Zásady ochrany osobních údajů

Naším cílem je chránit soukromí návštěvníků naší webové stránky. Tyto zásady ochrany soukromí stanovují, jakým způsobem budeme nakládat s vašimi osobními údaji.

Použitím naší webové stránky a souhlasem s těmito zásadami souhlasíte s tím, že budeme v souladu s podmínkami těchto zásad používat soubory cookies. Více informací o souborech cookies a o jejich fungování si přečtete v Zásady použití souborů cookies.

Jaké informace shromažďujeme?

Můžeme shromažďovat, ukládat a používat následující typy osobních údajů:

 • Informace o vašem počítači a o návštěvách nebo použití této webové stránky, které mohou zahrnovat:
  • Vaši IP adresu.
  • Vaši geografickou polohu.
  • Typ a verzi vašeho prohlížeče.
  • Váš operační systém.
  • Váš referenční zdroj na naši stránku.
  • Délka vašeho pobytu na naší stránce.
  • Stránky, které jste na naší webové stránce navštívili.
  • Vaše procházení naší webové stránky.
 • Informace, které jste nám poskytli za účelem:
  • Přihlášení se k odběru našich internetových služeb.
  • Přijímání e-mailových upozornění.
  • Přihlášení se k přijímání zpravodajů.
  • Hraní soutěží.
 • Jakýchkoli informací, které se nám rozhodnete odeslat.

Jak používáme vaše osobní údaje?

Veškeré osobní údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím této webové stránky, budou použity k účelům uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo v příslušných částech webových stránek. Vaše osobní údaje můžeme použít ke:

 • Spravování webové stránky.
 • Zlepšení vašeho prohlížení webové stránky prostřednictvím přizpůsobení webové stránky, aby odrážela vaše konkrétní zájmy.
 • Povolení využívání služeb dostupných na webové stránce.
 • Zasílání obecné nebo marketingové komunikace.
 • Zasílání informací nebo e-mailových upozornění, pokud si je výslovně vyžádáte.
 • Zasílání jakýchkoli zpravodajů nebo marketingové komunikace související s naším podnikáním nebo podnikáním pečlivě vybraných třetích stran, o kterých se domníváme, že by pro vás mohly být zajímavé a vy jste s jejich zasíláním prostřednictvím e-mailu výslovně souhlasili. Zasílání těchto informací můžete písemně nebo e-mailem kdykoli zrušit zasláním údajů uvedených na stránce Kontaktujte nás.
 • Zasílání pozvánek k účasti na jakýchkoli propagačních akcích nebo soutěžích, které můžeme čas od času nabídnout uživatelům našeho webu.
 • Řešení jakýchkoli vašich dotazů nebo stížností, které se týkají této webové stránky.
 • Uchovávání zabezpečení webové stránky a předcházení podvodům.
 • Ověření souladu s obchodními podmínkami, kterými se řídí používání webové stránky.

Pokud se ze služby odhlásíte, nebudeme vaše osobní údaje sdílet s žádnými třetími stranami pro účely přímého marketingu.

Zveřejnění osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit kterémukoli z našich zaměstnanců, vedoucích, agentů, dodavatelů nebo subdodavatelů, pokud to bude rozumně nezbytné pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit kterémukoli členovi naší skupiny společností (to znamená naše dceřiné společnosti, naši mateřskou společnost a všechny její dceřiné společnosti), pokud to bude rozumně nezbytné pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Kromě toho můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit:

 • V rozsahu vyžadovaném zákonem.
 • V souvislosti s jakýmikoli probíhajícími nebo budoucími soudními řízeními.
 • Za účelem zjištění, výkonu nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací druhým subjektům za účelem boje proti podvodům).
 • Kupci (nebo potenciálnímu kupci) kterékoli podnikatelské jednotky nebo aktiva, které prodáváme (nebo zvažujeme jeho prodej).
 • Všem osobám, o kterých se domníváme, že mohou požádat soud nebo jiný příslušný orgán o zveřejnění osobních údajů, kdy je podle našeho rozumného názoru možné, že by takovýto soud nebo jiný příslušný orgán zpřístupnění těchto osobních údajů nařídil.

Kromě případů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebudeme poskytovat vaše osobní údaje třetím stranám.

Mezinárodní převod dat

Jakékoli shromážděné informace mohou být uloženy a zpracovány v kterékoli ze zemí, v nichž působíme, abychom mohli tyto informace použít v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Stejně tak mohou být mezi těmito zeměmi převáděny.

Jakékoli informace, které nám poskytnete, mohou být převedeny do jiných zemí, včetně zemí, ve kterých nejsou zákony na ochranu osobních údajů na takové úrovni, jako jsou v zemích Evropského hospodářského prostoru.

Kromě toho veškeré osobní údaje, které poskytnete ke zveřejnění na webových stránkách, mohou být následně dostupné na internetu a po celém světě. Nemůžeme zabránit použití nebo zneužití takovýchto údajů druhými stranami.

S takovýmito převody osobních údajů výslovně souhlasíte.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Podnikneme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo pozměnění vašich osobních údajů pomocí:

 • Uložení veškerých osobních údajů, které nám poskytnete, na našich zabezpečených serverech.
 • Ochranou všech elektronických transakcí provedených prostřednictvím webové stránky pomocí šifrovací technologie.

Berete na vědomí, že přenos informací přes internet může být potenciálně nejistý, nemůžeme zaručit bezpečnost dat odeslaných přes internet.

Vaší povinností je uchovávat své heslo a další přihlašovací údaje v tajnosti. I když budete k přihlášení na váš účet potřebovat heslo, zástupce nebo zaměstnanec naší společnosti vás o jeho zveřejnění nikdy nepožádá.

Změna zásad

Zveřejněním nové verze zásad ochrany osobních údajů na naší webové stránce můžeme čas od času tyto zásady aktualizovat. Tuto stránku byste měli občas zkontrolovat, abyste mohli odsouhlasit případné změny. O veškerých změnách týkajících se těchto zásad ochrany osobních údajů vás také můžeme informovat e-mailem.

Vaše práva

Můžete nás vyzvat, abychom vám poskytli veškeré osobní údaje, které o vás máme. Poskytování těchto údajů proběhne po:

 • Zaplacení správního poplatku (v současnosti 10 GBP).
 • Předání vhodných dokladů o vaší identitě, mezi něž patří notářsky ověřená kopie pasu plus originální kopie účtu za elektřinu, na kterém je uvedena vaše aktuální adresa. Vyhrazujeme si právo vyžádat si v případě potřeby doplňkové informace k prokázání vaší totožnosti.

Tyto osobní údaje si můžeme ponechat v rozsahu povoleném zákonem.

E-mailem nebo písemně nám pomocí údajů uvedených na naší stránce Kontaktujte nás můžete dát pokyn, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely.

Webové stránky třetích stran

Webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Za zásady nebo postupy při ochraně osobních údajů třetími stranami neneseme žádnou zodpovědnost.

Aktualizace údajů

Pokud musí být vaše osobní údaje, které o vás vedeme, aktualizovány, uvědomte nás o tom.

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo našeho zacházení s vašimi osobními údaji, pošlete nám e-mail nebo nám napište na naši adresu pomocí údajů uvedených na naší stránce Kontaktujte nás.