Αποτελέσματα Eurojackpot για την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 93η κλήρωση Eurojackpot το 2023 που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 21 Νοεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023
μετακύλιση τζάκποτ
 • 9
 • 20
 • 21
 • 22
 • 38
 • 3
 • 12
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
320.455
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
927.015,10€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
74.684,70€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.623,30€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
354,50€ 304
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
199,90€ 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,40€ 722
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,50€ 8.718
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,90€ 14.696
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 35.294
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,20€ 44.732
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,10€ 215.378
Σύνολο
- 320.455
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 10.779.246 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 93

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
927.015,10€ 1 927.015,10€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
74.684,70€ 3 224.054,10€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.623,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
354,50€ 304
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
199,90€ 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,40€ 722
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,50€ 8.718
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,90€ 14.696
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 35.294
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,20€ 44.732
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,10€ 215.378
Σύνολο
- 320.455

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.909.751,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
476.144,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
55.003,00kr. 0 0,00kr. 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.289,00kr. 26 59.514,00kr. 304
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.304,00kr. 51 66.504,00kr. 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
791,00kr. 33 26.103,00kr. 722
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
230,00kr. 532 122.360,00kr. 8.718
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
156,00kr. 797 124.332,00kr. 14.696
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
123,00kr. 1.823 224.229,00kr. 35.294
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
121,00kr. 2.783 336.743,00kr. 44.732
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 11.610 870.750,00kr. 215.378
Σύνολο
- 17.655 1.830.535,00kr. 320.455

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
927.015,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
74.684,70€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.623,30€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
354,50€ 1 354,50€ 304
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
199,90€ 7 1.399,30€ 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,40€ 7 835,80€ 722
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,50€ 74 2.331,00€ 8.718
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,90€ 113 2.361,70€ 14.696
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 302 4.952,80€ 35.294
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,20€ 357 5.783,40€ 44.732
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,10€ 1.741 17.584,10€ 215.378
Σύνολο
- 2.602 35.602,60€ 320.455

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.526.400.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
141.499.580,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
11.399.870,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.316.260,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
54.110,00kr. 304
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
30.510,00kr. 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
18.220,00kr. 722
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.800,00kr. 8.718
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.190,00kr. 14.696
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.500,00kr. 35.294
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.470,00kr. 44.732
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.540,00kr. 215.378
Σύνολο
- 320.455

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.500.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
927.015,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
74.684,70€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.623,30€ 1 8.623,30€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
354,50€ 20 7.090,00€ 304
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
199,90€ 20 3.998,00€ 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,40€ 37 4.417,80€ 722
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,50€ 372 11.718,00€ 8.718
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,90€ 608 12.707,20€ 14.696
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 1.367 22.418,80€ 35.294
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,20€ 1.937 31.379,40€ 44.732
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,10€ 8.761 88.486,10€ 215.378
Σύνολο
- 13.123 190.838,60€ 320.455

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
927.015,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
74.684,70€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.623,30€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
354,50€ 6 2.127,00€ 304
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
199,90€ 14 2.798,60€ 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,40€ 24 2.865,60€ 722
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,50€ 207 6.520,50€ 8.718
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,90€ 395 8.255,50€ 14.696
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 862 14.136,80€ 35.294
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,20€ 893 14.466,60€ 44.732
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,10€ 5.271 53.237,10€ 215.378
Σύνολο
- 7.672 104.407,70€ 320.455

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
927.015,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
74.684,70€ 1 74.684,70€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.623,30€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
354,50€ 2 709,00€ 304
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
199,90€ 9 1.799,10€ 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,40€ 14 1.671,60€ 722
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,50€ 144 4.536,00€ 8.718
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,90€ 319 6.667,10€ 14.696
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 798 13.087,20€ 35.294
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,20€ 792 12.830,40€ 44.732
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,10€ 5.056 51.065,60€ 215.378
Σύνολο
- 7.135 167.050,70€ 320.455

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
927.015,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
74.684,70€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.623,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
354,50€ 304
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
199,90€ 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,40€ 722
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,50€ 8.718
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,90€ 14.696
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 35.294
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,20€ 44.732
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,10€ 215.378
Σύνολο
- 320.455

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
927.015,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
74.684,70€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.623,30€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
354,50€ 2 709,00€ 304
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
199,90€ 2 399,80€ 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,40€ 2 238,80€ 722
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,50€ 44 1.386,00€ 8.718
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,90€ 57 1.191,30€ 14.696
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 118 1.935,20€ 35.294
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,20€ 219 3.547,80€ 44.732
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,10€ 930 9.393,00€ 215.378
Σύνολο
- 1.374 18.800,90€ 320.455

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
118.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
10.818.265,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
871.570,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
100.630,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
4.135,00kr. 304
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.330,00kr. 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.390,00kr. 722
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
365,00kr. 8.718
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
240,00kr. 14.696
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
190,00kr. 35.294
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
185,00kr. 44.732
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
115,00kr. 215.378
Σύνολο
- 320.455

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 118.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
927.015,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
74.684,70€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.623,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
354,50€ 304
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
199,90€ 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,40€ 722
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,50€ 8.718
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,90€ 14.696
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 35.294
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,20€ 44.732
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,10€ 215.378
Σύνολο
- 320.455

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
927.015,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
26.027.620,00Ft 1 26.027.620,00Ft 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.005.220,00Ft 1 3.005.220,00Ft 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
123.545,00Ft 6 741.270,00Ft 304
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
69.665,00Ft 17 1.184.305,00Ft 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
41.610,00Ft 29 1.206.690,00Ft 722
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
10.980,00Ft 245 2.690.100,00Ft 8.718
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
7.285,00Ft 448 3.263.680,00Ft 14.696
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.715,00Ft 1.070 6.115.050,00Ft 35.294
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
5.645,00Ft 1.331 7.513.495,00Ft 44.732
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.520,00Ft 7.011 24.678.720,00Ft 215.378
Σύνολο
- 10.159 76.426.150,00Ft 320.455

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 19 Μαΐου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
36.493,50zł 11 401.428,50zł 304
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
873,20zł 39 34.054,80zł 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
521,60zł 32 16.691,20zł 722
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
137,60zł 520 71.552,00zł 8.718
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
91,30zł 788 71.944,40zł 14.696
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
71,70zł 1.807 129.561,90zł 35.294
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
70,80zł 2.685 190.098,00zł 44.732
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
44,20zł 12.100 534.820,00zł 215.378
Σύνολο
- 17.982 1.450.150,80zł 320.455

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
927.015,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
74.684,70€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.623,30€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
354,50€ 9 3.190,50€ 304
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
199,90€ 13 2.598,70€ 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,40€ 24 2.865,60€ 722
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,50€ 271 8.536,50€ 8.718
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,90€ 420 8.778,00€ 14.696
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 952 15.612,80€ 35.294
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,20€ 1.112 18.014,40€ 44.732
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,10€ 5.826 58.842,60€ 215.378
Σύνολο
- 8.627 118.439,10€ 320.455

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
927.015,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
74.684,70€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.623,30€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
354,50€ 7 2.481,50€ 304
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
199,90€ 5 999,50€ 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,40€ 9 1.074,60€ 722
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,50€ 126 3.969,00€ 8.718
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,90€ 195 4.075,50€ 14.696
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 527 8.642,80€ 35.294
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,20€ 639 10.351,80€ 44.732
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,10€ 3.209 32.410,90€ 215.378
Σύνολο
- 4.717 64.005,60€ 320.455

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
116.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
10.575.110,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
851.980,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
98.372,00kr. 0 0,00kr. 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
12.919,00kr. 15 193.785,00kr. 304
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.885,00kr. 46 224.710,00kr. 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.395,00kr. 36 122.220,00kr. 722
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
359,00kr. 513 184.167,00kr. 8.718
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
238,00kr. 772 183.736,00kr. 14.696
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
187,00kr. 1.911 357.357,00kr. 35.294
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
184,00kr. 2.732 502.688,00kr. 44.732
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
115,00kr. 12.109 1.392.535,00kr. 215.378
Σύνολο
- 18.134 3.161.198,00kr. 320.455

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 116.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
245.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
22.721.140,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.830.521,00Kc 1 1.830.521,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
211.357,00Kc 0 0,00Kc 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
8.688,00Kc 10 86.880,00Kc 304
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.899,00Kc 26 127.374,00Kc 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.926,00Kc 22 64.372,00Kc 722
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
772,00Kc 312 240.864,00Kc 8.718
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
512,00Kc 510 261.120,00Kc 14.696
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
401,00Kc 1.166 467.566,00Kc 35.294
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
397,00Kc 1.832 727.304,00Kc 44.732
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
247,00Kc 7.000 1.729.000,00Kc 215.378
Σύνολο
- 10.879 5.535.001,00Kc 320.455

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 884.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
927.015,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
74.684,70€ 1 74.684,70€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.623,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
354,50€ 304
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
199,90€ 593
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
119,40€ 722
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,50€ 8.718
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,90€ 14.696
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,40€ 35.294
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
16,20€ 44.732
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,10€ 215.378
Σύνολο
- 320.455

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023
 • 3
 • 4
 • 9
 • 6
 • 0
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 78
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 763
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 7.520
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023
 • 5
 • 6
 • 1
 • 2
 • 6
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 46
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 532
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 5.611
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023
 • 5
 • 6
 • 0
 • 1
 • 3
 • 1
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 12
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 189
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 1.632
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 8.658
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023
 • New York
 • 20
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 5
Πόλη 5,00€ 453
Ισλανδία | Jóker
Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 7
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 113
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023
 • Sarpsborg
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023
 • 2
 • 9
 • 7
 • 4
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 8.065,80€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 31
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 418
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 442

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.