.106.215,00Ft 0 0,00Ft 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.871.115,00Ft 0 0,00Ft 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
107.305,00Ft 14 1.502.270,00Ft 535
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
73.675,00Ft 9 663.075,00Ft 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
36.560,00Ft 42 1.535.520,00Ft 1.256
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
11.745,00Ft 273 3.206.385,00Ft 12.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
7.110,00Ft 576 4.095.360,00Ft 22.969
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.575,00Ft 1.440 8.028.000,00Ft 57.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
5.575,00Ft 1.454 8.106.050,00Ft 66.845
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.625,00Ft 7.612 27.593.500,00Ft 319.047
Σύνολο
- 11.420 54.730.160,00Ft 481.616

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
300.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 18
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
12.839,20zł 28 359.497,60zł 535
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
980,40zł 46 45.098,40zł 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
486,50zł 57 27.730,50zł 1.256
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
156,30zł 692 108.159,60zł 12.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
94,60zł 1.251 118.344,60zł 22.969
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
74,20zł 2.880 213.696,00zł 57.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
74,20zł 3.671 272.388,20zł 66.845
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
48,30zł 17.083 825.108,90zł 319.047
Σύνολο
- 25.708 1.970.023,80zł 481.616

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 300.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.950.426,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
100.735,20€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
100.735,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.238,50€ 0 0,00€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,90€ 15 4.618,50€ 535
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
211,40€ 15 3.171,00€ 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,90€ 23 2.412,70€ 1.256
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
33,70€ 265 8.930,50€ 12.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,40€ 416 8.486,40€ 22.969
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 1.060 16.960,00€ 57.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 1.272 20.352,00€ 66.845
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,40€ 6.147 63.928,80€ 319.047
Σύνολο
- 9.213 128.859,90€ 481.616

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.950.426,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
100.735,20€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
100.735,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.238,50€ 0 0,00€ 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,90€ 9 2.771,10€ 535
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
211,40€ 13 2.748,20€ 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,90€ 14 1.468,60€ 1.256
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
33,70€ 149 5.021,30€ 12.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,40€ 290 5.916,00€ 22.969
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 702 11.232,00€ 57.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 880 14.080,00€ 66.845
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,40€ 3.864 40.185,60€ 319.047
Σύνολο
- 5.921 83.422,80€ 481.616

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
786.063.137,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.200.662,00kr. 0 0,00kr. 18
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.200.662,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
151.219,00kr. 1 151.219,00kr. 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.994,00kr. 29 202.826,00kr. 535
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.803,00kr. 38 182.514,00kr. 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.091,00kr. 63 131.733,00kr. 1.256
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
401,00kr. 664 266.264,00kr. 12.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
243,00kr. 1.078 261.954,00kr. 22.969
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
190,00kr. 2.698 512.620,00kr. 57.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
190,00kr. 3.642 691.980,00kr. 66.845
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
123,00kr. 15.444 1.899.612,00kr. 319.047
Σύνολο
- 23.657 4.300.722,00kr. 481.616

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 775.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.593.000.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.460.960,00Kc 0 0,00Kc 18
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.460.960,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
201.266,00Kc 1 201.266,00Kc 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.521,00Kc 10 75.210,00Kc 535
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.164,00Kc 15 77.460,00Kc 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.562,00Kc 34 87.108,00Kc 1.256
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
823,00Kc 344 283.112,00Kc 12.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
498,00Kc 503 250.494,00Kc 22.969
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
390,00Kc 1.243 484.770,00Kc 57.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
390,00Kc 1.695 661.050,00Kc 66.845
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
254,00Kc 7.218 1.833.372,00Kc 319.047
Σύνολο
- 11.063 3.953.842,00Kc 481.616

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.593.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.950.426,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
100.735,20€ 0 0,00€ 18
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
100.735,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.238,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 16
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
307,90€ 535
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
211,40€ 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
104,90€ 1.256
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
33,70€ 12.437
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,40€ 22.969
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,00€ 57.631
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,00€ 66.845
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,40€ 319.047
Σύνολο
- 481.616

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023
 • 9
 • 6
 • 5
 • 4
 • 8
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 88
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 767
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 8.017
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023
 • 4
 • 4
 • 6
 • 1
 • 2
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 58
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 630
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.147
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023
 • 6
 • 6
 • 1
 • 8
 • 3
 • 5
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 12
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 233
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 1.956
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 10.406
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023
 • Lissabon
 • 92
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 4
Πόλη 5,00€ 538
Ισλανδία | Jóker
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023
 • 6
 • 2
 • 4
 • 2
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 21
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 177
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023
 • Bergen
 • Bjørnafjorden
 • Drammen
 • Moss
 • Nes
 • Oslo
 • Sortland
 • Sula
 • Trondheim
 • Kvinne
 • Kvinne
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 100.000,00kr. 10
Λιθουανία | Joker
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023
 • 1
 • 7
 • 6
 • 9
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 30.618,15€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 46
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 532
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 618

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.