Αποτελέσματα Eurojackpot για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

Οι νικητήριοι αριθμοί για την κλήρωση του 48η κλήρωση Eurojackpot το 2020 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου στις 21:00 CEST ήταν:

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020
1 νικητής τζάκποτ
 • 1
 • 2
 • 22
 • 25
 • 30
 • 5
 • 10
Icon Αύξουσα
σειρά
Νικητές
τζάκποτ
1
Σύνολο
νικητών
737.183
Ποσό
τζάκποτ
11.237.997€
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.237.997,10€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.786.388,30€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.081,60€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.530,60€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
317,30€ 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,40€ 1.221
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,50€ 1.924
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 28.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 31.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 59.115
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 147.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 466.647
Σύνολο
- 737.183
Icon

Τα έπαθλα Eurojackpot πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν μέχρι το Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023.

Πρόσθετες πληροφορίες κλήρωσης

Συνολικά υπήρχαν 21.016.333 συμμετοχές σε αυτήν την κλήρωση από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Αριθμός Κλήρωσης: 48

Κατανομή ευρωπαϊκών επάθλων

Γερμανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Γερμανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.237.997,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.786.388,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.081,60€ 2 210.163,20€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.530,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
317,30€ 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,40€ 1.221
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,50€ 1.924
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 28.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 31.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 59.115
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 147.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 466.647
Σύνολο
- 737.183

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Γερμανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Γερμανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Δανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Δανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
71.083.452,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
11.299.427,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
669.925,00kr. 2 1.339.850,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
35.287,00kr. 3 105.861,00kr. 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.052,00kr. 38 77.976,00kr. 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
797,00kr. 94 74.918,00kr. 1.221
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
447,00kr. 140 62.580,00kr. 1.924
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
171,00kr. 2.127 363.717,00kr. 28.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
150,00kr. 2.395 359.250,00kr. 31.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
114,00kr. 4.368 497.952,00kr. 59.115
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
82,00kr. 11.153 914.546,00kr. 147.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
64,00kr. 34.357 2.198.848,00kr. 466.647
Σύνολο
- 54.677 5.995.498,00kr. 737.183

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Δανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Δανία πριν από την κλήρωση ήταν 63.000.000kr..

Εσθονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Εσθονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.237.997,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.786.388,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.081,60€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.530,60€ 1 5.530,60€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
317,30€ 4 1.269,20€ 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,40€ 9 1.083,60€ 1.221
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,50€ 8 524,00€ 1.924
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 250 5.725,00€ 28.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 259 5.205,90€ 31.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 469 7.128,80€ 59.115
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 1.287 14.157,00€ 147.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 3.894 33.488,40€ 466.647
Σύνολο
- 6.181 74.112,50€ 737.183

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Εσθονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Εσθονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ισλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
1.781.559.680,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
283.196.130,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
16.658.580,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
876.760,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
50.300,00kr. 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
19.080,00kr. 1.221
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
10.380,00kr. 1.924
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
3.630,00kr. 28.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
3.180,00kr. 31.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
2.400,00kr. 59.115
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
1.740,00kr. 147.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
1.360,00kr. 466.647
Σύνολο
- 737.183

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 1 χρόνος από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 1.600.000.000kr..

Ισπανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ισπανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.237.997,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.786.388,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.081,60€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.530,60€ 0 0,00€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
317,30€ 21 6.663,30€ 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,40€ 38 4.575,20€ 1.221
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,50€ 51 3.340,50€ 1.924
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 825 18.892,50€ 28.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 951 19.115,10€ 31.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 1.907 28.986,40€ 59.115
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 4.564 50.204,00€ 147.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 14.722 126.609,20€ 466.647
Σύνολο
- 23.079 258.386,20€ 737.183

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ισπανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ισπανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ιταλία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ιταλοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.237.997,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.786.388,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.081,60€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.530,60€ 1 5.530,60€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
317,30€ 12 3.807,60€ 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,40€ 19 2.287,60€ 1.221
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,50€ 34 2.227,00€ 1.924
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 678 15.526,20€ 28.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 659 13.245,90€ 31.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 1.102 16.750,40€ 59.115
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 3.361 36.971,00€ 147.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 9.772 84.039,20€ 466.647
Σύνολο
- 15.638 180.385,50€ 737.183

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ιταλία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ιταλία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Κροατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Κροάτες νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
84.883.873,59kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
13.493.112,46kn 0 0,00kn 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
793.712,01kn 0 0,00kn 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
41.774,24kn 2 83.548,48kn 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
2.396,66kn 13 31.156,58kn 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
909,42kn 19 17.278,98kn 1.221
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
494,74kn 45 22.263,30kn 1.924
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
172,97kn 709 122.635,73kn 28.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
151,82kn 658 99.897,56kn 31.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
114,81kn 1.168 134.098,08kn 59.115
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
83,09kn 3.221 267.632,89kn 147.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
64,96kn 9.577 622.121,92kn 466.647
Σύνολο
- 15.412 1.400.633,52kn 737.183

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Κροατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Κροατία πριν από την κλήρωση ήταν 75.000.000kn.

Λετονία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λετονοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.237.997,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.786.388,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.081,60€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.530,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
317,30€ 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,40€ 1.221
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,50€ 1.924
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 28.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 31.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 59.115
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 147.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 466.647
Σύνολο
- 737.183

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λετονία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 30 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λετονία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Λιθουανία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Λιθουανοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.237.997,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.786.388,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.081,60€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.530,60€ 1 5.530,60€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
317,30€ 1 317,30€ 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,40€ 5 602,00€ 1.221
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,50€ 10 655,00€ 1.924
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 96 2.198,40€ 28.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 100 2.010,00€ 31.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 191 2.903,20€ 59.115
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 546 6.006,00€ 147.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 1.801 15.488,60€ 466.647
Σύνολο
- 2.751 35.711,10€ 737.183

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Λιθουανία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 60 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Λιθουανία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Νορβηγία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Νορβηγοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
118.706.960,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
18.869.615,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.109.975,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
58.415,00kr. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
3.350,00kr. 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
1.270,00kr. 1.221
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
690,00kr. 1.924
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
240,00kr. 28.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
210,00kr. 31.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
160,00kr. 59.115
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
115,00kr. 147.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
90,00kr. 466.647
Σύνολο
- 737.183

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Νορβηγία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Νορβηγία πριν από την κλήρωση ήταν 106.000.000kr..

Ολλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ολλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.237.997,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.786.388,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.081,60€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.530,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
317,30€ 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,40€ 1.221
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,50€ 1.924
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 28.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 31.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 59.115
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 147.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 466.647
Σύνολο
- 737.183

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Ολλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ολλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Ουγγαρία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Ούγγροι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.237.997,00€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.786.388,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
33.941.355,00Ft 0 0,00Ft 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
1.786.385,00Ft 0 0,00Ft 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
102.490,00Ft 9 922.410,00Ft 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
38.890,00Ft 35 1.361.150,00Ft 1.221
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
21.155,00Ft 41 867.355,00Ft 1.924
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
7.395,00Ft 630 4.658.850,00Ft 28.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
6.490,00Ft 663 4.302.870,00Ft 31.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
4.910,00Ft 1.284 6.304.440,00Ft 59.115
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
3.555,00Ft 3.526 12.534.930,00Ft 147.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
2.780,00Ft 10.159 28.242.020,00Ft 466.647
Σύνολο
- 16.347 59.194.025,00Ft 737.183

EΤα έπαθλα Eurojackpot στην Ουγγαρία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 180 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Τετάρτη 26 Μαΐου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Ουγγαρία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Πολωνία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Πολωνοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
45.000.000,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
0,00zł 0 0,00zł 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
0,00zł 0 0,00zł 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
22.103,30zł 20 442.066,00zł 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
538,70zł 47 25.318,90zł 1.221
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
293,10zł 81 23.741,10zł 1.924
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
102,50zł 1.123 115.107,50zł 28.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
90,00zł 1.186 106.740,00zł 31.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
68,00zł 2.197 149.396,00zł 59.115
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
49,30zł 6.051 298.314,30zł 147.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
38,50zł 17.482 673.057,00zł 466.647
Σύνολο
- 28.187 1.833.740,80zł 737.183

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Πολωνία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 χρόνια από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Πολωνία πριν από την κλήρωση ήταν 45.000.000zł.

Σλοβακία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβάκοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.237.997,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.786.388,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.081,60€ 1 105.081,60€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.530,60€ 0 0,00€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
317,30€ 11 3.490,30€ 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,40€ 25 3.010,00€ 1.221
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,50€ 31 2.030,50€ 1.924
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 644 14.747,60€ 28.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 637 12.803,70€ 31.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 1.252 19.030,40€ 59.115
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 3.310 36.410,00€ 147.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 10.048 86.412,80€ 466.647
Σύνολο
- 15.959 283.016,90€ 737.183

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβακία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβακία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σλοβενία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σλοβένοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.237.997,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.786.388,30€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.081,60€ 1 105.081,60€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.530,60€ 2 11.061,20€ 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
317,30€ 9 2.855,70€ 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,40€ 19 2.287,60€ 1.221
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,50€ 23 1.506,50€ 1.924
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 355 8.129,50€ 28.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 409 8.220,90€ 31.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 714 10.852,80€ 59.115
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 1.857 20.427,00€ 147.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 5.639 48.495,40€ 466.647
Σύνολο
- 9.028 218.918,20€ 737.183

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σλοβενία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 90 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σλοβενία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Σουηδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Σουηδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
114.452.257,00kr. 1 114.452.257,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
18.193.293,00kr. 0 0,00kr. 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
1.070.193,00kr. 0 0,00kr. 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
136.084,00kr. 4 544.336,00kr. 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
18.496,00kr. 38 702.848,00kr. 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
8.281,00kr. 74 612.794,00kr. 1.221
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
2.995,00kr. 137 410.315,00kr. 1.924
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
233,00kr. 1.808 421.264,00kr. 28.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
204,00kr. 1.996 407.184,00kr. 31.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
154,00kr. 3.631 559.174,00kr. 59.115
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
112,00kr. 9.045 1.013.040,00kr. 147.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
87,00kr. 28.465 2.476.455,00kr. 466.647
Σύνολο
- 45.199 121.599.667,00kr. 737.183

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Σουηδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 3 μήνες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Σουηδία πριν από την κλήρωση ήταν 0kr..

Τσεχική Δημοκρατία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Τσέχοι νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
294.660.283,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
46.839.101,00Kc 0 0,00Kc 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
2.755.239,00Kc 0 0,00Kc 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
145.012,00Kc 1 145.012,00Kc 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
8.319,00Kc 14 116.466,00Kc 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
3.156,00Kc 27 85.212,00Kc 1.221
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
1.717,00Kc 48 82.416,00Kc 1.924
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
600,00Kc 603 361.800,00Kc 28.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
527,00Kc 680 358.360,00Kc 31.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
398,00Kc 1.254 499.092,00Kc 59.115
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
288,00Kc 3.317 955.296,00Kc 147.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
225,00Kc 9.925 2.233.125,00Kc 466.647
Σύνολο
- 15.869 4.836.779,00Kc 737.183

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 35 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία πριν από την κλήρωση ήταν 263.000.000Kc.

Φινλανδία
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή Φινλανδοί νικητές Ποσό ταμείου επάθλων Σύνολο νικητών
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 2 ευρώ
Prize
11.237.997,10€ 0 0,00€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5 και 1 ευρώ
Prize
1.786.388,30€ 1 1.786.388,30€ 1
Αντιστοίχιση αριθμών 5
Prize
105.081,60€ 0 0,00€ 6
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 2 ευρώ
Prize
5.530,60€ Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται από τον χειριστή της λοταρίας 38
Αντιστοίχιση αριθμών 4 και 1 ευρώ
Prize
317,30€ 596
Αντιστοίχιση αριθμών 4
Prize
120,40€ 1.221
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 2 ευρώ
Prize
65,50€ 1.924
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 2 ευρώ
Prize
22,90€ 28.328
Αντιστοίχιση αριθμών 3 και 1 ευρώ
Prize
20,10€ 31.367
Αντιστοίχιση αριθμών 3
Prize
15,20€ 59.115
Αντιστοίχιση αριθμών 1 και 2 ευρώ
Prize
11,00€ 147.939
Αντιστοίχιση αριθμών 2 και 1 ευρώ
Prize
8,60€ 466.647
Σύνολο
- 737.183

Τα έπαθλα Eurojackpot στην Φινλανδία πρέπει να διεκδικηθούν εντός 365 μέρες από την ημερομηνία κλήρωσης, επομένως τα δελτία που αγοράστηκαν για αυτήν την κλήρωση ισχύουν έως το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021.

Το εκτιμώμενο τζάκποτ που διαφημίστηκε στην Φινλανδία πριν από την κλήρωση ήταν 10.000.000€.

Συνδεδεμένα αποτελέσματα κλήρωσης

Σλοβακία | Eurojackpot Joker
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020
 • 6
 • 0
 • 8
 • 6
 • 3
 • 1
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 50.000,00€ 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 5.000,00€ 1
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 500,00€ 5
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 50,00€ 123
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 5,00€ 1.137
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 3,00€ 11.445
Τσεχική Δημοκρατία | Extra 6
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020
 • 0
 • 4
 • 7
 • 2
 • 7
 • 3
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 6 με ακριβή σειρά 2.000.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 5 με ακριβή σειρά 200.000,00Kc 0
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 20.000,00Kc 5
Αντιστοίχιση τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 2.000,00Kc 82
Αντιστοίχιση τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 200,00Kc 794
Αντιστοίχιση τελευταίων 1 με ακριβή σειρά 120,00Kc 7.927
Φινλανδία | Perjantai-Jokeri
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020
 • 3
 • 0
 • 5
 • 0
 • 4
 • 8
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 7 με ακριβή σειρά 1.000.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 6 στο σωστό σημείο 20.000,00€ 0
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 5 στο σωστό σημείο 500,00€ 33
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 4 στο σωστό σημείο 50,00€ 423
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 3 στο σωστό σημείο 6,00€ 4.045
Αντιστοίχιση οποιωνδήποτε 2 στο σωστό σημείο 3,00€ 22.032
Φινλανδία | Perjantai-Lomatonni
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020
 • Casablanca
 • 6
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Πόλη και αριθμός 1.000,00€ 12
Πόλη 5,00€ 1.073
Ισλανδία | Jóker
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020
 • 2
 • 0
 • 0
 • 1
 • 5
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Αντιστοίχιση 5 με ακριβή σειρά 2.000.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 4 με ακριβή σειρά 100.000,00kr. 0
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 3 με ακριβή σειρά 10.000,00kr. 19
Αντιστοίχιση πρώτων/τελευταίων 2 με ακριβή σειρά 2.000,00kr. 164
Νορβηγία | Norsk tilleggspremie
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020
 • Volda
 • Mann
Διαλογή αριθμών Έπαθλο ανά νικητή νικητών
Λοταρία 1.000.000,00kr. 1

Σχετικοί σύνδεσμοι αποτελεσμάτων Eurojackpot

Αγοράστε δελτία Eurojackpot online

Αγοράζοντας τα δελτία σας Eurojackpot online, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε. Όταν παίζετε Eurojackpot online, όλα τα δελτία που αγοράσατε στο διαδίκτυο αποθηκεύονται στον προσωπικό σας λογαριασμό, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.