Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 35η κλήρωση Eurojackpot το 2020 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 28 Αυγούστου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020
1 νικητής τζάκποτ
 • 8
 • 11
 • 22
 • 38
 • 41
 • 4
 • 7
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
1.091.977
Ποσό
τζάκποτ
34.889.569€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
34.889.569,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
585.793,80€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
83.430,60€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.339,10€ 107
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
199,70€ 1.128
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
95,30€ 1.838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
35,60€ 4.209
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,20€ 55.178
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 45.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 75.299
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 281.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 627.944
Σύνολο
- 1.091.977
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 25.029.208 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 35

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
34.889.569,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
585.793,80€ 3 1.757.381,40€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
83.430,60€ 2 166.861,20€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.339,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 107
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
199,70€ 1.128
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
95,30€ 1.838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
35,60€ 4.209
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,20€ 55.178
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 45.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 75.299
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 281.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 627.944
Σύνολο
- 1.091.977

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
220.757.323,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
3.734.465,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
531.900,00kr. 0 0,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
14.941,00kr. 8 119.528,00kr. 107
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.303,00kr. 76 99.028,00kr. 1.128
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
637,00kr. 130 82.810,00kr. 1.838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
256,00kr. 235 60.160,00kr. 4.209
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
114,00kr. 3.170 361.380,00kr. 55.178
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
114,00kr. 3.278 373.692,00kr. 45.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
106,00kr. 5.728 607.168,00kr. 75.299
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
55,00kr. 16.507 907.885,00kr. 281.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
55,00kr. 46.740 2.570.700,00kr. 627.944
Σύνολο
- 75.872 5.182.351,00kr. 1.091.977

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 215.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
34.889.569,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
585.793,80€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
83.430,60€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.339,10€ 0 0,00€ 107
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
199,70€ 6 1.198,20€ 1.128
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
95,30€ 17 1.620,10€ 1.838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
35,60€ 31 1.103,60€ 4.209
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,20€ 369 5.608,80€ 55.178
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 309 4.696,80€ 45.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 554 7.866,80€ 75.299
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 1.860 13.764,00€ 281.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 4.555 33.707,00€ 627.944
Σύνολο
- 7.701 69.565,30€ 1.091.977

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
5.694.675.450,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
95.613.260,00kr. 1 95.613.260,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
13.617.540,00kr. 0 0,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
381.780,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 107
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
32.590,00kr. 1.128
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
15.550,00kr. 1.838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
5.810,00kr. 4.209
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.480,00kr. 55.178
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.480,00kr. 45.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.310,00kr. 75.299
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.200,00kr. 281.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.200,00kr. 627.944
Σύνολο
- 1.091.977

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 28 Αυγούστου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 5.500.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
34.889.569,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
585.793,80€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
83.430,60€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.339,10€ 1 2.339,10€ 107
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
199,70€ 27 5.391,90€ 1.128
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
95,30€ 46 4.383,80€ 1.838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
35,60€ 85 3.026,00€ 4.209
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,20€ 1.128 17.145,60€ 55.178
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 1.083 16.461,60€ 45.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 1.934 27.462,80€ 75.299
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 5.910 43.734,00€ 281.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 16.428 121.567,20€ 627.944
Σύνολο
- 26.642 241.512,00€ 1.091.977

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
34.889.569,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
585.793,80€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
83.430,60€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.339,10€ 2 4.678,20€ 107
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
199,70€ 19 3.794,30€ 1.128
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
95,30€ 23 2.191,90€ 1.838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
35,60€ 81 2.883,60€ 4.209
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,20€ 1.054 16.020,80€ 55.178
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 780 11.856,00€ 45.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 1.260 17.892,00€ 75.299
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 5.376 39.782,40€ 281.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 11.137 82.413,80€ 627.944
Σύνολο
- 19.732 181.513,00€ 1.091.977

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
262.404.936,90kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
4.405.763,37kn 0 0,00kn 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
627.482,71kn 0 0,00kn 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
17.592,40kn 2 35.184,80kn 107
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.501,95kn 12 18.023,40kn 1.128
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
716,75kn 23 16.485,25kn 1.838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
267,75kn 103 27.578,25kn 4.209
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
114,32kn 1.201 137.298,32kn 55.178
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
114,32kn 834 95.342,88kn 45.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
106,80kn 1.313 140.228,40kn 75.299
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
55,66kn 6.007 334.349,62kn 281.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
55,66kn 11.595 645.377,70kn 627.944
Σύνολο
- 21.090 1.449.868,62kn 1.091.977

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 255.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
34.889.569,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
585.793,80€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
83.430,60€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.339,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 107
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
199,70€ 1.128
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
95,30€ 1.838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
35,60€ 4.209
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,20€ 55.178
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 45.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 75.299
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 281.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 627.944
Σύνολο
- 1.091.977

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
34.889.569,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
585.793,80€ 1 585.793,80€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
83.430,60€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.339,10€ 0 0,00€ 107
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
199,70€ 6 1.198,20€ 1.128
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
95,30€ 3 285,90€ 1.838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
35,60€ 12 427,20€ 4.209
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,20€ 152 2.310,40€ 55.178
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 165 2.508,00€ 45.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 241 3.422,20€ 75.299
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 871 6.445,40€ 281.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 2.003 14.822,20€ 627.944
Σύνολο
- 3.454 617.213,30€ 1.091.977

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
365.293.785,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.133.260,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
873.515,00kr. 0 0,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
24.490,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 107
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.090,00kr. 1.128
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
995,00kr. 1.838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
370,00kr. 4.209
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
155,00kr. 55.178
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
155,00kr. 45.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
145,00kr. 75.299
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,00kr. 281.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 627.944
Σύνολο
- 1.091.977

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 360.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
34.889.569,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
585.793,80€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
83.430,60€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.339,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 107
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
199,70€ 1.128
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
95,30€ 1.838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
35,60€ 4.209
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,20€ 55.178
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 45.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 75.299
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 281.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 627.944
Σύνολο
- 1.091.977

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 28 Αυγούστου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
34.889.569,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
585.793,80€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
26.238.925,00Ft 1 26.238.925,00Ft 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
735.645,00Ft 8 5.885.160,00Ft 107
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
62.805,00Ft 44 2.763.420,00Ft 1.128
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
29.970,00Ft 58 1.738.260,00Ft 1.838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
11.195,00Ft 163 1.824.785,00Ft 4.209
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.780,00Ft 1.693 8.092.540,00Ft 55.178
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
4.780,00Ft 1.267 6.056.260,00Ft 45.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.465,00Ft 1.886 8.420.990,00Ft 75.299
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.325,00Ft 8.254 19.190.550,00Ft 281.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.325,00Ft 14.261 33.156.825,00Ft 627.944
Σύνολο
- 27.635 113.367.715,00Ft 1.091.977

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
150.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
863.789,20zł 1 863.789,20zł 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
10.321,10zł 2 20.642,20zł 107
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
881,20zł 40 35.248,00zł 1.128
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
420,50zł 52 21.866,00zł 1.838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
157,10zł 145 22.779,50zł 4.209
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
67,10zł 1.939 130.106,90zł 55.178
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
67,10zł 1.576 105.749,60zł 45.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
62,70zł 2.485 155.809,50zł 75.299
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
32,70zł 10.010 327.327,00zł 281.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
32,70zł 21.214 693.697,80zł 627.944
Σύνολο
- 37.464 2.377.015,70zł 1.091.977

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 150.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
34.889.569,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
585.793,80€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
83.430,60€ 1 83.430,60€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.339,10€ 4 9.356,40€ 107
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
199,70€ 26 5.192,20€ 1.128
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
95,30€ 37 3.526,10€ 1.838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
35,60€ 104 3.702,40€ 4.209
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,20€ 1.292 19.638,40€ 55.178
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 823 12.509,60€ 45.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 1.338 18.999,60€ 75.299
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 5.952 44.044,80€ 281.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 11.585 85.729,00€ 627.944
Σύνολο
- 21.162 286.129,10€ 1.091.977

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
34.889.569,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
585.793,50€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
83.430,60€ 0 0,00€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.339,10€ 0 0,00€ 107
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
199,70€ 14 2.795,80€ 1.128
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
95,30€ 17 1.620,10€ 1.838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
35,60€ 51 1.815,60€ 4.209
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,20€ 686 10.427,20€ 55.178
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 464 7.052,80€ 45.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 853 12.112,60€ 75.299
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 3.486 25.796,40€ 281.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 6.931 51.289,40€ 627.944
Σύνολο
- 12.502 112.909,90€ 1.091.977

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
360.063.841,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.045.450,00kr. 0 0,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.415.335,00kr. 1 1.415.335,00kr. 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
103.956,00kr. 4 415.824,00kr. 107
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
10.353,00kr. 70 724.710,00kr. 1.128
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
6.425,00kr. 96 616.800,00kr. 1.838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.121,00kr. 182 386.022,00kr. 4.209
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
156,00kr. 2.390 372.840,00kr. 55.178
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
156,00kr. 2.243 349.908,00kr. 45.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
146,00kr. 3.911 571.006,00kr. 75.299
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
76,00kr. 12.776 970.976,00kr. 281.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
76,00kr. 31.912 2.425.312,00kr. 627.944
Σύνολο
- 53.585 8.248.733,00kr. 1.091.977

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 352.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
914.106.707,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
15.347.797,00Kc 0 0,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.185.881,00Kc 0 0,00Kc 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
61.284,00Kc 4 245.136,00Kc 107
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
5.232,00Kc 16 83.712,00Kc 1.128
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.496,00Kc 49 122.304,00Kc 1.838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
932,00Kc 94 87.608,00Kc 4.209
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
398,00Kc 1.119 445.362,00Kc 55.178
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
398,00Kc 1.001 398.398,00Kc 45.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
372,00Kc 1.651 614.172,00Kc 75.299
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
193,00Kc 5.486 1.058.798,00Kc 281.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
193,00Kc 13.197 2.547.021,00Kc 627.944
Σύνολο
- 22.617 5.602.511,00Kc 1.091.977

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 910.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
34.889.569,00€ 1 34.889.569,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
585.793,80€ 2 1.171.587,60€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
83.430,60€ 3 250.291,80€ 9
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
2.339,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 107
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
199,70€ 1.128
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
95,30€ 1.838
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
35,60€ 4.209
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
15,20€ 55.178
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,20€ 45.224
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,20€ 75.299
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,40€ 281.033
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,40€ 627.944
Σύνολο
- 1.091.977

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 28 Αυγούστου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 34.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020
 • 6
 • 7
 • 0
 • 0
 • 5
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 2
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 89
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.054
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 10.925
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020
 • 5
 • 6
 • 9
 • 7
 • 4
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 5
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 93
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 977
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 9.177
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020
 • 3
 • 8
 • 4
 • 0
 • 7
 • 7
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 1
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 32
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 497
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.302
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 23.921
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020
 • Oslo
 • 65
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 15
Πόλη 5,00€ 1.208
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020
 • 7
 • 9
 • 4
 • 8
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 18
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 190
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020
 • Oslo
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.