Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 40η κλήρωση Eurojackpot το 2022 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 1 Ιουλίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022
10× μετακύλιση τζάκποτ
 • 4
 • 10
 • 24
 • 34
 • 35
 • 7
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
794.872
Ποσό
τζάκποτ
65.784.309€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.784.308,74€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
501.827,90€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
283.007,60€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.118,50€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
351,50€ 664
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
152,00€ 1.689
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
140,10€ 1.332
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,10€ 24.600
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,10€ 35.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,10€ 65.606
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,80€ 133.136
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,80€ 532.782
Σύνολο
- 794.872
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 1 Ιουλίου 2025.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 23.340.834 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 40

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.784.308,74€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
501.827,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
283.007,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.118,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
351,50€ 664
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
152,00€ 1.689
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
140,10€ 1.332
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,10€ 24.600
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,10€ 35.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,10€ 65.606
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,80€ 133.136
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,80€ 532.782
Σύνολο
- 794.872

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 1 Ιουλίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
411.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.199.182,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.804.203,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
51.785,00kr. 3 155.355,00kr. 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.270,00kr. 57 129.390,00kr. 664
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
999,00kr. 139 138.861,00kr. 1.689
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
923,00kr. 134 123.682,00kr. 1.332
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
180,00kr. 1.882 338.760,00kr. 24.600
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
143,00kr. 2.510 358.930,00kr. 35.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
143,00kr. 5.431 776.633,00kr. 65.606
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
88,00kr. 9.770 859.760,00kr. 133.136
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
66,00kr. 37.726 2.489.916,00kr. 532.782
Σύνολο
- 57.652 5.371.287,00kr. 794.872

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 411.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.784.308,74€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
501.827,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
283.007,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.118,50€ 1 8.118,50€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
351,50€ 7 2.460,50€ 664
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
152,00€ 17 2.584,00€ 1.689
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
140,10€ 9 1.260,90€ 1.332
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,10€ 128 3.084,80€ 24.600
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,10€ 216 4.125,60€ 35.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,10€ 417 7.964,70€ 65.606
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,80€ 741 8.743,80€ 133.136
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,80€ 3.163 27.834,40€ 532.782
Σύνολο
- 4.699 66.177,20€ 794.872

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
9.132.835.500,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
69.668.760,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
39.289.940,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.127.090,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
48.790,00kr. 664
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
21.100,00kr. 1.689
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
19.450,00kr. 1.332
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.340,00kr. 24.600
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.650,00kr. 35.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.650,00kr. 65.606
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.630,00kr. 133.136
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.220,00kr. 532.782
Σύνολο
- 794.872

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Ιουλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 9.100.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.784.308,74€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
501.827,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
283.007,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.118,50€ 0 0,00€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
351,50€ 18 6.327,00€ 664
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
152,00€ 43 6.536,00€ 1.689
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
140,10€ 51 7.145,10€ 1.332
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,10€ 758 18.267,80€ 24.600
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,10€ 1.001 19.119,10€ 35.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,10€ 2.205 42.115,50€ 65.606
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,80€ 4.225 49.855,00€ 133.136
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,80€ 15.591 137.200,80€ 532.782
Σύνολο
- 23.892 286.566,30€ 794.872

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 31 Ιουλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.784.308,74€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
501.827,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
283.007,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.118,50€ 2 16.237,00€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
351,50€ 8 2.812,00€ 664
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
152,00€ 30 4.560,00€ 1.689
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
140,10€ 18 2.521,80€ 1.332
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,10€ 419 10.097,90€ 24.600
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,10€ 505 9.645,50€ 35.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,10€ 882 16.846,20€ 65.606
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,80€ 2.419 28.544,20€ 133.136
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,80€ 8.143 71.658,40€ 532.782
Σύνολο
- 12.426 162.923,00€ 794.872

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 31 Ιουλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
489.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.776.358,83kn 0 0,00kn 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.129.690,77kn 0 0,00kn 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
61.093,39kn 1 61.093,39kn 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.645,11kn 8 21.160,88kn 664
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.143,83kn 26 29.739,58kn 1.689
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.054,28kn 9 9.488,52kn 1.332
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
181,36kn 348 63.113,28kn 24.600
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
143,73kn 555 79.770,15kn 35.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
143,73kn 749 107.653,77kn 65.606
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
88,80kn 2.064 183.283,20kn 133.136
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
66,22kn 8.468 560.750,96kn 532.782
Σύνολο
- 12.228 1.116.053,73kn 794.872

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 30 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 489.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.784.308,74€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
501.827,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
283.007,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.118,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
351,50€ 664
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
152,00€ 1.689
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
140,10€ 1.332
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,10€ 24.600
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,10€ 35.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,10€ 65.606
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,80€ 133.136
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,80€ 532.782
Σύνολο
- 794.872

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 31 Ιουλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.784.308,74€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
501.827,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
283.007,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.118,50€ 0 0,00€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
351,50€ 0 0,00€ 664
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
152,00€ 1 152,00€ 1.689
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
140,10€ 3 420,30€ 1.332
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,10€ 60 1.446,00€ 24.600
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,10€ 92 1.757,20€ 35.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,10€ 177 3.380,70€ 65.606
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,80€ 287 3.386,60€ 133.136
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,80€ 1.183 10.410,40€ 532.782
Σύνολο
- 1.803 20.953,20€ 794.872

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 30 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
671.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.201.495,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.933.400,00kr. 1 2.933.400,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
84.145,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.640,00kr. 664
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.575,00kr. 1.689
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.450,00kr. 1.332
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
245,00kr. 24.600
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
195,00kr. 35.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
195,00kr. 65.606
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
120,00kr. 133.136
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
90,00kr. 532.782
Σύνολο
- 794.872

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 671.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.784.308,74€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
501.827,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
283.007,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.118,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
351,50€ 664
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
152,00€ 1.689
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
140,10€ 1.332
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,10€ 24.600
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,10€ 35.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,10€ 65.606
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,80€ 133.136
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,80€ 532.782
Σύνολο
- 794.872

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Ιουλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.784.308,74€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
501.827,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
98.628.150,00Ft 0 0,00Ft 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.829.295,00Ft 0 0,00Ft 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
122.500,00Ft 11 1.347.500,00Ft 664
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52.970,00Ft 22 1.165.340,00Ft 1.689
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
48.825,00Ft 26 1.269.450,00Ft 1.332
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
8.400,00Ft 379 3.183.600,00Ft 24.600
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.655,00Ft 651 4.332.405,00Ft 35.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
6.655,00Ft 1.052 7.001.060,00Ft 65.606
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
4.110,00Ft 2.161 8.881.710,00Ft 133.136
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
3.065,00Ft 10.281 31.511.265,00Ft 532.782
Σύνολο
- 14.583 58.692.330,00Ft 794.872

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
300.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
13.480,70zł 25 337.017,50zł 664
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
711,50zł 77 54.785,50zł 1.689
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
655,80zł 57 37.380,60zł 1.332
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
112,80zł 961 108.400,80zł 24.600
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
89,40zł 1.350 120.690,00zł 35.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
89,40zł 2.586 231.188,40zł 65.606
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
55,30zł 5.293 292.702,90zł 133.136
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
41,20zł 20.701 852.881,20zł 532.782
Σύνολο
- 31.050 2.035.046,90zł 794.872

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 1 Ιουλίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 300.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.784.308,74€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
501.827,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
283.007,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.118,50€ 0 0,00€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
351,50€ 9 3.163,50€ 664
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
152,00€ 30 4.560,00€ 1.689
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
140,10€ 27 3.782,70€ 1.332
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,10€ 385 9.278,50€ 24.600
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,10€ 585 11.173,50€ 35.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,10€ 1.170 22.347,00€ 65.606
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,80€ 2.096 24.732,80€ 133.136
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,80€ 9.208 81.030,40€ 532.782
Σύνολο
- 13.510 160.068,40€ 794.872

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.784.308,74€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
501.827,90€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
283.007,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.118,50€ 0 0,00€ 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
351,50€ 7 2.460,50€ 664
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
152,00€ 11 1.672,00€ 1.689
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
140,10€ 8 1.120,80€ 1.332
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,10€ 272 6.555,20€ 24.600
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,10€ 368 7.028,80€ 35.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,10€ 668 12.758,80€ 65.606
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,80€ 1.357 16.012,60€ 133.136
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,80€ 5.469 48.127,20€ 532.782
Σύνολο
- 8.160 95.735,90€ 794.872

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
693.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.418.271,00kr. 1 6.418.271,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.049.152,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
458.362,00kr. 1 458.362,00kr. 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
15.653,00kr. 40 626.120,00kr. 664
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.352,00kr. 115 615.480,00kr. 1.689
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
5.238,00kr. 70 366.660,00kr. 1.332
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
259,00kr. 1.646 426.314,00kr. 24.600
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
205,00kr. 2.156 441.980,00kr. 35.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
205,00kr. 3.984 816.720,00kr. 65.606
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
127,00kr. 8.371 1.063.117,00kr. 133.136
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
94,00kr. 31.697 2.979.518,00kr. 532.782
Σύνολο
- 48.081 14.212.542,00kr. 794.872

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 693.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.607.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
12.422.749,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
7.005.853,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
200.973,00Kc 0 0,00Kc 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
8.701,00Kc 9 78.309,00Kc 664
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.762,00Kc 41 154.242,00Kc 1.689
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.468,00Kc 31 107.508,00Kc 1.332
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
596,00Kc 441 262.836,00Kc 24.600
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
472,00Kc 685 323.320,00Kc 35.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
472,00Kc 1.348 636.256,00Kc 65.606
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
292,00Kc 2.455 716.860,00Kc 133.136
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
217,00Kc 9.866 2.140.922,00Kc 532.782
Σύνολο
- 14.876 4.420.253,00Kc 794.872

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.607.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
65.784.308,74€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
501.827,90€ 3 1.505.483,70€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
283.007,60€ 3 849.022,80€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
8.118,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 23
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
351,50€ 664
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
152,00€ 1.689
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
140,10€ 1.332
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
24,10€ 24.600
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,10€ 35.032
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
19,10€ 65.606
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,80€ 133.136
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,80€ 532.782
Σύνολο
- 794.872

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Ιουλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 65.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022
 • 4
 • 7
 • 9
 • 4
 • 1
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 99
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 911
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.382
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022
 • 3
 • 3
 • 9
 • 2
 • 2
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 8
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 85
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 836
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 8.186
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022
 • 5
 • 9
 • 1
 • 2
 • 5
 • 4
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 42
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 394
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.858
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 19.468
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022
 • Miami
 • 82
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 7
Πόλη 5,00€ 924
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022
 • 9
 • 1
 • 5
 • 6
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 3
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 16
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 199
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022
 • Arendal
 • Bærum
 • Drammen
 • Drammen
 • Oslo
 • Oslo
 • Oslo
 • Steinkjer
 • Tønsberg
 • Ullensaker
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 100.000,00kr. 10
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022
 • 0
 • 3
 • 5
 • 4
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 62.443,80€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 29
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 535
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 618

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.