Privatumo taisyklės

Esame įsipareigoję saugoti savo svetainės lankytojų privatumą. Šios privatumo taisyklės nustato, kaip elgiamės su Jūsų asmenine informacija.

Naudodamiesi mūsų svetaine ir sutikdami su šiomis taisyklėmis, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu pagal mūsų slapukų naudojimo taisykles. Išsamiau apie slapukus ir jų paskirtį skaitykite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse.

Kokią informaciją mes renkame?

Galime rinkti, saugoti ir naudoti tokią informaciją:

 • Informaciją apie Jūsų kompiuterį, lankymąsi mūsų svetainėje ir naudojimąsi ja, įskaitant:
  • Jūsų IP adresą;
  • Jūsų vietos geografinius duomenis;
  • Jūsų naršyklės pavadinimą ir versiją;
  • Jūsų operacinę sistemą;
  • būdą, kuriuo patekote į mūsų svetainę;
  • Jūsų apsilankymo mūsų svetainėje trukmę;
  • mūsų svetainėje aplankytus puslapius;
  • Jūsų veiksmus mūsų svetainėje.
 • Informaciją, kurią mums suteikėte dėl:
  • mūsų svetainės paslaugų prenumeratos;
  • pranešimų el. paštu gavimo;
  • naujienlaiškių prenumeratos;
  • dalyvavimo konkursuose.
 • Bet kokią kitą informaciją, kurią mums atsiunčiate.

Kaip naudojame Jūsų asmeninę informaciją?

Bet kokia per mūsų svetainę gauta asmeninė informacija naudojama tik privatumo taisyklėse ir atskirose svetainės vietose nurodytais tikslais. Jūsų asmeninę informaciją galime naudoti tokiais tikslais:

 • administruoti svetainę;
 • gerinti Jūsų naršymo patirtį pritaikant svetainę pagal konkrečius Jūsų poreikius;
 • suteikti Jums galimybę naudotis svetainės paslaugomis;
 • siųsti Jums bendro pobūdžio ir rinkodaros informaciją;
 • el. paštu siųsti Jums Jūsų užsakytą informaciją ar pranešimus;
 • el. paštu siųsti Jums naujienlaiškius ir (arba) rinkodaros informaciją, susijusią su mūsų ar atrinktų trečiųjų asmenų veikla, kuri, mūsų nuomone, gali būti Jums įdomi, arba Jums asmeniškai sutikus gauti tokią informaciją. Jūs galite bet kada atsisakyti gauti tokią informaciją atsiuntę mums paprastą ar el. laišką puslapyje Kreipkitės į mus nurodytais adresais;
 • siųsti Jums kvietimus dalyvauti reklaminiuose renginiuose ar konkursuose, kuriuos kartais siūlome savo svetainės naudotojams;
 • spręsti Jūsų klausimus ar skundus, susijusius su mūsų svetaine;
 • užtikrinti svetainės saugumą ir užkirsti kelią sukčiavimui;
 • tikrinti, kaip svetainės lankytojai laikosi mūsų svetainės naudojimo nuostatų ir sąlygų.

Jei atsisakėte svetainės paslaugų, neatskleisime Jūsų asmeninės informacijos kitiems asmenims tiesioginės rinkodaros tikslais.

Atsakomybės ribojimai

Jūsų asmeninę informaciją atskleisime savo darbuotojams, vadovams, agentams, tiekėjams ar subrangovams, jei tai yra pagrįstai būtina mūsų privatumo taisyklėse nurodytiems tikslams.

Jūsų asmeninę informaciją galime atskleisti bet kuriam mūsų įmonių grupės nariui (t. y. mūsų antrinėms įmonėms ir mūsų kontroliuojančiajai įmonei bei visoms jos antrinėms įmonėms), jei tai yra pagrįstai būtina mūsų privatumo taisyklėse nurodytiems tikslams.

Jūsų asmeninę informaciją taip pat galime atskleisti šiais atvejais:

 • jei to reikalauja įstatymai;
 • jei tai būtina vykstantiems ar galimiems teisiniams procesams;
 • siekiant sukurti, naudotis ir ginti mūsų juridines teises (įskaitant informacijos teikimą kitiems asmenims siekiant apsisaugoti nuo sukčiavimo);
 • mūsų parduodamo (ar svarstomo parduoti) verslo ar jo dalies pirkėjui (ar galimam pirkėjui);
 • bet kuriam asmeniui, kuris, mūsų pagrįsta nuomone, gali kreiptis į teismą ar kitas kompetentingas institucijas, kad tokia asmeninė informacija būtų jam atskleista, kai, mūsų pagrįsta nuomone, tikėtina, jog toks teismas ar kita kompetentinga institucija nurodys atskleisti tokią asmeninę informaciją.

Neatskleisime Jūsų asmens duomenų kitiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus šiose privatumo taisyklėse.

Tarptautinis duomenų perdavimas

Visa mūsų renkama informacija gali būti saugoma ir tvarkoma bet kurioje mūsų veiklos šalyje bei perduodama į bet kurią mūsų veiklos šalį ar tarp jų, jei to reikia informacijos naudojimui pagal mūsų privatumo taisyklių nuostatas.

Visa informacija, kurią mums suteikiate, gali būti perduodama į kitas šalis, įskaitant šalis, kuriose duomenų apsaugos įstatymai nėra analogiškų įstatymų, galiojančių Europos ekonominės erdvės šalyse, lygio.

Be to, visa informacija, kurią pateikiate skelbimui mūsų svetainėje, vėliau gali būti prieinama internete ir visame pasaulyje. Negalime užkirsti kelio kitų asmenų piktnaudžiavimui ja ar jos naudojimui.

Jūs aiškiai sutinkate dėl tokio asmens informacijos perdavimo.

Jūsų asmeninės informacijos saugumas

Siekdami užkirsti kelią Jūsų asmeninės informacijos praradimui, piktnaudžiavimui ja ar jos keitimui, taikome tokias pagrįstas technines ir organizacines priemones:

 • visa Jūsų asmeninė informacija yra saugoma mūsų saugiuose serveriuose;
 • visi elektroniniai pinigų pervedimai, atliekami per mūsų svetainę, apsaugomi šifravimo technologija.

Jūs sutinkate, kad informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus, ir mes negalime garantuoti internetu perduodamos informacijos saugumo.

Jūs atsakote už savo slaptažodžių ir kitų prisijungimo duomenų saugumą. Prisijungti prie savo paskyros galite tik su slaptažodžiu, kurio mūsų įmonės atstovai ar darbuotojai niekada neprašys atskleisti.

Taisyklių pakeitimai

Kartais galime atnaujinti šias privatumo taisykles svetainėje paskelbdami naują jų variantą. Todėl Jūs turėtumėte retkarčiais patikrinti šį puslapį, kad sutiktumėte su visais pakeitimais. Apie taisyklių pakeitimus taip pat galime Jums pranešti el. paštu.

Jūsų teisės

Jūs galite paprašyti mūsų pateikti Jums visą mūsų turimą Jūsų asmeninę informaciją. Tokios informacijos teikimo sąlygos:

 • turėsite sumokėti administravimo mokestį (šiuo metu – 10 £);
 • turėsite pateikti savo asmens tapatybės įrodymą – notaro patvirtintą Jūsų paso nuorašą ir komunalinių paslaugų sąskaitos, kuriame nurodytas Jūsų gyvenamasis adresas, originalą. Pasiliekame teisę, jei reikia, reikalauti papildomos informacijos Jūsų asmens tapatybei nustatyti.

Tokios asmeninės informacijos galime neatskleisti, jei tai neprieštarauja įstatymams.

Jūs galite nurodyti mums nenaudoti Jūsų asmeninės informacijos rinkodaros tikslais – tai galite padaryti atsiuntę mums paprastą ar el. laišką puslapyje Kreipkitės į mus nurodytais adresais.

Trečiųjų šalių svetainės

Šioje svetainėje yra nuorodų į kitas svetaines. Neatsakome už šių svetainių privatumo taisykles ir jų taikymą.

Informacijos atnaujinimas

Prašome pranešti mums, jei reikia pataisyti ar atnaujinti mūsų turimą Jūsų asmeninę informaciją.

Kontaktai

Jei turite klausimų dėl šių privatumo taisyklių ar to, kaip naudojame Jūsų asmeninę informaciją, kreipkitės į mus paprastu ar el. laišku puslapyje Kreipkitės į mus nurodytais adresais.