Αποτελέσματα Eurojackpot για την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 5η κλήρωση Eurojackpot το 2024 που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 16 Ιανουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024
1 νικητής τζάκποτ
 • 6
 • 19
 • 32
 • 39
 • 42
 • 4
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
1.302.056
Ποσό
τζάκποτ
120.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.398.356,60€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
124.104,50€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.411,80€ 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
272,60€ 1.408
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
112,50€ 3.751
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,20€ 3.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 50.822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 57.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 119.626
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 257.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 807.648
Σύνολο
- 1.302.056
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2027.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 38.382.853 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 5

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.398.356,60€ 7 16.788.496,20€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
124.104,50€ 12 1.489.254,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.411,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
272,60€ 1.408
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
112,50€ 3.751
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,20€ 3.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 50.822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 57.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 119.626
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 257.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 807.648
Σύνολο
- 1.302.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2027.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
760.736.430,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
15.204.339,00kr. 1 15.204.339,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
791.196,00kr. 2 1.582.392,00kr. 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
21.780,00kr. 1 21.780,00kr. 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.767,00kr. 63 111.321,00kr. 1.408
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
747,00kr. 160 119.520,00kr. 3.751
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
668,00kr. 153 102.204,00kr. 3.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
144,00kr. 2.353 338.832,00kr. 50.822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
141,00kr. 3.247 457.827,00kr. 57.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
129,00kr. 6.916 892.164,00kr. 119.626
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,00kr. 12.236 917.700,00kr. 257.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
72,00kr. 45.062 3.244.464,00kr. 807.648
Σύνολο
- 70.194 23.242.543,00kr. 1.302.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 15 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 750.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.398.356,60€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
124.104,50€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.411,80€ 0 0,00€ 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
272,60€ 6 1.635,60€ 1.408
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
112,50€ 17 1.912,50€ 3.751
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,20€ 10 1.002,00€ 3.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 176 3.379,20€ 50.822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 220 4.158,00€ 57.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 470 8.131,00€ 119.626
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 982 9.820,00€ 257.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 3.044 29.222,40€ 807.648
Σύνολο
- 4.925 59.260,70€ 1.302.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 15 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
17.850.000.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
356.755.540,00kr. 0 0,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
18.460.540,00kr. 0 0,00kr. 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
507.500,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
40.540,00kr. 1.408
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
16.730,00kr. 3.751
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
14.900,00kr. 3.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.850,00kr. 50.822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.810,00kr. 57.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.570,00kr. 119.626
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.480,00kr. 257.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.420,00kr. 807.648
Σύνολο
- 1.302.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 17.900.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.398.356,60€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
124.104,50€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.411,80€ 4 13.647,20€ 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
272,60€ 34 9.268,40€ 1.408
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
112,50€ 71 7.987,50€ 3.751
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,20€ 81 8.116,20€ 3.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 1.271 24.403,20€ 50.822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 1.605 30.334,50€ 57.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 3.439 59.494,70€ 119.626
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 6.479 64.790,00€ 257.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 23.575 226.320,00€ 807.648
Σύνολο
- 36.559 444.361,70€ 1.302.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.398.356,60€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
124.104,50€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.411,80€ 0 0,00€ 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
272,60€ 15 4.089,00€ 1.408
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
112,50€ 25 2.812,50€ 3.751
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,20€ 36 3.607,20€ 3.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 498 9.561,60€ 50.822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 584 11.037,60€ 57.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 1.245 21.538,50€ 119.626
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 2.824 28.240,00€ 257.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 9.008 86.476,80€ 807.648
Σύνολο
- 14.235 167.363,20€ 1.302.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.398.356,60€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
124.104,50€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.411,80€ 3 10.235,40€ 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
272,60€ 11 2.998,60€ 1.408
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
112,50€ 29 3.262,50€ 3.751
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,20€ 27 2.705,40€ 3.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 611 11.731,20€ 50.822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 459 8.675,10€ 57.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 882 15.258,60€ 119.626
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 3.155 31.550,00€ 257.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 7.035 67.536,00€ 807.648
Σύνολο
- 12.212 153.952,80€ 1.302.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 16 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.398.356,60€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
124.104,50€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.411,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
272,60€ 1.408
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
112,50€ 3.751
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,20€ 3.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 50.822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 57.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 119.626
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 257.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 807.648
Σύνολο
- 1.302.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.398.356,60€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
124.104,50€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.411,80€ 0 0,00€ 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
272,60€ 2 545,20€ 1.408
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
112,50€ 10 1.125,00€ 3.751
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,20€ 9 901,80€ 3.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 101 1.939,20€ 50.822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 122 2.305,80€ 57.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 255 4.411,50€ 119.626
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 472 4.720,00€ 257.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 1.774 17.030,40€ 807.648
Σύνολο
- 2.745 32.978,90€ 1.302.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 16 Μαρτίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.360.020.000,00kr. 1 1.360.020.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
27.181.770,00kr. 0 0,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.406.535,00kr. 0 0,00kr. 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
38.665,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.085,00kr. 1.408
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.275,00kr. 3.751
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.135,00kr. 3.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
215,00kr. 50.822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
210,00kr. 57.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
195,00kr. 119.626
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
110,00kr. 257.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
105,00kr. 807.648
Σύνολο
- 1.302.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 16 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 1.350.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.398.356,60€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
124.104,50€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.411,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
272,60€ 1.408
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
112,50€ 3.751
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,20€ 3.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 50.822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 57.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 119.626
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 257.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 807.648
Σύνολο
- 1.302.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.398.356,60€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
50.882.845,00Ft 0 0,00Ft 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.398.840,00Ft 0 0,00Ft 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
111.765,00Ft 26 2.905.890,00Ft 1.408
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
46.125,00Ft 58 2.675.250,00Ft 3.751
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
41.080,00Ft 50 2.054.000,00Ft 3.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.870,00Ft 772 6.075.640,00Ft 50.822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
7.750,00Ft 1.018 7.889.500,00Ft 57.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
7.095,00Ft 1.803 12.792.285,00Ft 119.626
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
4.100,00Ft 3.882 15.916.200,00Ft 257.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.935,00Ft 12.436 48.935.660,00Ft 807.648
Σύνολο
- 20.045 99.244.425,00Ft 1.302.056

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 14 Ιουλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
520.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.322.710,00zł 1 1.322.710,00zł 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
14.926,00zł 5 74.630,00zł 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.192,60zł 29 34.585,40zł 1.408
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
492,20zł 102 50.204,40zł 3.751
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
438,40zł 88 38.579,20zł 3.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
84,00zł 1.603 134.652,00zł 50.822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
82,70zł 1.608 132.981,60zł 57.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
75,70zł 3.673 278.046,10zł 119.626
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
43,80zł 8.064 353.203,20zł 257.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
42,00zł 25.157 1.056.594,00zł 807.648
Σύνολο
- 40.330 3.476.185,90zł 1.302.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2027.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 520.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.398.356,60€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
124.104,50€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.411,80€ 3 10.235,40€ 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
272,60€ 11 2.998,60€ 1.408
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
112,50€ 50 5.625,00€ 3.751
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,20€ 30 3.006,00€ 3.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 658 12.633,60€ 50.822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 684 12.927,60€ 57.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 1.414 24.462,20€ 119.626
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 3.828 38.280,00€ 257.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 9.989 95.894,40€ 807.648
Σύνολο
- 16.667 206.062,80€ 1.302.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.398.356,60€ 1 2.398.356,60€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
124.104,50€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.411,80€ 1 3.411,80€ 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
272,60€ 15 4.089,00€ 1.408
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
112,50€ 26 2.925,00€ 3.751
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,20€ 31 3.106,20€ 3.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 388 7.449,60€ 50.822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 431 8.145,90€ 57.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 936 16.192,80€ 119.626
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 2.191 21.910,00€ 257.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 6.459 62.006,40€ 807.648
Σύνολο
- 10.479 2.527.593,30€ 1.302.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 15 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.361.580.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
27.212.953,00kr. 0 0,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.408.151,00kr. 0 0,00kr. 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
91.440,00kr. 3 274.320,00kr. 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
11.082,00kr. 36 398.952,00kr. 1.408
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.741,00kr. 105 392.805,00kr. 3.751
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.784,00kr. 96 267.264,00kr. 3.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
217,00kr. 1.362 295.554,00kr. 50.822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
214,00kr. 1.810 387.340,00kr. 57.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
196,00kr. 3.711 727.356,00kr. 119.626
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
113,00kr. 7.344 829.872,00kr. 257.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
108,00kr. 25.666 2.771.928,00kr. 807.648
Σύνολο
- 40.133 6.345.391,00kr. 1.302.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 16 Απριλίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 1kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.962.000.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
59.263.391,00Kc 0 0,00Kc 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.066.622,00Kc 0 0,00Kc 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
84.305,00Kc 1 84.305,00Kc 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.735,00Kc 19 127.965,00Kc 1.408
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.779,00Kc 65 180.635,00Kc 3.751
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.475,00Kc 43 106.425,00Kc 3.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
474,00Kc 873 413.802,00Kc 50.822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
467,00Kc 1.174 548.258,00Kc 57.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
427,00Kc 2.411 1.029.497,00Kc 119.626
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
247,00Kc 4.587 1.132.989,00Kc 257.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
237,00Kc 15.968 3.784.416,00Kc 807.648
Σύνολο
- 25.141 7.408.292,00Kc 1.302.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 2.962.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
120.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.398.356,60€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
124.104,50€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.411,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 90
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
272,60€ 1.408
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
112,50€ 3.751
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
100,20€ 3.064
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 50.822
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,90€ 57.647
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,30€ 119.626
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 257.975
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,60€ 807.648
Σύνολο
- 1.302.056

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 120.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024
 • 8
 • 8
 • 0
 • 2
 • 9
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 12
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 120
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.102
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 10.748
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024
 • 6
 • 4
 • 4
 • 8
 • 9
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 13
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 127
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.151
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 12.273
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024
 • 9
 • 9
 • 5
 • 3
 • 5
 • 1
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 23
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 258
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 2.340
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 13.176
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024
 • Oslo
 • 59
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 7
Πόλη 5,00€ 695
Ισλανδία | Jóker
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024
 • 5
 • 3
 • 0
 • 7
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 15
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 189
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024
 • Ett Spillelag
 • *
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 100.000,00kr. 10
Λιθουανία | Joker
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024
 • 0
 • 3
 • 5
 • 1
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 1.709,24€ 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 13
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 93
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 845
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 833

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.