Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 66η κλήρωση Eurojackpot το 2023 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 18 Αυγούστου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023
1 νικητής τζάκποτ
 • 2
 • 16
 • 22
 • 28
 • 46
 • 4
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
671.822
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
200.778,30€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
75.486,40€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.621,30€ 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
261,90€ 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
99,70€ 2.127
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,70€ 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 28.284
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 29.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 58.031
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 147.935
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 403.939
Σύνολο
- 671.822
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 18 Αυγούστου 2026.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 18.677.053 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 66

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 1 10.000.000,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
200.778,30€ 3 602.334,90€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
75.486,40€ 5 377.432,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.621,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
261,90€ 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
99,70€ 2.127
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,70€ 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 28.284
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 29.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 58.031
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 147.935
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 403.939
Σύνολο
- 671.822

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 18 Αυγούστου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.336.930,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.279.991,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
481.255,00kr. 0 0,00kr. 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
16.740,00kr. 1 16.740,00kr. 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.699,00kr. 41 69.659,00kr. 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
665,00kr. 91 60.515,00kr. 2.127
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
665,00kr. 98 65.170,00kr. 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
131,00kr. 1.365 178.815,00kr. 28.284
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
131,00kr. 1.863 244.053,00kr. 29.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
129,00kr. 4.013 517.677,00kr. 58.031
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
68,00kr. 7.560 514.080,00kr. 147.935
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
68,00kr. 25.788 1.753.584,00kr. 403.939
Σύνολο
- 40.820 3.420.293,00kr. 671.822

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
200.778,30€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
75.486,40€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.621,30€ 1 2.621,30€ 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
261,90€ 8 2.095,20€ 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
99,70€ 9 897,30€ 2.127
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,70€ 12 1.196,40€ 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 163 2.852,50€ 28.284
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 180 3.150,00€ 29.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 361 6.245,30€ 58.031
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 807 7.343,70€ 147.935
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 2.492 22.677,20€ 403.939
Σύνολο
- 4.033 49.078,90€ 671.822

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.432.700.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
28.765.500,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
10.814.930,00kr. 0 0,00kr. 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
375.550,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
37.520,00kr. 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
14.280,00kr. 2.127
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
14.280,00kr. 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.500,00kr. 28.284
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.500,00kr. 29.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.470,00kr. 58.031
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.300,00kr. 147.935
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.300,00kr. 403.939
Σύνολο
- 671.822

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 18 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.400.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
200.778,30€ 1 200.778,30€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
75.486,40€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.621,30€ 0 0,00€ 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
261,90€ 14 3.666,60€ 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
99,70€ 47 4.685,90€ 2.127
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,70€ 35 3.489,50€ 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 689 12.057,50€ 28.284
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 918 16.065,00€ 29.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 1.990 34.427,00€ 58.031
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 4.010 36.491,00€ 147.935
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 12.495 113.704,50€ 403.939
Σύνολο
- 20.199 425.365,30€ 671.822

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
200.778,30€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
75.486,40€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.621,30€ 2 5.242,60€ 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
261,90€ 12 3.142,80€ 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
99,70€ 33 3.290,10€ 2.127
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,70€ 35 3.489,50€ 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 485 8.487,50€ 28.284
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 471 8.242,50€ 29.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 927 16.037,10€ 58.031
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 2.729 24.833,90€ 147.935
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 6.607 60.123,70€ 403.939
Σύνολο
- 11.301 132.889,70€ 671.822

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
200.778,30€ 1 200.778,30€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
75.486,40€ 2 150.972,80€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.621,30€ 3 7.863,90€ 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
261,90€ 23 6.023,70€ 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
99,70€ 56 5.583,20€ 2.127
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,70€ 35 3.489,50€ 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 689 12.057,50€ 28.284
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 687 12.022,50€ 29.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 1.204 20.829,20€ 58.031
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 3.178 28.919,80€ 147.935
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 8.433 76.740,30€ 403.939
Σύνολο
- 14.311 525.280,70€ 671.822

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
200.778,30€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
75.486,40€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.621,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
261,90€ 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
99,70€ 2.127
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,70€ 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 28.284
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 29.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 58.031
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 147.935
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 403.939
Σύνολο
- 671.822

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
200.778,30€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
75.486,40€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.621,30€ 0 0,00€ 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
261,90€ 1 261,90€ 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
99,70€ 8 797,60€ 2.127
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,70€ 2 199,40€ 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 71 1.242,50€ 28.284
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 72 1.260,00€ 29.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 155 2.681,50€ 58.031
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 329 2.993,90€ 147.935
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 1.041 9.473,10€ 403.939
Σύνολο
- 1.679 18.909,90€ 671.822

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
115.800.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.325.010,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
874.130,00kr. 2 1.748.260,00kr. 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
30.350,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.030,00kr. 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.150,00kr. 2.127
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.150,00kr. 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
200,00kr. 28.284
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
200,00kr. 29.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
200,00kr. 58.031
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
105,00kr. 147.935
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
105,00kr. 403.939
Σύνολο
- 671.822

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 114.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
200.778,30€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
75.486,40€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.621,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
261,90€ 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
99,70€ 2.127
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,70€ 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 28.284
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 29.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 58.031
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 147.935
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 403.939
Σύνολο
- 671.822

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
200.778,30€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
26.307.010,00Ft 0 0,00Ft 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
913.525,00Ft 1 913.525,00Ft 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
91.270,00Ft 11 1.003.970,00Ft 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34.745,00Ft 50 1.737.250,00Ft 2.127
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
34.745,00Ft 43 1.494.035,00Ft 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.100,00Ft 653 3.983.300,00Ft 28.284
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.100,00Ft 622 3.794.200,00Ft 29.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
6.030,00Ft 1.171 7.061.130,00Ft 58.031
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.170,00Ft 4.006 12.699.020,00Ft 147.935
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.170,00Ft 8.880 28.149.600,00Ft 403.939
Σύνολο
- 15.437 60.836.030,00Ft 671.822

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.110.795,10zł 2 2.221.590,20zł 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
337.280,80zł 1 337.280,80zł 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
11.712,30zł 3 35.136,90zł 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.170,20zł 29 33.935,80zł 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
445,50zł 82 36.531,00zł 2.127
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
445,50zł 56 24.948,00zł 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
78,20zł 1.047 81.875,40zł 28.284
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
78,20zł 1.305 102.051,00zł 29.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
77,30zł 2.651 204.922,30zł 58.031
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
40,70zł 5.397 219.657,90zł 147.935
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
40,70zł 17.244 701.830,80zł 403.939
Σύνολο
- 27.817 3.999.760,10zł 671.822

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 18 Αυγούστου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
200.778,30€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
75.486,40€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.621,30€ 0 0,00€ 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
261,90€ 16 4.190,40€ 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
99,70€ 57 5.682,90€ 2.127
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,70€ 22 2.193,40€ 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 585 10.237,50€ 28.284
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 575 10.062,50€ 29.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 1.161 20.085,30€ 58.031
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 2.670 24.297,00€ 147.935
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 8.238 74.965,80€ 403.939
Σύνολο
- 13.324 151.714,80€ 671.822

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
200.778,30€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
75.486,40€ 1 75.486,40€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.621,30€ 1 2.621,30€ 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
261,90€ 9 2.357,10€ 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
99,70€ 25 2.492,50€ 2.127
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,70€ 18 1.794,60€ 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 288 5.040,00€ 28.284
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 358 6.265,00€ 29.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 663 11.469,90€ 58.031
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 1.567 14.259,70€ 147.935
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 4.721 42.961,10€ 403.939
Σύνολο
- 7.651 164.747,60€ 671.822

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
119.315.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.395.586,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
969.959,00kr. 1 969.959,00kr. 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
141.522,00kr. 2 283.044,00kr. 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.137,00kr. 46 282.302,00kr. 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.043,00kr. 146 298.278,00kr. 2.127
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.967,00kr. 98 192.766,00kr. 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
208,00kr. 1.723 358.384,00kr. 28.284
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
208,00kr. 1.847 384.176,00kr. 29.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
206,00kr. 3.845 792.070,00kr. 58.031
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
108,00kr. 8.796 949.968,00kr. 147.935
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
108,00kr. 26.519 2.864.052,00kr. 403.939
Σύνολο
- 43.023 7.374.999,00kr. 671.822

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 119.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
241.000.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.825.706,00Kc 0 0,00Kc 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.814.315,00Kc 0 0,00Kc 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
63.002,00Kc 1 63.002,00Kc 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.294,00Kc 16 100.704,00Kc 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.396,00Kc 36 86.256,00Kc 2.127
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.396,00Kc 34 81.464,00Kc 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
420,00Kc 571 239.820,00Kc 28.284
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
420,00Kc 689 289.380,00Kc 29.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
415,00Kc 1.485 616.275,00Kc 58.031
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
218,00Kc 3.277 714.386,00Kc 147.935
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
218,00Kc 9.776 2.131.168,00Kc 403.939
Σύνολο
- 15.885 4.322.455,00Kc 671.822

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 241.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
200.778,30€ 1 200.778,30€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
75.486,40€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.621,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
261,90€ 713
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
99,70€ 2.127
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
99,70€ 1.429
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,50€ 28.284
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,50€ 29.286
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 58.031
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 147.935
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,10€ 403.939
Σύνολο
- 671.822

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023
 • 5
 • 1
 • 0
 • 8
 • 4
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 93
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 859
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.239
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023
 • 2
 • 1
 • 3
 • 5
 • 7
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 66
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 831
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 7.762
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023
 • 6
 • 9
 • 0
 • 4
 • 5
 • 7
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 20
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 321
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 2.941
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 15.837
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023
 • Bryssel
 • 91
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 8
Πόλη 5,00€ 678
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023
 • 4
 • 1
 • 1
 • 2
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 9
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 161
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023
 • Asker
 • Aurskog-Høland
 • Bergen
 • Eigersund
 • Giske
 • Kristiansand
 • Nord-Aurdal
 • Oslo
 • Øygarden
 • Snåsa
 • Kvinne
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 100.000,00kr. 10
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023
 • 9
 • 1
 • 3
 • 4
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 9.908,22€ 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 50
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 452
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 502

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.