Αποτελέσματα Eurojackpot για την Τρίτη 15 Αυγούστου 2023

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 65η κλήρωση Eurojackpot το 2023 που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 15 Αυγούστου στις 21:00 CEST ήταν:

Τρίτη 15 Αυγούστου 2023
1 νικητής τζάκποτ
 • 12
 • 21
 • 23
 • 26
 • 41
 • 5
 • 6
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
401.367
Ποσό
τζάκποτ
14.292.378€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.292.377,90€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.674.155,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
115.655,70€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.813,20€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
315,40€ 378
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
153,00€ 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,00€ 775
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,40€ 12.414
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 18.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 37.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 65.056
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 266.210
Σύνολο
- 401.367
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 11.923.272 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 65

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.292.377,90€ 1 14.292.377,90€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.674.155,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
115.655,70€ 3 346.967,10€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.813,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
315,40€ 378
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
153,00€ 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,00€ 775
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,40€ 12.414
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 18.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 37.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 65.056
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 266.210
Σύνολο
- 401.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.529.595,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
16.938.435,00kr. 1 16.938.435,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
737.335,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
43.464,00kr. 3 130.392,00kr. 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.040,00kr. 26 53.040,00kr. 378
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.005,00kr. 48 48.240,00kr. 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
814,00kr. 52 42.328,00kr. 775
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
183,00kr. 810 148.230,00kr. 12.414
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
139,00kr. 1.147 159.433,00kr. 18.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
129,00kr. 2.328 300.312,00kr. 37.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
92,00kr. 4.304 395.968,00kr. 65.056
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
67,00kr. 16.308 1.092.636,00kr. 266.210
Σύνολο
- 25.027 19.309.014,00kr. 401.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 88.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.292.377,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.674.155,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
115.655,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.813,20€ 0 0,00€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
315,40€ 6 1.892,40€ 378
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
153,00€ 8 1.224,00€ 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,00€ 4 492,00€ 775
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,40€ 93 2.269,20€ 12.414
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 150 2.790,00€ 18.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 276 4.747,20€ 37.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 468 5.756,40€ 65.056
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 2.043 18.387,00€ 266.210
Σύνολο
- 3.048 37.558,20€ 401.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.053.385.930,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
384.195.840,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
16.616.250,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
978.850,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
45.310,00kr. 378
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
21.980,00kr. 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
17.670,00kr. 775
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.500,00kr. 12.414
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.670,00kr. 18.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.470,00kr. 37.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.760,00kr. 65.056
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.290,00kr. 266.210
Σύνολο
- 401.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 15 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.900.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.292.377,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.674.155,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
115.655,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.813,20€ 0 0,00€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
315,40€ 8 2.523,20€ 378
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
153,00€ 26 3.978,00€ 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,00€ 29 3.567,00€ 775
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,40€ 391 9.540,40€ 12.414
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 617 11.476,20€ 18.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 1.350 23.220,00€ 37.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 2.338 28.757,40€ 65.056
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 9.652 86.868,00€ 266.210
Σύνολο
- 14.411 169.930,20€ 401.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.292.377,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.674.155,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
115.655,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.813,20€ 0 0,00€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
315,40€ 8 2.523,20€ 378
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
153,00€ 21 3.213,00€ 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,00€ 14 1.722,00€ 775
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,40€ 296 7.222,40€ 12.414
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 369 6.863,40€ 18.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 696 11.971,20€ 37.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 1.322 16.260,60€ 65.056
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 5.599 50.391,00€ 266.210
Σύνολο
- 8.325 100.166,80€ 401.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.292.377,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.674.155,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
115.655,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.813,20€ 0 0,00€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
315,40€ 10 3.154,00€ 378
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
153,00€ 14 2.142,00€ 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,00€ 10 1.230,00€ 775
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,40€ 241 5.880,40€ 12.414
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 358 6.658,80€ 18.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 682 11.730,40€ 37.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 1.280 15.744,00€ 65.056
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 5.771 51.939,00€ 266.210
Σύνολο
- 8.366 98.478,60€ 401.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.292.377,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.674.155,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
115.655,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.813,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
315,40€ 378
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
153,00€ 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,00€ 775
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,40€ 12.414
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 18.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 37.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 65.056
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 266.210
Σύνολο
- 401.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.292.377,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.674.155,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
115.655,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.813,20€ 0 0,00€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
315,40€ 1 315,40€ 378
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
153,00€ 0 0,00€ 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,00€ 3 369,00€ 775
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,40€ 45 1.098,00€ 12.414
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 87 1.618,20€ 18.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 159 2.734,80€ 37.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 247 3.038,10€ 65.056
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 1.041 9.369,00€ 266.210
Σύνολο
- 1.583 18.542,50€ 401.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
163.940.720,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
30.673.890,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.326.625,00kr. 1 1.326.625,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
78.150,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.615,00kr. 378
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.750,00kr. 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.410,00kr. 775
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
275,00kr. 12.414
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
210,00kr. 18.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
195,00kr. 37.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
140,00kr. 65.056
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
100,00kr. 266.210
Σύνολο
- 401.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 148.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.292.377,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.674.155,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
115.655,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.813,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
315,40€ 378
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
153,00€ 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,00€ 775
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,40€ 12.414
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 18.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 37.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 65.056
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 266.210
Σύνολο
- 401.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 14 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.292.377,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.674.155,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
40.306.010,00Ft 0 0,00Ft 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.374.400,00Ft 0 0,00Ft 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
109.915,00Ft 6 659.490,00Ft 378
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53.320,00Ft 32 1.706.240,00Ft 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
42.865,00Ft 22 943.030,00Ft 775
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
8.505,00Ft 291 2.474.955,00Ft 12.414
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.480,00Ft 532 3.447.360,00Ft 18.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.995,00Ft 1.108 6.642.460,00Ft 37.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
4.285,00Ft 1.610 6.898.850,00Ft 65.056
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.135,00Ft 7.432 23.299.320,00Ft 266.210
Σύνολο
- 11.033 46.071.705,00Ft 401.367

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
60.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
18.969,20zł 19 360.414,80zł 378
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
678,80zł 40 27.152,00zł 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
545,70zł 39 21.282,30zł 775
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
108,30zł 595 64.438,50zł 12.414
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
82,60zł 875 72.275,00zł 18.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
76,30zł 1.879 143.367,70zł 37.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
54,60zł 3.173 173.245,80zł 65.056
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
40,00zł 12.847 513.880,00zł 266.210
Σύνολο
- 19.467 1.376.056,10zł 401.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 60.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.292.377,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.674.155,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
115.655,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.813,20€ 1 6.813,20€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
315,40€ 10 3.154,00€ 378
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
153,00€ 24 3.672,00€ 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,00€ 27 3.321,00€ 775
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,40€ 321 7.832,40€ 12.414
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 479 8.909,40€ 18.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 1.024 17.612,80€ 37.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 1.599 19.667,70€ 65.056
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 6.876 61.884,00€ 266.210
Σύνολο
- 10.361 132.866,50€ 401.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.292.377,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.674.155,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
115.655,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.813,20€ 1 6.813,20€ 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
315,40€ 1 315,40€ 378
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
153,00€ 16 2.448,00€ 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,00€ 9 1.107,00€ 775
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,40€ 149 3.635,60€ 12.414
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 220 4.092,00€ 18.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 417 7.172,40€ 37.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 807 9.926,10€ 65.056
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 3.242 29.178,00€ 266.210
Σύνολο
- 4.862 64.687,70€ 401.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
169.450.432,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
31.704.781,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.789.481,00kr. 1 1.789.481,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
80.777,00kr. 0 0,00kr. 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
8.840,00kr. 17 150.280,00kr. 378
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.183,00kr. 57 181.431,00kr. 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.412,00kr. 50 120.600,00kr. 775
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
289,00kr. 755 218.195,00kr. 12.414
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
220,00kr. 1.024 225.280,00kr. 18.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
203,00kr. 2.187 443.961,00kr. 37.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
145,00kr. 3.811 552.595,00kr. 65.056
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
106,00kr. 15.135 1.604.310,00kr. 266.210
Σύνολο
- 23.037 5.286.133,00kr. 401.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 153.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
313.000.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
64.554.101,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.791.928,00Kc 0 0,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
164.470,00Kc 0 0,00Kc 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.613,00Kc 8 60.904,00Kc 378
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.693,00Kc 20 73.860,00Kc 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.969,00Kc 23 68.287,00Kc 775
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
589,00Kc 247 145.483,00Kc 12.414
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
449,00Kc 375 168.375,00Kc 18.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
415,00Kc 832 345.280,00Kc 37.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
296,00Kc 1.333 394.568,00Kc 65.056
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
217,00Kc 5.457 1.184.169,00Kc 266.210
Σύνολο
- 8.295 2.440.926,00Kc 401.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 313.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
14.292.377,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.674.155,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
115.655,70€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.813,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 14
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
315,40€ 378
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
153,00€ 857
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,00€ 775
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,40€ 12.414
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,60€ 18.247
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 37.409
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
12,30€ 65.056
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,00€ 266.210
Σύνολο
- 401.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 14 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Τρίτη 15 Αυγούστου 2023
 • 7
 • 1
 • 1
 • 9
 • 5
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 5
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 75
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 760
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 7.764
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Τρίτη 15 Αυγούστου 2023
 • 6
 • 4
 • 4
 • 2
 • 9
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 49
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 481
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 4.801
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Τρίτη 15 Αυγούστου 2023
 • 8
 • 5
 • 6
 • 5
 • 9
 • 0
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 10
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 175
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 1.666
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 9.238
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Τρίτη 15 Αυγούστου 2023
 • Los Angeles
 • 48
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 6
Πόλη 5,00€ 457
Ισλανδία | Jóker
Τρίτη 15 Αυγούστου 2023
 • 3
 • 8
 • 3
 • 2
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 13
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 118
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Τρίτη 15 Αυγούστου 2023
 • Øvre Eiker
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Τρίτη 15 Αυγούστου 2023
 • 4
 • 0
 • 3
 • 3
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 23.769,15€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 33
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 469
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 471

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.