Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 20η κλήρωση Eurojackpot το 2015 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 15 Μαΐου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 15 Μαΐου 2015
1 νικητής τζάκποτ
 • 12
 • 14
 • 18
 • 38
 • 46
 • 9
 • 10
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
1.321.733
Ποσό
τζάκποτ
90.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.643.519,60€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
201.877,60€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.530,80€ 73
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,50€ 1.358
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,60€ 3.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
77,80€ 3.113
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,70€ 45.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 59.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,10€ 133.744
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ 237.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 838.201
Σύνολο
- 1.321.733
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 15 Μαΐου 2018.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Αριθμός Κλήρωσης: 20

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.643.519,60€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
201.877,60€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.530,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 73
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,50€ 1.358
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,60€ 3.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
77,80€ 3.113
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,70€ 45.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 59.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,10€ 133.744
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ 237.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 838.201
Σύνολο
- 1.321.733

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 15 Μαΐου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
570.919.530,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
48.487.078,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.286.999,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
35.288,00kr. 7 247.016,00kr. 73
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.735,00kr. 187 324.445,00kr. 1.358
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
620,00kr. 319 197.780,00kr. 3.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
525,00kr. 511 268.275,00kr. 3.113
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
206,00kr. 6.969 1.435.614,00kr. 45.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
151,00kr. 7.774 1.173.874,00kr. 59.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
98,00kr. 14.294 1.400.812,00kr. 133.744
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
98,00kr. 36.272 3.554.656,00kr. 237.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
69,00kr. 111.529 7.695.501,00kr. 838.201
Σύνολο
- 177.862 16.297.973,00kr. 1.321.733

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 13 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.643.519,60€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
201.877,60€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.530,80€ - - 73
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,50€ - - 1.358
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,60€ - - 3.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
77,80€ - - 3.113
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,70€ - - 45.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ - - 59.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,10€ - - 133.744
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ - - 237.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ - - 838.201
Σύνολο
- - - 1.321.733

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 13 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 73
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 1.358
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 3.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 3.113
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 45.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 59.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 133.744
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 237.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 838.201
Σύνολο
- 1.321.733

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 15 Μαΐου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.643.519,60€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
201.877,60€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.530,80€ - - 73
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,50€ - - 1.358
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,60€ - - 3.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
77,80€ - - 3.113
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,70€ - - 45.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ - - 59.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,10€ - - 133.744
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ - - 237.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ - - 838.201
Σύνολο
- - - 1.321.733

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 14 Ιουνίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.643.519,60€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
201.877,60€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.530,80€ - - 73
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,50€ - - 1.358
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,60€ - - 3.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
77,80€ - - 3.113
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,70€ - - 45.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ - - 59.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,10€ - - 133.744
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ - - 237.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ - - 838.201
Σύνολο
- - - 1.321.733

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 14 Ιουνίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 73
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 1.358
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 3.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 3.113
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 45.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 59.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 133.744
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 237.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 838.201
Σύνολο
- - - 1.321.733

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 14 Ιουλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.643.519,60€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
201.877,60€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.530,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 73
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,50€ 1.358
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,60€ 3.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
77,80€ 3.113
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,70€ 45.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 59.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,10€ 133.744
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ 237.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 838.201
Σύνολο
- 1.321.733

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 14 Ιουνίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.643.519,60€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
201.877,60€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.530,80€ - - 73
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,50€ - - 1.358
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,60€ - - 3.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
77,80€ - - 3.113
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,70€ - - 45.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ - - 59.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,10€ - - 133.744
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ - - 237.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ - - 838.201
Σύνολο
- - - 1.321.733

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 14 Ιουλίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 73
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- 1.358
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- 3.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- 3.113
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- 45.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- 59.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- 133.744
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- 237.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- 838.201
Σύνολο
- 1.321.733

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 15 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.643.519,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
201.877,60€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.530,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 73
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,50€ 1.358
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,60€ 3.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
77,80€ 3.113
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,70€ 45.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 59.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,10€ 133.744
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ 237.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 838.201
Σύνολο
- 1.321.733

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 14 Μαΐου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.643.519,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
55.960.470,00Ft 0 0,00Ft 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.533.140,00Ft 1 6.533.140,00Ft 73
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
74.150,00Ft 31 2.298.650,00Ft 1.358
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
25.670,00Ft 36 924.120,00Ft 3.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
21.565,00Ft 36 776.340,00Ft 3.113
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.680,00Ft 461 3.540.480,00Ft 45.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.600,00Ft 837 4.687.200,00Ft 59.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.630,00Ft 1.729 6.276.270,00Ft 133.744
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.630,00Ft 2.706 9.822.780,00Ft 237.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.550,00Ft 13.161 33.560.550,00Ft 838.201
Σύνολο
- - - 1.321.733

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.643.519,60€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
201.877,60€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.530,80€ - - 73
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,50€ - - 1.358
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,60€ - - 3.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
77,80€ - - 3.113
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,70€ - - 45.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ - - 59.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,10€ - - 133.744
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ - - 237.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ - - 838.201
Σύνολο
- - - 1.321.733

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 13 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 73
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 1.358
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 3.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 3.113
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 45.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 59.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 133.744
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 237.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 838.201
Σύνολο
- - - 1.321.733

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 15 Αυγούστου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 73
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 1.358
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 3.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 3.113
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 45.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 59.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 133.744
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 237.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 838.201
Σύνολο
- - - 1.321.733

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ - - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.643.519,60€ - - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
201.877,60€ - - 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.530,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 73
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,50€ 1.358
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
92,60€ 3.050
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
77,80€ 3.113
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,70€ 45.170
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,20€ 59.769
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,10€ 133.744
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ 237.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,20€ 838.201
Σύνολο
- 1.321.733

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 14 Μαΐου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 15 Μαΐου 2015
 • 2
 • 8
 • 1
 • 0
 • 2
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc -
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc -
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 15 Μαΐου 2015
 • 7
 • 0
 • 1
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.583,10€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 349,20€ 152
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 51,10€ 1.059
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 7,10€ 9.561
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 2,50€ 51.107
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 15 Μαΐου 2015
 • 4
 • 1
 • 6
 • 6
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 15
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 148

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.