Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 9η κλήρωση Eurojackpot το 2018 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 2 Μαρτίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018
μετακύλιση τζάκποτ
 • 16
 • 18
 • 20
 • 27
 • 46
 • 3
 • 5
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
854.970
Ποσό
τζάκποτ
32.079.119€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.079.119,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.725,60€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
155.550,20€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.400,00€ 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,00€ 707
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,40€ 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,80€ 2.712
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,60€ 36.448
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 35.950
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 57.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 194.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 526.600
Σύνολο
- 854.970
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 2 Μαρτίου 2021.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 20.740.030 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 9

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.079.119,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.725,60€ 2 881.451,20€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
155.550,20€ 1 155.550,20€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.400,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,00€ 707
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,40€ 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,80€ 2.712
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,60€ 36.448
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 35.950
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 57.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 194.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 526.600
Σύνολο
- 854.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 2 Μαρτίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
200.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.809.655,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
991.662,00kr. 1 991.662,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
21.705,00kr. 3 65.115,00kr. 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.713,00kr. 66 113.058,00kr. 707
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
861,00kr. 102 87.822,00kr. 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
321,00kr. 200 64.200,00kr. 2.712
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
132,00kr. 2.725 359.700,00kr. 36.448
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
129,00kr. 3.006 387.774,00kr. 35.950
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
116,00kr. 5.257 609.812,00kr. 57.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
62,00kr. 14.625 906.750,00kr. 194.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
56,00kr. 43.586 2.440.816,00kr. 526.600
Σύνολο
- 69.571 6.026.709,00kr. 854.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 31 Μαΐου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 200.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.079.119,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.725,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
155.550,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.400,00€ 0 0,00€ 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,00€ 8 2.112,00€ 707
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,40€ 8 1.043,20€ 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,80€ 28 1.282,40€ 2.712
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,60€ 303 5.332,80€ 36.448
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 340 5.882,00€ 35.950
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 545 8.447,50€ 57.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 1.572 13.047,60€ 194.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 4.564 34.230,00€ 526.600
Σύνολο
- 7.368 71.377,50€ 854.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 31 Μαΐου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
3.962.412.770,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
54.438.420,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
19.213.560,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
419.960,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
32.600,00kr. 707
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
16.100,00kr. 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.650,00kr. 2.712
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.170,00kr. 36.448
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.130,00kr. 35.950
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.910,00kr. 57.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.020,00kr. 194.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
920,00kr. 526.600
Σύνολο
- 854.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 3.800.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.079.119,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.725,60€ 1 440.725,60€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
155.550,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.400,00€ 1 3.400,00€ 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,00€ 40 10.560,00€ 707
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,40€ 54 7.041,60€ 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,80€ 75 3.435,00€ 2.712
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,60€ 1.362 23.971,20€ 36.448
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 1.473 25.482,90€ 35.950
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 2.328 36.084,00€ 57.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 7.206 59.809,80€ 194.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 20.774 155.805,00€ 526.600
Σύνολο
- 33.314 766.315,10€ 854.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 1 Απριλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.079.119,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.725,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
155.550,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.400,00€ 0 0,00€ 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,00€ 18 4.752,00€ 707
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,40€ 28 3.651,20€ 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,80€ 66 3.022,80€ 2.712
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,60€ 1.114 19.606,40€ 36.448
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 1.021 17.663,30€ 35.950
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 1.621 25.125,50€ 57.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 5.624 46.679,20€ 194.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 14.688 110.160,00€ 526.600
Σύνολο
- 24.180 230.660,40€ 854.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 1 Απριλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
230.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.280.845,10kn 0 0,00kn 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.157.945,24kn 2 2.315.890,48kn 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
25.310,25kn 0 0,00kn 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.965,27kn 4 7.861,08kn 707
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
970,72kn 13 12.619,36kn 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
340,94kn 53 18.069,82kn 2.712
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
131,02kn 781 102.326,62kn 36.448
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
128,78kn 634 81.646,52kn 35.950
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
115,38kn 932 107.534,16kn 57.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
61,79kn 4.520 279.290,80kn 194.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
55,83kn 10.228 571.029,24kn 526.600
Σύνολο
- 17.167 3.496.268,08kn 854.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 1 Μαΐου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 230.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.079.119,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.725,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
155.550,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.400,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,00€ 707
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,40€ 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,80€ 2.712
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,60€ 36.448
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 35.950
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 57.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 194.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 526.600
Σύνολο
- 854.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 1 Απριλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.079.119,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.725,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
155.550,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.400,00€ 1 3.400,00€ 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,00€ 3 792,00€ 707
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,40€ 4 521,60€ 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,80€ 4 183,20€ 2.712
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,60€ 118 2.076,80€ 36.448
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 115 1.989,50€ 35.950
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 166 2.573,00€ 57.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 533 4.423,90€ 194.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 1.554 11.655,00€ 526.600
Σύνολο
- 2.498 27.615,00€ 854.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 1 Μαΐου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
300.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.238.810,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.496.050,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
32.700,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.535,00kr. 707
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.250,00kr. 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
440,00kr. 2.712
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
165,00kr. 36.448
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
165,00kr. 35.950
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
145,00kr. 57.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,00kr. 194.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 526.600
Σύνολο
- 854.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 300.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.079.119,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.725,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
155.550,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.400,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,00€ 707
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,40€ 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,80€ 2.712
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,60€ 36.448
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 35.950
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 57.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 194.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 526.600
Σύνολο
- 854.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.079.119,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.725,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
43.631.830,00Ft 0 0,00Ft 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
953.700,00Ft 0 0,00Ft 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
74.050,00Ft 23 1.703.150,00Ft 707
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
36.575,00Ft 29 1.060.675,00Ft 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
12.845,00Ft 121 1.554.245,00Ft 2.712
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.935,00Ft 881 4.347.735,00Ft 36.448
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.855,00Ft 897 4.354.935,00Ft 35.950
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.350,00Ft 1.223 5.320.050,00Ft 57.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.330,00Ft 4.420 10.298.600,00Ft 194.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.105,00Ft 13.089 27.552.345,00Ft 526.600
Σύνολο
- 20.683 56.191.735,00Ft 854.970

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
130.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
769.440,40zł 1 769.440,40zł 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.105,00zł 28 30.940,00zł 707
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
545,80zł 64 34.931,20zł 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
191,70zł 107 20.511,90zł 2.712
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
73,70zł 1.258 92.714,60zł 36.448
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
72,40zł 1.573 113.885,20zł 35.950
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
64,90zł 2.767 179.578,30zł 57.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
34,80zł 7.215 251.082,00zł 194.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
31,40zł 23.101 725.371,40zł 526.600
Σύνολο
- 36.114 2.218.455,00zł 854.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 2 Μαρτίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 130.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.079.119,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.725,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
155.550,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.400,00€ 2 6.800,00€ 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,00€ 11 2.904,00€ 707
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,40€ 25 3.260,00€ 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,80€ 43 1.969,40€ 2.712
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,60€ 564 9.926,40€ 36.448
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 562 9.722,60€ 35.950
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 961 14.895,50€ 57.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 3.141 26.070,30€ 194.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 8.750 65.625,00€ 526.600
Σύνολο
- 14.059 141.173,20€ 854.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 6 Απριλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.079.119,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.725,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
155.550,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.400,00€ 1 3.400,00€ 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,00€ 9 2.376,00€ 707
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,40€ 13 1.695,20€ 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,80€ 31 1.419,80€ 2.712
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,60€ 468 8.236,80€ 36.448
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 486 8.407,80€ 35.950
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 742 11.501,00€ 57.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 2.574 21.364,20€ 194.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 7.255 54.412,50€ 526.600
Σύνολο
- 11.579 112.813,30€ 854.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 31 Μαΐου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
332.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.047.915,00kr. 1 5.047.915,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.579.378,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
176.667,00kr. 3 530.001,00kr. 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
13.594,00kr. 35 475.790,00kr. 707
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
10.139,00kr. 39 395.421,00kr. 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.700,00kr. 94 253.800,00kr. 2.712
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
178,00kr. 1.371 244.038,00kr. 36.448
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
175,00kr. 1.541 269.675,00kr. 35.950
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
157,00kr. 2.334 366.438,00kr. 57.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
84,00kr. 7.380 619.920,00kr. 194.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
76,00kr. 20.733 1.575.708,00kr. 526.600
Σύνολο
- 33.531 9.778.706,00kr. 854.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 332.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
814.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
11.198.837,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.952.530,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
86.394,00Kc 2 172.788,00Kc 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.708,00Kc 18 120.744,00Kc 707
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.313,00Kc 24 79.512,00Kc 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.163,00Kc 97 112.811,00Kc 2.712
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
447,00Kc 624 278.928,00Kc 36.448
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
439,00Kc 692 303.788,00Kc 35.950
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
393,00Kc 1.044 410.292,00Kc 57.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
210,00Kc 3.013 632.730,00Kc 194.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
190,00Kc 8.944 1.699.360,00Kc 526.600
Σύνολο
- 14.458 3.810.953,00Kc 854.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 6 Απριλίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 814.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.079.119,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
440.725,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
155.550,20€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.400,00€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 61
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
264,00€ 707
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
130,40€ 1.113
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
45,80€ 2.712
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,60€ 36.448
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,30€ 35.950
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,50€ 57.170
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,30€ 194.201
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,50€ 526.600
Σύνολο
- 854.970

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018
 • 3
 • 5
 • 8
 • 8
 • 8
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 71
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 804
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 8.163
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018
 • 8
 • 5
 • 3
 • 7
 • 1
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 80
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 696
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.765
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018
 • 2
 • 1
 • 2
 • 5
 • 7
 • 1
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 27
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 472
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.511
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 24.456
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018
 • Varsova
 • 85
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 9
Πόλη 5,00€ 1.311
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018
 • 0
 • 0
 • 2
 • 5
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 4
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 20
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 111
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018
 • Sarpsborg
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.