Αποτελέσματα Eurojackpot για την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 91η κλήρωση Eurojackpot το 2022 που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022
μετακύλιση τζάκποτ
 • 28
 • 33
 • 34
 • 37
 • 44
 • 4
 • 11
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
0
Σύνολο
νικητών
291.466
Ποσό
τζάκποτ
13.701.972€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.701.972,16€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
884.360,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
249.368,90€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
11.752,20€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
412,90€ 249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
194,60€ 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,00€ 596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,90€ 8.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ 12.983
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,10€ 30.548
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 44.146
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,70€ 193.876
Σύνολο
- 291.466
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 10.283.256 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 91

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.701.972,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
884.360,00€ 1 884.360,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
249.368,90€ 1 249.368,90€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
11.752,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
412,90€ 249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
194,60€ 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,00€ 596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,90€ 8.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ 12.983
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,10€ 30.548
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 44.146
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,70€ 193.876
Σύνολο
- 291.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 14.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
88.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
5.637.825,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.589.756,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
74.950,00kr. 1 74.950,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.662,00kr. 13 34.606,00kr. 249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.270,00kr. 44 55.880,00kr. 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
909,00kr. 40 36.360,00kr. 596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
226,00kr. 537 121.362,00kr. 8.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
168,00kr. 850 142.800,00kr. 12.983
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
135,00kr. 1.918 258.930,00kr. 30.548
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
117,00kr. 2.929 342.693,00kr. 44.146
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
80,00kr. 11.672 933.760,00kr. 193.876
Σύνολο
- 18.004 2.001.341,00kr. 291.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 88.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.701.972,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
884.360,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
249.368,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
11.752,20€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
412,90€ 3 1.238,70€ 249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
194,60€ 8 1.556,80€ 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,00€ 6 828,00€ 596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,90€ 60 1.854,00€ 8.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ 116 2.610,00€ 12.983
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,10€ 255 4.615,50€ 30.548
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 405 6.358,50€ 44.146
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,70€ 1.648 17.633,60€ 193.876
Σύνολο
- 2.501 36.695,10€ 291.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 14.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
2.077.081.900,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
134.060.130,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
37.801.830,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.781.510,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
62.590,00kr. 249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
29.490,00kr. 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
20.910,00kr. 596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
4.680,00kr. 8.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.410,00kr. 12.983
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.740,00kr. 30.548
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
2.370,00kr. 44.146
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.620,00kr. 193.876
Σύνολο
- 291.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 2.100.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.701.972,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
884.360,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
249.368,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
11.752,20€ 1 11.752,20€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
412,90€ 10 4.129,00€ 249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
194,60€ 31 6.032,60€ 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,00€ 23 3.174,00€ 596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,90€ 356 11.000,40€ 8.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ 484 10.890,00€ 12.983
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,10€ 1.252 22.661,20€ 30.548
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 1.788 28.071,60€ 44.146
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,70€ 7.655 81.908,50€ 193.876
Σύνολο
- 11.600 179.619,50€ 291.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 14.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.701.972,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
884.360,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
249.368,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
11.752,20€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
412,90€ 10 4.129,00€ 249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
194,60€ 8 1.556,80€ 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,00€ 17 2.346,00€ 596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,90€ 190 5.871,00€ 8.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ 268 6.030,00€ 12.983
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,10€ 668 12.090,80€ 30.548
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 935 14.679,50€ 44.146
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,70€ 4.113 44.009,10€ 193.876
Σύνολο
- 6.209 90.712,20€ 291.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 14.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
105.000.000,00kn 0 0,00kn 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
6.665.759,15kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.879.588,66kn 0 0,00kn 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
88.580,82kn 0 0,00kn 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.112,19kn 1 3.112,19kn 249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.466,77kn 5 7.333,85kn 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.040,16kn 5 5.200,80kn 596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
232,91kn 120 27.949,20kn 8.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
169,59kn 189 32.052,51kn 12.983
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
136,43kn 491 66.987,13kn 30.548
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
118,34kn 724 85.678,16kn 44.146
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
80,65kn 3.593 289.775,45kn 193.876
Σύνολο
- 5.128 518.089,29kn 291.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 105.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.701.972,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
884.360,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
249.368,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
11.752,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
412,90€ 249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
194,60€ 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,00€ 596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,90€ 8.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ 12.983
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,10€ 30.548
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 44.146
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,70€ 193.876
Σύνολο
- 291.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 14.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.701.972,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
884.360,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
249.368,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
11.752,20€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
412,90€ 0 0,00€ 249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
194,60€ 3 583,80€ 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,00€ 1 138,00€ 596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,90€ 58 1.792,20€ 8.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ 89 2.002,50€ 12.983
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,10€ 154 2.787,40€ 30.548
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 274 4.301,80€ 44.146
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,70€ 1.142 12.219,40€ 193.876
Σύνολο
- 1.721 23.825,10€ 291.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 14.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
146.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.276.490,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.615.755,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
123.270,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
4.330,00kr. 249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.040,00kr. 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.445,00kr. 596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
320,00kr. 8.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
235,00kr. 12.983
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
185,00kr. 30.548
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
160,00kr. 44.146
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
110,00kr. 193.876
Σύνολο
- 291.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 146.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.701.972,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
884.360,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
249.368,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
11.752,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
412,90€ 249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
194,60€ 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,00€ 596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,90€ 8.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ 12.983
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,10€ 30.548
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 44.146
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,70€ 193.876
Σύνολο
- 291.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 14.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.701.972,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
884.360,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
93.263.970,00Ft 0 0,00Ft 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
4.395.325,00Ft 0 0,00Ft 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
154.425,00Ft 4 617.700,00Ft 249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
72.780,00Ft 5 363.900,00Ft 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
51.610,00Ft 9 464.490,00Ft 596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
11.555,00Ft 179 2.068.345,00Ft 8.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
8.415,00Ft 308 2.591.820,00Ft 12.983
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
6.770,00Ft 770 5.212.900,00Ft 30.548
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
5.870,00Ft 1.010 5.928.700,00Ft 44.146
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
4.000,00Ft 4.820 19.280.000,00Ft 193.876
Σύνολο
- 7.105 36.527.855,00Ft 291.466

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 25 Ιουνίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 14.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
70.000.000,00zł 0 0,00zł 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
15.475,40zł 15 232.131,00zł 249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
902,30zł 44 39.701,20zł 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
639,90zł 33 21.116,70zł 596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
143,30zł 466 66.777,80zł 8.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
104,40zł 679 70.887,60zł 12.983
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
84,00zł 1.624 136.416,00zł 30.548
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
72,80zł 2.382 173.409,60zł 44.146
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
49,60zł 10.308 511.276,80zł 193.876
Σύνολο
- 15.551 1.251.716,70zł 291.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 70.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.701.972,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
884.360,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
249.368,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
11.752,20€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
412,90€ 7 2.890,30€ 249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
194,60€ 14 2.724,40€ 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,00€ 22 3.036,00€ 596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,90€ 189 5.840,10€ 8.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ 306 6.885,00€ 12.983
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,10€ 686 12.416,60€ 30.548
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 1.081 16.971,70€ 44.146
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,70€ 4.609 49.316,30€ 193.876
Σύνολο
- 6.914 100.080,40€ 291.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 14.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.701.972,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
884.360,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
249.368,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
11.752,20€ 0 0,00€ 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
412,90€ 3 1.238,70€ 249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
194,60€ 13 2.529,80€ 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,00€ 6 828,00€ 596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,90€ 143 4.418,70€ 8.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ 186 4.185,00€ 12.983
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,10€ 469 8.488,90€ 30.548
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 675 10.597,50€ 44.146
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,70€ 3.002 32.121,40€ 193.876
Σύνολο
- 4.497 64.408,00€ 291.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 14.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
156.000.000,00kr. 0 0,00kr. 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
9.869.722,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.783.031,00kr. 0 0,00kr. 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
412.215,00kr. 1 412.215,00kr. 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
15.927,00kr. 14 222.978,00kr. 249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
6.246,00kr. 35 218.610,00kr. 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
4.103,00kr. 34 139.502,00kr. 596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
344,00kr. 441 151.704,00kr. 8.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
251,00kr. 721 180.971,00kr. 12.983
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
202,00kr. 1.690 341.380,00kr. 30.548
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
175,00kr. 2.762 483.350,00kr. 44.146
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
119,00kr. 10.498 1.249.262,00kr. 193.876
Σύνολο
- 16.196 3.399.972,00kr. 291.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 156.000.000kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
339.000.000,00Kc 0 0,00Kc 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
21.454.573,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
6.049.689,00Kc 1 6.049.689,00Kc 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
285.108,00Kc 1 285.108,00Kc 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
10.016,00Kc 6 60.096,00Kc 249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
4.720,00Kc 7 33.040,00Kc 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.347,00Kc 13 43.511,00Kc 596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
749,00Kc 168 125.832,00Kc 8.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
545,00Kc 281 153.145,00Kc 12.983
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
439,00Kc 651 285.789,00Kc 30.548
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
380,00Kc 894 339.720,00Kc 44.146
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
259,00Kc 3.917 1.014.503,00Kc 193.876
Σύνολο
- 5.939 8.390.433,00Kc 291.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 339.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
13.701.972,16€ 0 0,00€ 0
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
884.360,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
249.368,90€ 0 0,00€ 2
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
11.752,20€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 7
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
412,90€ 249
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
194,60€ 581
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
138,00€ 596
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
30,90€ 8.477
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
22,50€ 12.983
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
18,10€ 30.548
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
15,70€ 44.146
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
10,70€ 193.876
Σύνολο
- 291.466

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 14.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022
 • 9
 • 7
 • 2
 • 9
 • 5
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 7
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 52
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 651
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 6.130
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022
 • 6
 • 6
 • 8
 • 6
 • 8
 • 7
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 4
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 38
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 363
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 3.766
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022
 • 5
 • 1
 • 9
 • 1
 • 8
 • 9
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 9
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 162
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 1.436
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 8.319
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022
 • Las Palmas
 • 87
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 3
Πόλη 5,00€ 421
Ισλανδία | Jóker
Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022
 • 2
 • 1
 • 4
 • 2
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 6
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 100
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022
 • Ringerike
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1
Λιθουανία | Joker
Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022
 • 2
 • 2
 • 5
 • 0
 • 4
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 13.756,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 1.000,00€ 5
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100,00€ 57
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 15,00€ 505
Αντιστοίχιση πρώτων 2 με ακριβή σειρά 6,00€ 407

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.