Zasady prywatności

Staramy się chronić prywatność osób odwiedzających naszą witrynę internetową. Niniejsze zasady prywatności określają sposób przetwarzania danych osobowych.

Korzystając z naszej witryny internetowej, akceptujesz nasze zasady oraz zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z naszymi warunkami. Zapoznaj się z our zasadami dotyczącymi plików cookie, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i sposobie, w jaki działają.

Jakie informacje zbieramy?

Możemy zbierać, przechowywać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:

 • Informacje dotyczące komputera oraz odwiedzin, a także korzystania z tej witryny internetowej, mogące obejmować:

  • Adres IP.
  • Położenie geograficzne.
  • Rodzaj przeglądarki internetowej oraz jej wersję.
  • System operacyjny.
  • Źródło, które poleciło naszą witrynę.
  • Czas trwania odwiedzin na naszej witrynie.
  • Odwiedzone strony na naszej witrynie.
  • Sposób poruszania się po witrynie.
 • Informacje, które nam przekazujesz do celów:

  • Subskrypcji naszych usług w witrynie internetowej.
  • Otrzymywania powiadomień e-mail.
  • Subskrypcji biuletynów.
  • Udziału w konkursach.
 • Wszelkie inne informacje, które zdecydujesz się nam wysłać.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Wszelkie dane osobowe, które nam przekażesz za pośrednictwem tej witryny internetowej zostaną wykorzystane w celach określonych w niniejszych zasadach prywatności lub w odpowiednich częściach witryny internetowej. Możemy wykorzystać Twoje dane osobowe w celu:

 • Zarządzania witryną internetową.
 • Poprawy sposobu przeglądania przez personalizację witryny internetowej w taki sposób, aby odzwierciedlała określone zainteresowania.
 • Umożliwienia korzystania z usług dostępnych w witrynie internetowej.
 • Wysyłania wiadomości ogólnych lub marketingowych.
 • Wysyłania informacji lub powiadomień e-mail, jeśli poprosisz o ich wysyłanie.
 • Wysyłania biuletynów i/lub wiadomości marketingowych związanych z naszą firmą lub podmiotami trzecimi, które starannie wybraliśmy, jeśli uważamy, że wzbudzą Twoje zainteresowanie i jeśli uzyskaliśmy Twoją zgodę na otrzymywanie tego rodzaju wiadomości za pośrednictwem wiadomości e-mail. Możesz zrezygnować z otrzymywania tego rodzaju informacji w dowolnej chwili. Aby to zrobić, napisz do nas lub wyślij wiadomość e-mail, używając danych kontaktowych podanych na stronie Kontakt.
 • Wysyłania zaproszeń do wzięcia udziału w dowolnych promocjach lub konkursach, które możemy od czasu do czasu oferować użytkownikom naszej witryny internetowej.
 • Udzielania odpowiedzi na przekazane pytania lub skargi związane z witryną internetową.
 • Dbania o bezpieczeństwo witryny internetowej i zapobiegania oszustwom.
 • Sprawdzania zgodności z zasadami i warunkami obowiązującymi podczas korzystania z witryny internetowej.

Nie będziemy przekazywać danych osobowych żadnemu podmiotowi trzeciemu w celach marketingu bezpośredniego w przypadku rezygnacji z subskrypcji usługi.

Ujawnianie danych

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu spośród naszych pracowników, specjalistów, przedstawicieli, dostawców lub podwykonawców w uzasadnionych przypadkach i zgodnie z celami określonymi w niniejszych zasadach prywatności.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy firm (tj. naszym spółkom podrzędnym, naszej spółce dominującej i jej spółkom podrzędnym) w uzasadnionych przypadkach i zgodnie z celami określonymi w niniejszych zasadach prywatności.

Ponadto możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 • W wymiarze, którego wymagają od nas przepisy prawa.
 • W związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami sądowymi.
 • W celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazania informacji innym podmiotom w celu zapobiegania oszustwom).
 • Nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) dowolnych firm lub udziałów, które sprzedajemy (lub zamierzamy sprzedać).
 • Dowolnej osobie, jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że złoży wniosek do sądu lub innego odpowiedniego organu o ujawnienie danych osobowych w przypadku, gdy mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że odpowiedni sąd lub władze prawdopodobnie nakażą ujawnienie tych danych osobowych.

W przypadkach nieopisanych w zasadach prywatności nie przekażemy Twoich informacji podmiotom trzecim.

Międzynarodowe przekazywanie danych

Wszelkie gromadzone przez nas informacje mogą być przechowywane, przetwarzane i przekazywane między dowolnymi krajami w których działamy, aby umożliwić nam wykorzystanie informacji zgodnie z zasadami prywatności.

Wszelkie przekazane nam informacje mogą zostać przekazane do innych krajów, w tym do krajów, w których nie obowiązują prawa ochrony danych osobowych równoważne do praw obowiązujących na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ponadto wszelkie dane osobowe, które przekazujesz do publikacji w witrynie internetowej mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu oraz na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystaniu ani niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.

Użytkownicy jednoznacznie wyrażają zgodę na przekazywanie danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Stosujemy uzasadnione techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie danych osobowych przez:

 • Przechowywanie wszystkich przekazanych danych osobowych na naszych bezpiecznych serwerach.
 • Zabezpieczanie wszelkich transakcji elektronicznych wykonanych za pośrednictwem witryny internetowej przez zastosowanie technologii szyfrującej.

Użytkownicy uznają, że przekazywanie informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych wysyłanych tą drogą.

Użytkownicy mają obowiązek zachować w tajemnicy hasło oraz pozostałe informacje potrzebne do logowania. Użytkownicy potrzebują hasła, aby zalogować się na konto. Przedstawiciel ani pracownik firmy nigdy nie będzie prosił użytkowników o ujawnienie hasła.

Zmiany zasad

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze zasady prywatności. Po aktualizacji zasad opublikujemy nową wersję w naszej witrynie internetowej. Użytkownicy powinni odwiedzać tę stronę raz na jakiś czas, aby upewnić się, że akceptują zmiany. Możemy powiadamiać użytkowników o wszelkich zmianach zasad prywatności za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Przysługujące prawa

Użytkownik może zażądać przesłania wszystkich danych osobowych o użytkowniku, które przechowujemy. Warunki przekazania informacji:

 • Uiszczenie opłaty administracyjnej (obecnie 10 GBP).
 • Przekazanie odpowiedniego dowodu tożsamości, na który może składać się potwierdzona notarialnie kopia paszportu oraz oryginalna kopia rachunku za media wraz z obecnym adresem. Zastrzegamy sobie prawo do żądania dodatkowych informacji, które w razie potrzeby będą służyły do identyfikacji.

Możemy wstrzymać przekazanie danych osobowych w wymiarze zgodnym z prawem.

Użytkownicy mogą zażądać nieprzetwarzania przez nas danych osobowych do celów marketingowych przez wysłanie wiadomości e-mail lub napisanie do nas, używając danych kontaktowych podanych na stronie Kontakt.

Witryny internetowe podmiotów trzecich

W witrynie internetowej znajdują się łącza do innych witryn internetowych. Nie odpowiadamy za zasady prywatności ani praktyki stosowane w witrynach internetowych podmiotów trzecich.

Aktualizacja informacji

Należy skontaktować się z nami w razie potrzeby skorygowania lub aktualizacji danych osobowych.

Kontakt

W razie pytań dotyczących zasad prywatności lub sposobu przetwarzania danych osobowych, należy wysłać wiadomość e-mail lub napisać do nas, używając danych kontaktowych podanych na stronie Kontakt.