Αποτελέσματα Eurojackpot για την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 41η κλήρωση Eurojackpot το 2022 που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 5 Ιουλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Τρίτη 5 Ιουλίου 2022
11× μετακύλιση τζάκποτ
 • 7
 • 16
 • 28
 • 36
 • 43
 • 2
 • 11
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
398.475
Ποσό
τζάκποτ
72.759.199€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
72.759.199,12€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
164.290,40€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
43.237,60€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.651,20€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
258,10€ 518
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
167,90€ 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,50€ 1.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,60€ 11.517
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,30€ 18.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ 48.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 59.797
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,50€ 257.404
Σύνολο
- 398.475
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Σάββατο 5 Ιουλίου 2025.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 13.372.482 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 41

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
72.759.199,12€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
164.290,40€ 2 328.580,80€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
43.237,60€ 3 129.712,80€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.651,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
258,10€ 518
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
167,90€ 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,50€ 1.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,60€ 11.517
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,30€ 18.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ 48.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 59.797
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,50€ 257.404
Σύνολο
- 398.475

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 5 Ιουλίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
450.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.047.381,00kr. 2 2.094.762,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
275.669,00kr. 3 827.007,00kr. 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
29.681,00kr. 1 29.681,00kr. 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.675,00kr. 36 60.300,00kr. 518
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.100,00kr. 70 77.000,00kr. 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
517,00kr. 70 36.190,00kr. 1.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
218,00kr. 861 187.698,00kr. 11.517
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
152,00kr. 1.296 196.992,00kr. 18.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
112,00kr. 3.101 347.312,00kr. 48.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
112,00kr. 4.626 518.112,00kr. 59.797
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
78,00kr. 18.527 1.445.106,00kr. 257.404
Σύνολο
- 28.593 5.820.160,00kr. 398.475

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 450.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
72.759.199,12€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
164.290,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
43.237,60€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.651,20€ 0 0,00€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
258,10€ 4 1.032,40€ 518
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
167,90€ 7 1.175,30€ 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,50€ 9 688,50€ 1.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,60€ 86 2.545,60€ 11.517
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,30€ 177 3.593,10€ 18.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ 431 6.465,00€ 48.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 530 7.950,00€ 59.797
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,50€ 2.418 25.389,00€ 257.404
Σύνολο
- 3.662 48.838,90€ 398.475

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
10.042.952.200,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
22.677.000,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
5.968.080,00kr. 0 0,00kr. 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
642.000,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
35.620,00kr. 518
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
23.170,00kr. 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
10.550,00kr. 1.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.080,00kr. 11.517
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.800,00kr. 18.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.070,00kr. 48.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.070,00kr. 59.797
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.440,00kr. 257.404
Σύνολο
- 398.475

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
72.759.199,12€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
164.290,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
43.237,60€ 1 43.237,60€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.651,20€ 1 4.651,20€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
258,10€ 20 5.162,00€ 518
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
167,90€ 28 4.701,20€ 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,50€ 51 3.901,50€ 1.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,60€ 418 12.372,80€ 11.517
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,30€ 686 13.925,80€ 18.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ 1.761 26.415,00€ 48.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 2.225 33.375,00€ 59.797
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,50€ 9.570 100.485,00€ 257.404
Σύνολο
- 14.761 248.227,10€ 398.475

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
72.759.199,12€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
164.290,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
43.237,60€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.651,20€ 2 9.302,40€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
258,10€ 5 1.290,50€ 518
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
167,90€ 13 2.182,70€ 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,50€ 21 1.606,50€ 1.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,60€ 176 5.209,60€ 11.517
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,30€ 329 6.678,70€ 18.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ 861 12.915,00€ 48.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 887 13.305,00€ 59.797
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,50€ 4.669 49.024,50€ 257.404
Σύνολο
- 6.963 101.514,90€ 398.475

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
541.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.236.789,30kn 0 0,00kn 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
325.495,59kn 0 0,00kn 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
35.014,55kn 0 0,00kn 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.942,99kn 10 19.429,90kn 518
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.263,96kn 12 15.167,52kn 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
575,90kn 38 21.884,20kn 1.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
222,83kn 168 37.435,44kn 11.517
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
152,82kn 350 53.487,00kn 18.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
112,92kn 946 106.822,32kn 48.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
112,92kn 904 102.079,68kn 59.797
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
79,04kn 4.672 369.274,88kn 257.404
Σύνολο
- 7.100 725.580,94kn 398.475

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 541.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
72.759.199,12€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
164.290,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
43.237,60€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.651,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
258,10€ 518
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
167,90€ 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,50€ 1.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,60€ 11.517
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,30€ 18.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ 48.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 59.797
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,50€ 257.404
Σύνολο
- 398.475

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
72.759.199,12€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
164.290,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
43.237,60€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.651,20€ 0 0,00€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
258,10€ 1 258,10€ 518
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
167,90€ 2 335,80€ 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,50€ 4 306,00€ 1.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,60€ 70 2.072,00€ 11.517
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,30€ 82 1.664,60€ 18.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ 182 2.730,00€ 48.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 276 4.140,00€ 59.797
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,50€ 1.069 11.224,50€ 257.404
Σύνολο
- 1.686 22.731,00€ 398.475

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
746.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.105.215,00kr. 1 5.105.215,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
444.695,00kr. 1 444.695,00kr. 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
47.835,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.650,00kr. 518
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.725,00kr. 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
785,00kr. 1.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
300,00kr. 11.517
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
205,00kr. 18.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
150,00kr. 48.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
150,00kr. 59.797
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
105,00kr. 257.404
Σύνολο
- 398.475

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 746.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
72.759.199,12€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
164.290,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
43.237,60€ 2 86.475,20€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.651,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
258,10€ 518
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
167,90€ 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,50€ 1.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,60€ 11.517
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,30€ 18.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ 48.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 59.797
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,50€ 257.404
Σύνολο
- 398.475

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
72.759.199,12€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
164.290,40€ 1 164.290,40€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
15.068.305,00Ft 3 45.204.915,00Ft 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.620.945,00Ft 0 0,00Ft 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
89.950,00Ft 15 1.349.250,00Ft 518
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
58.515,00Ft 22 1.287.330,00Ft 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
26.660,00Ft 44 1.173.040,00Ft 1.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
10.315,00Ft 269 2.774.735,00Ft 11.517
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
7.075,00Ft 461 3.261.575,00Ft 18.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.230,00Ft 1.214 6.349.220,00Ft 48.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
5.230,00Ft 1.333 6.971.590,00Ft 59.797
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.660,00Ft 6.271 22.951.860,00Ft 257.404
Σύνολο
- 9.633 91.487.805,40Ft 398.475

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
340.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
130.258,80zł 2 260.517,60zł 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.213,20zł 29 35.182,80zł 518
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
789,20zł 45 35.514,00zł 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
359,60zł 84 30.206,40zł 1.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
139,20zł 582 81.014,40zł 11.517
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
95,50zł 1.083 103.426,50zł 18.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
70,50zł 2.633 185.626,50zł 48.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
70,50zł 3.195 225.247,50zł 59.797
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
49,40zł 13.907 687.005,80zł 257.404
Σύνολο
- 21.560 1.643.741,50zł 398.475

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 5 Ιουλίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 340.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
72.759.199,12€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
164.290,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
43.237,60€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.651,20€ 2 9.302,40€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
258,10€ 14 3.613,40€ 518
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
167,90€ 10 1.679,00€ 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,50€ 20 1.530,00€ 1.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,60€ 193 5.712,80€ 11.517
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,30€ 315 6.394,50€ 18.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ 1.079 16.185,00€ 48.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 1.172 17.580,00€ 59.797
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,50€ 4.958 52.059,00€ 257.404
Σύνολο
- 7.763 114.056,10€ 398.475

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
72.759.199,12€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
164.290,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
43.237,60€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.651,20€ 0 0,00€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
258,10€ 7 1.806,70€ 518
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
167,90€ 14 2.350,60€ 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,50€ 24 1.836,00€ 1.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,60€ 158 4.676,80€ 11.517
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,30€ 250 5.075,00€ 18.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ 684 10.260,00€ 48.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 722 10.830,00€ 59.797
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,50€ 3.511 36.865,50€ 257.404
Σύνολο
- 5.370 73.700,60€ 398.475

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
776.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.775.190,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.874.968,00kr. 1 1.874.968,00kr. 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
105.529,00kr. 2 211.058,00kr. 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
11.527,00kr. 23 265.121,00kr. 518
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
6.982,00kr. 35 244.370,00kr. 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.994,00kr. 51 152.694,00kr. 1.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
319,00kr. 496 158.224,00kr. 11.517
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
219,00kr. 775 169.725,00kr. 18.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
162,00kr. 2.064 334.368,00kr. 48.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
162,00kr. 2.518 407.916,00kr. 59.797
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
113,00kr. 11.085 1.252.605,00kr. 257.404
Σύνολο
- 17.050 5.071.049,00kr. 398.475

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 776.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.782.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.065.365,00Kc 0 0,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.069.914,00Kc 1 1.069.914,00Kc 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
115.093,00Kc 0 0,00Kc 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.386,00Kc 9 57.474,00Kc 518
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.154,00Kc 13 54.002,00Kc 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.892,00Kc 19 35.948,00Kc 1.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
732,00Kc 216 158.112,00Kc 11.517
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
502,00Kc 390 195.780,00Kc 18.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
371,00Kc 908 336.868,00Kc 48.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
371,00Kc 1.169 433.699,00Kc 59.797
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
259,00Kc 5.160 1.336.440,00Kc 257.404
Σύνολο
- 7.885 3.678.237,00Kc 398.475

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 9 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.782.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
72.759.199,12€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
164.290,40€ 1 164.290,40€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
43.237,60€ 0 0,00€ 15
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.651,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
258,10€ 518
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
167,90€ 876
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
76,50€ 1.397
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
29,60€ 11.517
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,30€ 18.765
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,00€ 48.156
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,00€ 59.797
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,50€ 257.404
Σύνολο
- 398.475

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 72.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Τρίτη 5 Ιουλίου 2022
 • 9
 • 5
 • 9
 • 1
 • 6
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 63
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 666
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 6.314
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Τρίτη 5 Ιουλίου 2022
 • 0
 • 8
 • 7
 • 1
 • 1
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 42
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 420
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 4.140
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Τρίτη 5 Ιουλίου 2022
 • 6
 • 4
 • 6
 • 1
 • 7
 • 7
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 16
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 196
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 1.809
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 9.958
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Τρίτη 5 Ιουλίου 2022
 • Venetsia
 • 39
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 7
Πόλη 5,00€ 596
Ισλανδία | Jóker
Τρίτη 5 Ιουλίου 2022
 • 6
 • 0
 • 1
 • 8
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 21
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 167
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Τρίτη 5 Ιουλίου 2022
 • Lillestrøm
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Τρίτη 5 Ιουλίου 2022
 • 5
 • 9
 • 2
 • 3
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 67.607,40€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 9
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 63
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 487
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 503

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.