Αποτελέσματα Eurojackpot για την Τρίτη 14 Μαΐου 2024

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 39η κλήρωση Eurojackpot το 2024 που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 14 Μαΐου στις 21:00 CEST ήταν:

Τρίτη 14 Μαΐου 2024
μετακύλιση τζάκποτ
 • 19
 • 22
 • 23
 • 24
 • 27
 • 1
 • 6
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
638.036
Ποσό
τζάκποτ
53.290.436€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
53.290.436,44€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
508.759,70€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
57.383,30€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.173,00€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
310,80€ 571
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
158,70€ 1.230
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,50€ 1.345
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,00€ 18.034
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 26.938
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 61.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ 90.758
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 385.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 51.485
Σύνολο
- 638.036
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Παρασκευή 14 Μαΐου 2027.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 17.747.434 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 39

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
53.290.436,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
508.759,70€ 1 508.759,70€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
57.383,30€ 6 344.299,80€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.173,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
310,80€ 571
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
158,70€ 1.230
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,50€ 1.345
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,00€ 18.034
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 26.938
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 61.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ 90.758
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 385.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 51.485
Σύνολο
- 638.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 14 Μαΐου 2027.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
329.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.243.373,00kr. 1 3.243.373,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
365.848,00kr. 0 0,00kr. 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
39.382,00kr. 1 39.382,00kr. 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.011,00kr. 32 64.352,00kr. 571
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.041,00kr. 95 98.895,00kr. 1.230
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
702,00kr. 77 54.054,00kr. 1.345
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
187,00kr. 1.164 217.668,00kr. 18.034
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
140,00kr. 1.535 214.900,00kr. 26.938
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
116,00kr. 3.520 408.320,00kr. 61.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
98,00kr. 5.969 584.962,00kr. 90.758
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
69,00kr. 22.435 1.548.015,00kr. 385.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 51.485
Σύνολο
- 34.829 6.473.921,00kr. 638.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 12 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 329.000.000kr..

Ελλάδα
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Έλληνες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
52.163.753,20€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
508.759,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
57.383,30€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.173,00€ 0 0,00€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
310,80€ 24 7.459,20€ 571
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
158,70€ 25 3.967,50€ 1.230
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,50€ 57 6.013,50€ 1.345
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,00€ 398 9.950,00€ 18.034
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 872 16.306,40€ 26.938
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 1.806 27.993,00€ 61.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ 1.822 23.868,20€ 90.758
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 10.905 101.416,50€ 385.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
2,50€ 51.485 128.712,50€ 51.485
Σύνολο
- 67.394 325.686,80€ 638.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ελλάδα πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 14 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ελλάδα πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
53.290.436,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
508.759,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
57.383,30€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.173,00€ 1 6.173,00€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
310,80€ 0 0,00€ 571
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
158,70€ 10 1.587,00€ 1.230
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,50€ 4 422,00€ 1.345
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,00€ 128 3.200,00€ 18.034
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 191 3.571,70€ 26.938
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 421 6.525,50€ 61.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ 622 8.148,20€ 90.758
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 2.484 23.101,20€ 385.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 51.485
Σύνολο
- 3.861 52.728,60€ 638.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 12 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
7.990.900.900,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
76.288.510,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
8.604.620,00kr. 0 0,00kr. 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
925.640,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
46.600,00kr. 571
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
23.790,00kr. 1.230
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
15.810,00kr. 1.345
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.740,00kr. 18.034
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.800,00kr. 26.938
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.320,00kr. 61.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.960,00kr. 90.758
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.390,00kr. 385.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 51.485
Σύνολο
- 638.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 14 Μαΐου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 7.800.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
53.290.436,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
508.759,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
57.383,30€ 1 57.383,30€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.173,00€ 2 12.346,00€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
310,80€ 18 5.594,40€ 571
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
158,70€ 46 7.300,20€ 1.230
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,50€ 47 4.958,50€ 1.345
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,00€ 709 17.725,00€ 18.034
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 967 18.082,90€ 26.938
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 2.258 34.999,00€ 61.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ 3.596 47.107,60€ 90.758
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 13.851 128.814,30€ 385.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 51.485
Σύνολο
- 21.495 334.311,20€ 638.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
53.290.436,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
508.759,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
57.383,30€ 1 57.383,30€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.173,00€ 0 0,00€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
310,80€ 20 6.216,00€ 571
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
158,70€ 28 4.443,60€ 1.230
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,50€ 22 2.321,00€ 1.345
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,00€ 339 8.475,00€ 18.034
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 605 11.313,50€ 26.938
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 1.210 18.755,00€ 61.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ 1.496 19.597,60€ 90.758
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 7.718 71.777,40€ 385.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 51.485
Σύνολο
- 11.439 200.282,40€ 638.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
52.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
508.759,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
57.383,30€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.173,00€ 0 0,00€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
310,80€ 15 4.662,00€ 571
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
158,70€ 27 4.284,90€ 1.230
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,50€ 24 2.532,00€ 1.345
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,00€ 331 8.275,00€ 18.034
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 547 10.228,90€ 26.938
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 1.417 21.963,50€ 61.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ 1.372 17.973,20€ 90.758
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 7.530 70.029,00€ 385.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 51.485
Σύνολο
- 11.263 139.948,50€ 638.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Ιουλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
53.290.436,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
310,80€ 571
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
158,70€ 1.230
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,50€ 1.345
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,00€ 18.034
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 26.938
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 61.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ 90.758
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 385.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 51.485
Σύνολο
- 638.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
53.290.436,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
508.759,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
57.383,30€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.173,00€ 0 0,00€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
310,80€ 0 0,00€ 571
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
158,70€ 4 634,80€ 1.230
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,50€ 5 527,50€ 1.345
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,00€ 68 1.700,00€ 18.034
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 87 1.626,90€ 26.938
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 165 2.557,50€ 61.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ 299 3.916,90€ 90.758
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 1.200 11.160,00€ 385.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 51.485
Σύνολο
- 1.828 22.123,60€ 638.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 13 Ιουλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
607.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.943.075,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
670.320,00kr. 3 2.010.960,00kr. 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
72.105,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.630,00kr. 571
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.850,00kr. 1.230
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.230,00kr. 1.345
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
290,00kr. 18.034
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
215,00kr. 26.938
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
180,00kr. 61.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
150,00kr. 90.758
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
105,00kr. 385.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 51.485
Σύνολο
- 638.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 14 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 607.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
53.290.436,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
508.759,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
57.383,30€ 1 57.383,30€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.173,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
310,80€ 571
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
158,70€ 1.230
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,50€ 1.345
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,00€ 18.034
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 26.938
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 61.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ 90.758
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 385.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 51.485
Σύνολο
- 638.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 14 Μαΐου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
53.290.436,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
508.759,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
23.527.155,00Ft 0 0,00Ft 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.530.930,00Ft 1 2.530.930,00Ft 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
127.430,00Ft 16 2.038.880,00Ft 571
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65.065,00Ft 25 1.626.625,00Ft 1.230
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
43.255,00Ft 34 1.470.670,00Ft 1.345
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
10.250,00Ft 406 4.161.500,00Ft 18.034
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
7.665,00Ft 551 4.223.415,00Ft 26.938
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
6.355,00Ft 1.416 8.998.680,00Ft 61.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
5.370,00Ft 2.018 10.836.660,00Ft 90.758
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.815,00Ft 8.503 32.438.945,00Ft 385.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 51.485
Σύνολο
- 12.970 68.326.305,00Ft 638.036

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
220.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
862.064,20zł 1 862.064,20zł 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.335,80zł 29 38.738,20zł 571
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
682,10zł 44 30.012,40zł 1.230
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
453,40zł 66 29.924,40zł 1.345
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
107,50zł 881 94.707,50zł 18.034
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
80,40zł 1.331 107.012,40zł 26.938
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
66,70zł 3.014 201.033,80zł 61.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
56,30zł 4.413 248.451,90zł 90.758
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
40,00zł 18.799 751.960,00zł 385.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 51.485
Σύνολο
- 28.578 2.363.904,80zł 638.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 14 Μαΐου 2027.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 220.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
53.290.436,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
508.759,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
57.383,30€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.173,00€ 0 0,00€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
310,80€ 21 6.526,80€ 571
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
158,70€ 22 3.491,40€ 1.230
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,50€ 28 2.954,00€ 1.345
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,00€ 396 9.900,00€ 18.034
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 477 8.919,90€ 26.938
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 1.021 15.825,50€ 61.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ 1.819 23.828,90€ 90.758
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 7.094 65.974,20€ 385.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 51.485
Σύνολο
- 10.878 137.420,70€ 638.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 18 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
53.290.436,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
508.759,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
57.383,30€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.173,00€ 0 0,00€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
310,80€ 6 1.864,80€ 571
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
158,70€ 12 1.904,40€ 1.230
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,50€ 14 1.477,00€ 1.345
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,00€ 226 5.650,00€ 18.034
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 310 5.797,00€ 26.938
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 757 11.733,50€ 61.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ 1.023 13.401,30€ 90.758
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 4.526 42.091,80€ 385.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 51.485
Σύνολο
- 6.874 83.919,80€ 638.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 12 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
609.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.979.707,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
674.454,00kr. 0 0,00kr. 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
147.826,00kr. 1 147.826,00kr. 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
9.127,00kr. 25 228.175,00kr. 571
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.576,00kr. 72 257.472,00kr. 1.230
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.330,00kr. 69 160.770,00kr. 1.345
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
293,00kr. 1.019 298.567,00kr. 18.034
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
219,00kr. 1.383 302.877,00kr. 26.938
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
182,00kr. 2.894 526.708,00kr. 61.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
153,00kr. 5.142 786.726,00kr. 90.758
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
109,00kr. 19.496 2.125.064,00kr. 385.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 51.485
Σύνολο
- 30.101 4.834.185,00kr. 638.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 14 Αυγούστου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 609.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.297.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
12.594.346,00Kc 1 12.594.346,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.420.523,00Kc 0 0,00Kc 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
152.812,00Kc 0 0,00Kc 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.693,00Kc 13 100.009,00Kc 571
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.928,00Kc 22 86.416,00Kc 1.230
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.611,00Kc 33 86.163,00Kc 1.345
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
618,00Kc 376 232.368,00Kc 18.034
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
462,00Kc 526 243.012,00Kc 26.938
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
383,00Kc 1.093 418.619,00Kc 61.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
324,00Kc 2.049 663.876,00Kc 90.758
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
230,00Kc 7.629 1.754.670,00Kc 385.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- - - 51.485
Σύνολο
- 11.742 16.179.479,00Kc 638.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 18 Ιουνίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.297.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
53.290.436,44€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
508.759,70€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
57.383,30€ 2 114.766,60€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.173,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
310,80€ 571
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
158,70€ 1.230
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
105,50€ 1.345
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,00€ 18.034
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 26.938
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 61.724
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,10€ 90.758
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 385.910
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 1 ευρώ
Prize
- 51.485
Σύνολο
- 638.036

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 14 Μαΐου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 52.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Τρίτη 14 Μαΐου 2024
 • 9
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 65
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 756
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 7.910
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Τρίτη 14 Μαΐου 2024
 • 1
 • 8
 • 0
 • 9
 • 9
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 100.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 10.000,00Kc 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00Kc 61
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 100,00Kc 634
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 60,00Kc 6.208
60,00Kc 14.085
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Τρίτη 14 Μαΐου 2024
 • 6
 • 9
 • 3
 • 0
 • 3
 • 1
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 7
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 189
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 1.676
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 9.339
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Τρίτη 14 Μαΐου 2024
 • Pariisi
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 5
Πόλη 5,00€ 505
Ισλανδία | Jóker
Τρίτη 14 Μαΐου 2024
 • 5
 • 1
 • 5
 • 2
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 16
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 148
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Τρίτη 14 Μαΐου 2024
 • Skien
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Τρίτη 14 Μαΐου 2024
 • 6
 • 9
 • 1
 • 1
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 15.217,95€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 5
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 38
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 570
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 572

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.