Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 14 Απριλίου 2017

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 15η κλήρωση Eurojackpot το 2017 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 14 Απριλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 14 Απριλίου 2017
1 νικητής τζάκποτ
 • 6
 • 22
 • 33
 • 46
 • 49
 • 1
 • 5
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
1.053.692
Ποσό
τζάκποτ
86.970.703€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
86.970.702,80€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
821.662,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.999,50€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.178,50€ 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
258,60€ 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,60€ 1.958
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,20€ 2.708
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 39.240
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 48.409
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 85.379
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 206.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 668.674
Σύνολο
- 1.053.692
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 14 Απριλίου 2020.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 28.999.838 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 15

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
86.970.702,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
821.662,00€ 1 821.662,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.999,50€ 4 347.998,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.178,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
258,60€ 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,60€ 1.958
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,20€ 2.708
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 39.240
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 48.409
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 85.379
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 206.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 668.674
Σύνολο
- 1.053.692

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 14 Απριλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 86.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
549.773.586,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.238.125,00kr. 1 5.238.125,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
554.651,00kr. 0 0,00kr. 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
33.042,00kr. 3 99.126,00kr. 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.678,00kr. 103 172.834,00kr. 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
690,00kr. 140 96.600,00kr. 1.958
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
439,00kr. 265 116.335,00kr. 2.708
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
171,00kr. 3.684 629.964,00kr. 39.240
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
134,00kr. 4.195 562.130,00kr. 48.409
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
109,00kr. 7.156 780.004,00kr. 85.379
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
81,00kr. 19.778 1.602.018,00kr. 206.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
61,00kr. 60.259 3.675.799,00kr. 668.674
Σύνολο
- 95.584 12.972.935,00kr. 1.053.692

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 543.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
86.970.702,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
821.662,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.999,50€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.178,50€ 0 0,00€ 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
258,60€ 8 2.068,80€ 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,60€ 14 1.450,40€ 1.958
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,20€ 21 1.348,20€ 2.708
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 308 7.053,20€ 39.240
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 313 5.602,70€ 48.409
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 524 7.650,40€ 85.379
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 1.417 15.445,30€ 206.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 4.553 37.334,60€ 668.674
Σύνολο
- 7.158 77.953,60€ 1.053.692

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 86.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.239.930.540,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
96.742.480,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
10.243.320,00kr. 0 0,00kr. 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
609.710,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
30.440,00kr. 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
12.190,00kr. 1.958
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
75.540,00kr. 2.708
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.690,00kr. 39.240
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.100,00kr. 48.409
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.710,00kr. 85.379
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.280,00kr. 206.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
960,00kr. 668.674
Σύνολο
- 1.053.692

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 14 Απριλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.500.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
86.970.702,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
821.662,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.999,50€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.178,50€ 0 0,00€ 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
258,60€ 32 8.275,20€ 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,60€ 64 6.630,40€ 1.958
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,20€ 95 6.099,00€ 2.708
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 1.418 32.472,20€ 39.240
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 1.657 29.660,30€ 48.409
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 2.990 43.654,00€ 85.379
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 7.215 78.643,50€ 206.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 22.581 185.164,20€ 668.674
Σύνολο
- 36.052 390.598,80€ 1.053.692

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 14 Μαΐου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 86.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
86.970.702,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
821.662,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.999,50€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.178,50€ 3 15.535,50€ 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
258,60€ 26 6.723,60€ 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,60€ 68 7.044,80€ 1.958
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,20€ 90 5.778,00€ 2.708
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 1.002 22.945,80€ 39.240
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 1.297 23.216,30€ 48.409
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 2.337 34.120,20€ 85.379
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 5.085 55.426,50€ 206.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 17.164 140.744,80€ 668.674
Σύνολο
- 27.072 311.535,50€ 1.053.692

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 14 Μαΐου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 86.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
646.474.106,88kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.107.610,84kn 0 0,00kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
646.688,16kn 1 646.688,16kn 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
38.493,03kn 1 38.493,03kn 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.922,24kn 17 32.678,08kn 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
770,08kn 29 22.332,32kn 1.958
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
477,21kn 35 16.702,35kn 2.708
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
170,22kn 465 79.152,30kn 39.240
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
133,05kn 754 100.319,70kn 48.409
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
108,53kn 1.332 144.561,96kn 85.379
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
81,02kn 2.805 227.261,10kn 206.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,95kn 9.928 605.111,60kn 668.674
Σύνολο
- 15.367 1.913.300,60kn 1.053.692

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 13 Ιουνίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 640.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
86.970.702,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
821.662,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.999,50€ 1 86.999,50€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.178,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
258,60€ 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,60€ 1.958
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,20€ 2.708
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 39.240
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 48.409
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 85.379
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 206.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 668.674
Σύνολο
- 1.053.692

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 14 Μαΐου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 86.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
86.970.702,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
821.662,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.999,50€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.178,50€ 1 5.178,50€ 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
258,60€ 0 0,00€ 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,60€ 4 414,40€ 1.958
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,20€ 11 706,20€ 2.708
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 123 2.816,70€ 39.240
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 167 2.989,30€ 48.409
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 244 3.562,40€ 85.379
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 592 6.452,80€ 206.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 2.026 16.613,20€ 668.674
Σύνολο
- 3.168 38.733,50€ 1.053.692

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 13 Ιουνίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 86.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
791.737.790,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.480.000,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
791.995,00kr. 0 0,00kr. 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
47.140,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.350,00kr. 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
940,00kr. 1.958
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
580,00kr. 2.708
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
205,00kr. 39.240
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
160,00kr. 48.409
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
130,00kr. 85.379
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
95,00kr. 206.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 668.674
Σύνολο
- 1.053.692

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 787.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
86.970.702,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
821.662,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.999,50€ 0 0,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.178,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
258,60€ 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,60€ 1.958
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,20€ 2.708
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 39.240
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 48.409
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 85.379
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 206.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 668.674
Σύνολο
- 1.053.692

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 14 Απριλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 86.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
86.970.702,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
821.662,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
24.403.360,00Ft 0 0,00Ft 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.452.570,00Ft 1 1.452.570,00Ft 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
72.535,00Ft 20 1.450.700,00Ft 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
29.060,00Ft 39 1.133.340,00Ft 1.958
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
18.010,00Ft 24 432.240,00Ft 2.708
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.425,00Ft 505 3.244.625,00Ft 39.240
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.020,00Ft 740 3.714.800,00Ft 48.409
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.095,00Ft 1.580 6.470.100,00Ft 85.379
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.055,00Ft 3.001 9.168.055,00Ft 206.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.300,00Ft 10.581 24.336.300,00Ft 668.674
Σύνολο
- 16.491 51.402.730,00Ft 1.053.692

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 86.000.000€.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
86.970.702,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
821.662,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.999,50€ 1 86.999,50€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.178,50€ 1 5.178,50€ 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
258,60€ 11 2.844,60€ 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,60€ 27 2.797,20€ 1.958
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,20€ 37 2.375,40€ 2.708
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 458 10.488,20€ 39.240
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 560 10.024,00€ 48.409
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 1.046 15.271,60€ 85.379
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 2.564 27.947,60€ 206.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 8.779 71.987,80€ 668.674
Σύνολο
- 13.484 235.914,40€ 1.053.692

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 19 Μαΐου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 86.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
86.970.702,80€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
821.662,00€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.999,50€ 1 86.999,50€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.178,50€ 0 0,00€ 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
258,60€ 20 5.172,00€ 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,60€ 21 2.175,60€ 1.958
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,20€ 29 1.861,80€ 2.708
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 502 11.495,80€ 39.240
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 693 12.404,70€ 48.409
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 1.203 17.563,80€ 85.379
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 2.552 27.816,80€ 206.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 9.117 74.759,40€ 668.674
Σύνολο
- 14.138 240.249,40€ 1.053.692

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 86.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
834.127.313,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.880.478,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
834.403,00kr. 0 0,00kr. 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
333.978,00kr. 1 333.978,00kr. 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
21.625,00kr. 27 583.875,00kr. 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
8.262,00kr. 64 528.768,00kr. 1.958
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.131,00kr. 113 353.803,00kr. 2.708
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
219,00kr. 1.350 295.650,00kr. 39.240
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
171,00kr. 1.400 239.400,00kr. 48.409
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
140,00kr. 2.488 348.320,00kr. 85.379
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
104,00kr. 6.646 691.184,00kr. 206.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
78,00kr. 20.183 1.574.274,00kr. 668.674
Σύνολο
- 32.272 4.949.252,00kr. 1.053.692

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 848.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.322.552.618,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
21.942.483,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.323.321,00Kc 0 0,00Kc 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
138.291,00Kc 1 138.291,00Kc 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.905,00Kc 23 158.815,00Kc 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.766,00Kc 59 163.194,00Kc 1.958
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.714,00Kc 72 123.408,00Kc 2.708
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
611,00Kc 930 568.230,00Kc 39.240
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
478,00Kc 1.229 587.462,00Kc 48.409
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
389,00Kc 2.085 811.065,00Kc 85.379
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
291,00Kc 5.278 1.535.898,00Kc 206.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
218,00Kc 16.913 3.687.034,00Kc 668.674
Σύνολο
- 26.590 7.773.397,00Kc 1.053.692

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 19 Μαΐου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 2.337.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
86.970.702,80€ 1 86.970.702,80€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
821.662,00€ 1 821.662,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
86.999,50€ 2 173.999,00€ 10
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.178,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 56
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
258,60€ 1.009
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
103,60€ 1.958
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
64,20€ 2.708
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 39.240
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,90€ 48.409
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,60€ 85.379
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,90€ 206.245
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,20€ 668.674
Σύνολο
- 1.053.692

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 14 Απριλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 86.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 14 Απριλίου 2017
 • 5
 • 7
 • 4
 • 1
 • 4
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 9
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 100
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.035
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 10.652
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 14 Απριλίου 2017
 • 3
 • 2
 • 3
 • 4
 • 9
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 13
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 122
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.280
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 13.152
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 14 Απριλίου 2017
 • 2
 • 0
 • 2
 • 3
 • 6
 • 9
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 51
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 643
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 6.096
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 33.681
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 14 Απριλίου 2017
 • Lissabon
 • 76
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 27
Πόλη 5,00€ 2.256
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 14 Απριλίου 2017
 • 5
 • 8
 • 4
 • 5
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 4
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 104
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 14 Απριλίου 2017
 • Trondheim
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.