Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 21η κλήρωση Eurojackpot το 2021 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 28 Μαΐου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 28 Μαΐου 2021
1 νικητής τζάκποτ
 • 15
 • 26
 • 35
 • 37
 • 43
 • 3
 • 8
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
1.712.915
Ποσό
τζάκποτ
90.000.000€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.724.741,30€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.992,40€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.475,10€ 122
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
226,70€ 1.683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
107,10€ 2.770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,60€ 5.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,90€ 78.864
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,90€ 73.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 118.711
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 421.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 1.010.700
Σύνολο
- 1.712.915
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 28 Μαΐου 2024.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 42.396.972 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 21

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 1 90.000.000,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.724.741,30€ 3 8.174.223,90€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.992,40€ 6 635.954,40€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.475,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 122
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
226,70€ 1.683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
107,10€ 2.770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,60€ 5.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,90€ 78.864
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,90€ 73.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 118.711
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 421.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 1.010.700
Σύνολο
- 1.712.915

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 28 Μαΐου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
570.000.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
17.223.419,00kr. 1 17.223.419,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
675.731,00kr. 2 1.351.462,00kr. 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
22.183,00kr. 10 221.830,00kr. 122
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.475,00kr. 133 196.175,00kr. 1.683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
712,00kr. 223 158.776,00kr. 2.770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
314,00kr. 295 92.630,00kr. 5.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
126,00kr. 5.106 643.356,00kr. 78.864
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
126,00kr. 5.510 694.260,00kr. 73.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
114,00kr. 9.654 1.100.556,00kr. 118.711
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
59,00kr. 27.231 1.606.629,00kr. 421.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
59,00kr. 79.450 4.687.550,00kr. 1.010.700
Σύνολο
- 127.615 27.976.643,00kr. 1.712.915

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 570.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.724.741,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.992,40€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.475,10€ 0 0,00€ 122
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
226,70€ 9 2.040,30€ 1.683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
107,10€ 28 2.998,80€ 2.770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,60€ 32 1.427,20€ 5.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,90€ 431 7.283,90€ 78.864
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,90€ 430 7.267,00€ 73.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 885 13.540,50€ 118.711
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 2.397 18.936,30€ 421.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 6.281 49.619,90€ 1.010.700
Σύνολο
- 10.493 103.113,90€ 1.712.915

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.239.900.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
400.836.690,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
15.592.540,00kr. 0 0,00kr. 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
511.220,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 122
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
33.340,00kr. 1.683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
15.750,00kr. 2.770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
6.560,00kr. 5.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.480,00kr. 78.864
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.480,00kr. 73.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.250,00kr. 118.711
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.160,00kr. 421.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.160,00kr. 1.010.700
Σύνολο
- 1.712.915

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 28 Μαΐου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 13.300.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.724.741,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.992,40€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.475,10€ 1 3.475,10€ 122
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
226,70€ 48 10.881,60€ 1.683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
107,10€ 81 8.675,10€ 2.770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,60€ 143 6.377,80€ 5.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,90€ 2.100 35.490,00€ 78.864
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,90€ 2.185 36.926,50€ 73.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 3.663 56.043,90€ 118.711
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 10.685 84.411,50€ 421.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 31.952 252.420,80€ 1.010.700
Σύνολο
- 50.858 494.702,30€ 1.712.915

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 27 Ιουνίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.724.741,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.992,40€ 1 105.992,40€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.475,10€ 0 0,00€ 122
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
226,70€ 16 3.627,20€ 1.683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
107,10€ 23 2.463,30€ 2.770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,60€ 59 2.631,40€ 5.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,90€ 956 16.156,40€ 78.864
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,90€ 837 14.145,30€ 73.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 1.282 19.614,60€ 118.711
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 5.583 44.105,70€ 421.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 11.888 93.915,20€ 1.010.700
Σύνολο
- 20.645 302.651,50€ 1.712.915

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 27 Ιουνίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
675.846.630,01kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
20.461.191,40kn 0 0,00kn 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
795.940,08kn 0 0,00kn 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
26.095,95kn 0 0,00kn 122
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.702,39kn 18 30.643,02kn 1.683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
804,26kn 19 15.280,94kn 2.770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
334,92kn 87 29.138,04kn 5.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
126,91kn 1.054 133.763,14kn 78.864
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
126,91kn 838 106.350,58kn 73.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
114,90kn 1.330 152.817,00kn 118.711
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
59,33kn 5.540 328.688,20kn 421.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
59,33kn 11.684 693.211,72kn 1.010.700
Σύνολο
- 20.570 1.489.892,64kn 1.712.915

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 27 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 675.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.724.741,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.992,40€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.475,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 122
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
226,70€ 1.683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
107,10€ 2.770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,60€ 5.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,90€ 78.864
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,90€ 73.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 118.711
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 421.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 1.010.700
Σύνολο
- 1.712.915

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 27 Ιουνίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.724.741,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.992,40€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.475,10€ 0 0,00€ 122
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
226,70€ 4 906,80€ 1.683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
107,10€ 11 1.178,10€ 2.770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,60€ 11 490,60€ 5.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,90€ 204 3.447,60€ 78.864
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,90€ 181 3.058,90€ 73.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 429 6.563,70€ 118.711
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 1.196 9.448,40€ 421.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 3.043 24.039,70€ 1.010.700
Σύνολο
- 5.079 49.133,80€ 1.712.915

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 27 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
916.110.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
27.735.140,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.078.895,00kr. 1 1.078.895,00kr. 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
35.370,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 122
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.305,00kr. 1.683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.090,00kr. 2.770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
450,00kr. 5.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
170,00kr. 78.864
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
170,00kr. 73.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
155,00kr. 118.711
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
80,00kr. 421.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
80,00kr. 1.010.700
Σύνολο
- 1.712.915

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 28 Αυγούστου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 910.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.724.741,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.992,40€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.475,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 122
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
226,70€ 1.683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
107,10€ 2.770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,60€ 5.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,90€ 78.864
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,90€ 73.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 118.711
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 421.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 1.010.700
Σύνολο
- 1.712.915

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 28 Μαΐου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.724.741,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
34.235.545,00Ft 0 0,00Ft 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.122.455,00Ft 1 1.122.455,00Ft 122
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
73.225,00Ft 21 1.537.725,00Ft 1.683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
34.595,00Ft 39 1.349.205,00Ft 2.770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
14.405,00Ft 91 1.310.855,00Ft 5.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
5.460,00Ft 1.292 7.054.320,00Ft 78.864
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.460,00Ft 994 5.427.240,00Ft 73.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.940,00Ft 1.472 7.271.680,00Ft 118.711
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.550,00Ft 7.246 18.477.300,00Ft 421.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.550,00Ft 14.412 36.750.600,00Ft 1.010.700
Σύνολο
- 25.568 80.301.380,00Ft 1.712.915

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
405.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.142.235,30zł 1 1.142.235,30zł 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
15.631,00zł 5 78.155,00zł 122
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.019,70zł 59 60.162,30zł 1.683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
481,80zł 76 36.616,80zł 2.770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
200,70zł 166 33.316,20zł 5.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
76,10zł 2.251 171.301,10zł 78.864
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
76,10zł 2.283 173.736,30zł 73.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
68,90zł 3.690 254.241,00zł 118.711
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
35,60zł 12.321 438.627,60zł 421.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
35,60zł 30.969 1.102.496,40zł 1.010.700
Σύνολο
- 51.821 3.490.888,00zł 1.712.915

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 28 Μαΐου 2024.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 405.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.724.741,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.992,40€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.475,10€ 1 3.475,10€ 122
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
226,70€ 20 4.534,00€ 1.683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
107,10€ 23 2.463,30€ 2.770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,60€ 91 4.058,60€ 5.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,90€ 1.319 22.291,10€ 78.864
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,90€ 885 14.956,50€ 73.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 1.423 21.771,90€ 118.711
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 6.603 52.163,70€ 421.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 12.803 101.143,70€ 1.010.700
Σύνολο
- 23.168 226.857,90€ 1.712.915

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.724.741,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.992,40€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.475,10€ 1 3.475,10€ 122
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
226,70€ 17 3.853,90€ 1.683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
107,10€ 24 2.570,40€ 2.770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,60€ 65 2.899,00€ 5.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,90€ 934 15.784,60€ 78.864
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,90€ 675 11.407,50€ 73.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 1.157 17.702,10€ 118.711
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 4.757 37.580,30€ 421.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 9.666 76.361,40€ 1.010.700
Σύνολο
- 17.296 171.634,30€ 1.712.915

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
912.060.000,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
27.612.528,00kr. 0 0,00kr. 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.209.737,00kr. 1 2.209.737,00kr. 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
187.378,00kr. 3 562.134,00kr. 122
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
16.130,00kr. 60 967.800,00kr. 1.683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
7.876,00kr. 110 866.360,00kr. 2.770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.595,00kr. 213 552.735,00kr. 5.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
171,00kr. 2.913 498.123,00kr. 78.864
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
171,00kr. 2.902 496.242,00kr. 73.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
155,00kr. 4.754 736.870,00kr. 118.711
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
80,00kr. 16.231 1.298.480,00kr. 421.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
80,00kr. 40.967 3.277.360,00kr. 1.010.700
Σύνολο
- 68.154 11.465.841,00kr. 1.712.915

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 28 Αυγούστου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 915.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.290.500.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
69.344.666,00Kc 1 69.344.666,00Kc 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.697.506,00Kc 0 0,00Kc 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
88.441,00Kc 1 88.441,00Kc 122
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
5.769,00Kc 39 224.991,00Kc 1.683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.725,00Kc 78 212.550,00Kc 2.770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.135,00Kc 145 164.575,00Kc 5.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
430,00Kc 1.982 852.260,00Kc 78.864
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
430,00Kc 1.974 848.820,00Kc 73.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
389,00Kc 3.460 1.345.940,00Kc 118.711
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
201,00Kc 11.413 2.294.013,00Kc 421.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
201,00Kc 28.426 5.713.626,00Kc 1.010.700
Σύνολο
- 47.519 81.089.882,00Kc 1.712.915

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 2.291.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
90.000.000,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
2.724.741,30€ 0 0,00€ 5
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.992,40€ 0 0,00€ 12
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
3.475,10€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 122
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
226,70€ 1.683
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
107,10€ 2.770
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
44,60€ 5.696
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
16,90€ 78.864
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
16,90€ 73.269
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,30€ 118.711
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
7,90€ 421.082
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,90€ 1.010.700
Σύνολο
- 1.712.915

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 28 Μαΐου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 90.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 28 Μαΐου 2021
 • 0
 • 7
 • 0
 • 9
 • 5
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 9
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 135
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.357
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 13.422
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 28 Μαΐου 2021
 • 7
 • 8
 • 2
 • 4
 • 8
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 29
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 183
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 1.952
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 19.985
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 28 Μαΐου 2021
 • 0
 • 1
 • 9
 • 1
 • 5
 • 8
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 30
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 615
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 5.280
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 28.486
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 28 Μαΐου 2021
 • Malaga
 • 92
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 22
Πόλη 5,00€ 1.454
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 28 Μαΐου 2021
 • 6
 • 9
 • 1
 • 2
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 2
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 19
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 224
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 28 Μαΐου 2021
 • Røros
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.