Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 21η κλήρωση Eurojackpot το 2015 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 22 Μαΐου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 22 Μαΐου 2015
μετακύλιση τζάκποτ
 • 8
 • 23
 • 24
 • 39
 • 50
 • 1
 • 5
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
519.286
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
394.844,70€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
209.035,40€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.805,40€ 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,00€ 475
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,70€ 782
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,30€ 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,70€ 19.818
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 21.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ 39.862
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ 109.855
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 325.395
Σύνολο
- 519.286
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 22 Μαΐου 2018.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 21

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
394.844,70€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
209.035,40€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.805,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,00€ 475
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,70€ 782
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,30€ 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,70€ 19.818
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 21.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ 39.862
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ 109.855
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 325.395
Σύνολο
- 519.286

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 22 Μαΐου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.517.164,00kr. 1 2.517.164,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.332.630,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
30.664,00kr. 3 91.992,00kr. 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.713,00kr. 42 71.946,00kr. 475
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
824,00kr. 84 69.216,00kr. 782
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
427,00kr. 130 55.510,00kr. 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
162,00kr. 1.958 317.196,00kr. 19.818
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
144,00kr. 2.141 308.304,00kr. 21.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
112,00kr. 3.806 426.272,00kr. 39.862
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
73,00kr. 10.074 735.402,00kr. 109.855
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. 30.279 1.816.740,00kr. 325.395
Σύνολο
- 48.518 6.409.742,00kr. 519.286

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 20 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
394.844,70€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
209.035,40€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.805,40€ - - 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,00€ - - 475
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,70€ - - 782
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,30€ - - 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,70€ - - 19.818
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ - - 21.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ - - 39.862
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ - - 109.855
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ - - 325.395
Σύνολο
- - - 519.286

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 20 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 475
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 782
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 19.818
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 21.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 39.862
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 109.855
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 325.395
Σύνολο
- 519.286

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 22 Μαΐου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
394.844,70€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
209.035,40€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.805,40€ - - 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,00€ - - 475
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,70€ - - 782
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,30€ - - 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,70€ - - 19.818
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ - - 21.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ - - 39.862
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ - - 109.855
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ - - 325.395
Σύνολο
- - - 519.286

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Ιουνίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
394.844,70€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
209.035,40€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.805,40€ - - 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,00€ - - 475
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,70€ - - 782
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,30€ - - 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,70€ - - 19.818
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ - - 21.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ - - 39.862
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ - - 109.855
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ - - 325.395
Σύνολο
- - - 519.286

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Ιουνίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 475
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 782
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 19.818
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 21.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 39.862
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 109.855
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 325.395
Σύνολο
- - - 519.286

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 21 Ιουλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
394.844,70€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
209.035,40€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.805,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,00€ 475
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,70€ 782
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,30€ 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,70€ 19.818
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 21.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ 39.862
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ 109.855
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 325.395
Σύνολο
- 519.286

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 21 Ιουνίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
394.844,70€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
209.035,40€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.805,40€ - - 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,00€ - - 475
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,70€ - - 782
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,30€ - - 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,70€ - - 19.818
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ - - 21.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ - - 39.862
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ - - 109.855
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ - - 325.395
Σύνολο
- - - 519.286

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 21 Ιουλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 475
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 782
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 19.818
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 21.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 39.862
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 109.855
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 325.395
Σύνολο
- 519.286

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
394.844,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
209.035,40€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.805,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,00€ 475
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,70€ 782
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,30€ 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,70€ 19.818
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 21.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ 39.862
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ 109.855
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 325.395
Σύνολο
- 519.286

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 21 Μαΐου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
394.844,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
57.944.615,00Ft 0 0,00Ft 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.332.055,00Ft 1 1.332.055,00Ft 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
73.180,00Ft 9 658.620,00Ft 475
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
34.565,00Ft 33 1.140.645,00Ft 782
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
17.270,00Ft 32 552.640,00Ft 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.015,00Ft 480 2.887.200,00Ft 19.818
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.320,00Ft 733 3.899.560,00Ft 21.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.160,00Ft 1.705 7.092.800,00Ft 39.862
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.715,00Ft 2.611 7.088.865,00Ft 109.855
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.245,00Ft 10.399 23.345.755,00Ft 325.395
Σύνολο
- - - 519.286

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
394.844,70€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
209.035,40€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.805,40€ - - 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,00€ - - 475
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,70€ - - 782
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,30€ - - 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,70€ - - 19.818
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ - - 21.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ - - 39.862
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ - - 109.855
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ - - 325.395
Σύνολο
- - - 519.286

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 20 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 475
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 782
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 19.818
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 21.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 39.862
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 109.855
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 325.395
Σύνολο
- - - 519.286

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 22 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 475
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 782
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 19.818
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 21.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 39.862
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 109.855
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 325.395
Σύνολο
- - - 519.286

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
394.844,70€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
209.035,40€ - - 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.805,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 29
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,00€ 475
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
124,70€ 782
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
62,30€ 1.341
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
21,70€ 19.818
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 21.724
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ 39.862
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,80€ 109.855
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,10€ 325.395
Σύνολο
- 519.286

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 21 Μαΐου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 22 Μαΐου 2015
 • 2
 • 3
 • 3
 • 6
 • 7
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc -
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 22 Μαΐου 2015
 • 0
 • 4
 • 2
 • 0
 • 3
 • 7
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 8.984,40€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 827,50€ 28
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 54,90€ 430
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 7,60€ 3.884
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 21.792
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 22 Μαΐου 2015
 • 5
 • 7
 • 7
 • 1
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 7
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 78

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.