Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 14η κλήρωση Eurojackpot το 2017 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 7 Απριλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 7 Απριλίου 2017
μετακύλιση τζάκποτ
 • 10
 • 27
 • 43
 • 45
 • 46
 • 4
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
1.006.833
Ποσό
τζάκποτ
73.302.171€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.302.170,90€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.807,90€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.213,80€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.070,30€ 65
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,50€ 828
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,70€ 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
54,60€ 2.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 44.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 39.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 65.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 253.400
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 598.460
Σύνολο
- 1.006.833
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 7 Απριλίου 2020.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 26.457.030 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 14

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.302.170,90€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.807,90€ 1 374.807,90€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.213,80€ 5 496.069,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.070,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 65
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,50€ 828
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,70€ 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
54,60€ 2.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 44.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 39.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 65.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 253.400
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 598.460
Σύνολο
- 1.006.833

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 7 Απριλίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
455.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.389.430,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
632.517,00kr. 1 632.517,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
25.978,00kr. 10 259.780,00kr. 65
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.862,00kr. 83 154.546,00kr. 828
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
895,00kr. 162 144.990,00kr. 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
378,00kr. 233 88.074,00kr. 2.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
144,00kr. 3.617 520.848,00kr. 44.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
144,00kr. 3.899 561.456,00kr. 39.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
129,00kr. 6.832 881.328,00kr. 65.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
62,00kr. 19.741 1.223.942,00kr. 253.400
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
62,00kr. 56.623 3.510.626,00kr. 598.460
Σύνολο
- 91.201 7.978.107,00kr. 1.006.833

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 455.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.302.170,90€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.807,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.213,80€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.070,30€ 1 4.070,30€ 65
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,50€ 9 2.587,50€ 828
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,70€ 16 2.171,20€ 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
54,60€ 24 1.310,40€ 2.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 316 6.067,20€ 44.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 303 5.817,60€ 39.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 545 9.374,00€ 65.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 1.676 13.910,80€ 253.400
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 4.661 38.686,30€ 598.460
Σύνολο
- 7.551 83.995,30€ 1.006.833

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
8.710.496.960,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
44.538.420,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
11.789.570,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
483.670,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 65
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
34.160,00kr. 828
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
16.120,00kr. 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
6.480,00kr. 2.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.280,00kr. 44.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.280,00kr. 39.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.040,00kr. 65.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
980,00kr. 253.400
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
980,00kr. 598.460
Σύνολο
- 1.006.833

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Απριλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 8.700.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.302.170,90€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.807,90€ 1 374.807,90€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.213,80€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.070,30€ 2 8.140,60€ 65
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,50€ 32 9.200,00€ 828
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,70€ 63 8.549,10€ 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
54,60€ 97 5.296,20€ 2.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 1.566 30.067,20€ 44.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 1.761 33.811,20€ 39.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 2.988 51.393,60€ 65.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 8.767 72.766,10€ 253.400
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 24.746 205.391,80€ 598.460
Σύνολο
- 40.023 799.423,70€ 1.006.833

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Μαΐου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.302.170,90€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.807,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.213,80€ 1 99.213,80€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.070,30€ 5 20.351,50€ 65
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,50€ 28 8.050,00€ 828
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,70€ 55 7.463,50€ 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
54,60€ 67 3.658,20€ 2.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 1.125 21.600,00€ 44.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 997 19.142,40€ 39.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 1.592 27.382,40€ 65.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 7.024 58.299,20€ 253.400
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 16.081 133.472,30€ 598.460
Σύνολο
- 26.975 398.633,30€ 1.006.833

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Μαΐου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
535.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.791.984,15kn 0 0,00kn 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
739.054,21kn 0 0,00kn 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
30.320,10kn 0 0,00kn 65
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.141,62kn 3 6.424,86kn 828
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.010,84kn 13 13.140,92kn 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
406,72kn 27 10.981,44kn 2.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
143,02kn 602 86.098,04kn 44.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
143,02kn 440 62.928,80kn 39.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
128,12kn 774 99.164,88kn 65.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
61,83kn 4.061 251.091,63kn 253.400
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
61,83kn 8.408 519.866,64kn 598.460
Σύνολο
- 14.328 1.049.697,21kn 1.006.833

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 535.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.302.170,90€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.807,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.213,80€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.070,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 65
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,50€ 828
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,70€ 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
54,60€ 2.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 44.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 39.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 65.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 253.400
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 598.460
Σύνολο
- 1.006.833

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 7 Μαΐου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.302.170,90€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.807,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.213,80€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.070,30€ 0 0,00€ 65
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,50€ 3 862,50€ 828
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,70€ 2 271,40€ 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
54,60€ 11 600,60€ 2.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 114 2.188,80€ 44.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 119 2.284,80€ 39.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 180 3.096,00€ 65.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 567 4.706,10€ 253.400
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 1.564 12.981,20€ 598.460
Σύνολο
- 2.560 26.991,40€ 1.006.833

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
660.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.432.600,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
908.625,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
37.275,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 65
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.630,00kr. 828
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.240,00kr. 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
500,00kr. 2.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
175,00kr. 44.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
175,00kr. 39.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
155,00kr. 65.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,00kr. 253.400
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 598.460
Σύνολο
- 1.006.833

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 660.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.807,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.213,80€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.070,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 65
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,50€ 828
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,70€ 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
54,60€ 2.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 44.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 39.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 65.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 253.400
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 598.460
Σύνολο
- 1.006.833

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Απριλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.302.170,90€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.807,90€ 1 374.807,90€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
27.829.470,00Ft 0 0,00Ft 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.141.720,00Ft 1 1.141.720,00Ft 65
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
80.645,00Ft 16 1.290.320,00Ft 828
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
38.065,00Ft 20 761.300,00Ft 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
15.315,00Ft 67 1.026.105,00Ft 2.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.385,00Ft 896 4.824.960,00Ft 44.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.385,00Ft 655 3.527.175,00Ft 39.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.825,00Ft 1.126 5.432.950,00Ft 65.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.330,00Ft 5.055 11.778.150,00Ft 253.400
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.330,00Ft 10.560 24.604.800,00Ft 598.460
Σύνολο
- 18.397 54.762.287,90Ft 1.006.833

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.302.170,90€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.807,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.213,80€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.070,30€ 0 0,00€ 65
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,50€ 12 3.450,00€ 828
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,70€ 29 3.935,30€ 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
54,60€ 33 1.801,80€ 2.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 496 9.523,20€ 44.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 559 10.732,80€ 39.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 938 16.133,60€ 65.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 2.767 22.966,10€ 253.400
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 8.068 66.964,40€ 598.460
Σύνολο
- 12.902 135.507,20€ 1.006.833

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 12 Μαΐου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.302.170,90€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.807,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.213,80€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.070,30€ 1 4.070,30€ 65
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,50€ 16 4.600,00€ 828
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,70€ 18 2.442,60€ 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
54,60€ 31 1.692,60€ 2.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 555 10.656,00€ 44.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 518 9.945,60€ 39.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 763 13.123,60€ 65.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 3.055 25.356,50€ 253.400
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 7.666 63.627,80€ 598.460
Σύνολο
- 12.623 135.515,00€ 1.006.833

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
711.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.649.886,00kr. 1 5.649.886,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
953.861,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
164.132,00kr. 4 656.528,00kr. 65
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
17.520,00kr. 31 543.120,00kr. 828
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
11.345,00kr. 41 465.145,00kr. 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.750,00kr. 78 292.500,00kr. 2.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
185,00kr. 1.331 246.235,00kr. 44.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
185,00kr. 1.063 196.655,00kr. 39.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
165,00kr. 1.906 314.490,00kr. 65.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
79,00kr. 7.207 569.353,00kr. 253.400
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
79,00kr. 17.827 1.408.333,00kr. 598.460
Σύνολο
- 29.489 10.342.245,00kr. 1.006.833

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 711.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.993.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.956.771,00Kc 1 9.956.771,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.635.614,00Kc 1 2.635.614,00Kc 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
108.127,00Kc 2 216.254,00Kc 65
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.637,00Kc 15 114.555,00Kc 828
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.604,00Kc 25 90.100,00Kc 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.450,00Kc 55 79.750,00Kc 2.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
510,00Kc 946 482.460,00Kc 44.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
510,00Kc 917 467.670,00Kc 39.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
456,00Kc 1.578 719.568,00Kc 65.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
220,00Kc 5.135 1.129.700,00Kc 253.400
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
220,00Kc 13.396 2.947.120,00Kc 598.460
Σύνολο
- 22.071 18.839.562,00Kc 1.006.833

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 12 Μαΐου 2017.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.993.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
73.302.170,90€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
374.807,90€ 1 374.807,90€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
99.213,80€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.070,30€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 65
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
287,50€ 828
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
135,70€ 1.364
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
54,60€ 2.906
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,20€ 44.839
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,20€ 39.181
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,20€ 65.776
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 253.400
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,30€ 598.460
Σύνολο
- 1.006.833

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 7 Απριλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 7 Απριλίου 2017
 • 3
 • 5
 • 1
 • 4
 • 5
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 11
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 108
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 932
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.364
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 7 Απριλίου 2017
 • 3
 • 9
 • 7
 • 7
 • 8
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 119
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.111
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 11.122
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 7 Απριλίου 2017
 • 7
 • 1
 • 7
 • 8
 • 0
 • 4
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 2
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 35
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 633
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 5.550
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 30.272
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 7 Απριλίου 2017
 • Los Angeles
 • 56
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 19
Πόλη 5,00€ 2.092
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 7 Απριλίου 2017
 • 0
 • 1
 • 4
 • 3
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 10
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 132
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 7 Απριλίου 2017
 • Bergen
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.