Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 44η κλήρωση Eurojackpot το 2015 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015
μετακύλιση τζάκποτ
 • 5
 • 15
 • 16
 • 36
 • 37
 • 3
 • 5
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
561.030
Ποσό
τζάκποτ
19.119.131€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.119.131,20€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.116.663,90€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
78.823,30€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.368,50€ 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,70€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,80€ 725
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
48,00€ 1.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,00€ 25.847
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 21.830
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 32.290
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 132.468
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 345.700
Σύνολο
- 561.030
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 13.137.223 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 44

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.119.131,20€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.116.663,90€ 1 1.116.663,90€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
78.823,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.368,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,70€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,80€ 725
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
48,00€ 1.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,00€ 25.847
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 21.830
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 32.290
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 132.468
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 345.700
Σύνολο
- 561.030

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
7.078.707,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
502.528,00kr. 1 502.528,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
21.504,00kr. 4 86.016,00kr. 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.589,00kr. 54 85.806,00kr. 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
838,00kr. 78 65.364,00kr. 725
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
336,00kr. 154 51.744,00kr. 1.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
127,00kr. 2.131 270.637,00kr. 25.847
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
127,00kr. 2.160 274.320,00kr. 21.830
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
127,00kr. 3.616 459.232,00kr. 32.290
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
57,00kr. 10.918 622.326,00kr. 132.468
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
54,00kr. 31.707 1.712.178,00kr. 345.700
Σύνολο
- 50.823 4.130.151,00kr. 561.030

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.119.131,20€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.116.663,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
78.823,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.368,50€ 2 6.737,00€ 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,70€ 4 978,80€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,80€ 10 1.268,00€ 725
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
48,00€ 17 816,00€ 1.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,00€ 169 2.873,00€ 25.847
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 176 2.992,00€ 21.830
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 299 5.083,00€ 32.290
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 1.100 8.470,00€ 132.468
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 2.836 20.419,20€ 345.700
Σύνολο
- 4.613 49.637,00€ 561.030

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.695.415.100,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
157.427.270,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
11.112.500,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
474.890,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
34.490,00kr. 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
17.870,00kr. 725
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
6.760,00kr. 1.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.390,00kr. 25.847
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.390,00kr. 21.830
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.390,00kr. 32.290
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.080,00kr. 132.468
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.010,00kr. 345.700
Σύνολο
- 561.030

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.119.131,20€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.116.663,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
78.823,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.368,50€ 3 10.105,50€ 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,70€ 27 6.606,90€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,80€ 27 3.423,60€ 725
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
48,00€ 52 2.496,00€ 1.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,00€ 816 13.872,00€ 25.847
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 734 12.478,00€ 21.830
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 1.169 19.873,00€ 32.290
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 4.122 31.739,40€ 132.468
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 11.125 80.100,00€ 345.700
Σύνολο
- 18.075 180.694,40€ 561.030

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.119.131,20€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.116.663,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
78.823,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.368,50€ 2 6.737,00€ 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,70€ 24 5.872,80€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,80€ 50 6.340,00€ 725
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
48,00€ 100 4.800,00€ 1.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,00€ 1.710 29.070,00€ 25.847
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 1.238 21.046,00€ 21.830
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 1.766 30.022,00€ 32.290
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 8.905 68.568,50€ 132.468
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 10.898 78.465,60€ 345.700
Σύνολο
- 24.693 250.921,90€ 561.030

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
- 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
- 0 - 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
- 1 - 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
- - - 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
- - - 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
- - - 725
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
- - - 1.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
- - - 25.847
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
- - - 21.830
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
- - - 32.290
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
- - - 132.468
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
- - - 345.700
Σύνολο
- 1 - 561.030

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.119.131,20€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.116.663,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
78.823,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.368,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,70€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,80€ 725
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
48,00€ 1.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,00€ 25.847
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 21.830
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 32.290
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 132.468
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 345.700
Σύνολο
- 561.030

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.119.131,20€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.116.663,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
78.823,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.368,50€ 0 0,00€ 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,70€ 5 1.223,50€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,80€ 6 760,80€ 725
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
48,00€ 12 576,00€ 1.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,00€ 121 2.057,00€ 25.847
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 84 1.428,00€ 21.830
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 176 2.992,00€ 32.290
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 623 4.797,10€ 132.468
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 1.550 11.160,00€ 345.700
Σύνολο
- 2.577 24.994,40€ 561.030

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
10.488.820,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
740.385,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
31.640,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.295,00kr. 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.190,00kr. 725
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
450,00kr. 1.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
155,00kr. 25.847
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
155,00kr. 21.830
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
155,00kr. 32.290
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
70,00kr. 132.468
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
65,00kr. 345.700
Σύνολο
- 561.030

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.119.131,20€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.116.663,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
78.823,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.368,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,70€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,80€ 725
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
48,00€ 1.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,00€ 25.847
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 21.830
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 32.290
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 132.468
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 345.700
Σύνολο
- 561.030

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.119.131,20€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.116.663,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
21.849.820,00Ft 0 0,00Ft 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
933.750,00Ft 2 1.867.500,00Ft 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
67.830,00Ft 11 746.130,00Ft 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
35.150,00Ft 8 281.200,00Ft 725
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
13.305,00Ft 37 492.285,00Ft 1.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.710,00Ft 682 3.212.220,00Ft 25.847
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.710,00Ft 547 2.576.370,00Ft 21.830
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.710,00Ft 794 3.739.740,00Ft 32.290
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.135,00Ft 3.719 7.940.065,00Ft 132.468
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.995,00Ft 9.846 19.642.770,00Ft 345.700
Σύνολο
- 15.646 40.498.280,00Ft 561.030

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 27 Απριλίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.119.131,20€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.116.663,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
78.823,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.368,50€ 0 0,00€ 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,70€ 5 1.223,50€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,80€ 9 1.141,20€ 725
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
48,00€ 28 1.344,00€ 1.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,00€ 472 8.024,00€ 25.847
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 396 6.732,00€ 21.830
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 590 10.030,00€ 32.290
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 2.279 17.548,30€ 132.468
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 6.936 49.939,20€ 345.700
Σύνολο
- 10.715 95.982,20€ 561.030

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.119.131,20€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.116.663,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
78.823,30€ 1 78.823,30€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.368,50€ 0 0,00€ 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,70€ 9 2.202,30€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,80€ 10 1.268,00€ 725
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
48,00€ 33 1.584,00€ 1.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,00€ 437 7.429,00€ 25.847
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 386 6.562,00€ 21.830
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 579 9.843,00€ 32.290
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 2.437 18.764,90€ 132.468
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 6.235 44.892,00€ 345.700
Σύνολο
- 10.127 171.368,50€ 561.030

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
10.489.270,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
3.240.418,00kr. 1 3.240.418,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
523.501,00kr. 1 523.501,00kr. 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
17.975,00kr. 20 359.500,00kr. 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
12.461,00kr. 25 311.525,00kr. 725
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.840,00kr. 51 195.840,00kr. 1.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
172,00kr. 935 160.820,00kr. 25.847
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
172,00kr. 926 159.272,00kr. 21.830
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
172,00kr. 1.356 233.232,00kr. 32.290
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
78,00kr. 5.049 393.822,00kr. 132.468
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
73,00kr. 13.748 1.003.604,00kr. 345.700
Σύνολο
- 22.112 6.581.534,00kr. 561.030

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
0,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
30.250.425,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.135.323,00Kc 0 0,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
91.252,00Kc 0 0,00Kc 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
6.628,00Kc 11 72.908,00Kc 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.435,00Kc 18 61.830,00Kc 725
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.300,00Kc 23 29.900,00Kc 1.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
460,00Kc 416 191.360,00Kc 25.847
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
460,00Kc 435 200.100,00Kc 21.830
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
460,00Kc 791 363.860,00Kc 32.290
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
208,00Kc 2.309 480.272,00Kc 132.468
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
195,00Kc 6.909 1.347.255,00Kc 345.700
Σύνολο
- 10.912 2.747.485,00Kc 561.030

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν -.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
19.119.131,20€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.116.663,90€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
78.823,30€ 1 78.823,30€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.368,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 39
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
244,70€ 483
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
126,80€ 725
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
48,00€ 1.642
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
17,00€ 25.847
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
17,00€ 21.830
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
17,00€ 32.290
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,70€ 132.468
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 345.700
Σύνολο
- 561.030

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2016.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 18.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015
 • 8
 • 0
 • 7
 • 1
 • 3
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 6
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 83
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 902
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 8.501
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015
 • 4
 • 1
 • 8
 • 2
 • 1
 • 9
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 9
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 52
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 596
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 5.865
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015
 • 4
 • 0
 • 6
 • 7
 • 0
 • 6
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά - 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 33
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 461
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.374
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 23.538
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015
 • 1
 • 8
 • 7
 • 2
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 1
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 12
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 111

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.