Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 7η κλήρωση Eurojackpot το 2019 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019
μετακύλιση τζάκποτ
 • 1
 • 24
 • 30
 • 31
 • 47
 • 7
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
648.742
Ποσό
τζάκποτ
10.277.181€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.277.180,78€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
323.184,90€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
285.163,10€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.132,50€ 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
294,40€ 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,10€ 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
76,20€ 1.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,40€ 23.202
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,20€ 26.792
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,10€ 45.124
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 132.963
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 417.583
Σύνολο
- 648.742
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 19.010.878 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 7

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.277.180,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
323.184,90€ 3 969.554,70€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
285.163,10€ 1 285.163,10€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.132,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
294,40€ 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,10€ 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
76,20€ 1.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,40€ 23.202
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,20€ 26.792
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,10€ 45.124
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 132.963
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 417.583
Σύνολο
- 648.742

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.060.333,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.817.944,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
39.124,00kr. 2 78.248,00kr. 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.906,00kr. 52 99.112,00kr. 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
910,00kr. 84 76.440,00kr. 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
515,00kr. 117 60.255,00kr. 1.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
190,00kr. 2.105 399.950,00kr. 23.202
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
159,00kr. 2.260 359.340,00kr. 26.792
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
135,00kr. 4.093 552.555,00kr. 45.124
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
83,00kr. 10.899 904.617,00kr. 132.963
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
64,00kr. 33.862 2.167.168,00kr. 417.583
Σύνολο
- 53.474 4.697.685,00kr. 648.742

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 16 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.277.180,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
323.184,90€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
285.163,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.132,50€ 0 0,00€ 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
294,40€ 6 1.766,40€ 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,10€ 6 828,60€ 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
76,20€ 11 838,20€ 1.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,40€ 176 4.470,40€ 23.202
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,20€ 214 4.536,80€ 26.792
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,10€ 369 6.678,90€ 45.124
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 1.037 11.510,70€ 132.963
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 3.357 28.870,20€ 417.583
Σύνολο
- 5.176 59.500,20€ 648.742

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 16 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.376.011.730,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
43.271.220,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
38.180.480,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
821.080,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
39.410,00kr. 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
18.490,00kr. 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
10.200,00kr. 1.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.400,00kr. 23.202
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.830,00kr. 26.792
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.420,00kr. 45.124
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.480,00kr. 132.963
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.150,00kr. 417.583
Σύνολο
- 648.742

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.400.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.277.180,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
323.184,90€ 1 323.184,90€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
285.163,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.132,50€ 0 0,00€ 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
294,40€ 16 4.710,40€ 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,10€ 30 4.143,00€ 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
76,20€ 65 4.953,00€ 1.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,40€ 922 23.418,80€ 23.202
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,20€ 1.069 22.662,80€ 26.792
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,10€ 1.746 31.602,60€ 45.124
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 5.096 56.565,60€ 132.963
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 14.837 127.598,20€ 417.583
Σύνολο
- 23.782 598.839,30€ 648.742

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.277.180,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
323.184,90€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
285.163,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.132,50€ 0 0,00€ 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
294,40€ 15 4.416,00€ 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,10€ 23 3.176,30€ 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
76,20€ 22 1.676,40€ 1.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,40€ 540 13.716,00€ 23.202
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,20€ 671 14.225,20€ 26.792
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,10€ 1.120 20.272,00€ 45.124
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 3.306 36.696,60€ 132.963
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 10.504 90.334,40€ 417.583
Σύνολο
- 16.201 184.512,90€ 648.742

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
74.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.392.687,45kn 0 0,00kn 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.111.194,46kn 0 0,00kn 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
45.401,74kn 1 45.401,74kn 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.179,58kn 15 32.693,70kn 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.022,42kn 17 17.381,14kn 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
564,14kn 29 16.360,06kn 1.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
188,05kn 530 99.666,50kn 23.202
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
156,95kn 534 83.811,30kn 26.792
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
134,00kn 737 98.758,00kn 45.124
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
82,18kn 3.038 249.662,84kn 132.963
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
63,67kn 9.087 578.569,29kn 417.583
Σύνολο
- 13.988 1.222.304,57kn 648.742

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 16 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 74.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.277.180,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
323.184,90€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
285.163,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.132,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
294,40€ 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,10€ 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
76,20€ 1.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,40€ 23.202
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,20€ 26.792
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,10€ 45.124
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 132.963
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 417.583
Σύνολο
- 648.742

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 17 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.277.180,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
323.184,90€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
285.163,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.132,50€ 0 0,00€ 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
294,40€ 2 588,80€ 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,10€ 2 276,20€ 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
76,20€ 3 228,60€ 1.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,40€ 90 2.286,00€ 23.202
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,20€ 74 1.568,80€ 26.792
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,10€ 150 2.715,00€ 45.124
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 454 5.039,40€ 132.963
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 1.380 11.868,00€ 417.583
Σύνολο
- 2.155 24.570,80€ 648.742

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 16 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
97.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.157.190,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.785.755,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
59.905,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.875,00kr. 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.345,00kr. 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
740,00kr. 1.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
245,00kr. 23.202
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
205,00kr. 26.792
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
175,00kr. 45.124
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
105,00kr. 132.963
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
80,00kr. 417.583
Σύνολο
- 648.742

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 15 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 97.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.277.180,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
323.184,90€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
285.163,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.132,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
294,40€ 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,10€ 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
76,20€ 1.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,40€ 23.202
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,20€ 26.792
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,10€ 45.124
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 132.963
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 417.583
Σύνολο
- 648.742

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.277.180,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
323.184,90€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
82.412.135,00Ft 0 0,00Ft 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.772.295,00Ft 0 0,00Ft 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
85.080,00Ft 16 1.361.280,00Ft 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
39.910,00Ft 19 758.290,00Ft 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
22.020,00Ft 29 638.580,00Ft 1.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.340,00Ft 667 4.895.780,00Ft 23.202
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.125,00Ft 673 4.122.125,00Ft 26.792
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.230,00Ft 1.090 5.700.700,00Ft 45.124
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.210,00Ft 4.299 13.799.790,00Ft 132.963
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.485,00Ft 12.124 30.128.140,00Ft 417.583
Σύνολο
- 18.917 61.404.685,00Ft 648.742

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 14 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
43.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.677.302,00zł 1 1.677.302,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
26.611,40zł 2 53.222,80zł 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.277,60zł 21 26.829,60zł 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
599,30zł 28 16.780,40zł 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
330,70zł 66 21.826,20zł 1.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
110,30zł 965 106.439,50zł 23.202
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
92,00zł 968 89.056,00zł 26.792
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
78,60zł 1.564 122.930,40zł 45.124
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
48,20zł 5.311 255.990,20zł 132.963
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
37,40zł 15.655 585.497,00zł 417.583
Σύνολο
- 24.581 2.955.874,10zł 648.742

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 43.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.277.180,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
323.184,90€ 1 323.184,90€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
285.163,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.132,50€ 0 0,00€ 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
294,40€ 15 4.416,00€ 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,10€ 17 2.347,70€ 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
76,20€ 31 2.362,20€ 1.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,40€ 398 10.109,20€ 23.202
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,20€ 405 8.586,00€ 26.792
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,10€ 772 13.973,20€ 45.124
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 2.418 26.839,80€ 132.963
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 7.976 68.593,60€ 417.583
Σύνολο
- 12.033 460.412,60€ 648.742

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.277.180,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
323.184,90€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
285.163,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.132,50€ 0 0,00€ 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
294,40€ 10 2.944,00€ 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,10€ 13 1.795,30€ 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
76,20€ 23 1.752,60€ 1.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,40€ 300 7.620,00€ 23.202
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,20€ 363 7.695,60€ 26.792
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,10€ 628 11.366,80€ 45.124
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 1.829 20.301,90€ 132.963
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 5.987 51.488,20€ 417.583
Σύνολο
- 9.153 104.964,40€ 648.742

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 16 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
105.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.405.690,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.005.020,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
64.623,00kr. 0 0,00kr. 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
17.466,00kr. 23 401.718,00kr. 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
10.465,00kr. 33 345.345,00kr. 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.475,00kr. 68 236.300,00kr. 1.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
267,00kr. 1.083 289.161,00kr. 23.202
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
223,00kr. 1.393 310.639,00kr. 26.792
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
190,00kr. 2.184 414.960,00kr. 45.124
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
116,00kr. 6.271 727.436,00kr. 132.963
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
90,00kr. 18.852 1.696.680,00kr. 417.583
Σύνολο
- 29.907 4.422.239,00kr. 648.742

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 15 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 105.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
258.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
8.305.851,00Kc 0 0,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
7.328.691,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
157.605,00Kc 0 0,00Kc 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.566,00Kc 10 75.660,00Kc 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.549,00Kc 27 95.823,00Kc 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.958,00Kc 58 113.564,00Kc 1.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
652,00Kc 724 472.048,00Kc 23.202
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
544,00Kc 827 449.888,00Kc 26.792
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
465,00Kc 1.366 635.190,00Kc 45.124
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
285,00Kc 4.221 1.202.985,00Kc 132.963
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
221,00Kc 12.632 2.791.672,00Kc 417.583
Σύνολο
- 19.865 5.836.830,00Kc 648.742

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 258.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.277.180,78€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
323.184,90€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
285.163,10€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
6.132,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 31
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
294,40€ 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,10€ 963
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
76,20€ 1.496
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
25,40€ 23.202
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,20€ 26.792
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,10€ 45.124
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 132.963
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 417.583
Σύνολο
- 648.742

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019
 • 7
 • 3
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 86
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 918
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.445
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019
 • 0
 • 4
 • 5
 • 8
 • 3
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 89
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 963
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 9.384
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019
 • 5
 • 7
 • 3
 • 1
 • 6
 • 5
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 37
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 451
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.100
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 22.197
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019
 • Melbourne
 • 24
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 11
Πόλη 5,00€ 1.108
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019
 • 7
 • 2
 • 1
 • 5
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 18
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 121
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019
 • Sola
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.