Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 49η κλήρωση Eurojackpot το 2019 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019
1 νικητής τζάκποτ
 • 8
 • 14
 • 23
 • 30
 • 45
 • 1
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
787.375
Ποσό
τζάκποτ
23.515.066€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.515.066,30€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
477.465,40€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
96.295,50€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.941,90€ 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,30€ 792
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,80€ 1.624
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,10€ 2.007
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,00€ 28.975
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 34.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 69.934
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 154.630
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 495.052
Σύνολο
- 787.375
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 22.468.964 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 49

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.515.066,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
477.465,40€ 3 1.432.396,20€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
96.295,50€ 3 288.886,50€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.941,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,30€ 792
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,80€ 1.624
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,10€ 2.007
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,00€ 28.975
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 34.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 69.934
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 154.630
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 495.052
Σύνολο
- 787.375

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
149.352.916,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.043.871,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
613.913,00kr. 2 1.227.826,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
25.159,00kr. 6 150.954,00kr. 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.657,00kr. 70 115.990,00kr. 792
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
647,00kr. 120 77.640,00kr. 1.624
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
457,00kr. 154 70.378,00kr. 2.007
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
180,00kr. 2.466 443.880,00kr. 28.975
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
147,00kr. 2.827 415.569,00kr. 34.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
103,00kr. 5.013 516.339,00kr. 69.934
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
84,00kr. 13.021 1.093.764,00kr. 154.630
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
64,00kr. 40.213 2.573.632,00kr. 495.052
Σύνολο
- 63.892 6.685.972,00kr. 787.375

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 146.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.515.066,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
477.465,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
96.295,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.941,90€ 1 3.941,90€ 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,30€ 10 2.553,00€ 792
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,80€ 13 1.258,40€ 1.624
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,10€ 16 1.073,60€ 2.007
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,00€ 221 5.304,00€ 28.975
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 289 5.664,40€ 34.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 486 6.706,80€ 69.934
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 1.228 13.876,40€ 154.630
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 4.004 34.434,40€ 495.052
Σύνολο
- 6.268 74.812,90€ 787.375

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
3.150.783.730,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
63.975.580,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
12.902.630,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
528.170,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
34.200,00kr. 792
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
12.970,00kr. 1.624
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
8.990,00kr. 2.007
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.210,00kr. 28.975
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.620,00kr. 34.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.840,00kr. 69.934
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.510,00kr. 154.630
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.150,00kr. 495.052
Σύνολο
- 787.375

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 3.100.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.515.066,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
477.465,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
96.295,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.941,90€ 1 3.941,90€ 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,30€ 23 5.871,90€ 792
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,80€ 43 4.162,40€ 1.624
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,10€ 69 4.629,90€ 2.007
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,00€ 930 22.320,00€ 28.975
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 1.129 22.128,40€ 34.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 2.142 29.559,60€ 69.934
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 5.014 56.658,20€ 154.630
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 15.399 132.431,40€ 495.052
Σύνολο
- 24.750 281.703,70€ 787.375

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.515.066,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
477.465,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
96.295,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.941,90€ 1 3.941,90€ 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,30€ 15 3.829,50€ 792
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,80€ 43 4.162,40€ 1.624
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,10€ 39 2.616,90€ 2.007
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,00€ 600 14.400,00€ 28.975
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 693 13.582,80€ 34.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 1.623 22.397,40€ 69.934
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 3.413 38.566,90€ 154.630
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 10.511 90.394,60€ 495.052
Σύνολο
- 16.938 193.892,40€ 787.375

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
174.793.554,70kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.549.123,50kn 0 0,00kn 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
715.789,30kn 0 0,00kn 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
29.301,16kn 2 58.602,32kn 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.897,71kn 18 34.158,78kn 792
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
719,54kn 47 33.818,38kn 1.624
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
498,77kn 33 16.459,41kn 2.007
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
178,40kn 496 88.486,40kn 28.975
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
145,69kn 613 89.307,97kn 34.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
102,58kn 1.364 139.919,12kn 69.934
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
84,00kn 2.807 235.788,00kn 154.630
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
63,93kn 8.693 555.743,49kn 495.052
Σύνολο
- 14.073 1.252.283,87kn 787.375

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 170.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.515.066,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
477.465,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
96.295,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.941,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,30€ 792
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,80€ 1.624
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,10€ 2.007
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,00€ 28.975
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 34.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 69.934
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 154.630
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 495.052
Σύνολο
- 787.375

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.515.066,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
477.465,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
96.295,50€ 1 96.295,50€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.941,90€ 0 0,00€ 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,30€ 1 255,30€ 792
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,80€ 3 290,40€ 1.624
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,10€ 5 335,50€ 2.007
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,00€ 96 2.304,00€ 28.975
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 97 1.901,20€ 34.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 212 2.925,60€ 69.934
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 491 5.548,30€ 154.630
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 1.508 12.968,80€ 495.052
Σύνολο
- 2.414 122.824,60€ 787.375

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
238.054.770,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.833.620,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
974.845,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
39.905,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.580,00kr. 792
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
975,00kr. 1.624
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
675,00kr. 2.007
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
240,00kr. 28.975
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
195,00kr. 34.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
135,00kr. 69.934
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
110,00kr. 154.630
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
85,00kr. 495.052
Σύνολο
- 787.375

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 232.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.515.066,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
477.465,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
96.295,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.941,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,30€ 792
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,80€ 1.624
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,10€ 2.007
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,00€ 28.975
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 34.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 69.934
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 154.630
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 495.052
Σύνολο
- 787.375

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.515.066,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
477.465,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
28.647.910,00Ft 0 0,00Ft 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.172.715,00Ft 2 2.345.430,00Ft 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
75.950,00Ft 22 1.670.900,00Ft 792
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
28.800,00Ft 52 1.497.600,00Ft 1.624
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
19.960,00Ft 54 1.077.840,00Ft 2.007
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.140,00Ft 704 5.026.560,00Ft 28.975
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.830,00Ft 919 5.357.770,00Ft 34.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.105,00Ft 1.919 7.877.495,00Ft 69.934
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.360,00Ft 3.767 12.657.120,00Ft 154.630
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.560,00Ft 12.182 31.185.920,00Ft 495.052
Σύνολο
- 19.621 68.696.635,00Ft 787.375

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
100.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
337.186,90zł 2 674.373,80zł 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.092,10zł 32 34.947,20zł 792
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
414,10zł 54 22.361,40zł 1.624
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
287,10zł 98 28.135,80zł 2.007
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
102,70zł 1.230 126.321,00zł 28.975
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
83,90zł 1.406 117.963,40zł 34.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
59,10zł 2.559 151.236,90zł 69.934
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
48,40zł 6.879 332.943,60zł 154.630
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
36,80zł 20.202 743.433,60zł 495.052
Σύνολο
- 32.462 2.231.716,70zł 787.375

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 100.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.515.066,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
477.465,40€ 1 477.465,40€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
96.295,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.941,90€ 1 3.941,90€ 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,30€ 6 1.531,80€ 792
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,80€ 22 2.129,60€ 1.624
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,10€ 33 2.214,30€ 2.007
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,00€ 443 10.632,00€ 28.975
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 546 10.701,60€ 34.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 1.075 14.835,00€ 69.934
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 2.461 27.809,30€ 154.630
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 8.288 71.276,80€ 495.052
Σύνολο
- 12.876 622.537,70€ 787.375

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.515.066,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
477.465,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
96.295,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.941,90€ 0 0,00€ 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,30€ 12 3.063,60€ 792
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,80€ 22 2.129,60€ 1.624
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,10€ 22 1.476,20€ 2.007
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,00€ 363 8.712,00€ 28.975
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 426 8.349,60€ 34.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 877 12.102,60€ 69.934
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 1.791 20.238,30€ 154.630
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 6.065 52.159,00€ 495.052
Σύνολο
- 9.578 108.230,90€ 787.375

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
248.297.936,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.041.604,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.427.436,00kr. 1 1.427.436,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
156.835,00kr. 2 313.670,00kr. 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
16.660,00kr. 30 499.800,00kr. 792
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
5.306,00kr. 88 466.928,00kr. 1.624
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.059,00kr. 98 299.782,00kr. 2.007
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
253,00kr. 1.386 350.658,00kr. 28.975
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
206,00kr. 1.756 361.736,00kr. 34.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
145,00kr. 3.372 488.940,00kr. 69.934
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
119,00kr. 7.704 916.776,00kr. 154.630
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
90,00kr. 24.962 2.246.580,00kr. 495.052
Σύνολο
- 39.399 7.372.306,00kr. 787.375

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 242.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
600.457.217,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
12.192.078,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.458.905,00Kc 0 0,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
100.656,00Kc 0 0,00Kc 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.519,00Kc 13 84.747,00Kc 792
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.471,00Kc 29 71.659,00Kc 1.624
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.713,00Kc 38 65.094,00Kc 2.007
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
612,00Kc 664 406.368,00Kc 28.975
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
500,00Kc 750 375.000,00Kc 34.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
352,00Kc 1.336 470.272,00Kc 69.934
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
288,00Kc 3.554 1.023.552,00Kc 154.630
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
219,00Kc 10.566 2.313.954,00Kc 495.052
Σύνολο
- 16.950 4.810.646,00Kc 787.375

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 590.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
23.515.066,30€ 1 23.515.066,30€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
477.465,40€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
96.295,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.941,90€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 57
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
255,30€ 792
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
96,80€ 1.624
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
67,10€ 2.007
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,00€ 28.975
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,60€ 34.292
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,80€ 69.934
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,30€ 154.630
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 495.052
Σύνολο
- 787.375

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 23.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019
 • 0
 • 5
 • 7
 • 6
 • 9
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 14
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 94
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 966
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.761
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019
 • 9
 • 4
 • 2
 • 6
 • 8
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 79
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 857
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 7.804
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019
 • 5
 • 2
 • 8
 • 8
 • 0
 • 6
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 34
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 493
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.324
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 22.997
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019
 • Rooma
 • 88
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 15
Πόλη 5,00€ 1.166
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019
 • 3
 • 3
 • 7
 • 8
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 18
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 160
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019
 • Sandnes
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.