Αποτελέσματα Eurojackpot για την Τρίτη 2 Μαΐου 2023

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 35η κλήρωση Eurojackpot το 2023 που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 2 Μαΐου στις 21:00 CEST ήταν:

Τρίτη 2 Μαΐου 2023
1 νικητής τζάκποτ
 • 11
 • 12
 • 13
 • 23
 • 26
 • 11
 • 12
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
278.367
Ποσό
τζάκποτ
13.654.127€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.654.127,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
872.930,30€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
70.327,40€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.383,40€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
375,90€ 270
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
156,30€ 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
70,40€ 1.153
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,20€ 8.281
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
24,40€ 11.840
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ 44.728
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 39.107
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,90€ 172.241
Σύνολο
- 278.367
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Σάββατο 2 Μαΐου 2026.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 10.150.353 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 35

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.654.127,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
872.930,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
70.327,40€ 2 140.654,80€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.383,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
375,90€ 270
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
156,30€ 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
70,40€ 1.153
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,20€ 8.281
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
24,40€ 11.840
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ 44.728
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 39.107
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,90€ 172.241
Σύνολο
- 278.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 2 Μαΐου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
86.508.892,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.564.960,00kr. 1 5.564.960,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
448.367,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
21.599,00kr. 0 0,00kr. 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.426,00kr. 9 21.834,00kr. 270
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.026,00kr. 49 50.274,00kr. 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
478,00kr. 58 27.724,00kr. 1.153
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
228,00kr. 675 153.900,00kr. 8.281
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
183,00kr. 976 178.608,00kr. 11.840
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
110,00kr. 2.662 292.820,00kr. 44.728
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
110,00kr. 3.397 373.670,00kr. 39.107
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
89,00kr. 13.323 1.185.747,00kr. 172.241
Σύνολο
- 21.150 7.849.537,00kr. 278.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 82.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.654.127,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
872.930,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
70.327,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.383,40€ 0 0,00€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
375,90€ 3 1.127,70€ 270
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
156,30€ 3 468,90€ 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
70,40€ 11 774,40€ 1.153
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,20€ 63 1.965,60€ 8.281
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
24,40€ 100 2.440,00€ 11.840
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ 290 4.263,00€ 44.728
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 348 5.115,60€ 39.107
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,90€ 1.447 17.219,30€ 172.241
Σύνολο
- 2.265 33.374,50€ 278.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.043.340.100,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
130.634.010,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
10.524.490,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
506.320,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
56.250,00kr. 270
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
23.390,00kr. 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
10.530,00kr. 1.153
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.660,00kr. 8.281
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.650,00kr. 11.840
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.190,00kr. 44.728
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.190,00kr. 39.107
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.780,00kr. 172.241
Σύνολο
- 278.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 2 Μαΐου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.900.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.654.127,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
872.930,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
70.327,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.383,40€ 0 0,00€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
375,90€ 13 4.886,70€ 270
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
156,30€ 30 4.689,00€ 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
70,40€ 59 4.153,60€ 1.153
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,20€ 315 9.828,00€ 8.281
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
24,40€ 470 11.468,00€ 11.840
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ 1.752 25.754,40€ 44.728
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 1.637 24.063,90€ 39.107
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,90€ 6.617 78.742,30€ 172.241
Σύνολο
- 10.893 163.585,90€ 278.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.654.127,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
872.930,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
70.327,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.383,40€ 4 13.533,60€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
375,90€ 13 4.886,70€ 270
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
156,30€ 24 3.751,20€ 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
70,40€ 30 2.112,00€ 1.153
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,20€ 245 7.644,00€ 8.281
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
24,40€ 313 7.637,20€ 11.840
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ 1.230 18.081,00€ 44.728
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 1.003 14.744,10€ 39.107
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,90€ 4.536 53.978,40€ 172.241
Σύνολο
- 7.398 126.368,20€ 278.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.654.127,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
872.930,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
70.327,40€ 1 70.327,40€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.383,40€ 2 6.766,80€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
375,90€ 6 2.255,40€ 270
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
156,30€ 24 3.751,20€ 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
70,40€ 45 3.168,00€ 1.153
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,20€ 198 6.177,60€ 8.281
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
24,40€ 261 6.368,40€ 11.840
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ 1.451 21.329,70€ 44.728
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 881 12.950,70€ 39.107
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,90€ 4.058 48.290,20€ 172.241
Σύνολο
- 6.927 181.385,40€ 278.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Ιουλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.654.127,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
872.930,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
70.327,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.383,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
375,90€ 270
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
156,30€ 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
70,40€ 1.153
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,20€ 8.281
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
24,40€ 11.840
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ 44.728
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 39.107
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,90€ 172.241
Σύνολο
- 278.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.654.127,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
872.930,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
70.327,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.383,40€ 2 6.766,80€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
375,90€ 1 375,90€ 270
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
156,30€ 3 468,90€ 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
70,40€ 4 281,60€ 1.153
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,20€ 29 904,80€ 8.281
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
24,40€ 46 1.122,40€ 11.840
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ 154 2.263,80€ 44.728
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 198 2.910,60€ 39.107
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,90€ 758 9.020,20€ 172.241
Σύνολο
- 1.195 24.115,00€ 278.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Ιουλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
160.599.840,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
10.267.405,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
827.190,00kr. 2 1.654.380,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
39.795,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
4.420,00kr. 270
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.835,00kr. 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
825,00kr. 1.153
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
365,00kr. 8.281
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
285,00kr. 11.840
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
170,00kr. 44.728
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
170,00kr. 39.107
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
135,00kr. 172.241
Σύνολο
- 278.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 2 Αυγούστου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 153.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.654.127,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
872.930,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
70.327,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.383,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
375,90€ 270
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
156,30€ 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
70,40€ 1.153
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,20€ 8.281
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
24,40€ 11.840
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ 44.728
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 39.107
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,90€ 172.241
Σύνολο
- 278.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 1 Μαΐου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.654.127,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
872.930,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
24.509.100,00Ft 0 0,00Ft 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.179.115,00Ft 1 1.179.115,00Ft 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
131.000,00Ft 5 655.000,00Ft 270
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
54.470,00Ft 15 817.050,00Ft 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
24.535,00Ft 22 539.770,00Ft 1.153
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
10.875,00Ft 226 2.457.750,00Ft 8.281
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
8.505,00Ft 314 2.670.570,00Ft 11.840
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.125,00Ft 1.197 6.134.625,00Ft 44.728
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
5.125,00Ft 907 4.648.375,00Ft 39.107
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
4.145,00Ft 4.671 19.361.295,00Ft 172.241
Σύνολο
- 7.358 38.463.550,00Ft 278.367

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
62.657.423,40zł 1 62.657.423,40zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
245.811,60zł 1 245.811,60zł 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.725,00zł 17 29.325,00zł 270
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
717,30zł 44 31.561,20zł 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
323,10zł 60 19.386,00zł 1.153
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
143,20zł 485 69.452,00zł 8.281
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
112,00zł 662 74.144,00zł 11.840
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
67,50zł 2.133 143.977,50zł 44.728
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
67,50zł 2.459 165.982,50zł 39.107
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
54,60zł 9.749 532.295,40zł 172.241
Σύνολο
- 15.611 63.969.358,60zł 278.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 2 Μαΐου 2026.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 60.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.654.127,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
872.930,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
70.327,40€ 1 70.327,40€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.383,40€ 1 3.383,40€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
375,90€ 6 2.255,40€ 270
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
156,30€ 23 3.594,90€ 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
70,40€ 36 2.534,40€ 1.153
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,20€ 223 6.957,60€ 8.281
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
24,40€ 317 7.734,80€ 11.840
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ 1.191 17.507,70€ 44.728
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 999 14.685,30€ 39.107
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,90€ 4.486 53.383,40€ 172.241
Σύνολο
- 7.283 182.364,30€ 278.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 6 Ιουνίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.654.127,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
872.930,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
70.327,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.383,40€ 0 0,00€ 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
375,90€ 3 1.127,70€ 270
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
156,30€ 7 1.094,10€ 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
70,40€ 14 985,60€ 1.153
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,20€ 112 3.494,40€ 8.281
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
24,40€ 166 4.050,40€ 11.840
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ 629 9.246,30€ 44.728
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 478 7.026,60€ 39.107
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,90€ 2.057 24.478,30€ 172.241
Σύνολο
- 3.466 51.503,40€ 278.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
154.800.934,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.896.672,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.003.519,00kr. 1 1.003.519,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
113.580,00kr. 1 113.580,00kr. 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
14.030,00kr. 14 196.420,00kr. 270
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.392,00kr. 34 183.328,00kr. 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.672,00kr. 86 143.792,00kr. 1.153
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
353,00kr. 436 153.908,00kr. 8.281
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
276,00kr. 640 176.640,00kr. 11.840
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
166,00kr. 2.411 400.226,00kr. 44.728
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
166,00kr. 2.327 386.282,00kr. 39.107
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
134,00kr. 10.038 1.345.092,00kr. 172.241
Σύνολο
- 15.988 4.102.787,00kr. 278.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 2 Αυγούστου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 148.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
306.000.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
20.596.790,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.659.375,00Kc 0 0,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
79.831,00Kc 1 79.831,00Kc 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
8.869,00Kc 5 44.345,00Kc 270
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.687,00Kc 23 84.801,00Kc 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.661,00Kc 18 29.898,00Kc 1.153
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
736,00Kc 194 142.784,00Kc 8.281
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
575,00Kc 260 149.500,00Kc 11.840
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
346,00Kc 836 289.256,00Kc 44.728
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
346,00Kc 895 309.670,00Kc 39.107
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
280,00Kc 3.878 1.085.840,00Kc 172.241
Σύνολο
- 6.110 2.215.925,00Kc 278.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 6 Ιουνίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 306.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.654.127,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
872.930,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
70.327,40€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.383,40€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 24
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
375,90€ 270
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
156,30€ 714
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
70,40€ 1.153
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
31,20€ 8.281
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
24,40€ 11.840
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,70€ 44.728
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
14,70€ 39.107
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
11,90€ 172.241
Σύνολο
- 278.367

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 1 Μαΐου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 13.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Τρίτη 2 Μαΐου 2023
 • 5
 • 6
 • 2
 • 8
 • 2
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 12
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 79
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 672
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 6.645
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Τρίτη 2 Μαΐου 2023
 • 0
 • 6
 • 5
 • 3
 • 4
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 27
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 366
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 3.841
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Τρίτη 2 Μαΐου 2023
 • 5
 • 8
 • 0
 • 2
 • 8
 • 9
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 8
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 143
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 1.581
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 8.493
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Τρίτη 2 Μαΐου 2023
 • Praha
 • 38
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 4
Πόλη 5,00€ 485
Ισλανδία | Jóker
Τρίτη 2 Μαΐου 2023
 • 5
 • 4
 • 4
 • 8
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 5
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 108
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Τρίτη 2 Μαΐου 2023
 • Bergen
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Τρίτη 2 Μαΐου 2023
 • 6
 • 0
 • 7
 • 2
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 37.615,85€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 3
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 36
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 402
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 382

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.