Privacybeleid

Wij leggen ons toe op de bescherming van de privacy van bezoekers van onze website. Dit privacybeleid zet uiteen hoe we uw persoonsgegevens zullen behandelen.

Door onze website te gebruiken en dit beleid te accepteren, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van het beleid. Lees voor meer informatie over cookies en hoe ze werken ons Cookiebeleid.

Welke informatie verzamelen we?

Wij kunnen de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken:

 • Informatie over uw computer en over bezoeken aan, of gebruik van deze website, waaronder:
  • Uw IP-adres.
  • Uw geografische locatie.
  • Uw browsertype en -versie.
  • Uw besturingssysteem.
  • Uw verwijzende bron naar onze site.
  • De duur van uw bezoek aan onze site.
  • Pagina's die u op onze site bekijkt.
  • Uw navigatie op de site.
 • Informatie die u ons geeft met als doel:
  • Abonneren op onze websitediensten.
  • Ontvangen van meldingen via e-mail.
  • Aanmelden voor nieuwsbrieven.
  • Meedoen aan wedstrijden.
 • Alle overige informatie die u besluit ons te sturen.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

Alle ons via deze website toegezonden persoonsgegevens worden voor de in dit privacybeleid of in de relevante onderdelen van de website gespecificeerde doelen gebruikt. Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • De website te beheren.
 • Uw browservaring te verbeteren door de website aan uw concrete interesses aan te passen.
 • Het gebruik van op de website beschikbare diensten in te schakelen.
 • U algemene of marketingberichten te sturen.
 • U informatie of e-mailmeldingen te sturen, als u daar specifiek naar vraagt.
 • U nieuwsbrieven en/of marketingberichten sturen met betrekking tot ons bedrijf of de bedrijven van zorgvuldig geselecteerde derden, waarvan wij menen dat ze voor u interessant zijn en wanneer u specifiek akkoord bent gegaan deze informatie per e-mail te ontvangen. U kunt te allen tijde ervoor kiezen deze informatie niet meer te ontvangen door ons te schrijven of e-mailen met behulp van de informatie op de pagina Contact.
 • U uitnodigingen te sturen om aan een van de promoties of wedstrijden mee te doen die wij onze sitegebruikers van tijd tot tijd aanbieden.
 • Vragen of klachten te behandelen in verband met de website.
 • De website beveiligd te houden en fraude te voorkomen.
 • Naleving van de algemene voorwaarden te verifiëren die het gebruik van deze website regelen.

Wij delen uw persoonsinformatie niet met derden voor directe marketingdoeleinden als u zich voor de dienst hebt afgemeld.

Openbaarmakingen

Wij mogen uw persoonsinformatie aan onze werknemers, managers, agenten, leveranciers of onderaannemers bekendmaken, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit privacybeleid staan uiteengezet.

Wij mogen uw persoonsgegevens aan een lid van onze bedrijvengroep openbaar maken (dit betekent onze dochterondernemingen, onze ultieme houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen) voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit privacybeleid staan uiteengezet.

Daarnaast mogen wij uw persoonsgegevens openbaar maken:

 • In de mate dat we hiertoe bij wet verplicht zijn.
 • In verband met lopende of toekomstige juridische procedures.
 • Om onze wettelijke rechten te bepalen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief informatie aan anderen om fraude te voorkomen).
 • Aan de koper (of aspirant-koper) van een bedrijf of activa die wij verkopen (of overwegen te verkopen).
 • Aan personen waarvan wij redelijkerwijs geloven dat ze zich tot een rechtbank of andere bevoegde instantie wenden voor openbaarmaking van die persoonsgegevens, waarbij wij redelijkerwijs van mening zijn dat het aannemelijk is dat die rechtbank of instantie tot openbaarmaking van die persoonsgegevens bevel geeft.

Behalve zoals voorzien in dit privacybeleid, verstrekken wij uw informatie niet aan derden.

Internationale gegevensoverdracht

Alle informatie die wij verzamelen, kan opgeslagen en verwerkt worden in en overgedragen worden tussen de landen waarin wij actief zijn, zodat wij in staat zijn de informatie in overeenstemming met dit privacybeleid te gebruiken.

Alle door u verstrekte informatie kan naar andere landen worden overgedragen, inclusief die landen die geen wetgeving op gegevensbeveiliging hebben zoals die in de Europese Economische Ruimte van kracht zijn.

Alle persoonlijke informatie die u voor publicatie op de website indient, kan bovendien later via het internet over heel de wereld beschikbaar zijn. Wij kunnen het gebruik of misbruik van die informatie door anderen niet voorkomen.

U gaat uitdrukkelijk akkoord met de overdacht van persoonsgegevens.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of manipulatie van uw persoonsgegevens te voorkomen door:

 • Alle door u geleverde persoonsgegevens op onze beveiligde servers op te slaan.
 • Alle elektronische transacties te beschermen die via de website zijn ingevoerd met gebruik van technologie voor versleuteling.

U erkent dat informatieoverdracht over het internet potentieel onveilig is en wij kunnen de beveiliging van via het internet verzonden gegevens niet garanderen.

Het is uw verantwoordelijkheid uw wachtwoord en overige aanmeldingsgegevens vertrouwelijk te houden. Hoewel u uw wachtwoord nodig hebt om u bij uw account aan te melden, zal een vertegenwoordiger of werknemer van het bedrijf u nooit vragen uw wachtwoord bekend te maken.

Beleidswijzigingen

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. U moet deze pagina af en toe controleren om er zeker van te zijn dat u met eventuele wijzigingen akkoord gaat. Ook kunnen wij u over eventuele wijzigingen in dit privacybeleid per e-mail informeren.

Uw rechten

U mag ons opdragen dat wij de persoonsgegevens die wij over u in bezit hebben aan u verstrekken. De voorziening van deze informatie is onderhevig aan:

 • De betaling van administratiekosten (momenteel £ 10).
 • De levering van een geschikt identiteitsbewijs, dat zal bestaan uit een notariële fotokopie van uw paspoort plus een origineel afschrift van een rekening van een nutsbedrijf met daarop uw huidige adres. Wij behouden ons het recht voor om aanvullende informatie te vragen als dat nodig is om de identiteit vast te stellen.

Wij kunnen persoonsgegevens inhouden in de mate dat dit door de wet is toegestaan.

U mag ons opdragen uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden niet te verwerken door ons een e-mail te sturen of ons te schrijven met behulp van de gegevens op onze pagina Contact.

Websites van derden

De website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of -praktijken van websites van derden.

Bijwerken van informatie

Laat het ons weten als de persoonsgegevens die wij van u hebben, gecorrigeerd of bijgewerkt dienen te worden.

Contact

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of onze behandeling van uw persoonsgegevens, stuur ons dan een e-mail of schrijf ons met behulp van de gegevens op onze pagina Contact .