Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 50η κλήρωση Eurojackpot το 2019 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019
1 νικητής τζάκποτ
 • 25
 • 31
 • 38
 • 49
 • 50
 • 5
 • 10
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
703.954
Ποσό
τζάκποτ
10.455.191€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.455.190,60€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
607.208,60€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
321.463,30€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.762,40€ 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
306,60€ 629
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,90€ 1.163
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,90€ 1.893
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,80€ 27.869
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,70€ 29.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 53.660
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 150.041
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 439.148
Σύνολο
- 703.954
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 21.430.892 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 50

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.455.190,60€ 1 10.455.190,60€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
607.208,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
321.463,30€ 2 642.926,60€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.762,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
306,60€ 629
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,90€ 1.163
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,90€ 1.893
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,80€ 27.869
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,70€ 29.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 53.660
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 150.041
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 439.148
Σύνολο
- 703.954

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
66.412.812,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.870.984,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.049.358,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
30.390,00kr. 5 151.950,00kr. 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.984,00kr. 64 126.976,00kr. 629
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
851,00kr. 107 91.057,00kr. 1.163
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
462,00kr. 154 71.148,00kr. 1.893
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
178,00kr. 2.221 395.338,00kr. 27.869
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
162,00kr. 2.326 376.812,00kr. 29.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
128,00kr. 4.088 523.264,00kr. 53.660
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
83,00kr. 11.257 934.331,00kr. 150.041
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
69,00kr. 33.693 2.324.817,00kr. 439.148
Σύνολο
- 53.915 4.995.693,00kr. 703.954

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.455.190,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
607.208,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
321.463,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.762,40€ 0 0,00€ 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
306,60€ 6 1.839,60€ 629
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,90€ 12 1.546,80€ 1.163
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,90€ 13 882,70€ 1.893
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,80€ 249 5.926,20€ 27.869
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,70€ 240 5.208,00€ 29.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 448 7.660,80€ 53.660
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 1.250 13.875,00€ 150.041
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 3.716 34.558,80€ 439.148
Σύνολο
- 5.934 71.497,90€ 703.954

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.428.074.480,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
82.938.620,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
43.908.670,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
650.490,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
41.870,00kr. 629
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
17.600,00kr. 1.163
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
9.270,00kr. 1.893
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.250,00kr. 27.869
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.960,00kr. 29.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.330,00kr. 53.660
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.510,00kr. 150.041
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.270,00kr. 439.148
Σύνολο
- 703.954

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 0kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.455.190,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
607.208,60€ 2 1.214.417,20€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
321.463,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.762,40€ 3 14.287,20€ 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
306,60€ 24 7.358,40€ 629
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,90€ 44 5.671,60€ 1.163
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,90€ 60 4.074,00€ 1.893
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,80€ 874 20.801,20€ 27.869
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,70€ 1.038 22.524,60€ 29.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 1.816 31.053,60€ 53.660
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 4.771 52.958,10€ 150.041
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 14.763 137.295,90€ 439.148
Σύνολο
- 23.395 1.510.441,80€ 703.954

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.455.190,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
607.208,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
321.463,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.762,40€ 0 0,00€ 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
306,60€ 12 3.679,20€ 629
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,90€ 20 2.578,00€ 1.163
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,90€ 38 2.580,20€ 1.893
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,80€ 665 15.827,00€ 27.869
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,70€ 581 12.607,70€ 29.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 1.010 17.271,00€ 53.660
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 3.918 43.489,80€ 150.041
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 9.690 90.117,00€ 439.148
Σύνολο
- 15.934 188.149,90€ 703.954

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
77.744.180,45kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.515.167,32kn 0 0,00kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.390.382,13kn 0 0,00kn 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
35.412,93kn 0 0,00kn 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.279,86kn 8 18.238,88kn 629
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
958,49kn 17 16.294,33kn 1.163
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
504,90kn 47 23.730,30kn 1.893
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
176,98kn 606 107.249,88kn 27.869
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
161,36kn 461 74.386,96kn 29.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
127,15kn 739 93.963,85kn 53.660
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
82,54kn 3.123 257.772,42kn 150.041
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
69,15kn 7.671 530.449,65kn 439.148
Σύνολο
- 12.672 1.122.086,27kn 703.954

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 74.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.455.190,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
607.208,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
321.463,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.762,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
306,60€ 629
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,90€ 1.163
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,90€ 1.893
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,80€ 27.869
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,70€ 29.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 53.660
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 150.041
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 439.148
Σύνολο
- 703.954

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.455.190,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
607.208,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
321.463,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.762,40€ 0 0,00€ 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
306,60€ 2 613,20€ 629
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,90€ 3 386,70€ 1.163
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,90€ 5 339,50€ 1.893
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,80€ 115 2.737,00€ 27.869
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,70€ 109 2.365,30€ 29.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 163 2.787,30€ 53.660
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 584 6.482,40€ 150.041
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 1.483 13.791,90€ 439.148
Σύνολο
- 2.464 29.503,30€ 703.954

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
105.210.580,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.110.340,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.234.885,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
47.920,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.085,00kr. 629
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.295,00kr. 1.163
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
680,00kr. 1.893
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
235,00kr. 27.869
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
215,00kr. 29.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
170,00kr. 53.660
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
110,00kr. 150.041
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
90,00kr. 439.148
Σύνολο
- 703.954

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 101.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.455.190,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
607.208,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
321.463,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.762,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
306,60€ 629
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,90€ 1.163
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,90€ 1.893
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,80€ 27.869
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,70€ 29.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 53.660
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 150.041
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 439.148
Σύνολο
- 703.954

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.455.190,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
607.208,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
95.635.330,00Ft 0 0,00Ft 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.416.815,00Ft 1 1.416.815,00Ft 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
91.215,00Ft 16 1.459.440,00Ft 629
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
38.350,00Ft 29 1.112.150,00Ft 1.163
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
20.200,00Ft 56 1.131.200,00Ft 1.893
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.080,00Ft 761 5.387.880,00Ft 27.869
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.455,00Ft 769 4.963.895,00Ft 29.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.085,00Ft 1.433 7.286.805,00Ft 53.660
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.300,00Ft 4.117 13.586.100,00Ft 150.041
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.765,00Ft 11.100 30.691.500,00Ft 439.148
Σύνολο
- 18.282 67.035.785,00Ft 703.954

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 50.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
43.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
219.065,90zł 3 657.197,70zł 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.313,70zł 25 32.842,50zł 629
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
552,30zł 46 25.405,80zł 1.163
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
291,00zł 93 27.063,00zł 1.893
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
102,00zł 1.217 124.134,00zł 27.869
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
93,00zł 1.094 101.742,00zł 29.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
73,30zł 2.021 148.139,30zł 53.660
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
47,60zł 6.318 300.736,80zł 150.041
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
39,90zł 16.866 672.953,40zł 439.148
Σύνολο
- 27.683 2.090.214,50zł 703.954

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 43.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.455.190,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
607.208,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
321.463,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.762,40€ 1 4.762,40€ 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
306,60€ 9 2.759,40€ 629
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,90€ 17 2.191,30€ 1.163
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,90€ 26 1.765,40€ 1.893
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,80€ 472 11.233,60€ 27.869
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,70€ 456 9.895,20€ 29.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 787 13.457,70€ 53.660
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 2.864 31.790,40€ 150.041
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 7.356 68.410,80€ 439.148
Σύνολο
- 11.988 146.266,20€ 703.954

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.455.190,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
607.208,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
321.463,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.762,40€ 1 4.762,40€ 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
306,60€ 4 1.226,40€ 629
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,90€ 11 1.417,90€ 1.163
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,90€ 22 1.493,80€ 1.893
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,80€ 428 10.186,40€ 27.869
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,70€ 365 7.920,50€ 29.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 681 11.645,10€ 53.660
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 2.102 23.332,20€ 150.041
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 5.542 51.540,60€ 439.148
Σύνολο
- 9.156 113.525,30€ 703.954

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
109.490.938,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.358.931,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.366.492,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
271.453,00kr. 1 271.453,00kr. 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
18.132,00kr. 27 489.564,00kr. 629
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
7.015,00kr. 64 448.960,00kr. 1.163
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.173,00kr. 64 267.072,00kr. 1.893
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
249,00kr. 1.279 318.471,00kr. 27.869
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
227,00kr. 1.389 315.303,00kr. 29.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
179,00kr. 2.452 438.908,00kr. 53.660
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
116,00kr. 6.709 778.244,00kr. 150.041
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
97,00kr. 20.520 1.990.440,00kr. 439.148
Σύνολο
- 32.505 5.318.415,00kr. 703.954

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 106.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
266.711.912,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
15.489.891,00Kc 1 15.489.891,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
8.200.528,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
121.488,00Kc 2 242.976,00Kc 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.821,00Kc 18 140.778,00Kc 629
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.288,00Kc 52 170.976,00Kc 1.163
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.732,00Kc 90 155.880,00Kc 1.893
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
607,00Kc 1.098 666.486,00Kc 27.869
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
553,00Kc 1.128 623.784,00Kc 29.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
436,00Kc 2.026 883.336,00Kc 53.660
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
283,00Kc 5.712 1.616.496,00Kc 150.041
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
237,00Kc 16.476 3.904.812,00Kc 439.148
Σύνολο
- 26.603 23.895.415,00Kc 703.954

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 255.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.455.190,60€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
607.208,60€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
321.463,30€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.762,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 45
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
306,60€ 629
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
128,90€ 1.163
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,90€ 1.893
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
23,80€ 27.869
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
21,70€ 29.500
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,10€ 53.660
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,10€ 150.041
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
9,30€ 439.148
Σύνολο
- 703.954

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019
 • 3
 • 8
 • 5
 • 5
 • 1
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 10
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 128
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.058
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 10.688
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019
 • 7
 • 9
 • 9
 • 4
 • 6
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 13
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 133
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.435
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 13.861
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019
 • 2
 • 8
 • 7
 • 0
 • 9
 • 5
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 32
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 497
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.430
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 23.240
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019
 • Milano
 • 13
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 8
Πόλη 5,00€ 1.106
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019
 • 2
 • 3
 • 4
 • 7
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 14
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 147
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019
 • Gran
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.