Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 39η κλήρωση Eurojackpot το 2018 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018
μετακύλιση τζάκποτ
 • 3
 • 8
 • 13
 • 18
 • 40
 • 6
 • 10
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
742.952
Ποσό
τζάκποτ
38.885.703€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.885.703,24€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
454.542,60€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
106.951,20€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.217,10€ 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,30€ 858
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
72,30€ 2.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,30€ 1.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,90€ 23.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 32.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,00€ 73.835
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 124.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 483.396
Σύνολο
- 742.952
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 21.390.244 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 39

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.885.703,24€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
454.542,60€ 2 909.085,20€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
106.951,20€ 1 106.951,20€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.217,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,30€ 858
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
72,30€ 2.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,30€ 1.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,90€ 23.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 32.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,00€ 73.835
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 124.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 483.396
Σύνολο
- 742.952

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
240.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.897.739,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
681.843,00kr. 2 1.363.686,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
33.289,00kr. 3 99.867,00kr. 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.459,00kr. 70 102.130,00kr. 858
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
490,00kr. 137 67.130,00kr. 2.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
490,00kr. 195 95.550,00kr. 1.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
207,00kr. 2.384 493.488,00kr. 23.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
145,00kr. 2.861 414.845,00kr. 32.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
97,00kr. 5.472 530.784,00kr. 73.835
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
97,00kr. 13.307 1.290.779,00kr. 124.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
63,00kr. 41.795 2.633.085,00kr. 483.396
Σύνολο
- 66.226 7.091.344,00kr. 742.952

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 240.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.885.703,24€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
454.542,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
106.951,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.217,10€ 0 0,00€ 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,30€ 3 672,90€ 858
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
72,30€ 15 1.084,50€ 2.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,30€ 17 1.229,10€ 1.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,90€ 174 4.854,60€ 23.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 248 4.811,20€ 32.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,00€ 497 6.461,00€ 73.835
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 978 12.714,00€ 124.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 3.517 29.542,80€ 483.396
Σύνολο
- 5.449 61.370,10€ 742.952

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
4.989.424.580,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
58.322.360,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
13.722.900,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
669.400,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
28.770,00kr. 858
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
9.270,00kr. 2.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
9.270,00kr. 1.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.570,00kr. 23.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.480,00kr. 32.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
1.660,00kr. 73.835
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.660,00kr. 124.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.070,00kr. 483.396
Σύνολο
- 742.952

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 4.900.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.000.000,00€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
454.542,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
106.951,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.217,10€ 0 0,00€ 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,30€ 29 6.504,70€ 858
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
72,30€ 49 3.542,70€ 2.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,30€ 69 4.988,70€ 1.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,90€ 957 26.700,30€ 23.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 1.201 23.299,40€ 32.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,00€ 2.541 33.033,00€ 73.835
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 5.202 67.626,00€ 124.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 16.731 140.540,40€ 483.396
Σύνολο
- 26.779 306.235,20€ 742.952

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.885.703,24€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
454.542,60€ 1 454.542,60€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
106.951,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.217,10€ 1 5.217,10€ 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,30€ 29 6.504,70€ 858
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
72,30€ 91 6.579,30€ 2.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,30€ 35 2.530,50€ 1.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,90€ 480 13.392,00€ 23.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 857 16.625,80€ 32.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,00€ 2.058 26.754,00€ 73.835
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 2.432 31.616,00€ 124.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 11.220 94.248,00€ 483.396
Σύνολο
- 17.204 658.010,00€ 742.952

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
282.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.373.855,18kn 0 0,00kn 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
793.848,28kn 1 793.848,28kn 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
38.724,07kn 0 0,00kn 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.664,87kn 11 18.313,57kn 858
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
536,65kn 37 19.856,05kn 2.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
536,65kn 24 12.879,60kn 1.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
207,09kn 322 66.682,98kn 23.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
144,00kn 563 81.072,00kn 32.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
96,49kn 1.525 147.147,25kn 73.835
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
96,49kn 1.560 150.524,40kn 124.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
62,35kn 8.507 530.411,45kn 483.396
Σύνολο
- 12.550 1.820.735,58kn 742.952

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 282.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.885.703,24€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
454.542,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
106.951,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.217,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,30€ 858
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
72,30€ 2.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,30€ 1.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,90€ 23.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 32.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,00€ 73.835
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 124.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 483.396
Σύνολο
- 742.952

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.885.703,24€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
454.542,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
106.951,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.217,10€ 0 0,00€ 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,30€ 2 448,60€ 858
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
72,30€ 6 433,80€ 2.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,30€ 7 506,10€ 1.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,90€ 94 2.622,60€ 23.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 115 2.231,00€ 32.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,00€ 210 2.730,00€ 73.835
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 401 5.213,00€ 124.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 1.321 11.096,40€ 483.396
Σύνολο
- 2.156 25.281,50€ 742.952

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
364.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.534.445,00kr. 1 6.534.445,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.012.450,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
49.385,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.120,00kr. 858
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
680,00kr. 2.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
680,00kr. 1.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
260,00kr. 23.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
180,00kr. 32.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
120,00kr. 73.835
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
120,00kr. 124.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 483.396
Σύνολο
- 742.952

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 364.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.885.703,24€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
454.542,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
106.951,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.217,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,30€ 858
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
72,30€ 2.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,30€ 1.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,90€ 23.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 32.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,00€ 73.835
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 124.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 483.396
Σύνολο
- 742.952

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.885.703,24€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
454.542,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
30.908.895,00Ft 0 0,00Ft 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.507.740,00Ft 0 0,00Ft 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
64.825,00Ft 26 1.685.450,00Ft 858
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
20.895,00Ft 67 1.399.965,00Ft 2.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
20.895,00Ft 43 898.485,00Ft 1.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
8.065,00Ft 528 4.258.320,00Ft 23.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.605,00Ft 926 5.190.230,00Ft 32.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
3.755,00Ft 2.451 9.203.505,00Ft 73.835
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.755,00Ft 2.709 10.172.295,00Ft 124.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.430,00Ft 12.653 30.746.790,00Ft 483.396
Σύνολο
- 19.403 63.555.040,00Ft 742.952

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
165.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
316.844,70zł 2 633.689,40zł 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
960,40zł 28 26.891,20zł 858
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
309,60zł 60 18.576,00zł 2.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
309,60zł 80 24.768,00zł 1.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
119,50zł 1.011 120.814,50zł 23.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
83,10zł 1.351 112.268,10zł 32.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
55,70zł 2.861 159.357,70zł 73.835
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
55,70zł 5.047 281.117,90zł 124.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
36,00zł 18.819 677.484,00zł 483.396
Σύνολο
- 29.259 2.054.966,80zł 742.952

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 165.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.885.703,24€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
454.542,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
106.951,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.217,10€ 1 5.217,10€ 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,30€ 12 2.691,60€ 858
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
72,30€ 37 2.675,10€ 2.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,30€ 33 2.385,90€ 1.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,90€ 376 10.490,40€ 23.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 632 12.260,80€ 32.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,00€ 1.383 17.979,00€ 73.835
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 1.868 24.284,00€ 124.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 8.356 70.190,40€ 483.396
Σύνολο
- 12.698 148.174,30€ 742.952

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.885.703,24€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
454.542,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
106.951,20€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.217,10€ 1 5.217,10€ 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,30€ 10 2.243,00€ 858
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
72,30€ 22 1.590,60€ 2.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,30€ 21 1.518,30€ 1.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,90€ 285 7.951,50€ 23.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 394 7.643,60€ 32.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,00€ 920 11.960,00€ 73.835
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 1.401 18.213,00€ 124.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 6.040 50.736,00€ 483.396
Σύνολο
- 9.094 107.073,10€ 742.952

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
394.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.690.652,00kr. 0 0,00kr. 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.440.032,00kr. 1 2.440.032,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
112.487,00kr. 4 449.948,00kr. 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
13.842,00kr. 37 512.154,00kr. 858
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
5.933,00kr. 74 439.042,00kr. 2.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
3.715,00kr. 79 293.485,00kr. 1.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
287,00kr. 1.317 377.979,00kr. 23.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
200,00kr. 1.712 342.400,00kr. 32.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
134,00kr. 3.485 466.990,00kr. 73.835
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
134,00kr. 6.452 864.568,00kr. 124.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
86,00kr. 24.161 2.077.846,00kr. 483.396
Σύνολο
- 37.322 8.264.444,00kr. 742.952

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 394.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.002.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
11.688.562,00Kc 0 0,00Kc 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.750.250,00Kc 0 0,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
134.157,00Kc 0 0,00Kc 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
5.767,00Kc 18 103.806,00Kc 858
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.859,00Kc 41 76.219,00Kc 2.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.859,00Kc 23 42.757,00Kc 1.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
717,00Kc 384 275.328,00Kc 23.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
498,00Kc 548 272.904,00Kc 32.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
334,00Kc 1.240 414.160,00Kc 73.835
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
334,00Kc 2.170 724.780,00Kc 124.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
216,00Kc 7.962 1.719.792,00Kc 483.396
Σύνολο
- 12.386 3.629.746,00Kc 742.952

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 1.002.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
38.885.703,24€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
454.542,60€ 0 0,00€ 4
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
106.951,20€ 1 106.951,20€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.217,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 41
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
224,30€ 858
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
72,30€ 2.115
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72,30€ 1.729
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
27,90€ 23.764
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
19,40€ 32.992
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
13,00€ 73.835
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
13,00€ 124.212
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,40€ 483.396
Σύνολο
- 742.952

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 38.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018
 • 1
 • 7
 • 5
 • 7
 • 4
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 9
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 93
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 959
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 9.160
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018
 • 4
 • 8
 • 7
 • 9
 • 1
 • 8
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 64
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 591
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 6.112
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018
 • 9
 • 0
 • 8
 • 8
 • 5
 • 9
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 41
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 452
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.192
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 22.640
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018
 • New York
 • 89
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 8
Πόλη 5,00€ 1.200
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018
 • 5
 • 4
 • 6
 • 9
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 20
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 147
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018
 • Stryn
 • Kvinne
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.