Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 53η κλήρωση Eurojackpot το 2021 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021
μετακύλιση τζάκποτ
 • 17
 • 36
 • 38
 • 43
 • 46
 • 4
 • 6
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
1.100.427
Ποσό
τζάκποτ
57.789.435€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
57.789.434,54€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
421.292,90€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
297.383,20€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.796,50€ 62
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,10€ 929
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,30€ 1.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,20€ 3.417
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,30€ 48.121
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,30€ 45.422
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ 76.881
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 254.184
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 669.714
Σύνολο
- 1.100.427
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 29.738.324 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 53

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
57.789.434,54€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
421.292,90€ 4 1.685.171,60€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
297.383,20€ 1 297.383,20€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.796,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 62
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,10€ 929
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,30€ 1.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,20€ 3.417
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,30€ 48.121
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,30€ 45.422
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ 76.881
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 254.184
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 669.714
Σύνολο
- 1.100.427

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 56.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
354.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.685.772,00kr. 1 2.685.772,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.895.847,00kr. 1 1.895.847,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
30.607,00kr. 2 61.214,00kr. 62
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.866,00kr. 81 151.146,00kr. 929
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
816,00kr. 158 128.928,00kr. 1.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
362,00kr. 232 83.984,00kr. 3.417
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
144,00kr. 3.513 505.872,00kr. 48.121
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
144,00kr. 3.823 550.512,00kr. 45.422
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
124,00kr. 6.617 820.508,00kr. 76.881
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
68,00kr. 18.841 1.281.188,00kr. 254.184
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
63,00kr. 55.056 3.468.528,00kr. 669.714
Σύνολο
- 88.325 11.633.499,00kr. 1.100.427

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 1 Απριλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 354.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
57.789.434,54€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
421.292,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
297.383,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.796,50€ 0 0,00€ 62
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,10€ 4 1.152,40€ 929
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,30€ 13 1.602,90€ 1.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,20€ 32 1.670,40€ 3.417
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,30€ 328 6.330,40€ 48.121
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,30€ 340 6.562,00€ 45.422
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ 557 9.246,20€ 76.881
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 1.797 16.352,70€ 254.184
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 5.015 42.126,00€ 669.714
Σύνολο
- 8.086 85.043,00€ 1.100.427

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 1 Απριλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 56.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
8.994.347.590,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
65.570.020,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
46.284.720,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
746.520,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 62
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
44.830,00kr. 929
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
19.190,00kr. 1.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
8.120,00kr. 3.417
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.000,00kr. 48.121
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.000,00kr. 45.422
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.580,00kr. 76.881
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.410,00kr. 254.184
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.300,00kr. 669.714
Σύνολο
- 1.100.427

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 8.500.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
57.789.434,54€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
421.292,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
297.383,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.796,50€ 3 14.389,50€ 62
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,10€ 23 6.626,30€ 929
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,30€ 50 6.165,00€ 1.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,20€ 84 4.384,80€ 3.417
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,30€ 1.136 21.924,80€ 48.121
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,30€ 1.126 21.731,80€ 45.422
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ 1.969 32.685,40€ 76.881
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 5.940 54.054,00€ 254.184
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 17.139 143.967,60€ 669.714
Σύνολο
- 27.470 305.929,20€ 1.100.427

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 56.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
57.789.434,54€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
421.292,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
297.383,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.796,50€ 1 4.796,50€ 62
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,10€ 7 2.016,70€ 929
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,30€ 14 1.726,20€ 1.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,20€ 44 2.296,80€ 3.417
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,30€ 562 10.846,60€ 48.121
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,30€ 497 9.592,10€ 45.422
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ 760 12.616,00€ 76.881
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 3.302 30.048,20€ 254.184
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 7.925 66.570,00€ 669.714
Σύνολο
- 13.112 140.509,10€ 1.100.427

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 56.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
422.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.177.487,11kn 0 0,00kn 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.242.931,90kn 0 0,00kn 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
36.176,30kn 1 36.176,30kn 62
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.172,92kn 9 19.556,28kn 929
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
929,96kn 14 13.019,44kn 1.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
393,70kn 68 26.771,60kn 3.417
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
145,57kn 962 140.038,34kn 48.121
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
145,57kn 574 83.557,18kn 45.422
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
125,20kn 958 119.941,60kn 76.881
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
68,63kn 5.133 352.277,79kn 254.184
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
63,35kn 9.569 606.196,15kn 669.714
Σύνολο
- 17.288 1.397.534,68kn 1.100.427

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 2 Μαρτίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 422.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
57.789.434,54€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
421.292,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
297.383,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.796,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 62
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,10€ 929
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,30€ 1.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,20€ 3.417
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,30€ 48.121
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,30€ 45.422
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ 76.881
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 254.184
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 669.714
Σύνολο
- 1.100.427

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 56.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
57.789.434,54€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
421.292,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
297.383,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.796,50€ 0 0,00€ 62
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,10€ 3 864,30€ 929
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,30€ 9 1.109,70€ 1.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,20€ 13 678,60€ 3.417
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,30€ 182 3.512,60€ 48.121
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,30€ 157 3.030,10€ 45.422
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ 276 4.581,60€ 76.881
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 953 8.672,30€ 254.184
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 2.625 22.050,00€ 669.714
Σύνολο
- 4.218 44.499,20€ 1.100.427

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 2 Μαρτίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 56.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
594.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.411.060,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.113.690,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
50.220,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 62
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.015,00kr. 929
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.290,00kr. 1.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
545,00kr. 3.417
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
200,00kr. 48.121
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
200,00kr. 45.422
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
170,00kr. 76.881
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
95,00kr. 254.184
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
85,00kr. 669.714
Σύνολο
- 1.100.427

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 1 Απριλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 594.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
57.789.434,54€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
421.292,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
297.383,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.796,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 62
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,10€ 929
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,30€ 1.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,20€ 3.417
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,30€ 48.121
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,30€ 45.422
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ 76.881
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 254.184
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 669.714
Σύνολο
- 1.100.427

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 56.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
57.789.434,54€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
421.292,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
96.054.775,00Ft 0 0,00Ft 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.549.270,00Ft 0 0,00Ft 62
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
93.055,00Ft 23 2.140.265,00Ft 929
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
39.825,00Ft 21 836.325,00Ft 1.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
16.860,00Ft 62 1.045.320,00Ft 3.417
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.235,00Ft 993 6.191.355,00Ft 48.121
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.235,00Ft 855 5.330.925,00Ft 45.422
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
5.360,00Ft 1.498 8.029.280,00Ft 76.881
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.940,00Ft 5.428 15.958.320,00Ft 254.184
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.715,00Ft 12.895 35.009.925,00Ft 669.714
Σύνολο
- 21.775 74.541.715,00Ft 1.100.427

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 56.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
250.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
495.078,10zł 1 495.078,10zł 62
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.329,60zł 35 46.536,00zł 929
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
569,00zł 69 39.261,00zł 1.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
240,90zł 129 31.076,10zł 3.417
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
89,10zł 1.996 177.843,60zł 48.121
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
89,10zł 1.836 163.587,60zł 45.422
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
76,60zł 3.223 246.881,80zł 76.881
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
42,00zł 10.823 454.566,00zł 254.184
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
38,80zł 27.472 1.065.913,60zł 669.714
Σύνολο
- 45.584 2.720.743,80zł 1.100.427

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 250.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
57.789.434,54€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
421.292,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
297.383,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.796,50€ 0 0,00€ 62
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,10€ 14 4.033,40€ 929
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,30€ 20 2.466,00€ 1.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,20€ 43 2.244,60€ 3.417
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,30€ 671 12.950,30€ 48.121
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,30€ 672 12.969,60€ 45.422
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ 1.137 18.874,20€ 76.881
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 3.719 33.842,90€ 254.184
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 10.009 84.075,60€ 669.714
Σύνολο
- 16.285 171.456,60€ 1.100.427

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 56.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
57.789.434,54€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
421.292,90€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
297.383,20€ 0 0,00€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.796,50€ 0 0,00€ 62
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,10€ 15 4.321,50€ 929
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,30€ 11 1.356,30€ 1.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,20€ 27 1.409,40€ 3.417
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,30€ 453 8.742,90€ 48.121
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,30€ 455 8.781,50€ 45.422
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ 815 13.529,00€ 76.881
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 2.562 23.314,20€ 254.184
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 7.445 62.538,00€ 669.714
Σύνολο
- 11.783 123.992,80€ 1.100.427

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 1 Απριλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 56.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
568.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.239.259,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.992.418,00kr. 0 0,00kr. 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
117.131,00kr. 6 702.786,00kr. 62
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
23.767,00kr. 36 855.612,00kr. 929
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
7.680,00kr. 105 806.400,00kr. 1.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.608,00kr. 134 483.472,00kr. 3.417
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
194,00kr. 2.371 459.974,00kr. 48.121
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
194,00kr. 2.301 446.394,00kr. 45.422
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
167,00kr. 4.141 691.547,00kr. 76.881
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
91,00kr. 12.451 1.133.041,00kr. 254.184
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
84,00kr. 33.890 2.846.760,00kr. 669.714
Σύνολο
- 55.435 8.425.986,00kr. 1.100.427

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 1 Απριλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 568.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.507.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
11.056.832,00Kc 0 0,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
7.804.822,00Kc 0 0,00Kc 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
125.884,00Kc 1 125.884,00Kc 62
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
7.561,00Kc 26 196.586,00Kc 929
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.236,00Kc 57 184.452,00Kc 1.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.369,00Kc 104 142.376,00Kc 3.417
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
506,00Kc 1.532 775.192,00Kc 48.121
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
506,00Kc 1.523 770.638,00Kc 45.422
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
435,00Kc 2.596 1.129.260,00Kc 76.881
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
238,00Kc 8.005 1.905.190,00Kc 254.184
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
220,00Kc 22.019 4.844.180,00Kc 669.714
Σύνολο
- 35.863 10.073.758,00Kc 1.100.427

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.507.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
57.789.434,54€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
421.292,90€ 1 421.292,90€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
297.383,20€ 1 297.383,20€ 3
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.796,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 62
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
288,10€ 929
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,30€ 1.688
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,20€ 3.417
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
19,30€ 48.121
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,30€ 45.422
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,60€ 76.881
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
9,10€ 254.184
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 669.714
Σύνολο
- 1.100.427

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 56.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021
 • 3
 • 3
 • 6
 • 4
 • 3
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 25.000,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 15
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 107
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.125
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 10.994
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021
 • 2
 • 9
 • 7
 • 1
 • 0
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 16
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 138
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.632
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 16.808
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021
 • 9
 • 9
 • 7
 • 4
 • 8
 • 2
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 36
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 534
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.671
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 25.139
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021
 • Tukholma
 • 28
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 19
Πόλη 5,00€ 1.398
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021
 • 5
 • 9
 • 7
 • 9
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 19
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 228
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021
 • Bømlo
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.