Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 6η κλήρωση Eurojackpot το 2019 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019
1 νικητής τζάκποτ
 • 5
 • 8
 • 21
 • 24
 • 26
 • 4
 • 5
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
1.176.169
Ποσό
τζάκποτ
63.248.942€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.248.942,30€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
590.259,40€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
138.884,50€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.429,20€ 81
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
199,10€ 1.255
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,00€ 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,40€ 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 42.973
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 55.929
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 86.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 214.934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 769.432
Σύνολο
- 1.176.169
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 27.776.915 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 6

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.248.942,30€ 1 63.248.942,30€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
590.259,40€ 1 590.259,40€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
138.884,50€ 2 277.769,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.429,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 81
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
199,10€ 1.255
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,00€ 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,40€ 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 42.973
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 55.929
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 86.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 214.934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 769.432
Σύνολο
- 1.176.169

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
401.244.362,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.762.933,00kr. 1 3.762.933,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
885.418,00kr. 2 1.770.836,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
21.891,00kr. 5 109.455,00kr. 81
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.299,00kr. 98 127.302,00kr. 1.255
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
642,00kr. 116 74.472,00kr. 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
370,00kr. 251 92.870,00kr. 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
150,00kr. 3.503 525.450,00kr. 42.973
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
111,00kr. 4.006 444.666,00kr. 55.929
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
103,00kr. 6.905 711.215,00kr. 86.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,00kr. 18.054 1.354.050,00kr. 214.934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
51,00kr. 56.894 2.901.594,00kr. 769.432
Σύνολο
- 89.835 11.874.843,00kr. 1.176.169

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 9 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 393.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.248.942,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
590.259,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
138.884,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.429,20€ 0 0,00€ 81
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
199,10€ 12 2.389,20€ 1.255
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,00€ 16 1.536,00€ 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,40€ 24 1.281,60€ 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 244 4.880,00€ 42.973
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 380 5.624,00€ 55.929
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 634 8.749,20€ 86.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 1.477 14.770,00€ 214.934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 4.860 33.048,00€ 769.432
Σύνολο
- 7.647 72.278,00€ 1.176.169

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 9 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
8.613.873.450,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
80.387.420,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
18.914.680,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
467.020,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 81
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
27.110,00kr. 1.255
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
13.070,00kr. 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
7.270,00kr. 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.720,00kr. 42.973
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.010,00kr. 55.929
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.870,00kr. 86.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.360,00kr. 214.934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
920,00kr. 769.432
Σύνολο
- 1.176.169

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 8.500.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.248.942,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
590.259,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
138.884,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.429,20€ 1 3.429,20€ 81
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
199,10€ 32 6.371,20€ 1.255
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,00€ 62 5.952,00€ 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,40€ 106 5.660,40€ 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 1.270 25.400,00€ 42.973
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 1.492 22.081,60€ 55.929
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 2.471 34.099,80€ 86.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 6.351 63.510,00€ 214.934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 20.890 142.052,00€ 769.432
Σύνολο
- 32.675 308.556,20€ 1.176.169

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 10 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.248.942,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
590.259,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
138.884,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.429,20€ 0 0,00€ 81
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
199,10€ 25 4.977,50€ 1.255
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,00€ 31 2.976,00€ 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,40€ 68 3.631,20€ 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 876 17.520,00€ 42.973
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 1.048 15.510,40€ 55.929
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 1.564 21.583,20€ 86.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 4.019 40.190,00€ 214.934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 15.172 103.169,60€ 769.432
Σύνολο
- 22.803 209.557,90€ 1.176.169

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 10 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
468.921.902,56kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.376.129,48kn 0 0,00kn 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.029.677,04kn 0 0,00kn 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
25.423,78kn 1 25.423,78kn 81
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.476,11kn 26 38.378,86kn 1.255
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
711,74kn 43 30.604,82kn 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
395,90kn 56 22.170,40kn 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
148,28kn 827 122.627,56kn 42.973
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
109,73kn 1.201 131.785,73kn 55.929
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
102,31kn 1.506 154.078,86kn 86.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
74,14kn 3.567 264.457,38kn 214.934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
50,41kn 16.875 850.668,75kn 769.432
Σύνολο
- 24.102 1.640.196,14kn 1.176.169

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 460.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.248.942,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
590.259,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
138.884,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.429,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 81
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
199,10€ 1.255
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,00€ 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,40€ 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 42.973
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 55.929
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 86.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 214.934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 769.432
Σύνολο
- 1.176.169

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 10 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.248.942,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
590.259,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
138.884,50€ 1 138.884,50€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.429,20€ 0 0,00€ 81
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
199,10€ 2 398,20€ 1.255
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,00€ 5 480,00€ 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,40€ 8 427,20€ 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 81 1.620,00€ 42.973
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 124 1.835,20€ 55.929
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 188 2.594,40€ 86.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 440 4.400,00€ 214.934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 1.869 12.709,20€ 769.432
Σύνολο
- 2.718 163.348,70€ 1.176.169

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Απριλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
617.897.890,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.766.420,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.356.800,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
33.500,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 81
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.945,00kr. 1.255
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
935,00kr. 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
520,00kr. 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
195,00kr. 42.973
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
140,00kr. 55.929
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
130,00kr. 86.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
95,00kr. 214.934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
65,00kr. 769.432
Σύνολο
- 1.176.169

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 8 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 600.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.248.942,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
590.259,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
138.884,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.429,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 81
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
199,10€ 1.255
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,00€ 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,40€ 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 42.973
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 55.929
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 86.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 214.934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 769.432
Σύνολο
- 1.176.169

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.248.942,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
590.259,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
40.137.620,00Ft 0 0,00Ft 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
991.040,00Ft 3 2.973.120,00Ft 81
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
57.540,00Ft 24 1.380.960,00Ft 1.255
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
27.745,00Ft 43 1.193.035,00Ft 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
15.435,00Ft 55 848.925,00Ft 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.780,00Ft 841 4.860.980,00Ft 42.973
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.275,00Ft 1.338 5.719.950,00Ft 55.929
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.990,00Ft 1.985 7.920.150,00Ft 86.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.890,00Ft 4.017 11.609.130,00Ft 214.934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.965,00Ft 18.412 36.179.580,00Ft 769.432
Σύνολο
- 26.718 72.685.830,00Ft 1.176.169

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
265.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
178.543,00zł 4 714.172,00zł 81
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
856,50zł 48 41.112,00zł 1.255
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
413,00zł 55 22.715,00zł 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
229,80zł 86 19.762,80zł 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
86,10zł 1.364 117.440,40zł 42.973
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
63,70zł 1.874 119.373,80zł 55.929
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
59,40zł 3.043 180.754,20zł 86.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
43,10zł 6.398 275.753,80zł 214.934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
29,30zł 25.371 743.370,30zł 769.432
Σύνολο
- 38.243 2.234.454,30zł 1.176.169

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 265.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.248.942,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
590.259,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
138.884,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.429,20€ 2 6.858,40€ 81
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
199,10€ 23 4.579,30€ 1.255
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,00€ 35 3.360,00€ 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,40€ 41 2.189,40€ 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 664 13.280,00€ 42.973
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 827 12.239,60€ 55.929
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 1.297 17.898,60€ 86.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 3.412 34.120,00€ 214.934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 11.499 78.193,20€ 769.432
Σύνολο
- 17.800 172.718,50€ 1.176.169

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.248.942,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
590.259,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
138.884,50€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.429,20€ 1 3.429,20€ 81
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
199,10€ 12 2.389,20€ 1.255
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,00€ 18 1.728,00€ 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,40€ 40 2.136,00€ 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 543 10.860,00€ 42.973
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 629 9.309,20€ 55.929
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 978 13.496,40€ 86.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 2.703 27.030,00€ 214.934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 8.690 59.092,00€ 769.432
Σύνολο
- 13.614 129.470,00€ 1.176.169

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 9 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
665.530.670,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.801.381,00kr. 1 6.801.381,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.461.398,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
144.329,00kr. 2 288.658,00kr. 81
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
10.128,00kr. 49 496.272,00kr. 1.255
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
5.610,00kr. 77 431.970,00kr. 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.494,00kr. 112 279.328,00kr. 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
210,00kr. 1.619 339.990,00kr. 42.973
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
155,00kr. 2.025 313.875,00kr. 55.929
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
145,00kr. 3.374 489.230,00kr. 86.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
105,00kr. 7.663 804.615,00kr. 214.934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
71,00kr. 27.708 1.967.268,00kr. 769.432
Σύνολο
- 42.630 12.212.587,00kr. 1.176.169

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 8 Μαΐου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 644.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.632.138.956,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
15.231.643,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.583.914,00Kc 0 0,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
88.490,00Kc 1 88.490,00Kc 81
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
5.137,00Kc 23 118.151,00Kc 1.255
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.477,00Kc 47 116.419,00Kc 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.377,00Kc 57 78.489,00Kc 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
516,00Kc 869 448.404,00Kc 42.973
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
381,00Kc 1.054 401.574,00Kc 55.929
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
356,00Kc 1.830 651.480,00Kc 86.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
258,00Kc 4.359 1.124.622,00Kc 214.934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
175,00Kc 15.519 2.715.825,00Kc 769.432
Σύνολο
- 23.759 5.743.454,00Kc 1.176.169

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.645.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
63.248.942,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
590.259,40€ 1 590.259,40€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
138.884,50€ 1 138.884,50€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.429,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 81
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
199,10€ 1.255
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,00€ 2.025
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
53,40€ 3.116
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 42.973
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,80€ 55.929
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 86.413
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 214.934
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,80€ 769.432
Σύνολο
- 1.176.169

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 62.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019
 • 8
 • 3
 • 5
 • 5
 • 2
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 13
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 109
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.025
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 10.179
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019
 • 0
 • 7
 • 8
 • 4
 • 4
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 83
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.014
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 9.930
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019
 • 1
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 0
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 39
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 552
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.769
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 26.569
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019
 • Bangkok
 • 74
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 16
Πόλη 5,00€ 1.427
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019
 • 6
 • 0
 • 3
 • 6
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 19
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 153
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019
 • Oslo
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.