Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 36η κλήρωση Eurojackpot το 2015 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015
1 νικητής τζάκποτ
 • 12
 • 23
 • 37
 • 41
 • 46
 • 3
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
712.310
Ποσό
τζάκποτ
38.878.828€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.878.827,50€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
367.408,50€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
367.408,50€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.101,80€ 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
227,10€ 633
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,80€ 918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,10€ 2.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,20€ 39.444
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 27.312
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 42.002
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 205.792
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 393.320
Σύνολο
- 712.310
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 15.974.283 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 36

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.878.827,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
367.408,50€ 2 734.817,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
367.408,50€ 1 367.408,50€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.101,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
227,10€ 633
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,80€ 918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,10€ 2.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,20€ 39.444
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 27.312
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 42.002
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 205.792
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 393.320
Σύνολο
- 712.310

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
246.543.893,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.342.259,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.342.259,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
13.428,00kr. 5 67.140,00kr. 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.477,00kr. 67 98.959,00kr. 633
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
806,00kr. 123 99.138,00kr. 918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
247,00kr. 175 43.225,00kr. 2.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
114,00kr. 2.988 340.632,00kr. 39.444
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
114,00kr. 3.040 346.560,00kr. 27.312
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
114,00kr. 5.199 592.686,00kr. 42.002
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
53,00kr. 15.581 825.793,00kr. 205.792
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
53,00kr. 4.338 229.914,00kr. 393.320
Σύνολο
- 31.516 2.644.047,00kr. 712.310

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.878.827,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
367.408,50€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
367.408,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.101,80€ 0 0,00€ 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
227,10€ 4 908,40€ 633
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,80€ 9 1.096,20€ 918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,10€ 22 750,20€ 2.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,20€ 217 3.298,40€ 39.444
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 224 3.404,80€ 27.312
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 370 5.624,00€ 42.002
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 1.466 10.408,60€ 205.792
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 3.405 24.175,50€ 393.320
Σύνολο
- 5.717 49.666,10€ 712.310

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
5.593.496.910,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
52.859.060,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
52.859.060,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
302.380,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
32.670,00kr. 633
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
17.520,00kr. 918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.900,00kr. 2.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.180,00kr. 39.444
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.180,00kr. 27.312
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.180,00kr. 42.002
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.020,00kr. 205.792
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.020,00kr. 393.320
Σύνολο
- 712.310

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.878.827,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
367.408,50€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
367.408,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.101,80€ 1 2.101,80€ 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
227,10€ 21 4.769,10€ 633
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,80€ 25 3.045,00€ 918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,10€ 53 1.807,30€ 2.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,20€ 810 12.312,00€ 39.444
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 736 11.187,20€ 27.312
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 1.163 17.677,60€ 42.002
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 4.671 33.164,10€ 205.792
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 10.844 76.992,40€ 393.320
Σύνολο
- 18.324 163.056,50€ 712.310

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.878.827,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
367.408,50€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
367.408,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.101,80€ 2 4.203,60€ 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
227,10€ 34 7.721,40€ 633
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,80€ 40 4.872,00€ 918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,10€ 135 4.603,50€ 2.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,20€ 1.822 27.694,40€ 39.444
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 1.328 20.185,60€ 27.312
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 2.109 32.056,80€ 42.002
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 9.667 68.635,70€ 205.792
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 18.702 132.784,20€ 393.320
Σύνολο
- 33.839 302.757,20€ 712.310

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 - 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- 0 - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 633
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 2.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 39.444
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 27.312
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 42.002
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 205.792
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 393.320
Σύνολο
- - - 712.310

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.878.827,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
367.408,50€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
367.408,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.101,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
227,10€ 633
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,80€ 918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,10€ 2.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,20€ 39.444
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 27.312
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 42.002
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 205.792
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 393.320
Σύνολο
- 712.310

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.878.827,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
367.408,50€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
367.408,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.101,80€ 0 0,00€ 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
227,10€ 3 681,30€ 633
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,80€ 4 487,20€ 918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,10€ 7 238,70€ 2.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,20€ 139 2.112,80€ 39.444
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 121 1.839,20€ 27.312
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 213 3.237,60€ 42.002
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 742 5.268,20€ 205.792
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 1.727 12.261,70€ 393.320
Σύνολο
- 2.956 26.126,70€ 712.310

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
358.326.710,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.386.220,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.386.220,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
19.370,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.090,00kr. 633
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.120,00kr. 918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
310,00kr. 2.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
140,00kr. 39.444
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
140,00kr. 27.312
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
140,00kr. 42.002
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
65,00kr. 205.792
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
65,00kr. 393.320
Σύνολο
- 712.310

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.878.827,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
367.408,50€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
367.408,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.101,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
227,10€ 633
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,80€ 918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,10€ 2.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,20€ 39.444
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 27.312
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 42.002
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 205.792
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 393.320
Σύνολο
- 712.310

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.878.827,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
367.408,50€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
101.845.635,00Ft 0 0,00Ft 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
582.620,00Ft 4 2.330.480,00Ft 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
62.950,00Ft 13 818.350,00Ft 633
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
33.765,00Ft 22 742.830,00Ft 918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
9.455,00Ft 127 1.200.785,00Ft 2.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.215,00Ft 1.485 6.259.275,00Ft 39.444
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.215,00Ft 799 3.367.785,00Ft 27.312
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.215,00Ft 1.207 5.087.505,00Ft 42.002
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.970,00Ft 7.877 15.517.690,00Ft 205.792
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.970,00Ft 11.383 22.424.510,00Ft 393.320
Σύνολο
- - - 712.310

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.878.827,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
367.408,50€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
367.408,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.101,80€ 3 6.305,40€ 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
227,10€ 9 2.043,90€ 633
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,80€ 16 1.948,80€ 918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,10€ 69 2.352,90€ 2.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,20€ 820 12.464,00€ 39.444
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 575 8.740,00€ 27.312
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 780 11.856,00€ 42.002
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 4.200 29.820,00€ 205.792
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 7.481 53.115,10€ 393.320
Σύνολο
- 13.953 128.646,10€ 712.310

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
365.943.075,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.458.195,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.458.195,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
103.695,00kr. 2 207.390,00kr. 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
32.651,00kr. 10 326.510,00kr. 633
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
10.616,00kr. 29 307.864,00kr. 918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.651,00kr. 72 190.872,00kr. 2.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
143,00kr. 1.071 153.153,00kr. 39.444
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
143,00kr. 794 113.542,00kr. 27.312
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
143,00kr. 1.193 170.599,00kr. 42.002
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
66,00kr. 5.847 385.902,00kr. 205.792
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
66,00kr. 11.858 782.628,00kr. 393.320
Σύνολο
- 20.876 2.638.460,00kr. 712.310

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.050.894.707,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.931.051,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
9.931.051,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
56.811,00Kc 0 0,00Kc 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.138,00Kc 15 92.070,00Kc 633
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.292,00Kc 23 75.716,00Kc 918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
921,00Kc 40 36.840,00Kc 2.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
410,00Kc 660 270.600,00Kc 39.444
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
410,00Kc 538 220.580,00Kc 27.312
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
410,00Kc 953 390.730,00Kc 42.002
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
191,00Kc 3.387 646.917,00Kc 205.792
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
191,00Kc 7.731 1.476.621,00Kc 393.320
Σύνολο
- 13.347 3.210.074,00Kc 712.310

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.878.827,50€ 1 38.878.827,50€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
367.408,50€ 2 734.817,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
367.408,50€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.101,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 76
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
227,10€ 633
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
121,80€ 918
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
34,10€ 2.807
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,20€ 39.444
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 27.312
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 42.002
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,10€ 205.792
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,10€ 393.320
Σύνολο
- 712.310

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015
 • 2
 • 9
 • 9
 • 0
 • 5
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 5
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 71
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 630
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.294
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015
 • 5
 • 6
 • 6
 • 1
 • 7
 • 3
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 4
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 42
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 566
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 5.014
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 26.427
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015
 • 6
 • 9
 • 7
 • 2
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 10
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 107

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.