Integritetspolicy

Vi strävar efter att skydda integriteten för besökare på vår webbplats. Denna integritetspolicy fastställer hur vi behandlar din personliga information.

Genom att använda vår webbplats och godkänna vår policy samtycker du till vår användning av cookies enligt villkoren i policyn. Mer information om cookies och hur fungerar finns i vår Cookiepolicy.

Vilken information samlar vi in?

VI kan samla in, spara och använda följande typer av personlig information:

 • Information om din dator och om besök på, eller användning av, denna webbplats vilket kan inkludera:
  • Din IP-adress.
  • Din geografiska plats.
  • Din webbläsartyp och version.
  • Ditt operativsystem.
  • Din referenskälla till denna webbplats.
  • Hur länge du besöker vår webbplats.
  • Sidor du visar på vår webbplats.
  • Hur du navigerar på vår webbplats.
 • Information som du lämnar till oss i syfte att:
  • Abonnera på våra webbtjänster.
  • Ta emot mejlaviseringar.
  • Registrera dig för nyhetsbrev.
  • Anmäla dig till tävlingar.
 • All annan information som du lämnar till oss.

Hur använder vi din personliga information?

All personlig information som lämnas till oss via denna webbplats används enbart för syften som anges i denna integritetspolicy eller i relevanta avsnitt på webbplatsen. Vi kan använda din personliga information för att:

 • Administrera webbplatsen.
 • Förbättra din upplevelse på webbplatsen genom att anpassa webbplatsen så att den återspeglar dina specifika intressen.
 • Aktivera användning av tjänster på webbplatsen.
 • Skicka dig generell eller marknadsföringskommunikation.
 • Skicka information eller mejlaviseringar om du specifikt begär det.
 • Skicka dig eventuella nyhetsbrev och/eller marknadsföringskommunikation med anknytning till vår verksamhet eller till verksamheten för nogsamt utvalda tredje parter som vi tror kan vara intressanta för dig och om du specifikt har godkänt att få denna information via mejl. Du kan när som helst tacka nej till att ta emot denna information genom att skriva till oss eller mejla oss med hjälp av uppgifterna på sidan Kontakta oss.
 • Skicka dig inbjudningar till någon av de erbjudanden eller tävlingar som vi kan erbjuda till våra webbplatsanvändare då och då.
 • Hantera alla frågor och klagomål som du har gällande webbplatsen.
 • Hålla webbplatsen säker och förhindra bedrägerier.
 • Verifiera efterlevnad med regler och villkor som gäller för användning av webbplatsen.

Vi kommer inte att dela din personliga information med någon tredje part för direktmarknadsföring om du har tackat nej till att abonnera på denna tjänst.

Avslöjanden

Vi kan avslöja din personliga information till någon a våra anställda, tjänstemän, agenter, leverantörer eller underleverantörer om det är rimligt nödvändigt enligt de syften som anges i denna integritetspolicy.

Vi kan avslöja din personliga information till någon medlem i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingföretag och samtliga dess dotterbolag) om det är rimligt nödvändigt enligt de syften som anges i denna integritetspolicy.

Dessutom kan vi avslöja din personliga information:

 • I den omfattning som vi är tvungna enligt lag.
 • I anslutning till pågående eller presumtiva rättsliga förhandlingar.
 • För att fastställa, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter (inklusive att lämna information till andra i syfte att förhindra bedrägerier).
 • Till köparen (eller presumtiva köparen) av någon verksamhet eller tillgång som vi säljer (eller överväger att sälja).
 • Till någon person som vi rimligt kan tro har i avsikt att vända sig till domstol eller annan myndighet för avslöjande av sådan personlig information där, enligt vår rimliga uppfattning, sådan domstol eller myndighet troligen kommer att begära att sådan personlig information lämnas ut.

Förutom vad som angetts i denna integritetspolicy kommer vi inte att lämna ut din personliga information till någon tredje part.

Internationell dataöverföring

All information som vi samlar in kan sparas och bearbetas i och överföras mellan alla länder som vi verkar i för att vi ska kunna använda informationen enligt denna integritetspolicy.

All information som du lämnar kan överföras till andra länder, inklusive länder som inte har dataskyddslagar motsvarande de som gäller inom EES.

Dessutom kan all personlig information som du lämnar för publicering på webbplatsen följaktligen bli tillgänglig via internet och över hela världen. Vi kan inte förhindra användning eller missbruk av sådan information av annan part.

Du godkänner uttryckligen till sådana överföringar av personlig information.

Säkerhet för din personliga information

Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information genom att:

 • Spara all personlig information du lämnar på våra säkra servrar.
 • Skydda alla elektroniska transaktioner som görs via webbplatsen genom att använda krypteringsteknik.

Du bekräftar att överföring av information via internet är potentiellt osäkert och att vi inte kan garantera säkerheten för data som sänds via internet.

Det är ditt eget ansvar att hålla ditt lösenord och andra inloggningsuppgifter konfidentiella. Du behöver ditt lösenord för att kunna logga in till ditt konto och du ska vara medveten om att någon representant för eller anställd på företaget aldrig kommer att be dig avslöja ditt lösenord.

Ändringar i policyn

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy när som helst genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du bör då och då kontrollera denna sida för att se till att du godkänner eventuella ändringar. Vi kan även avisera dig om eventuella ändringar av denna integritetspolicy via mejl.

Dina rättigheter

Du kan begära att vi ska lämna ut all personlig information vi har om dig. Förutsättningar för detta är:

 • Betalning av en administrativ avgift (för närvarande 10 pund).
 • Tillhandahållande av tillräckliga bevis på din identitet, vilket innefattar en vidimerad kopia av ditt pass plus originalkopia av en räkning från en samhällstjänst som visar din aktuella adress. Vi reserverar oss rätten att begära ytterligare information för att kunna fastställa din identitet vid behov.

Vi kan undanhålla sådan personlig information i den omfattning som lagen tillåter.

Du kan begära att vi inte ska bearbeta din personliga information för marknadsföringssyften genom att mejla eller skriva till oss med hjälp av uppgifterna på sidan Kontakta oss.

Tredje parts webbplatser

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Vi har inget ansvar för integritetspolicyer eller -metoder för tredje parts webbplatser.

Uppdatera information

Berätta för oss om den personliga information vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

Kontakt

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller hur vi behandlar din personliga information kan du mejla eller skriva till oss med hjälp av uppgifterna på sidan Kontakta oss.