Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 22η κλήρωση Eurojackpot το 2019 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 31 Μαΐου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 31 Μαΐου 2019
μετακύλιση τζάκποτ
 • 10
 • 12
 • 35
 • 36
 • 43
 • 2
 • 5
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
845.832
Ποσό
τζάκποτ
32.184.941€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.184.940,64€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
369.547,60€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
108.690,40€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.625,10€ 47
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
248,50€ 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 1.235
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,60€ 2.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ 35.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 34.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 57.969
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 190.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 521.975
Σύνολο
- 845.832
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 21.738.099 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 22

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.184.940,64€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
369.547,60€ 1 369.547,60€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
108.690,40€ 3 326.071,20€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.625,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 47
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
248,50€ 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 1.235
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,60€ 2.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ 35.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 34.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 57.969
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 190.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 521.975
Σύνολο
- 845.832

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
200.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.355.895,00kr. 2 4.711.790,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
692.931,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
29.515,00kr. 7 206.605,00kr. 47
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.614,00kr. 68 109.752,00kr. 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
815,00kr. 117 95.355,00kr. 1.235
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
365,00kr. 170 62.050,00kr. 2.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
141,00kr. 2.779 391.839,00kr. 35.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
140,00kr. 2.909 407.260,00kr. 34.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
120,00kr. 5.132 615.840,00kr. 57.969
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
66,00kr. 14.661 967.626,00kr. 190.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
59,00kr. 42.965 2.534.935,00kr. 521.975
Σύνολο
- 68.810 10.103.052,00kr. 845.832

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 200.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.184.940,64€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
369.547,60€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
108.690,40€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.625,10€ 0 0,00€ 47
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
248,50€ 5 1.242,50€ 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 9 1.108,80€ 1.235
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,60€ 17 894,20€ 2.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ 224 4.233,60€ 35.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 255 4.768,50€ 34.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 366 5.892,60€ 57.969
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 1.359 11.959,20€ 190.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 3.493 27.594,70€ 521.975
Σύνολο
- 5.728 57.694,10€ 845.832

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
4.437.659.610,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
50.953.220,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
14.986.230,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
637.700,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 47
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
34.260,00kr. 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
16.980,00kr. 1.235
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
7.250,00kr. 2.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.600,00kr. 35.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.570,00kr. 34.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.210,00kr. 57.969
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.210,00kr. 190.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.080,00kr. 521.975
Σύνολο
- 845.832

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 31 Μαΐου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 4.300.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.184.940,64€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
369.547,60€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
108.690,40€ 1 108.690,40€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.625,10€ 3 13.875,30€ 47
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
248,50€ 24 5.964,00€ 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 49 6.036,80€ 1.235
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,60€ 83 4.365,80€ 2.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ 1.098 20.752,20€ 35.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 1.251 23.393,70€ 34.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 2.051 33.021,10€ 57.969
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 6.086 53.556,80€ 190.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 17.862 141.109,80€ 521.975
Σύνολο
- 28.508 410.765,90€ 845.832

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 30 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.184.940,64€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
369.547,60€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
108.690,40€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.625,10€ 0 0,00€ 47
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
248,50€ 14 3.479,00€ 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 22 2.710,40€ 1.235
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,60€ 57 2.998,20€ 2.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ 797 15.063,30€ 35.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 683 12.772,10€ 34.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 1.161 18.692,10€ 57.969
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 4.503 39.626,40€ 190.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 11.424 90.249,60€ 521.975
Σύνολο
- 18.661 185.591,10€ 845.832

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 30 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
230.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.741.657,01kn 0 0,00kn 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
806.369,19kn 0 0,00kn 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
34.313,41kn 1 34.313,41kn 47
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.843,61kn 17 31.341,37kn 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
914,02kn 17 15.538,34kn 1.235
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
390,24kn 60 23.414,40kn 2.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
140,22kn 832 116.663,04kn 35.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
138,73kn 667 92.532,91kn 34.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
119,45kn 864 103.204,80kn 57.969
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
65,29kn 4.353 284.207,37kn 190.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
58,61kn 10.881 637.735,41kn 521.975
Σύνολο
- 17.692 1.338.951,05kn 845.832

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 30 Ιουλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 230.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.184.940,64€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
369.547,60€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
108.690,40€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.625,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 47
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
248,50€ 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 1.235
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,60€ 2.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ 35.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 34.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 57.969
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 190.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 521.975
Σύνολο
- 845.832

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 30 Ιουνίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.184.940,64€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
369.547,60€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
108.690,40€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.625,10€ 0 0,00€ 47
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
248,50€ 2 497,00€ 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 1 123,20€ 1.235
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,60€ 5 263,00€ 2.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ 110 2.079,00€ 35.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 87 1.626,90€ 34.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 178 2.865,80€ 57.969
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 555 4.884,00€ 190.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 1.421 11.225,90€ 521.975
Σύνολο
- 2.359 23.564,80€ 845.832

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 30 Ιουλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
302.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.618.425,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.064.240,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
45.285,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 47
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.430,00kr. 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.205,00kr. 1.235
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
515,00kr. 2.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
185,00kr. 35.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
180,00kr. 34.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
155,00kr. 57.969
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
85,00kr. 190.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 521.975
Σύνολο
- 845.832

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 31 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 302.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.184.940,64€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
369.547,60€ 2 739.095,20€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
108.690,40€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.625,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 47
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
248,50€ 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 1.235
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,60€ 2.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ 35.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 34.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 57.969
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 190.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 521.975
Σύνολο
- 845.832

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 30 Μαΐου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.184.940,64€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
369.547,60€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
31.411.525,00Ft 1 31.411.525,00Ft 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.336.655,00Ft 4 5.346.620,00Ft 47
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
71.815,00Ft 14 1.005.410,00Ft 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
35.605,00Ft 31 1.103.755,00Ft 1.235
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
15.200,00Ft 53 805.600,00Ft 2.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.460,00Ft 777 4.242.420,00Ft 35.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.405,00Ft 813 4.394.265,00Ft 34.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.655,00Ft 1.354 6.302.870,00Ft 57.969
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.545,00Ft 4.322 10.999.490,00Ft 190.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.285,00Ft 12.240 27.968.400,00Ft 521.975
Σύνολο
- 19.609 93.580.355,00Ft 845.832

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
135.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.038.564,60zł 1 1.038.564,60zł 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 47
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.066,60zł 32 34.131,20zł 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
528,80zł 40 21.152,00zł 1.235
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
225,80zł 69 15.580,20zł 2.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
81,20zł 1.231 99.957,20zł 35.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
80,30zł 1.203 96.600,90zł 34.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
69,10zł 2.067 142.829,70zł 57.969
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
37,80zł 6.347 239.916,60zł 190.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
33,90zł 18.649 632.201,10zł 521.975
Σύνολο
- 29.639 2.320.933,50zł 845.832

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 135.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.184.940,64€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
369.547,60€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
108.690,40€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.625,10€ 0 0,00€ 47
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
248,50€ 14 3.479,00€ 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 23 2.833,60€ 1.235
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,60€ 58 3.050,80€ 2.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ 725 13.702,50€ 35.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 530 9.911,00€ 34.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 903 14.538,30€ 57.969
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 3.866 34.020,80€ 190.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 8.508 67.213,20€ 521.975
Σύνολο
- 14.627 148.749,20€ 845.832

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.184.940,64€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
369.547,60€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
108.690,40€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.625,10€ 1 4.625,10€ 47
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
248,50€ 9 2.236,50€ 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 23 2.833,60€ 1.235
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,60€ 28 1.472,80€ 2.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ 527 9.960,30€ 35.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 425 7.947,50€ 34.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 759 12.219,90€ 57.969
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 2.712 23.865,60€ 190.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 6.428 50.781,20€ 521.975
Σύνολο
- 10.912 115.942,50€ 845.832

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
334.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.940.338,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.158.922,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
151.179,00kr. 2 302.358,00kr. 47
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
18.083,00kr. 24 433.992,00kr. 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
7.724,00kr. 52 401.648,00kr. 1.235
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.799,00kr. 91 254.709,00kr. 2.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
201,00kr. 1.568 315.168,00kr. 35.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
199,00kr. 1.511 300.689,00kr. 34.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
171,00kr. 2.523 431.433,00kr. 57.969
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
93,00kr. 8.296 771.528,00kr. 190.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
84,00kr. 23.014 1.933.176,00kr. 521.975
Σύνολο
- 37.081 5.144.701,00kr. 845.832

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 31 Αυγούστου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 334.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
836.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.540.610,00Kc 0 0,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.806.060,00Kc 0 0,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
119.406,00Kc 0 0,00Kc 47
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.415,00Kc 13 83.395,00Kc 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.180,00Kc 25 79.500,00Kc 1.235
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.357,00Kc 43 58.351,00Kc 2.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
487,00Kc 521 253.727,00Kc 35.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
482,00Kc 634 305.588,00Kc 34.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
415,00Kc 1.069 443.635,00Kc 57.969
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
227,00Kc 3.234 734.118,00Kc 190.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
203,00Kc 9.232 1.874.096,00Kc 521.975
Σύνολο
- 14.771 3.832.410,00Kc 845.832

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 836.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
32.184.940,64€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
369.547,60€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
108.690,40€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.625,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 47
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
248,50€ 787
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
123,20€ 1.235
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
52,60€ 2.475
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
18,90€ 35.579
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
18,70€ 34.778
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
16,10€ 57.969
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
8,80€ 190.976
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 521.975
Σύνολο
- 845.832

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 30 Μαΐου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 31.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 31 Μαΐου 2019
 • 3
 • 3
 • 0
 • 7
 • 2
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 9
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 91
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 906
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.153
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 31 Μαΐου 2019
 • 4
 • 5
 • 6
 • 1
 • 8
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 84
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 729
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 7.082
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 31 Μαΐου 2019
 • 7
 • 7
 • 7
 • 5
 • 7
 • 5
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 28
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 531
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 3.996
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 21.915
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 31 Μαΐου 2019
 • Bryssel
 • 63
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 10
Πόλη 5,00€ 985
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 31 Μαΐου 2019
 • 7
 • 1
 • 6
 • 8
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 13
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 142
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 31 Μαΐου 2019
 • Gjerdrum
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.