Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 92η κλήρωση Eurojackpot το 2023 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023
1 νικητής τζάκποτ
 • 4
 • 14
 • 15
 • 20
 • 28
 • 7
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
717.775
Ποσό
τζάκποτ
36.524.877€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.524.877,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
354.404,70€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
166.556,50€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.833,40€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,50€ 770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
136,60€ 1.659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,30€ 1.467
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,40€ 23.436
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 32.841
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 65.988
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,40€ 121.062
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,80€ 470.497
Σύνολο
- 717.775
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 20.604.928 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 92

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.524.877,00€ 1 36.524.877,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
354.404,70€ 2 708.809,40€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
166.556,50€ 4 666.226,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.833,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,50€ 770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
136,60€ 1.659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,30€ 1.467
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,40€ 23.436
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 32.841
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 65.988
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,40€ 121.062
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,80€ 470.497
Σύνολο
- 717.775

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
231.548.391,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.259.359,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.061.827,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
24.467,00kr. 6 146.802,00kr. 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.735,00kr. 47 81.545,00kr. 770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
900,00kr. 109 98.100,00kr. 1.659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
745,00kr. 120 89.400,00kr. 1.467
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
168,00kr. 1.560 262.080,00kr. 23.436
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
133,00kr. 2.123 282.359,00kr. 32.841
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
126,00kr. 4.826 608.076,00kr. 65.988
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
85,00kr. 7.883 670.055,00kr. 121.062
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
66,00kr. 29.975 1.978.350,00kr. 470.497
Σύνολο
- 46.649 4.216.767,00kr. 717.775

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 228.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.524.877,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
354.404,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
166.556,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.833,40€ 0 0,00€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,50€ 6 1.605,00€ 770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
136,60€ 11 1.502,60€ 1.659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,30€ 6 673,80€ 1.467
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,40€ 125 2.800,00€ 23.436
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 207 3.684,60€ 32.841
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 384 6.451,20€ 65.988
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,40€ 727 8.287,80€ 121.062
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,80€ 2.800 24.640,00€ 470.497
Σύνολο
- 4.266 49.645,00€ 717.775

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
5.567.852.240,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
54.025.450,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
25.389.870,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
584.360,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
40.770,00kr. 770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
20.820,00kr. 1.659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
17.110,00kr. 1.467
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.410,00kr. 23.436
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.710,00kr. 32.841
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.560,00kr. 65.988
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.730,00kr. 121.062
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.340,00kr. 470.497
Σύνολο
- 717.775

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 5.500.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.524.877,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
354.404,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
166.556,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.833,40€ 4 15.333,60€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,50€ 30 8.025,00€ 770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
136,60€ 75 10.245,00€ 1.659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,30€ 44 4.941,20€ 1.467
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,40€ 897 20.092,80€ 23.436
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 1.097 19.526,60€ 32.841
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 2.352 39.513,60€ 65.988
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,40€ 4.426 50.456,40€ 121.062
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,80€ 15.015 132.132,00€ 470.497
Σύνολο
- 23.940 300.266,20€ 717.775

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.524.877,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
354.404,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
166.556,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.833,40€ 3 11.500,20€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,50€ 13 3.477,50€ 770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
136,60€ 30 4.098,00€ 1.659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,30€ 16 1.796,80€ 1.467
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,40€ 379 8.489,60€ 23.436
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 554 9.861,20€ 32.841
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 1.132 19.017,60€ 65.988
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,40€ 2.006 22.868,40€ 121.062
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,80€ 7.832 68.921,60€ 470.497
Σύνολο
- 11.965 150.030,90€ 717.775

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.524.877,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
354.404,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
166.556,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.833,40€ 1 3.833,40€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,50€ 14 3.745,00€ 770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
136,60€ 50 6.830,00€ 1.659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,30€ 28 3.144,40€ 1.467
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,40€ 567 12.700,80€ 23.436
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 682 12.139,60€ 32.841
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 1.223 20.546,40€ 65.988
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,40€ 2.794 31.851,60€ 121.062
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,80€ 10.179 89.575,20€ 470.497
Σύνολο
- 15.538 184.366,40€ 717.775

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.524.877,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
354.404,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
166.556,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.833,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,50€ 770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
136,60€ 1.659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,30€ 1.467
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,40€ 23.436
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 32.841
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 65.988
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,40€ 121.062
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,80€ 470.497
Σύνολο
- 717.775

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.524.877,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
354.404,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
166.556,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.833,40€ 0 0,00€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,50€ 4 1.070,00€ 770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
136,60€ 4 546,40€ 1.659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,30€ 4 449,20€ 1.467
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,40€ 64 1.433,60€ 23.436
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 76 1.352,80€ 32.841
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 176 2.956,80€ 65.988
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,40€ 311 3.545,40€ 121.062
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,80€ 1.247 10.973,60€ 470.497
Σύνολο
- 1.886 22.327,80€ 717.775

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
431.395.320,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.185.870,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.967.195,00kr. 1 1.967.195,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
45.275,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.155,00kr. 770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.610,00kr. 1.659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.325,00kr. 1.467
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
260,00kr. 23.436
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
210,00kr. 32.841
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
195,00kr. 65.988
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
130,00kr. 121.062
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
100,00kr. 470.497
Σύνολο
- 717.775

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 430.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.524.877,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
354.404,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
166.556,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.833,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,50€ 770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
136,60€ 1.659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,30€ 1.467
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,40€ 23.436
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 32.841
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 65.988
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,40€ 121.062
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,80€ 470.497
Σύνολο
- 717.775

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.524.877,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
354.404,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
58.044.940,00Ft 0 0,00Ft 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.335.940,00Ft 2 2.671.880,00Ft 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
93.225,00Ft 23 2.144.175,00Ft 770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
47.605,00Ft 39 1.856.595,00Ft 1.659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
39.135,00Ft 22 860.970,00Ft 1.467
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.805,00Ft 560 4.370.800,00Ft 23.436
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.205,00Ft 734 4.554.470,00Ft 32.841
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.855,00Ft 1.427 8.355.085,00Ft 65.988
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.975,00Ft 3.191 12.684.225,00Ft 121.062
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.065,00Ft 11.382 34.885.830,00Ft 470.497
Σύνολο
- 17.380 72.384.030,00Ft 717.775

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 15 Μαΐου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
160.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.123.594,00zł 1 2.123.594,00zł 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
730.416,90zł 1 730.416,90zł 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
16.811,00zł 3 50.433,00zł 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.173,10zł 26 30.500,60zł 770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
599,10zł 71 42.536,10zł 1.659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
492,50zł 80 39.400,00zł 1.467
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
98,30zł 1.030 101.249,00zł 23.436
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
78,10zł 1.499 117.071,90zł 32.841
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
73,70zł 2.839 209.234,30zł 65.988
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
50,00zł 5.545 277.250,00zł 121.062
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
38,60zł 21.193 818.049,80zł 470.497
Σύνολο
- 32.288 4.539.735,60zł 717.775

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 160.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.524.877,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
354.404,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
166.556,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.833,40€ 1 3.833,40€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,50€ 7 1.872,50€ 770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
136,60€ 31 4.234,60€ 1.659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,30€ 16 1.796,80€ 1.467
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,40€ 381 8.534,40€ 23.436
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 525 9.345,00€ 32.841
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 1.048 17.606,40€ 65.988
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,40€ 2.104 23.985,60€ 121.062
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,80€ 7.655 67.364,00€ 470.497
Σύνολο
- 11.768 138.572,70€ 717.775

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.524.877,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
354.404,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
166.556,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.833,40€ 0 0,00€ 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,50€ 4 1.070,00€ 770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
136,60€ 18 2.458,80€ 1.659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,30€ 14 1.572,20€ 1.467
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,40€ 280 6.272,00€ 23.436
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 376 6.692,80€ 32.841
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 765 12.852,00€ 65.988
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,40€ 1.358 15.481,20€ 121.062
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,80€ 5.174 45.531,20€ 470.497
Σύνολο
- 7.989 91.930,20€ 717.775

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
419.893.638,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.074.271,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.914.750,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
248.853,00kr. 1 248.853,00kr. 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
8.382,00kr. 48 402.336,00kr. 770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.753,00kr. 105 394.065,00kr. 1.659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.830,00kr. 91 257.530,00kr. 1.467
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
257,00kr. 1.576 405.032,00kr. 23.436
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
204,00kr. 2.277 464.508,00kr. 32.841
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
193,00kr. 4.030 777.790,00kr. 65.988
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
131,00kr. 7.821 1.024.551,00kr. 121.062
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
101,00kr. 30.074 3.037.474,00kr. 470.497
Σύνολο
- 46.023 7.012.139,00kr. 717.775

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 419.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
884.000.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
8.665.194,00Kc 0 0,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
4.072.306,00Kc 0 0,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
93.726,00Kc 0 0,00Kc 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.540,00Kc 13 85.020,00Kc 770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.339,00Kc 30 100.170,00Kc 1.659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.745,00Kc 28 76.860,00Kc 1.467
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
547,00Kc 374 204.578,00Kc 23.436
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
435,00Kc 501 217.935,00Kc 32.841
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
410,00Kc 1.065 436.650,00Kc 65.988
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
278,00Kc 1.887 524.586,00Kc 121.062
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
215,00Kc 7.556 1.624.540,00Kc 470.497
Σύνολο
- 11.454 3.270.339,00Kc 717.775

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 884.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
36.524.877,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
354.404,70€ 2 708.809,40€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
166.556,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.833,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 43
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
267,50€ 770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
136,60€ 1.659
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
112,30€ 1.467
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,40€ 23.436
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,80€ 32.841
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,80€ 65.988
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,40€ 121.062
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,80€ 470.497
Σύνολο
- 717.775

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 36.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023
 • 6
 • 6
 • 6
 • 1
 • 0
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 82
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 772
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 8.384
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023
 • 7
 • 6
 • 7
 • 9
 • 3
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 50
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 541
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 5.652
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023
 • 7
 • 1
 • 7
 • 3
 • 7
 • 5
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 26
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 337
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 2.987
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 16.404
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023
 • Sydney
 • 52
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 7
Πόλη 5,00€ 704
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023
 • 4
 • 1
 • 2
 • 5
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 17
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 197
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023
 • Bærum
 • Bærum
 • Færder
 • Farsund
 • Kristiansand
 • Moss
 • Orkland
 • Oslo
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Kvinne
 • Kvinne
 • Kvinne
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 100.000,00kr. 10
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023
 • 8
 • 1
 • 8
 • 2
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 20.725,85€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 5
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 52
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 545
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 535

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.