Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 4η κλήρωση Eurojackpot το 2022 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022
1 νικητής τζάκποτ
 • 5
 • 21
 • 23
 • 29
 • 35
 • 7
 • 9
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
883.709
Ποσό
τζάκποτ
11.134.617€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.134.617,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
918.059,80€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
81.005,20€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.235,50€ 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
223,90€ 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
101,00€ 1.497
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
55,70€ 2.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 33.447
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,80€ 40.979
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 65.634
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 167.584
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 571.314
Σύνολο
- 883.709
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2025.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 21.601.408 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 4

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.134.617,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
918.059,80€ 2 1.836.119,60€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
81.005,20€ 6 486.031,20€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.235,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
223,90€ 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
101,00€ 1.497
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
55,70€ 2.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 33.447
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,80€ 40.979
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 65.634
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 167.584
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 571.314
Σύνολο
- 883.709

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
70.445.634,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.852.661,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
516.438,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
27.031,00kr. 2 54.062,00kr. 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.457,00kr. 50 72.850,00kr. 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
673,00kr. 110 74.030,00kr. 1.497
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
385,00kr. 132 50.820,00kr. 2.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
150,00kr. 2.301 345.150,00kr. 33.447
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
118,00kr. 2.620 309.160,00kr. 40.979
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
105,00kr. 4.432 465.360,00kr. 65.634
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,00kr. 11.621 871.575,00kr. 167.584
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
54,00kr. 36.555 1.973.970,00kr. 571.314
Σύνολο
- 57.823 4.216.977,00kr. 883.709

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 28 Απριλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.134.617,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
918.059,80€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
81.005,20€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.235,50€ 0 0,00€ 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
223,90€ 4 895,60€ 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
101,00€ 11 1.111,00€ 1.497
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
55,70€ 13 724,10€ 2.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 249 4.980,00€ 33.447
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,80€ 285 4.503,00€ 40.979
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 513 7.233,30€ 65.634
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 1.286 12.860,00€ 167.584
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 4.120 29.664,00€ 571.314
Σύνολο
- 6.481 61.971,00€ 883.709

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 28 Απριλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.598.040.230,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
131.759.940,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
11.625.860,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
607.870,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
32.130,00kr. 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
14.490,00kr. 1.497
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
7.990,00kr. 2.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
2.870,00kr. 33.447
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
2.260,00kr. 40.979
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.020,00kr. 65.634
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.430,00kr. 167.584
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.030,00kr. 571.314
Σύνολο
- 883.709

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.500.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.134.617,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
918.059,80€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
81.005,20€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.235,50€ 0 0,00€ 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
223,90€ 25 5.597,50€ 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
101,00€ 38 3.838,00€ 1.497
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
55,70€ 76 4.233,20€ 2.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 1.111 22.220,00€ 33.447
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,80€ 1.215 19.197,00€ 40.979
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 1.951 27.509,10€ 65.634
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 5.725 57.250,00€ 167.584
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 17.467 125.762,40€ 571.314
Σύνολο
- 27.608 265.607,20€ 883.709

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.134.617,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
918.059,80€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
81.005,20€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.235,50€ 1 4.235,50€ 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
223,90€ 16 3.582,40€ 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
101,00€ 31 3.131,00€ 1.497
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
55,70€ 40 2.228,00€ 2.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 673 13.460,00€ 33.447
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,80€ 752 11.881,60€ 40.979
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 1.250 17.625,00€ 65.634
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 3.560 35.600,00€ 167.584
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 10.923 78.645,60€ 571.314
Σύνολο
- 17.246 170.389,10€ 883.709

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
83.803.525,72kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.909.680,69kn 0 0,00kn 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
609.677,13kn 0 0,00kn 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
31.878,05kn 0 0,00kn 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.685,16kn 24 40.443,84kn 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
760,17kn 28 21.284,76kn 1.497
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
419,22kn 61 25.572,42kn 2.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
150,53kn 757 113.951,21kn 33.447
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
118,92kn 1.055 125.460,60kn 40.979
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
106,12kn 1.439 152.706,68kn 65.634
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
75,26kn 3.715 279.590,90kn 167.584
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
54,19kn 13.183 714.386,77kn 571.314
Σύνολο
- 20.262 1.473.397,18kn 883.709

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 29 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 75.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.134.617,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
918.059,80€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
81.005,20€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.235,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
223,90€ 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
101,00€ 1.497
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
55,70€ 2.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 33.447
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,80€ 40.979
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 65.634
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 167.584
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 571.314
Σύνολο
- 883.709

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.134.617,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
918.059,80€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
81.005,20€ 1 81.005,20€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.235,50€ 0 0,00€ 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
223,90€ 5 1.119,50€ 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
101,00€ 8 808,00€ 1.497
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
55,70€ 14 779,80€ 2.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 157 3.140,00€ 33.447
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,80€ 202 3.191,60€ 40.979
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 293 4.131,30€ 65.634
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 821 8.210,00€ 167.584
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 2.470 17.784,00€ 571.314
Σύνολο
- 3.971 120.169,40€ 883.709

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 29 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
111.635.670,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.204.465,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
812.155,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
42.465,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.240,00kr. 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.010,00kr. 1.497
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
555,00kr. 2.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
200,00kr. 33.447
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
155,00kr. 40.979
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
140,00kr. 65.634
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
100,00kr. 167.584
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
70,00kr. 571.314
Σύνολο
- 883.709

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 28 Απριλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 100.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.134.617,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
918.059,80€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
81.005,20€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.235,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
223,90€ 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
101,00€ 1.497
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
55,70€ 2.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 33.447
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,80€ 40.979
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 65.634
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 167.584
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 571.314
Σύνολο
- 883.709

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.134.617,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
918.059,80€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
26.164.680,00Ft 0 0,00Ft 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.368.065,00Ft 2 2.736.130,00Ft 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
72.320,00Ft 17 1.229.440,00Ft 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
32.625,00Ft 37 1.207.125,00Ft 1.497
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
17.990,00Ft 60 1.079.400,00Ft 2.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
6.460,00Ft 967 6.246.820,00Ft 33.447
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
5.105,00Ft 1.125 5.743.125,00Ft 40.979
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.555,00Ft 1.613 7.347.215,00Ft 65.634
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.230,00Ft 5.135 16.586.050,00Ft 167.584
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.325,00Ft 17.142 39.855.150,00Ft 571.314
Σύνολο
- 26.098 82.030.455,00Ft 883.709

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
211.280,60zł 2 422.561,20zł 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
1.023,60zł 34 34.802,40zł 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
461,70zł 75 34.627,50zł 1.497
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
254,70zł 110 28.017,00zł 2.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
91,50zł 1.668 152.622,00zł 33.447
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
72,30zł 1.972 142.575,60zł 40.979
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
64,50zł 2.828 182.406,00zł 65.634
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
45,80zł 7.888 361.270,40zł 167.584
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
33,00zł 25.334 836.022,00zł 571.314
Σύνολο
- 39.911 2.194.904,10zł 883.709

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.134.617,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
918.059,80€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
81.005,20€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.235,50€ 2 8.471,00€ 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
223,90€ 15 3.358,50€ 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
101,00€ 31 3.131,00€ 1.497
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
55,70€ 46 2.562,20€ 2.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 737 14.740,00€ 33.447
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,80€ 947 14.962,60€ 40.979
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 1.563 22.038,30€ 65.634
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 3.532 35.320,00€ 167.584
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 12.976 93.427,20€ 571.314
Σύνολο
- 19.849 198.010,80€ 883.709

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.134.617,00€ 1 11.134.617,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
918.059,80€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
81.005,20€ 0 0,00€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.235,50€ 0 0,00€ 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
223,90€ 9 2.015,10€ 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
101,00€ 22 2.222,00€ 1.497
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
55,70€ 28 1.559,60€ 2.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 364 7.280,00€ 33.447
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,80€ 512 8.089,60€ 40.979
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 798 11.251,80€ 65.634
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 1.936 19.360,00€ 167.584
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 7.004 50.428,80€ 571.314
Σύνολο
- 10.674 11.236.823,90€ 883.709

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 28 Απριλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
117.181.822,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.661.753,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
852.506,00kr. 0 0,00kr. 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
105.827,00kr. 5 529.135,00kr. 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
12.862,00kr. 53 681.686,00kr. 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
6.125,00kr. 99 606.375,00kr. 1.497
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.259,00kr. 183 413.397,00kr. 2.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
210,00kr. 2.329 489.090,00kr. 33.447
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
166,00kr. 2.613 433.758,00kr. 40.979
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
148,00kr. 4.420 654.160,00kr. 65.634
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
105,00kr. 11.347 1.191.435,00kr. 167.584
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
75,00kr. 37.013 2.775.975,00kr. 571.314
Σύνολο
- 58.062 7.775.011,00kr. 883.709

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 28 Απριλίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 105.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
243.000.000,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
22.432.791,00Kc 0 0,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.979.362,00Kc 0 0,00Kc 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
103.494,00Kc 3 310.482,00Kc 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
5.470,00Kc 7 38.290,00Kc 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
2.467,00Kc 32 78.944,00Kc 1.497
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.361,00Kc 46 62.606,00Kc 2.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
488,00Kc 682 332.816,00Kc 33.447
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
386,00Kc 780 301.080,00Kc 40.979
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
344,00Kc 1.243 427.592,00Kc 65.634
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
244,00Kc 3.395 828.380,00Kc 167.584
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
175,00Kc 11.052 1.934.100,00Kc 571.314
Σύνολο
- 17.240 4.314.290,00Kc 883.709

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 243.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.134.617,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
918.059,80€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
81.005,20€ 1 81.005,20€ 8
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.235,50€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 51
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
223,90€ 868
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
101,00€ 1.497
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
55,70€ 2.324
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
20,00€ 33.447
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
15,80€ 40.979
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
14,10€ 65.634
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
10,00€ 167.584
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
7,20€ 571.314
Σύνολο
- 883.709

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022
 • 7
 • 9
 • 2
 • 5
 • 6
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 12
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 140
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.104
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 11.662
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022
 • 6
 • 1
 • 1
 • 5
 • 9
 • 2
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 72
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 765
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 7.477
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022
 • 1
 • 3
 • 7
 • 2
 • 7
 • 7
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 39
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 515
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.256
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 22.471
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022
 • Hanoi
 • 19
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 7
Πόλη 5,00€ 1.007
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022
 • 4
 • 0
 • 3
 • 7
 • 0
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 4
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 30
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 224
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022
 • Drammen
 • Karmøy
 • Kristiansand
 • Lillehammer
 • Oslo
 • Øygarden
 • Tønsberg
 • Trondheim
 • Trondheim
 • Volda
 • Kvinne
 • Kvinne
 • Kvinne
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 100.000,00kr. 10
Λιθουανία | Joker
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022
 • 7
 • 6
 • 4
 • 9
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 18.349,20€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 14
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 88
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 980
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 976

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.