Privātuma politika

Mēs esam apņēmušies aizsargāt mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju privātumu. Šī privātuma politika nosaka, kā mēs rīkosimies ar jūsu personisko informāciju.

Lietojot šo tīmekļa vietni un piekrītot šai politikai, jūs piekrītat, ka mēs lietojam sīkfailus saskaņā ar politikas nosacījumiem. Plašāka informācija par sīkfailiem un to, kā tie darbojas, ir pieejama mūsu sadaļā Cookie Policy.

Kādu informāciju mēs ievācam?

Mēs varam ievākt, uzglabāt un izmantot šādu personisko informāciju:

 • Informācija par jūsu datoru un par šīs tīmekļa vietnes apmeklējumiem vai izmantošanu, kas var būt:
  • jūsu IP adrese;
  • jūsu ģeogrāfiskā atrašanās vieta;
  • jūsu pārlūkprogrammas veids un versija;
  • jūsu operētājsistēma;
  • jūsu atsauces uz mūsu vietni avots;
  • jūsu apmeklējuma laiks;
  • lapas, ko skatāt mūsu vietnē;
  • jūsu pārvietošanās vietnē;
 • Informācija, ko jūs mums sniedzat ar mērķi:
  • abonēt mūsu tīmekļa vietnes pakalpojumus.
  • saņemt e-pasta paziņojumus.
  • reģistrēties jaunumu saņemšanai;
  • piedalīties konkursos.
 • Jebkāda cita informācija, kuru izvēlaties, lai mums nosūtītu.

Kā mēs izmantojam jūsu personisko informāciju?

Jebkāda personiskā informācija, kas mums tiek iesniegta ar šīs tīmekļa vietnes starpniecību, tiks izmantota šajā privātuma politikā noteiktajiem mērķiem vai atbilstošajās tīmekļa vietnes daļās. Mēs varam izmantot jūsu personisko informāciju, lai:

 • Administrētu tīmekļa vietni.
 • Uzlabotu jūsu pārlūkošanas ērtības, personalizējot tīmekļa vietni, lai atspoguļotu jūsu konkrētās intereses.
 • Iespējotu tīmekļa vietnē pieejamo pakalpojumu lietošanu.
 • Nosūtītu jums vispārīga rakstura vai mārketinga ziņojumus.
 • Nosūtītu jums informāciju vai e-pasta paziņojumus, ja jūs to speciāli pieprasāt.
 • Nosūtītu jums jebkurus jaunumus un/vai mārketinga paziņojumus, kas ir saistīti ar mūsu uzņēmumu, vai rūpīgi atlasītu trešo pušu uzņēmumus, kas jūs varētu interesēt, un ja jūs speciāli piekritāt saņemt šādu informāciju pa e-pastu. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šīs informācijas saņemšanas, nosūtot mums vēstuli vai e-pasta ziņojumu. Tādā gadījumā, lūdzu, izmantojiet informāciju, kas sniegta lapā Contact Us.
 • Nosūtītu jums uzaicinājumus piedalīties jebkādā reklāmas pasākumā vai konkursā, ko mēs ik pa laikam varam piedāvāt mūsu vietnes lietotājiem.
 • Izskatītu jebkurus pieprasījumus un sūdzības, kas jums ir saistībā ar tīmekļa vietni.
 • Uzturētu tīmekļa vietnes drošību un novērst krāpniecību.
 • Apstiprinātu atbilstību noteikumiem, kas regulē tīmekļa vietnes lietošanu.

Mēs nesniegsim jūsu personisko informāciju nevienai trešajai personai tiešā mārketinga nolūkiem, ja jūs esat anulējis pakalpojuma abonēšanu.

Informācijas izpaušana

Mēs varam izpaust jūsu personisko informāciju jebkuram mūsu darbiniekam, amatpersonai, aģentam, piegādātājam vai apakšuzņēmējam, ciktāl tas saprātīgi nepieciešams šajā privātuma politikā noteiktajiem nolūkiem.

Mēs varam izpaust jūsu personisko informāciju jebkuram mūsu uzņēmumu grupas dalībniekam (tie ir mūsu meitasuzņēmumi, uzņēmums, kas kontrolē mūsu darbību, un visi tā meitasuzņēmumi), ciktāl tas saprātīgi nepieciešams šajā privātuma politikā noteiktajiem nolūkiem.

Turklāt mēs varam izpaust jūsu personisko informāciju:

 • Tiktāl, cik tas tiek prasīts tiesību aktos.
 • Saistībā ar jebkuru notiekošu vai iespējamu tiesvedību.
 • Lai izvirzītu, īstenotu vai aizsargātu savas juridiskās tiesības (tostarp, lai sniegtu informāciju citām personām krāpšanas novēršanas nolūkiem).
 • Jebkura uzņēmums vai aktīva, ko pārdodam (vai esam iecerējuši pārdot), pircējam (vai iespējamam pircējam).
 • Jebkurai personai, kura, kā mums ir nopietns pamats uzskatīt, var vērsties tiesā vai citā kompetentā iestādē ar prasību izpaust šo personisko informāciju, ja, pēc mūsu pamatotām domām, attiecīgā tiesa vai iestāde, visticamāk, izdos rīkojumu par šādas personiskās informācijas atklāšanu.

Mēs nesniegsim jūsu informāciju trešajām personām, izņemot gadījumus, kas noteikti šajā privātuma politikā.

Starptautiska datu nosūtīšana

Jebkāda informācija, ko mēs ievācam, var tikt uzglabāta, apstrādāta un pārsūtīta starp jebkurām valstīm, kurās mēs darbojamies, ar mērķi izmantot informāciju saskaņā ar šo privātuma politiku.

Jebkura jūsu sniegtā informācija var tikt nosūtīta uz citām valstīm, tostarp tām valstīm, kurās spēkā esošie datu aizsardzības tiesību akti nav tādi paši kā Eiropas Ekonomikas zonā.

Turklāt jebkura personiskā informācija, ko jūs iesniedzat publicēšanai tīmekļa vietnē, ar interneta starpniecību var būt pieejama visā pasaulē. Mēs nevaram novērst, ka citas personas lieto, tostarp ļaunprātīgi, jūsu informāciju.

Jūs skaidri piekrītat šādai personiskās informācijas nosūtīšanai.

Jūsu personiskās informācijas drošība

Mēs veiksim saprātīgus tehniskos un organizatoriskos piesardzības pasākumus, lai novērstu jūsu personiskās informācijas zudumus, ļaunprātīgu izmantošanu vai grozīšanu šādos veidos:

 • Uzglabājot visu jūsu sniegto personisko informāciju mūsu drošajos serveros.
 • Aizsargājot visus darījumus tiešsaistē, kas tiek veikti ar tīmekļa vietnes starpniecību, ar šifrēšanas tehnoloģijas palīdzību.

Jūs atzīstat, ka informācijas pārraide internetā ir potenciāli nedroša un mēs nevaram garantēt pa internetu nosūtīto datu drošību.

Jūsu pienākums ir saglabāt jūsu paroles un citas pieteikšanās informācijas konfidencialitāti. Lai gan jums būs vajadzīga parole, lai pieteiktos jūsu kontā, uzņēmuma pārstāvis vai darbinieks nekad nejautās jums izpaust paroli.

Politikas grozījumi

Mēs ik pa laikam varam atjaunināt šo privātuma politiku, publicējot jaunu tās versiju mūsu tīmekļa vietnē. Jums laiku pa laikam jāiepazīstas ar šīs lapas saturu, lai pārliecinātos, ka piekrītas jebkurām izmaiņām. Tāpat mēs varam paziņot par jebkādām šīs privātuma politikas izmaiņām ar e-pasta ziņojuma palīdzību.

Jūsu tiesības

Jūs varat pieprasīt mums sniegt jums visu personisko informāciju, kāda par jums ir mūsu rīcībā. Mēs sniegsim šādu informāciju, ja tiks izpildīti tālāk norādītie nosacījumi:

 • Veikts administrēšanas maksas maksājums (pašlaik tā ir £ 10).
 • Sniegts pienācīgs identitātes pierādījums, kas paredz notariāli apstiprinātu jūsu pases kopiju un komunālo pakalpojumu rēķina, kurā norādīta jūsu pašreizējā adrese, oriģināla kopiju. Mēs paturam tiesības nepieciešamības gadījumā jūsu identitātes noskaidrošanai pieprasīt papildu informāciju.

Mēs varam nesniegt šādu personisko informāciju tiktāl, cik to atļauj tiesību akti.

Jūs varat pieprasīt mums neapstrādāt jūsu personisko informāciju mārketinga nolūkiem, nosūtot mums e-pasta ziņojumu vai vēstuli. Tādā gadījumā, lūdzu, izmantojiet informāciju, kas sniegta mūsu lapā Contact Us.

Trešo pušu tīmekļa vietnes

Tīmekļa vietne satur saites uz citām tīmekļa vietnēm. Mēs neesam atbildīgi par trešo pušu tīmekļa vietņu privātuma politiku vai praksi.

Informācijas atjaunināšana

Lūdzu, informējiet mūs, ja mūsu rīcībā esošā personiskā informācija par jums jāmaina vai jāatjaunina.

Saziņa

Ja jums ir jebkādi jautājumi par šo privātuma politiku vai to, kā mēs apstrādājam jūsu personisko informāciju, lūdzu, nosūtiet mums e-pasta ziņojumu vai vēstuli, izmantojot informāciju, kas sniegta mūsu lapā Contact Us.