Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 10η κλήρωση Eurojackpot το 2018 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 9 Μαρτίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018
1 νικητής τζάκποτ
 • 15
 • 23
 • 28
 • 33
 • 36
 • 4
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
1.005.720
Ποσό
τζάκποτ
42.670.719€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.670.719,30€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
317.860,60€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
112.186,10€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.495,80€ 150
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
154,00€ 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
82,70€ 1.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,80€ 4.101
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,30€ 51.537
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,30€ 44.044
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 69.914
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 252.600
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 580.152
Σύνολο
- 1.005.720
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 9 Μαρτίου 2021.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 22.437.223 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 10

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.670.719,30€ 1 42.670.719,30€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
317.860,60€ 6 1.907.163,60€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
112.186,10€ 6 673.116,60€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.495,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 150
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
154,00€ 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
82,70€ 1.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,80€ 4.101
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,30€ 51.537
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,30€ 44.044
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 69.914
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 252.600
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 580.152
Σύνολο
- 1.005.720

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Μαρτίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
270.190.597,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.026.391,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
715.216,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
9.565,00kr. 5 47.825,00kr. 150
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.011,00kr. 73 73.803,00kr. 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
557,00kr. 141 78.537,00kr. 1.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
239,00kr. 211 50.429,00kr. 4.101
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
107,00kr. 3.092 330.844,00kr. 51.537
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
107,00kr. 3.202 342.614,00kr. 44.044
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
102,00kr. 5.631 574.362,00kr. 69.914
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
54,00kr. 16.147 871.938,00kr. 252.600
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
54,00kr. 45.448 2.454.192,00kr. 580.152
Σύνολο
- 73.950 4.824.544,00kr. 1.005.720

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 265.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.670.719,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
317.860,60€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
112.186,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.495,80€ 0 0,00€ 150
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
154,00€ 10 1.540,00€ 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
82,70€ 16 1.323,20€ 1.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,80€ 26 852,80€ 4.101
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,30€ 353 5.047,90€ 51.537
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,30€ 355 5.076,50€ 44.044
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 575 7.877,50€ 69.914
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 1.824 13.132,80€ 252.600
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 4.949 35.632,80€ 580.152
Σύνολο
- 8.108 70.483,50€ 1.005.720

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
5.236.550.670,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
39.007.850,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
13.767.470,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
183.560,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 150
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
18.890,00kr. 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
10.140,00kr. 1.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.020,00kr. 4.101
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
1.750,00kr. 51.537
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
1.750,00kr. 44.044
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.680,00kr. 69.914
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
880,00kr. 252.600
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
880,00kr. 580.152
Σύνολο
- 1.005.720

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 5.200.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.670.719,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
317.860,60€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
112.186,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.495,80€ 2 2.991,60€ 150
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
154,00€ 41 6.314,00€ 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
82,70€ 53 4.383,10€ 1.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,80€ 92 3.017,60€ 4.101
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,30€ 1.510 21.593,00€ 51.537
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,30€ 1.543 22.064,90€ 44.044
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 2.765 37.880,50€ 69.914
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 7.923 57.045,60€ 252.600
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 23.013 165.693,60€ 580.152
Σύνολο
- 36.942 320.983,90€ 1.005.720

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 8 Απριλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.670.719,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
317.860,60€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
112.186,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.495,80€ 1 1.495,80€ 150
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
154,00€ 23 3.542,00€ 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
82,70€ 43 3.556,10€ 1.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,80€ 79 2.591,20€ 4.101
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,30€ 1.110 15.873,00€ 51.537
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,30€ 871 12.455,30€ 44.044
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 1.528 20.933,60€ 69.914
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 5.994 43.156,80€ 252.600
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 12.983 93.477,60€ 580.152
Σύνολο
- 22.632 197.081,40€ 1.005.720

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 8 Απριλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
316.847.287,10kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.360.243,05kn 0 0,00kn 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
833.027,00kn 0 0,00kn 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
11.106,92kn 4 44.427,68kn 150
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.143,51kn 47 53.744,97kn 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
614,08kn 67 41.143,36kn 1.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
243,55kn 110 26.790,50kn 4.101
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
106,18kn 1.309 138.989,62kn 51.537
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
106,18kn 1.126 119.558,68kn 44.044
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
101,73kn 1.623 165.107,79kn 69.914
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
53,46kn 5.498 293.923,08kn 252.600
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
53,46kn 13.339 713.102,94kn 580.152
Σύνολο
- 23.123 1.596.788,62kn 1.005.720

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 8 Μαΐου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 312.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.670.719,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
317.860,60€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
112.186,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.495,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 150
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
154,00€ 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
82,70€ 1.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,80€ 4.101
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,30€ 51.537
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,30€ 44.044
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 69.914
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 252.600
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 580.152
Σύνολο
- 1.005.720

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 8 Απριλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.670.719,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
317.860,60€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
112.186,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.495,80€ 0 0,00€ 150
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
154,00€ 4 616,00€ 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
82,70€ 6 496,20€ 1.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,80€ 5 164,00€ 4.101
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,30€ 113 1.615,90€ 51.537
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,30€ 114 1.630,20€ 44.044
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 191 2.616,70€ 69.914
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 676 4.867,20€ 252.600
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 1.701 12.247,20€ 580.152
Σύνολο
- 2.810 24.253,40€ 1.005.720

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 8 Μαΐου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
409.417.015,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.049.805,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.076.400,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
14.350,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 150
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.475,00kr. 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
790,00kr. 1.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
310,00kr. 4.101
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
135,00kr. 51.537
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
135,00kr. 44.044
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
130,00kr. 69.914
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
65,00kr. 252.600
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
65,00kr. 580.152
Σύνολο
- 1.005.720

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Ιουνίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 403.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.670.719,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
317.860,60€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
112.186,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.495,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 150
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
154,00€ 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
82,70€ 1.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,80€ 4.101
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,30€ 51.537
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,30€ 44.044
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 69.914
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 252.600
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 580.152
Σύνολο
- 1.005.720

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.670.719,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
317.860,60€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
31.468.200,00Ft 0 0,00Ft 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
419.570,00Ft 3 1.258.710,00Ft 150
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
43.195,00Ft 24 1.036.680,00Ft 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
23.195,00Ft 29 672.655,00Ft 1.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
9.200,00Ft 109 1.002.800,00Ft 4.101
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.010,00Ft 1.484 5.950.840,00Ft 51.537
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.010,00Ft 872 3.496.720,00Ft 44.044
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.845,00Ft 1.469 5.648.305,00Ft 69.914
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.020,00Ft 8.186 16.535.720,00Ft 252.600
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.020,00Ft 12.835 25.926.700,00Ft 580.152
Σύνολο
- 25.011 61.529.130,00Ft 1.005.720

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
175.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
382.096,40zł 2 764.192,80zł 150
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
647,20zł 35 22.652,00zł 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
347,60zł 59 20.508,40zł 1.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
137,90zł 118 16.272,20zł 4.101
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
60,10zł 2.099 126.149,90zł 51.537
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
60,10zł 1.494 89.789,40zł 44.044
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
57,60zł 2.430 139.968,00zł 69.914
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
30,30zł 10.916 330.754,80zł 252.600
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
30,30zł 22.419 679.295,70zł 580.152
Σύνολο
- 39.572 2.189.583,20zł 1.005.720

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Μαρτίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 175.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.670.719,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
317.860,60€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
112.186,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.495,80€ 0 0,00€ 150
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
154,00€ 11 1.694,00€ 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
82,70€ 14 1.157,80€ 1.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,80€ 54 1.771,20€ 4.101
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,30€ 803 11.482,90€ 51.537
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,30€ 490 7.007,00€ 44.044
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 771 10.562,70€ 69.914
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 4.111 29.599,20€ 252.600
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 7.616 54.835,20€ 580.152
Σύνολο
- 13.870 118.110,00€ 1.005.720

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 13 Απριλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.670.719,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
317.860,60€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
112.186,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.495,80€ 3 4.487,40€ 150
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
154,00€ 16 2.464,00€ 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
82,70€ 37 3.059,90€ 1.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,80€ 71 2.328,80€ 4.101
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,30€ 853 12.197,90€ 51.537
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,30€ 583 8.336,90€ 44.044
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 1.004 13.754,80€ 69.914
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 3.850 27.720,00€ 252.600
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 7.489 53.920,80€ 580.152
Σύνολο
- 13.906 128.270,50€ 1.005.720

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
434.511.667,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.236.742,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.142.379,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
84.778,00kr. 3 254.334,00kr. 150
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
9.639,00kr. 47 453.033,00kr. 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
6.348,00kr. 62 393.576,00kr. 1.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.926,00kr. 131 252.306,00kr. 4.101
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
145,00kr. 1.638 237.510,00kr. 51.537
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
145,00kr. 1.487 215.615,00kr. 44.044
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
139,00kr. 2.338 324.982,00kr. 69.914
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
73,00kr. 8.090 590.570,00kr. 252.600
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
73,00kr. 20.358 1.486.134,00kr. 580.152
Σύνολο
- 34.154 4.208.060,00kr. 1.005.720

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Ιουνίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 448.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.086.183.159,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
8.091.141,00Kc 0 0,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.855.697,00Kc 0 0,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
38.075,00Kc 2 76.150,00Kc 150
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.920,00Kc 19 74.480,00Kc 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.105,00Kc 25 52.625,00Kc 1.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
834,00Kc 72 60.048,00Kc 4.101
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
364,00Kc 784 285.376,00Kc 51.537
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
364,00Kc 722 262.808,00Kc 44.044
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
348,00Kc 1.098 382.104,00Kc 69.914
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
183,00Kc 4.288 784.704,00Kc 252.600
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
183,00Kc 10.085 1.845.555,00Kc 580.152
Σύνολο
- 17.095 3.823.850,00Kc 1.005.720

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 13 Απριλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.092.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
42.670.719,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
317.860,60€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
112.186,10€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.495,80€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 150
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
154,00€ 1.311
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
82,70€ 1.898
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
32,80€ 4.101
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
14,30€ 51.537
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
14,30€ 44.044
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,70€ 69.914
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,20€ 252.600
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 580.152
Σύνολο
- 1.005.720

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 9 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 42.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018
 • 9
 • 9
 • 7
 • 2
 • 2
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 12
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 80
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 871
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 8.292
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018
 • 5
 • 7
 • 3
 • 7
 • 5
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 11
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 82
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 800
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 7.782
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018
 • 1
 • 7
 • 5
 • 1
 • 7
 • 8
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 30
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 544
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 5.049
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 26.680
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018
 • Melbourne
 • 61
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 14
Πόλη 5,00€ 1.491
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018
 • 4
 • 8
 • 3
 • 1
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 20
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 157
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018
 • Risør
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.