Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 40η κλήρωση Eurojackpot το 2024 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 17 Μαΐου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 17 Μαΐου 2024
μετακύλιση τζάκποτ
 • 1
 • 2
 • 29
 • 36
 • 48
 • 1
 • 11
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
709.727
Ποσό
τζάκποτ
64.411.199€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
64.411.198,78€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
567.073,40€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
182.744,50€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
10.047,80€ 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
461,10€ 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
214,90€ 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
137,70€ 1.532
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,90€ 18.731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,70€ 29.215
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 75.534
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
17,30€ 102.705
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,20€ 437.100
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 42.956
Σύνολο
- 709.727
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 17 Μαΐου 2027.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 26.375.508 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 40

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
64.411.198,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
567.073,40€ 3 1.701.220,20€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
182.744,50€ 2 365.489,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
10.047,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
461,10€ 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
214,90€ 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
137,70€ 1.532
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,90€ 18.731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,70€ 29.215
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 75.534
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
17,30€ 102.705
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,20€ 437.100
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 42.956
Σύνολο
- 709.727

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 17 Μαΐου 2027.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
400.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.615.122,00kr. 1 3.615.122,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.165.026,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
64.084,00kr. 4 256.336,00kr. 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.969,00kr. 43 127.667,00kr. 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.399,00kr. 118 165.082,00kr. 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
907,00kr. 132 119.724,00kr. 1.532
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
258,00kr. 1.751 451.758,00kr. 18.731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
192,00kr. 2.431 466.752,00kr. 29.215
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
141,00kr. 5.523 778.743,00kr. 75.534
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
129,00kr. 8.915 1.150.035,00kr. 102.705
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
91,00kr. 34.826 3.169.166,00kr. 437.100
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 42.956
Σύνολο
- 53.744 10.300.385,00kr. 709.727

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 15 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 400.000.000kr..

Ελλάδα
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Έλληνες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.152.971,20€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
567.073,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
182.744,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
10.047,80€ 2 20.095,60€ 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
461,10€ 5 2.305,50€ 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
214,90€ 26 5.587,40€ 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
137,70€ 25 3.442,50€ 1.532
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,90€ 391 14.036,90€ 18.731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,70€ 448 11.513,60€ 29.215
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 938 17.634,40€ 75.534
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
17,30€ 2.383 41.225,90€ 102.705
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,20€ 7.597 92.683,40€ 437.100
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
2,50€ 42.956 107.390,00€ 42.956
Σύνολο
- 54.771 315.915,20€ 709.727

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ελλάδα πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ελλάδα πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000€.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
64.411.198,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
567.073,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
182.744,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
10.047,80€ 0 0,00€ 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
461,10€ 3 1.383,30€ 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
214,90€ 6 1.289,40€ 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
137,70€ 5 688,50€ 1.532
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,90€ 95 3.410,50€ 18.731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,70€ 156 4.009,20€ 29.215
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 396 7.444,80€ 75.534
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
17,30€ 647 11.193,10€ 102.705
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,20€ 2.483 30.292,60€ 437.100
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 42.956
Σύνολο
- 3.791 59.711,40€ 709.727

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 15 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
9.645.577.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
84.919.240,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
27.365.980,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.504.650,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
69.040,00kr. 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32.180,00kr. 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
20.620,00kr. 1.532
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.370,00kr. 18.731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.840,00kr. 29.215
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.810,00kr. 75.534
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.590,00kr. 102.705
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.820,00kr. 437.100
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 42.956
Σύνολο
- 709.727

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Μαΐου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 9.500.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
64.411.198,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
567.073,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
182.744,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
10.047,80€ 1 10.047,80€ 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
461,10€ 16 7.377,60€ 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
214,90€ 51 10.959,90€ 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
137,70€ 52 7.160,40€ 1.532
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,90€ 726 26.063,40€ 18.731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,70€ 1.029 26.445,30€ 29.215
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 2.555 48.034,00€ 75.534
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
17,30€ 4.072 70.445,60€ 102.705
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,20€ 16.251 198.262,20€ 437.100
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 42.956
Σύνολο
- 24.753 404.796,20€ 709.727

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 16 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
64.411.198,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
567.073,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
182.744,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
10.047,80€ 0 0,00€ 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
461,10€ 7 3.227,70€ 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
214,90€ 23 4.942,70€ 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
137,70€ 24 3.304,80€ 1.532
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,90€ 354 12.708,60€ 18.731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,70€ 412 10.588,40€ 29.215
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 978 18.386,40€ 75.534
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
17,30€ 1.689 29.219,70€ 102.705
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,20€ 6.021 73.456,20€ 437.100
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 42.956
Σύνολο
- 9.508 155.834,50€ 709.727

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 16 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
567.073,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
182.744,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
10.047,80€ 0 0,00€ 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
461,10€ 6 2.766,60€ 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
214,90€ 11 2.363,90€ 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
137,70€ 17 2.340,90€ 1.532
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,90€ 208 7.467,20€ 18.731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,70€ 406 10.434,20€ 29.215
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 1.076 20.228,80€ 75.534
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
17,30€ 1.123 19.427,90€ 102.705
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,20€ 5.538 67.563,60€ 437.100
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 42.956
Σύνολο
- 8.385 132.593,10€ 709.727

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 16 Ιουλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
64.411.198,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
461,10€ 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
214,90€ 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
137,70€ 1.532
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,90€ 18.731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,70€ 29.215
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 75.534
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
17,30€ 102.705
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,20€ 437.100
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 42.956
Σύνολο
- 709.727

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 16 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
64.411.198,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
567.073,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
182.744,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
10.047,80€ 0 0,00€ 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
461,10€ 3 1.383,30€ 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
214,90€ 7 1.504,30€ 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
137,70€ 4 550,80€ 1.532
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,90€ 55 1.974,50€ 18.731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,70€ 74 1.901,80€ 29.215
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 192 3.609,60€ 75.534
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
17,30€ 298 5.155,40€ 102.705
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,20€ 1.149 14.017,80€ 437.100
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 42.956
Σύνολο
- 1.782 30.097,50€ 709.727

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 16 Ιουλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
735.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.601.865,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.127.510,00kr. 2 4.255.020,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
116.975,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
5.365,00kr. 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.500,00kr. 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.600,00kr. 1.532
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
415,00kr. 18.731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
295,00kr. 29.215
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
215,00kr. 75.534
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
200,00kr. 102.705
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
140,00kr. 437.100
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 42.956
Σύνολο
- 709.727

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 735.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
64.411.198,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
567.073,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
182.744,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
10.047,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
461,10€ 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
214,90€ 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
137,70€ 1.532
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,90€ 18.731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,70€ 29.215
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 75.534
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
17,30€ 102.705
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,20€ 437.100
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 42.956
Σύνολο
- 709.727

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Μαΐου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
64.411.198,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
567.073,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
74.925.245,00Ft 0 0,00Ft 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.119.600,00Ft 1 4.119.600,00Ft 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
189.050,00Ft 14 2.646.700,00Ft 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
88.110,00Ft 29 2.555.190,00Ft 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
56.455,00Ft 26 1.467.830,00Ft 1.532
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14.720,00Ft 316 4.651.520,00Ft 18.731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
10.535,00Ft 530 5.583.550,00Ft 29.215
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
7.710,00Ft 1.383 10.662.930,00Ft 75.534
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7.095,00Ft 1.934 13.721.730,00Ft 102.705
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
5.000,00Ft 8.037 40.185.000,00Ft 437.100
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 42.956
Σύνολο
- 12.270 85.594.050,00Ft 709.727

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
270.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.537.506,70zł 1 1.537.506,70zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.965,10zł 24 47.162,40zł 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
915,90zł 61 55.869,90zł 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
586,90zł 70 41.083,00zł 1.532
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
153,00zł 833 127.449,00zł 18.731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
109,60zł 1.193 130.752,80zł 29.215
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
80,20zł 2.959 237.311,80zł 75.534
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
73,80zł 4.519 333.502,20zł 102.705
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
52,00zł 18.359 954.668,00zł 437.100
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 42.956
Σύνολο
- 28.019 3.465.305,80zł 709.727

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 17 Μαΐου 2027.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 270.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
64.411.198,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
567.073,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
182.744,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
10.047,80€ 0 0,00€ 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
461,10€ 8 3.688,80€ 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
214,90€ 16 3.438,40€ 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
137,70€ 21 2.891,70€ 1.532
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,90€ 287 10.303,30€ 18.731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,70€ 380 9.766,00€ 29.215
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 1.051 19.758,80€ 75.534
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
17,30€ 1.529 26.451,70€ 102.705
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,20€ 6.735 82.167,00€ 437.100
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 42.956
Σύνολο
- 10.027 158.465,70€ 709.727

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
64.411.198,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
567.073,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
182.744,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
10.047,80€ 0 0,00€ 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
461,10€ 8 3.688,80€ 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
214,90€ 10 2.149,00€ 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
137,70€ 16 2.203,20€ 1.532
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,90€ 202 7.251,80€ 18.731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,70€ 334 8.583,80€ 29.215
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 840 15.792,00€ 75.534
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
17,30€ 1.171 20.258,30€ 102.705
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,20€ 4.798 58.535,60€ 437.100
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 42.956
Σύνολο
- 7.379 118.462,50€ 709.727

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 15 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
740.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.623.417,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.924.466,00kr. 1 2.924.466,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
252.692,00kr. 1 252.692,00kr. 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
10.734,00kr. 46 493.764,00kr. 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.278,00kr. 80 422.240,00kr. 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.128,00kr. 89 278.392,00kr. 1.532
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
419,00kr. 1.054 441.626,00kr. 18.731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
300,00kr. 1.719 515.700,00kr. 29.215
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
219,00kr. 4.431 970.389,00kr. 75.534
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
202,00kr. 5.548 1.120.696,00kr. 102.705
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
142,00kr. 24.808 3.522.736,00kr. 437.100
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 42.956
Σύνολο
- 37.777 10.942.701,00kr. 709.727

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 740.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.560.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
14.012.383,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
4.515.616,00Kc 0 0,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
248.281,00Kc 0 0,00Kc 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
11.393,00Kc 16 182.288,00Kc 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.310,00Kc 30 159.300,00Kc 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.402,00Kc 21 71.442,00Kc 1.532
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
887,00Kc 443 392.941,00Kc 18.731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
635,00Kc 613 389.255,00Kc 29.215
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
464,00Kc 1.482 687.648,00Kc 75.534
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
427,00Kc 2.424 1.035.048,00Kc 102.705
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
301,00Kc 9.204 2.770.404,00Kc 437.100
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 42.956
Σύνολο
- 14.233 5.688.326,00Kc 709.727

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.560.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
64.411.198,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
567.073,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
182.744,50€ 1 182.744,50€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
10.047,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 21
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
461,10€ 572
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
214,90€ 1.350
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
137,70€ 1.532
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
35,90€ 18.731
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
25,70€ 29.215
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,80€ 75.534
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
17,30€ 102.705
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
12,20€ 437.100
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 42.956
Σύνολο
- 709.727

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 17 Μαΐου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 17 Μαΐου 2024
 • 4
 • 7
 • 1
 • 1
 • 7
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 14
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 88
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 975
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.502
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 17 Μαΐου 2024
 • 1
 • 8
 • 8
 • 1
 • 2
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 100.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 10.000,00Kc 5
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00Kc 80
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 100,00Kc 875
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 60,00Kc 9.025
60,00Kc 19.632
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 17 Μαΐου 2024
 • 0
 • 7
 • 7
 • 5
 • 8
 • 1
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 16
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 324
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 2.855
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 15.953
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 17 Μαΐου 2024
 • Malaga
 • 93
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 11
Πόλη 5,00€ 742
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 17 Μαΐου 2024
 • 4
 • 0
 • 8
 • 1
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 22
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 218
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 17 Μαΐου 2024
 • Oslo
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 17 Μαΐου 2024
 • 8
 • 9
 • 3
 • 7
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 34.235,45€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 36
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 395
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 614

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.