Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 37η κλήρωση Eurojackpot το 2015 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015
μετακύλιση τζάκποτ
 • 7
 • 22
 • 27
 • 30
 • 31
 • 5
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
537.033
Ποσό
τζάκποτ
10.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
253.324,30€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
119.211,40€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.406,00€ 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
207,90€ 516
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,40€ 676
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
43,30€ 1.650
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,30€ 25.802
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,30€ 22.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 32.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 125.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 328.167
Σύνολο
- 537.033
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 11.921.144 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 37

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
253.324,30€ 2 506.648,60€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
119.211,40€ 1 119.211,40€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.406,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
207,90€ 516
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,40€ 676
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
43,30€ 1.650
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,30€ 25.802
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,30€ 22.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 32.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 125.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 328.167
Σύνολο
- 537.033

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.614.972,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
760.002,00kr. 1 760.002,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
21.743,00kr. 8 173.944,00kr. 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.355,00kr. 49 66.395,00kr. 516
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
816,00kr. 93 75.888,00kr. 676
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
306,00kr. 141 43.146,00kr. 1.650
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
114,00kr. 2.005 228.570,00kr. 25.802
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
114,00kr. 2.066 235.524,00kr. 22.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
114,00kr. 3.328 379.392,00kr. 32.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
55,00kr. 10.030 551.650,00kr. 125.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
51,00kr. 29.554 1.507.254,00kr. 328.167
Σύνολο
- 47.275 4.021.765,00kr. 537.033

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
253.324,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
119.211,40€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.406,00€ 0 0,00€ 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
207,90€ 7 1.455,30€ 516
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,40€ 8 987,20€ 676
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
43,30€ 16 692,80€ 1.650
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,30€ 242 3.702,60€ 25.802
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,30€ 256 3.916,80€ 22.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 384 5.875,20€ 32.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 1.223 9.050,20€ 125.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 3.371 23.259,90€ 328.167
Σύνολο
- 5.507 48.940,00€ 537.033

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.435.200.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
36.357.100,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
17.109.220,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
488.820,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
29.830,00kr. 516
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
17.710,00kr. 676
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
6.210,00kr. 1.650
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.190,00kr. 25.802
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.190,00kr. 22.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.190,00kr. 32.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.060,00kr. 125.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
990,00kr. 328.167
Σύνολο
- 537.033

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
253.324,30€ 1 253.324,30€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
119.211,40€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.406,00€ 2 6.812,00€ 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
207,90€ 32 6.652,80€ 516
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,40€ 31 3.825,40€ 676
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
43,30€ 66 2.857,80€ 1.650
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,30€ 931 14.244,30€ 25.802
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,30€ 771 11.796,30€ 22.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 1.114 17.044,20€ 32.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 4.436 32.826,40€ 125.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 10.434 71.994,60€ 328.167
Σύνολο
- 17.818 421.378,10€ 537.033

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
253.324,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
119.211,40€ 1 119.211,40€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.406,00€ 1 3.406,00€ 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
207,90€ 26 5.405,40€ 516
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,40€ 38 4.689,20€ 676
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
43,30€ 134 5.802,20€ 1.650
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,30€ 1.809 27.677,70€ 25.802
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,30€ 1.461 22.353,30€ 22.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 1.878 28.733,40€ 32.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 8.743 64.698,20€ 125.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 22.346 154.187,40€ 328.167
Σύνολο
- 36.437 436.164,20€ 537.033

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- 0 - 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 516
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 676
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.650
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 25.802
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 22.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 32.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 125.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 328.167
Σύνολο
- - - 537.033

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
253.324,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
119.211,40€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.406,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
207,90€ 516
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,40€ 676
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
43,30€ 1.650
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,30€ 25.802
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,30€ 22.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 32.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 125.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 328.167
Σύνολο
- 537.033

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
253.324,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
119.211,40€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.406,00€ 0 0,00€ 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
207,90€ 4 831,60€ 516
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,40€ 6 740,40€ 676
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
43,30€ 10 433,00€ 1.650
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,30€ 142 2.172,60€ 25.802
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,30€ 165 2.524,50€ 22.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 226 3.457,80€ 32.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 732 5.416,80€ 125.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 2.172 14.986,80€ 328.167
Σύνολο
- 3.457 30.563,50€ 537.033

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.348.565,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.105.205,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
31.575,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.925,00kr. 516
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.140,00kr. 676
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
400,00kr. 1.650
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
140,00kr. 25.802
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
140,00kr. 22.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
140,00kr. 32.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
65,00kr. 125.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
60,00kr. 328.167
Σύνολο
- 537.033

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
253.324,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
119.211,40€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.406,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
207,90€ 516
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,40€ 676
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
43,30€ 1.650
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,30€ 25.802
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,30€ 22.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 32.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 125.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 328.167
Σύνολο
- 537.033

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
253.324,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
33.045.400,00Ft 0 0,00Ft 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
944.145,00Ft 1 944.145,00Ft 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
57.630,00Ft 12 691.560,00Ft 516
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
34.205,00Ft 19 649.895,00Ft 676
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
12.005,00Ft 65 780.325,00Ft 1.650
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.240,00Ft 1.051 4.456.240,00Ft 25.802
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.240,00Ft 786 3.332.640,00Ft 22.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.240,00Ft 1.156 4.901.440,00Ft 32.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.050,00Ft 5.030 10.311.500,00Ft 125.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.915,00Ft 12.254 23.466.410,00Ft 328.167
Σύνολο
- 20.374 49.534.155,00Ft 537.033

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
253.324,30€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
119.211,40€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.406,00€ 0 0,00€ 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
207,90€ 6 1.247,40€ 516
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,40€ 8 987,20€ 676
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
43,30€ 33 1.428,90€ 1.650
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,30€ 528 8.078,40€ 25.802
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,30€ 436 6.670,80€ 22.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 665 10.174,50€ 32.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 2.598 19.225,20€ 125.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 6.742 46.519,80€ 328.167
Σύνολο
- 11.016 94.332,20€ 537.033

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.387.809,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.123.674,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
32.104,00kr. 0 0,00kr. 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
10.978,00kr. 31 340.318,00kr. 516
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
8.564,00kr. 34 291.176,00kr. 676
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.971,00kr. 60 178.260,00kr. 1.650
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
144,00kr. 939 135.216,00kr. 25.802
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
144,00kr. 918 132.192,00kr. 22.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
144,00kr. 1.272 183.168,00kr. 32.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
69,00kr. 4.612 318.228,00kr. 125.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
65,00kr. 12.369 803.985,00kr. 328.167
Σύνολο
- 20.235 2.382.543,00kr. 537.033

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.858.755,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.227.648,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
92.217,00Kc 0 0,00Kc 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
5.628,00Kc 9 50.652,00Kc 516
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.341,00Kc 10 33.410,00Kc 676
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.172,00Kc 26 30.472,00Kc 1.650
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
414,00Kc 451 186.714,00Kc 25.802
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
414,00Kc 406 168.084,00Kc 22.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
414,00Kc 671 277.794,00Kc 32.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
200,00Kc 2.146 429.200,00Kc 125.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
186,00Kc 6.071 1.129.206,00Kc 328.167
Σύνολο
- 9.790 2.305.532,00Kc 537.033

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
253.324,30€ 1 253.324,30€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
119.211,40€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.406,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 35
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
207,90€ 516
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,40€ 676
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
43,30€ 1.650
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,30€ 25.802
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,30€ 22.658
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 32.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 125.366
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
6,90€ 328.167
Σύνολο
- 537.033

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015
 • 1
 • 4
 • 1
 • 6
 • 5
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 47
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 511
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 4.833
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015
 • 4
 • 1
 • 0
 • 4
 • 6
 • 3
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 22
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 465
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.309
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 22.967
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015
 • 6
 • 9
 • 0
 • 8
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 14
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 80

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.